studijní program

Soudní inženýrství

Fakulta: ÚSIZkratka: DSoIKAk. rok: 2011/2012

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3917

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Obor