doc. Ing.

Vojtěch Bartoš

Ph.D.

FP – děkan

+420 54114 2684, +420 54114 2679
dekan@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Analýza metodiky pro zavedení shody s VKB (Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti) do organizace, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 31.10.2023
  Detail

  Finanční ocenění značky v podmínkách vybrané společnosti, zahájení: 01.02.2023, ukončení: 30.06.2023
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

  Vývojové trendy vybraných aspektů finančního řízení podniku, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2020

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  Predikční modely ve financích – specifika MSP, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2018

  Predikční modely ve financích: analýza faktorů a predikce bankrotu, výkonnosti a hodnoty podniku, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2017

  Vliv nehmotného majetku na výkonnost podniku a přístupy k určování jeho hodnoty., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Vybrané otázky finančního řízení podniků v mezinárodním prostředí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Výzkum interních a externích faktorů ovlivňujících hodnotu podniku, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Vzdělávání v nových směrech IT, zahájení: 01.04.2011, ukončení: 31.03.2013
  Detail

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení vývoje podniku v souladu s vývojem podnikatelského prostředí. , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 1999

  MSM 265100018, Výzkum strategického řízení v českých firmách, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  MSM 265100017, Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail