Detail projektu

Vývojové trendy vybraných aspektů finančního řízení podniku

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

O projektu

Značná část finančního řízení podniku se zabývá vztahy mezi podnikem a jeho okolím. Trend, kterým se vyvíjela ekonomika, ať již na úrovni světa, Evropy či České republiky doznal v posledním dvou letech jasného zlomu. V nastalém období je nutné hledat nová paradigma, která budou platná pro následující období obnovy a návratu k růstu. Tato nová paradigma budou působit jednak na podnikové úrovni – ať již definovat ve značné míře jeho výkonnost, controllingu, možnosti fúze či rizika úpadku.

Označení

FP-S-22-7935

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav financí
- interní (01.01.2022 - 31.12.2024)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2024)

Výsledky

PROCHÁZKA, V.; KUPČÍK, P.; BRYCHTA, K. Definiční znaky podvodu na DPH v judikatuře Nejvyššího správního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi, 2022, roč. XXX, č. 1, s. 153-174. ISSN: 1805-2789.
Detail

CZUPICH, M.; LAPINSKA, J.; BARTOŠ, V. Environmental Sustainability Assessment of the European Union's Capital Cities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, no. 7, p. 1-18. ISSN: 1660-4601.
Detail

BARTOŠ, V.; VOCHOZKA, M.; ŠANDEROVÁ, V. Copper and Aluminium as Economically Imperfect Substitutes, Production and Price Development. Acta Montanistica Slovaca, 2022, vol. 27, no. 2, p. 462-478. ISSN: 1335-1788.
Detail

MAROUŠEK, J.; STRUNECKÝ, O.; BARTOŠ, V.; VOCHOZKA, M. Revisiting competitiveness of hydrogen and algae biodiesel. FUEL, 2022, vol. 328, no. listopad, ISSN: 0016-2361.
Detail

KARAS, M. The Hazard Model for European SMEs: Combining Accounting and Macroeconomic Variables. Journal of Competitiveness, 2022, vol. 14, no. 3, p. 76-92. ISSN: 1804-171X.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M.; ŠTEFÁNKOVÁ, S. New Indicators of Innovation Activity in Economic Growth Models. Journal of Competitiveness, 2022, vol. 14, no. 3, p. 153-172. ISSN: 1804-1728.
Detail

KALOVÁ, D. Conceptual framework for determining the transfer price of loans. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2023, vol. 13, no. 1, p. 140-145. ISSN: 2464-6733.
Detail

BARTOŠ, V.; VOCHOZKA, M.; ŠKOPKOVÁ, K. Assessment of financial health of service sector companies in the Central European region. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, 2022, vol. 10, no. 2, p. 375-393. ISSN: 2345-0282.
Detail

KOPECKÝ, J.; ŽIŽLAVSKÝ, O. Srovnání přístupu různých autorů k metodě Objectives and Key Results. Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2023. ISBN: 978-80-261-1129-0.
Detail

ZAHORAN, P.; ŽIŽLAVSKÝ, O. Industry 4.0: Opportunity or threat to controlling?. Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2023. ISBN: 978-80-261-1129-0.
Detail

Kalová, D. Corporate Debt Financing in the Building Project Development Sector (Characteristics of National Companies and Companies under Foreign Control). GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, 22th International Scientific Conference, Proceedings. University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, 2023. p. 594-603. ISBN: 978-80-8154-332-6.
Detail

TRISHCH, R.; SICHINAVA, A.; BARTOŠ, V.; STASIUKYNAS, A.; SCHIEG, M. Comparative assessment of economic development in the countries of the European Union. Journal of Business Economics and Management, 2023, vol. 24, no. 1, p. 20-36. ISSN: 2029-4433.
Detail

LEHENCHUK, S.; TUMPACH, M.; VYHIVSKA, I.; MAKAROVYCH, V.; LAICHUK, S. The impact of innovation on the profitability of Slovak Pharmaceutical Companies. Marketing and Management of Innovations, 2022, vol. 13, no. 2, p. 284-296. ISSN: 2227-6718.
Detail