Detail projektu

Predikční modely ve financích – specifika MSP

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Úspěch podnikání je ve značné míře předurčen vývojem ekonomického prostředí, přesto většina predikčních modelů využívá pouze podniková data a jen omezené množství modelů využívá i data měnícího se vnějšího prostředí. Malé a střední podniky představují na jednu stranu páteř ekonomiky, avšak na druhou stranu jsou mnohem znatelnější v případě ekonomických krizí. Cílem výzkumu je zabývat se analýzou výkonnosti, oceněním a predikci úpadku specificky v prostředí MSP, a to včetně metodických otázek tvorby modelů.

Označení

FP-S-20-6466

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav financí
- interní (01.01.2020 - 31.12.2021)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2021)

Výsledky

BRYCHTA, K.; POREISZ, V.; SULIK-GÓRECKA, A.; IŠTOK, M. Transfer Pricing in V4 Countries. Brno: VUTIUM - Brno University of Technology, Czech Republic, 2020. 293 p. ISBN: 978-80-214-5873-4.
Detail

SVATOŠOVÁ, V. Vybrané bankrotní modely cukrovarnických společností v České republice. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2022, roč. 138, č. 1, s. 25-31. ISSN: 1210-3306.
Detail

BRYCHTA, K. Užití interní srovnatelné ceny pro stanovení převodní ceny. Bulletin Komory daňových poradců ČR, 2020, roč. 5, č. 2020, s. 19-22. ISSN: 1211-9946.
Detail

BRYCHTA, K. Jinak spojené osoby dle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona o daních z příjmů v judikatuře správních soudů. Bulletin Komory daňových poradců ČR, 2020, roč. 2020, č. 9, s. 22-24. ISSN: 1211-9946.
Detail

Lajtkepová. Municipalities and fiscal rule: post-COVID-19 period. Managing and Modeling of Financial Risks. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2020. p. 129-137. ISBN: 978-80-248-4481-7.
Detail

Lajtkepová. Global COVID-19 Pandemic and Indebtedness of Municipalities with Extended Power in the Czech Republic. Globalization and its Socio-Economic Consequences. SHS Web of Conferences. Global Impact of COVID 19 on Economy and Society. Žilina, Slovenská republika: EDP Sciences, 2021. p. 1023-1033. ISBN: 2261-2424. ISSN: 2261-2424.
Detail

KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. Cash Flows Indicators in the Prediction of Financial Distress. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2020, vol. 31, no. 5, p. 525-535. ISSN: 2029-5839.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M.; KOPŘIVA, J. Vybrané aspekty znaleckého zkoumání a kvantifikace majetkové újmy na hodnotě obchodního závodu v důsledku opatření vydaných v souvislosti s pandemií Covid-19. Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H.Beck AG. Praha, ČR: Nakladatelství C. H. Beck, 2020. s. 93-100. ISSN: 1803-6554.
Detail

KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. The indirect verification of the going concern assumption by analysing the threat of bankruptcy. Management Journal of Contemporary Management Issuer, 2020, vol. 25, no. 2, p. 25-40. ISSN: 1331-0194.
Detail

ZAJIČKOVÁ, Ľ. Historický exkurz daňovej politiky. In Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Fakulta Podnikatelská, 2020. s. 324-331. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

PĚTA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M. Assessment of the Performance of Mergers: Revisiting Results after a Prolonged Period. In The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. SHS Web of Conferences. Žilina: EDP Sciences, 2021. p. 1-10. ISSN: 2261-2424.
Detail

BĚLUŠOVÁ, K.; BRYCHTA, K. Dividend Policy Models and Possibilities of Their Utilization in the Conditions of a Particular Country – Assessment and Proposals. In Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2021. Hradec Economic Days. Hradec Králové, Czech Republic: University of Hradec Králové, 2021. p. 74-85. ISSN: 2464-6067.
Detail

ŠMÍD, O.; ŽIŽLAVSKÝ, O. A Literature Review on Objectives and Key Results and comparison to similar Methodologies. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: 2020. p. 240-249. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

SHPILKA, T.; ŽIŽLAVSKÝ, O. Literature review on measuring the success of Innovation in an Agile Environment. Workshop specifického výzkumu 2020. 2020. p. 202-211. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

BRYCHTA, K. Public contracts in holding companies operating in the construction industry – a case of the Czech Republic. Business: Theory and Practice, 2021, vol. 22, no. 2, p. 267-276. ISSN: 1648-0627.
Detail

KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M.; PĚTA, J.; AEVOAE, G.; DICU, R.; MARDIROS, D. Predicting Corporate Default and Mergers and Acquisitions Success. Brno: VUTIUM, 2021. 423 p. ISBN: 978-80-214-5937-3.
Detail

Lajtkepová. Veřejné finance v praxi České republiky. Purkyňova 95a, 612 00 Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2021. 133 s. ISBN: 978-80-7623-064-4.
Detail

KALOVÁ, D.; BRYCHTA, K. Productivity and Profitability in the Construction Industry - a Case of the Czech Republic. In Proceeding of the 15th International Conference - Liberec Economic Forum 2021. Liberec: Technical University of Liberec, 2021. p. 559-567. ISBN: 978-80-7494-578-6.
Detail

SVATOŠOVÁ, V. Proposal and Simulation of a Business Process Model of Strategic Management in E-commerce. Journal of Economics, 2021, vol. 69, no. 7, p. 726-749. ISSN: 0013-3035.
Detail

BRYCHTA, K.; KUPČÍK, P.; PROCHÁZKA, V. Pojmové znaky podvodu na DPH v judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi, 2021, roč. 29, č. 3, s. 633-647. ISSN: 1805-2789.
Detail

KALOVÁ, D.; BRYCHTA, K. Intragroup Transactions and their Disclosure - a Case of Czech Developer Enterprises. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2021. p. 72-80. ISBN: 978-80-248-4548-7.
Detail

ŠTEFÁNKOVÁ, S. Who Patents in Czech Republic? Analysis of Patent Activity of Czech Enterprises in 1997 - 2017. Selected Papers of International Scientific Conference: Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation for Business Model Innovation. Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně: 2021. p. 142-152. ISBN: 978-80-214-6005-8.
Detail

KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. The role of financial constraint factors in predicting SME default. Equilibrium, 2021, vol. 16, no. 4, p. 859-883. ISSN: 1689-765X.
Detail

ZAHORAN, P.; ŽIŽLAVSKÝ, O. Controlling in Era of Industry 4.0: Opportunities for Businesses in the Field of the Introduction of New Technologies. Problems of Management in the 21st Century, 2021, vol. 16, no. 2, p. 122-134. ISSN: 2029-6932.
Detail

KALOVÁ, D.; BRYCHTA, K. National and Foreign-controlled Companies Operating in Development Acitvities in Czechia and Aspects of their Capital Structure Management. In The 21th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021. SHS Web of Conferences. EDP Sciences. University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, 2021. p. 1-8. ISSN: 2261-2424.
Detail

ŠTEFKO, R.; ŠAMBRONSKÁ, K.; MATUŠÍKOVÁ, D.; ŠENKOVÁ, A.; TUMPACH, M. Analytical study on adventure tourism destination management concerning expenditure on adventure activities. Polish Journal of Management Studies, 2021, vol. 24, no. 1, p. 373-391. ISSN: 2081-7452.
Detail

BARTOŠ, V.; VOCHOZKA, M.; JANÍKOVÁ, J. Fair value in squeeze-out of large mining companies. Acta Montanistica Slovaca, 2021, vol. 26, no. 4, p. 712-731. ISSN: 1335-1788.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M.; ŠTEFÁNKOVÁ, S. New Indicators of Innovation Activity in Economic Growth Models. Journal of Competitiveness, 2022, vol. 14, no. 3, p. 153-172. ISSN: 1804-1728.
Detail

LAJTKEPOVÁ, E. Rozpočtové určení daní a kraje. Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2023. ISBN: 978-80-261-1129-0.
Detail

BRYCHTA, K. Převodní ceny – interní srovnatelné údaje. Bulletin Komory daňových poradců ČR, 2020, roč. 3, č. 2020, s. 21-24. ISSN: 1211-9946.
Detail