doc. Mgr.

Veronika Novotná

Ph.D.

FP, ÚI – vedoucí ústavu

+420 54114 2890
Veronika.Novotna@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Verification and Analysis for Safety and Security of Applications in Life, zahájení: 01.07.2024, ukončení: 30.06.2027
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

  Modelování a optimalizace procesů v podnikové sféře, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2021

  Analýza znalostní báze v oblasti matematických a statistických metod zpracování signálů , zahájení: 05.11.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Analýza teoretických poznatků v oblasti matematických metod analýzy signálu, zahájení: 01.06.2021, ukončení: 30.09.2021
  Detail

 • 2020

  Modelování a optimalizace podnikových procesů v podmínkách digitální transformace , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2019

  Analýza nedostatků informačních systémů ve firmách, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Informační a znalostní management v éře Průmyslu 4.0, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  Efektivní využití ICT a kvantitativních metod pro optimalizaci podnikových procesů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Využití ICT a matematických metod při řízení podniku , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Identifikace klíčových oblastí pro posouzení efektivnosti informačních systémů , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 1999

  MSM 265100018, Výzkum strategického řízení v českých firmách, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail