Ústavsoudníhoinženýrství

Pojďte na ÚSI! Nabídka programů

přijímací řízení

Do navazujících magisterských studijních programů:

REALITNÍ INŽENÝRSTVÍ, EXPERTNÍ INŽENÝRSTVÍ V DOPRAVĚ

a ŘÍZENÍ RIZIK TECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH SYSTÉMŮ


Termín pro podání přihlášek: od 1. 5. do 31. 7. 2022

přijímací řízení ke studiu v akademickém roce 2022/23 bude dle směrnice č.7/2021 probíhat bez přijímací zkoušky 

E-přihláška Více info