doc. Ing.

Vojtěch Bartoš

Ph.D.

FP – děkan

+420 54114 2684, +420 54114 2679
dekan@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  BARTOŠ, V.; ROWLAND, Z.; GAVURA, Š.; ŠKOPKOVÁ, K. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON TOURISM MANAGEMENT IN V4 COUNTRIES. Polish Journal of Management Studies, 2023, roč. 28, č. 1, s. 62-81. ISSN: 2081-7452.
  Detail | WWW

  TRISHCH, R.; SICHINAVA, A.; BARTOŠ, V.; STASIUKYNAS, A.; SCHIEG, M. Comparative assessment of economic development in the countries of the European Union. Journal of Business Economics and Management, 2023, roč. 24, č. 1, s. 20-36. ISSN: 2029-4433.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ZINECKER, M.; BARTOŠ, V.; MELUZÍN, T.; SKALICKÝ, R.; LAPINSKA, J. Odborné vyjádření dle smlouvy o dílo o smluvním výzkumu - finanční ocenění souboru marketingově orientovaných a zákaznicky orientovaných aktiv a hodnot vybrané společnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2023. s. 1-6.
  Detail

 • 2022

  MAROUŠEK, J.; STRUNECKÝ, O.; BARTOŠ, V.; VOCHOZKA, M. Revisiting competitiveness of hydrogen and algae biodiesel. FUEL, 2022, roč. 328, č. listopad, ISSN: 0016-2361.
  Detail | WWW

  CZUPICH, M.; LAPINSKA, J.; BARTOŠ, V. Environmental Sustainability Assessment of the European Union's Capital Cities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, roč. 19, č. 7, s. 1-18. ISSN: 1660-4601.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BARTOŠ, V.; VOCHOZKA, M.; ŠKOPKOVÁ, K. Assessment of financial health of service sector companies in the Central European region. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, 2022, roč. 10, č. 2, s. 375-393. ISSN: 2345-0282.
  Detail | WWW

  BARTOŠ, V.; VOCHOZKA, M.; ŠANDEROVÁ, V. Copper and Aluminium as Economically Imperfect Substitutes, Production and Price Development. Acta Montanistica Slovaca, 2022, roč. 27, č. 2, s. 462-478. ISSN: 1335-1788.
  Detail | WWW

 • 2021

  BARTOŠ, V.; VOCHOZKA, M.; JANÍKOVÁ, J. Fair value in squeeze-out of large mining companies. Acta Montanistica Slovaca, 2021, roč. 26, č. 4, s. 712-731. ISSN: 1335-1788.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  KOTEK, L.; NOSEK, A.; BARTOŠ, V. Safety Metrics of Performance for Small and Medium Enterprises - Case Study. MM Science Journal, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 2333-2337. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2017

  BARTOŠ, V.; JELČOVÁ, D. The Evaluation of Financial Performance of Manufacturing Firms in the Czech republic and in 28 countries of the European Union and the effect of the Economic Crisis. In Finance and performance of firms in science, educaion and practice: Proceedings of the 8th International Scientific Conference. Univerzita Tomáša Bati, Zlín: 2017. s. 57-70. ISBN: 978-80-7454-653-2.
  Detail

  JELČOVÁ, D.; BARTOŠ, V. The impact of the financial crisis on business performance of manufacturing companies in the South Moravian Region. In Workshop specifického výzkumu 2016. Brno: 2017. s. 29-35. ISBN: 978-80-214-5472- 9.
  Detail

  SKŮPA, J.; FASURA, M.; BARTOŠ, V. BUT Digital Library - Introduction of an Institutional Repository. Grey Journal, 2017, roč. 13, č. 1, s. 38-41. ISSN: 1574-1796.
  Detail | WWW

  BARTOŠ, V.; NOSEK, A. Systémy zajišťování a hodnocení kvality na vysokých školách v ČR. Aula, 2017, roč. 24, č. 2, s. 2-20. ISSN: 1210-6658.
  Detail | WWW

 • 2016

  MEGOVÁ, S.; PÁLKA, L.; KORÁB, V.; BARTOŠ, V. Factors determining success in leisure-fashion company: case study. In Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 142-150. ISBN: 978-80-248-3983- 7.
  Detail

  SKŮPA, J.; FASURA, M.; BARTOŠ, V. BUT Digital library - introduction of institutional repository. In 9th Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings. Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings. Národní technická knihovna, 2016. s. 56-63. ISSN: 2336-5021.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOTEK, L.; NOSEK, A.; FIALA, A.; BARTOŠ, V. Risks in industrial management systems. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 1608-1612. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2013

  BARTOŠ, V.; ESTÉLYIOVÁ, K. Strategic Alliances and Firm Performance in the South Moravian Region During the Financial Crisis: Strategic Alliances and Firm Performance in the Strategic Alliances and Firm Performance in the Strategic Alliances and Firm Performance in the South Moravian Region During the Financial Crisis: The Analysis of the Results of Pilot Research. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. 7, č. 17, s. 9-16. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M.; BARTOŠ, V.; ZINECKER, M. Possibilities for the Application of the Altman Model within the Czech Republic. In Recent Reserches in Law Science and Finances: Proceedings of the 4th International conference on Finance, Accounting and Law (ICFA 13). Chania, Crete Island, Greece: 2013. s. 203-208. ISBN: 978-960-474-327-8.
  Detail

 • 2011

  BARTOŠ, V. Rozvoj systémů měření výkonnosti ve výrobních podnicích. Brno: VUTIUM, 2011. s. 1-145.
  Detail

 • 2010

  ŽIŽLAVSKÝ, O.; BARTOŠ, V. Inovační scorecard jako prostředek meření inovační výkonnosti u MSP. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2010, roč. IV., č. 7, s. 90-104. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2009

  BARTOŠ, V.; SVIRÁK, P. Innovations facilitating successful development of companies. In Innovation and Change in European Enviroment. Seville: University of Seville, 2009. s. 31-37. ISBN: 978-84-692-6077- 7.
  Detail

  BARTOŠ, V. Hodnocení výkonnosti dodavatelů. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 10-15. ISBN: 978-80-248-2059- 0.
  Detail

  BARTOŠ, V. Ukazatele pro měření výkonu dodavatelského řetězce z pohledu trhu. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 22-30. ISBN: 978-80-7318-798- 9.
  Detail

  BARTOŠ, V. Měření finanční výkonnosti podniku. In Research Report 2 Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice III. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 5-12. ISBN: 978-80-7395-235- 8.
  Detail

  BARTOŠ, V. Oblasti výkonnosti dodavatelského řetězce z pohledu trhu. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2009, roč. 14, č. 1, s. 5-12. ISSN: 1211- 555X.
  Detail

  BARTOŠ, V.; NEUBAUEROVÁ, I. Hodnocení výkonnosti veřejných vysokých škol. CERM. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009. 107 s. ISBN: 978-80-7204-666- 9.
  Detail

 • 2008

  BARTOŠ, V. Měření obchodní výkonnosti podniku. In Research Report 2 Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice II. Vědecké spisy FES. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 6-9. ISBN: 978-80-7395-145- 0.
  Detail

  BARTOŠ, V. Fundamental Approaches to Company Performance Measurements. VADYBA, Management, 2008, roč. 7, č. 3- 4, s. 23-26. ISSN: 1822- 3133.
  Detail

  BARTOŠ, V. Model integrovaného systému měření výkonnosti. Ekonomika a Management, 2008, roč. 2, č. 3, s. 32-42. ISSN: 1802- 8470.
  Detail

  BARTOŠ, V. Měření výkonnosti dodavatelů. Ekonómia a podnikanie, 2008, roč. 2, č. 2, s. 28-32. ISSN: 1337- 4990.
  Detail

 • 2007

  BARTOŠ, V. Inovace zvyšující výkonnost podniku. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe". Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 14-14. ISBN: 978-80-7318-646- 3.
  Detail

  BARTOŠ, V. Zvyšování výkonnosti podniku pomocí benchmarkingu. In Research Report 2 Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice. Vědecké spisy FES. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 6-12. ISBN: 978-80-7395-005- 7.
  Detail

  BARTOŠ, V. Měření výkonnosti dodavatelského řetězce. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FaME, 2007. s. 25-25. ISBN: 978-80-7318-536- 7.
  Detail

  BARTOŠ, V.; MUSILOVÁ, H. Business Opportunities in Lednice - Valtice Area. USING EVENTS AND FESTIVALS TO DEVELOP TOURISM, 2007, roč. 2, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1888- 1734.
  Detail

 • 2006

  BARTOŠ, V.; SOLAŘ, J. Rozbor výkonnosti firmy. Rozbor výkonnosti firmy. Brno: Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., 2006. ISBN: 80-214-3325- 6.
  Detail

 • 2005

  BARTOŠ, V.; HOBZOVÁ, L. Základní přístupy k měření výkonnosti podniku. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Zlín, 2005. s. 24-24. ISBN: 80-7318-288- 2.
  Detail

  BARTOŠ, V.; HOBZOVÁ, L. Přehled zdaňování členských států Evropské unie. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Zlín, 2005. s. 68-68. ISBN: 80-7318-288- 2.
  Detail

 • 2004

  Bartoš, V. BSC implementation barriers and limitations in business management. In The twelfth annual international conference: Business and economic development in central and eastern Europe. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. s. 7 ( s.)ISBN: 80-214-2717- 5.
  Detail

  Bartoš, V. Návrh modelu postupu implementace Balanced Scorecard v českých podnicích. In New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. s. 6 ( s.)ISBN: 80-214-2753- 1.
  Detail

  Bartoš, V. Implementace přístupu Balanced Scorecard v českých podnicích. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2004. s. 4 ( s.)ISBN: 80-214-2787- 6.
  Detail

  BARTOŠ, V.; STAŇKOVÁ, M. Koncepce hodnotově orientovaného vedení podniku. In MendelNet 2004. Brno, Czech Republic: MZLU Brno, 2004. s. 95 ( s.)ISBN: 80-7302-088- 2.
  Detail

  Bartoš, V. Bariéry a omezení efektivnosti implementace BSC do systémů řízení podniků. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. Žilina, Slovenská republika: Žilinská univerzita v Žiline, 2004. s. 17 ( s.)ISBN: 80-8070-208- X.
  Detail

  Bartoš, V. Integrace procesů plánování a sestavování rozpočtu do Balanced Scorecard. In Moderné prístupy k manažmentu podniku. Bratislava, Slovenská republika: FCHPT STU, 2004. s. 41 ( s.)ISBN: 80-969189-0- 7.
  Detail

  Bartoš, V. Integrace procesů plánování a sestavování rozpočtu do Balanced Scorecard. In Moderné prístupy k manažmentu podniku. Bratislava: FCHPT STU, 2004. s. 41 ( s.)ISBN: 80-969189-0- 7.
  Detail

  Bartoš, V. Balanced Scorecard a nákladový management – předpoklad úspěšnosti v náročném konkurenčním prostředí. In Globalizácia a jej sociálno – ekonomické dosledky ´ 04. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2004. s. 24 ( s.)ISBN: 80-8070-310- 8.
  Detail

  Bartoš, V. ISO 9000/ 2000 implementation difficulties in Czech environment in connection to controlling development. In Management, economics and business development in the new European conditions. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. s. 10 ( s.)ISBN: 80-214-2661- 6.
  Detail

 • 2003

  BARTOŠ, V. Balanced Scorecard a problematika hodnotové orientace. In Ekonomika a management 2003 bez hranic. Praha: VŠE Praha, 2003. s. 15 ( s.)ISBN: 80-239-1538- X.
  Detail

  BARTOŠ, V. Problems of ISO 9000/ 2000 implementation in Czech companies and connections of their solutions with controlling development. In Business and economic development in central and eastern Europe in the period of joining to the European Union. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2003. s. 13 ( s.)ISBN: 80-214-2445- 1.
  Detail

  BARTOŠ, V. Nákladový management předpoklad úspěšnosti implementace Balanced Scorecard. In New Trends of the Development of Industry. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003. s. 23 ( s.)ISBN: 80-214-2518- 0.
  Detail

  BARTOŠ, V. Balanced Scorecard – nástroj realizace hodnotově orientované strategie. In Firma a konkurenční prostředí 2003. 2003. s. 21 ( s.)
  Detail

  BARTOŠ, V. Problematika hodnotové orientace Balanced Scorecard. In Management, Economic and Business in new Europe. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003. s. 19 ( s.)ISBN: 80-214-2382- X.
  Detail

  BARTOŠ, V. Integrace Balanced Scorecard do procesů plánování a sestavování rozpočtu. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín, Česká republika: UTB ve Zlíně, 2003. s. 19 ( s.)ISBN: 80-7318-130- 4.
  Detail

  SOLAŘ, J.; BARTOŠ, V. Rozbor výkonnosti firmy. Rozbor výkonnosti firmy. Brno: VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2003. ISBN: 80-214-2515- 6.
  Detail

  BARTOŠ, V. Strategic controlling as a successful implement of company managements. In Business Development and European Comunity. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2003. s. 12 ( s.)ISBN: 80-214-2408- 7.
  Detail

 • 2002

  BARTOŠ, V. Strategický controlling jako nástroj řízení podniku. In Economic theory and practise in present time and in the future. Economic theory and practise in present time and i. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2002. s. 4- 7 ( s.)ISBN: 80-8055-597- 4.
  Detail

  BARTOŠ, V. Strategic controlling – indivisible part of a modern enterprise. In Business and economic development in central and eastern Europe – Implications for economic integration into wider Europe. The tenth annual international conference. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2002. s. 27 ( s.)ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

  BARTOŠ, V. Strategický controlling nedílná součást moderního podniku. In Sborník referátů z mezinárodní konference „Systémové řízení“. Systémové řízení. Brno: Masarykova univerzita v Brně a Český komitét pro vědecké řízení, 2002. s. 15- 20 ( s.)ISBN: 80-210-2831- 9.
  Detail

  BARTOŠ, V. Podnikové plánování a Balanced Scorecard. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 28 ( s.)ISBN: 80.
  Detail

  BARTOŠ, V. Company performance and Information Technology. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 37 ( s.)ISBN: 80.
  Detail

  BARTOŠ, V. Strategický controlling jako úspěšný nástroj řízení podniku. In Zborník příspěvků z 1. medzinárodní vedecké konferencia „Diagnostika podniku, controlling a logistika“. Sborník příspěvků z 1. mezinárodní vědecké konfere. Žilina, Slovenská republika: Žilinská univerzita v Žiline, 2002. s. 26- 29 ( s.)ISBN: 80-7100-951- 2.
  Detail

 • 2001

  HOFFMANN, P., BARTOŠ, V. Description and Approaches to Performance Indexes Measuring. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wide Europe. conference proceedings. Brno: Fakulta podnikatelská VUT Brně, 2001. s. 149 ( s.)ISBN: 80-86510-05- 0.
  Detail

  HOFFMANN, P., BARTOŠ, V. Customer Satisfaction and Perceived Value Measurement. In V. International Conference of Doctoral Students. proceedings. Torun: Nicholas Copernicus University in Torun, 2001. s. 143 ( s.)ISBN: 83-231-1327- 0.
  Detail

  SOLAŘ, J.; BARTOŠ, V. Rozbor výkonnosti firmy. Rozbor výkonnosti firmy. Brno: VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2001. ISBN: 80-214-1969- 5.
  Detail

  BARTOŠ, V., SOLAŘ, J. Měření úspěšnosti podnikové strategie. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Mezinárodní konference,sv.1. Brno: Masarykova universita Brno, Ekonomickosprávní fakulta, 2001. s. 18 ( s.)ISBN: 80-210-2533- 6.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.