Ústavsoudníhoinženýrství

Pojďte na ÚSI! Nabídka programů


Přijímací řízení

Kurzy technického znalectví

Analýza silničních nehod
Oceňování vozidel, strojů a zařízení
Oceňování movitého majetku


e-přihlášky ke studiu je možné podat do 30. 9. 2023

E-přihláška Více info