Detail projektu

Modelování a optimalizace podnikových procesů v podmínkách digitální transformace

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na výzkum možností a míry využitelnosti nástrojů informačního a znalostního managementu v podmínkách digitální transformace, s tímto procesem spojených metod matematiky a statistiky, a na analýzu vlivu zavádění pokročilých digitálních technologií na vývoj nových metod modelování a simulace při analýze podnikových procesů. Těžištěm předkládaného výzkumného záměru je tedy prohloubení a rozvoj současného stavu poznání v oblasti informačního a znalostního podnikového managementu v podmínkách digitální transformace.

Označení

FP-S-20-6376

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2021)
Ústav informatiky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2021)

Výsledky

KŘÁPEK, M.; PLAČEK, M.; ŠPAČEK, D.; NEMEC, J.; OCHRANA, F.; PŮČEK, M. Do performance management schemes deliver results in the public sector? Observations from the Czech Republic. PUBLIC MONEY & MANAGEMENT, 2020, vol. 2020, no. 2, p. 1-11. ISSN: 0954-0962.
Detail

DOSTÁL, P.; JANKOVÁ, Z. COVID-19 Threats Evaluation of Countries via Fuzzy Interface Systems. In 35th IBIMA Conference proceedings. Seville, Spain: IBIMA, 2020. p. 2340-2351. ISBN: 978-0-9998551-4-0.
Detail

SMEJKAL, V. Zajišťování důkazů v kyberprostoru. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: 2020. s. 297-308. ISBN: 978-80-7408-206-1.
Detail

DOSTÁL, P.; JANKOVÁ, Z.; ŠEBESTOVÁ, M.; MACHŮ, E. Operační a systémová analýza: Pokročilé metody. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. 100 s. ISBN: 978-80-7623-030-9.
Detail

MUKHIGULASHVILI, S.; PŮŽA, B. Lasota–Opial type conditions for periodic problem for systems of higher-order functional differential equations. Journal of Inequalities and Applications, 2020, vol. 2020, no. 1, p. 1-20. ISSN: 1029-242X.
Detail

KMEC, J.; GOMBÁR, M.; HARNIČÁROVÁ, M.; VALÍČEK, J.; KUŠNEROVÁ, M.; KŘÍŽ, J.; KADNÁR, M.; KARKOVÁ, M.; VAGASKÁ, A. The Predictive Model of Surface Texture Generated by Abrasive Water Jet for Austenitic Steels. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 9, p. 1-22. ISSN: 2076-3417.
Detail

SMEJKAL, V. Formy kybernetické kriminality a jejich možný vliv na pojišťovací praxi. Pojistný obzor, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 44-51. ISSN: 0032-2393.
Detail

KROPÁČ, J.; DOUBRAVSKÝ, K. Statistika C. Statistika C. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020. s. 1-150. ISBN: 978-80-7623-035-4.
Detail

SMEJKAL, V. Technologie 21. století - výzva pro trestní právo hmotné i procesní. In Pocta Jiřímu Jelínkovi. Praha: Leges, 2020. s. 353-363. ISBN: 978-80-7502-464-0.
Detail

JANKOVÁ, Z. Sentiment on the Stock Markets: Evidence from the Wavelet Coherence Analysis. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2020, vol. 28, no. 3, p. 1-10. ISSN: 1804-8048.
Detail

RONTÓ, A.; RONTÓOVÁ, N. On Construction of Solutions of Linear Differential Systems with Argument Deviations of Mixed Type. Symmetry, 2020, vol. 12, no. 10, p. 1-19. ISSN: 2073-8994.
Detail

JANKOVÁ, Z. Literature Review of Fundamental and Technical Indicators Prediction of Financial Market Using Artificial Intelligence Technique. In Conference Proceedings DOKBAT 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. 16. Zlin, Czech Republic: Tomas Bata University of Zlin, 2020. p. 242-254. ISBN: 9788074549359.
Detail

NEMEC, J.; KUBÁK, M.; KŘÁPEK, M.; HOREHÁJOVÁ, M. Competition in Public Procurement in the Czech and Slovak Public Health Care Sectors. Healthcare, 2020, vol. 8, no. 3, p. 1-14. ISSN: 2227-9032.
Detail

JANKOVÁ, Z.; DOSKOČIL, R. Impacts of Federal Reserve System (FED) Economic Reports on US Financial Market Using Text Mining. Proceedings of the 14th International Scientific Conference INPROFORUMBusiness Cycles –more than Economic Phenomena. 14. České Budějovice, Czech republic: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2020. p. 39-46. ISBN: 978-80-7394-824-5.
Detail

MUKHIGULASHVILI, S.; MANJIKASHVILI, M. The Dirichlet Problem for the Fourth Order Nonlinear Ordinary Differential Equations at Resonance. J CONTEMP MATH ANAL+, 2020, vol. 55, no. 5, p. 291-302. ISSN: 1068-3623.
Detail

FRIDRICH, M. Understanding customer churn prediction research with structural topic models. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 2020, vol. 54, no. 4, p. 301-317. ISSN: 1842-3264.
Detail

NOVOTNÁ, V.; ŠKAPA, S.; MELUZÍN, T. Solving dynamic model of information dissemination in capital markets. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 2020, vol. 2020, no. 4, p. 119-134. ISSN: 0424-267X.
Detail

SMEJKAL, V. Likvidace nosičů dat a jejich obsahu v teorii a praxi. DSM Data Security Management, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 28-33. ISSN: 1211-8737.
Detail

SMEJKAL, V. Likvidace nosičů dat a jejich obsahu v teorii a praxi. Část II. DSM Data Security Management, 2020, roč. 2020, č. 4, s. 19-25. ISSN: 1211-8737.
Detail

SMEJKAL, V. Stručný úvod do budování zabezpečených informačních systémů. Pojistný obzor, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 26-31. ISSN: 0032-2393.
Detail

MYŠKA, M. MODELLING IN PUBLIC ECONOMICS DUE DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH DELAY. Administrarea Publică, 2020, vol. 108, no. 4, p. 69-76. ISSN: 1813-8489.
Detail

SMEJKAL, V. Elektronická komunikace vězňů a privatizace vězenství. IV. KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA „Privatizácia výkonu trestu odňatia slobody, sci-fi alebo jediná možnosť?“. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2020. s. 27-44. ISBN: 978-80-8152-945-0.
Detail

SMEJKAL, V. K trestné činnosti spočívající v neoprávněném šíření audiovizuálních děl prostřednictvím internetu. Kriminalistika, 2020, roč. LIII, č. 4, s. 279-294. ISSN: 1210-9150.
Detail

JANKOVÁ, Z. Effects of epidemic disease COVID-19 on sectors performance of stock markets. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020. p. 94-101. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

ŠPATENKA, J. Company Readiness for Home Office Users Working with Information System. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: 2021. p. 221-229. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

TSIMAFEYEVA, M. Problematika znalostního a informačního managementu v kontextu digitální transformace. In Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2021. s. 268-273. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

NOVOTNÁ, V. Dynamické modely v ekonomice a řízení podniku. Brno: CERM, 2021. 181 s. ISBN: 9788076230521.
Detail

VÁCLAVÍK, L. Ekonomické aspekty spamu. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: 2020. s. 283-290. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

MYŠKA, M. Modelling in economics using differential equations with delay. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: 2020. p. 152-161.
Detail

SMEJKAL, V. Umělá inteligence a zločin. In Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied v teorii a praxi. Pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Pořadoví, DrSc., Dr. h. c. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. s. 274-287. ISBN: 978-80-7380-829-7.
Detail

ŠUŇAVCOVÁ, N. Využitie umelej inteligencie v podnikovom prostredí. Workshop specifického výzkumu 2020. Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská: 2020. s. 250-256. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

JANKOVÁ, Z.; DOSTÁL, P. Hybrid approach Wavelet seasonal autoregressive integrated moving averagemodel (WSARIMA) for modeling time series. In AIP Conference Proceedings. 2333. AIP Publishing, 2021. p. 090001-1 (090001-10 p.)ISBN: 978-0-7354-4077-7.
Detail

NOVOTNÁ, V.; PŮŽA, B.; SHATYRKO, A.; KHUSAINOV, D. The Dynamics of One Arms Race Mathematical Model with a Delay. Journal of automation and information sciences, 2020, vol. 52, no. 12, p. 26-38. ISSN: 1064-2315.
Detail

JANKOVÁ, Z.; JANA, D.; DOSTÁL, P. Investment Decision Support Based on Interval Type-2 Fuzzy Expert System. Engineering Economics, 2021, vol. 32, no. 2, p. 118-129. ISSN: 1392-2785.
Detail

HINK, T. Trends in Robotic Process Automation. In Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta Podnikatelská, 2020. p. 60-70. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

DOSTÁL, P.; JANKOVÁ, Z. Řízení kybernetických rizik. In Právní, kriminalistické a kybernetické aspekty kybernetické kriminality a bezpečnosti: Pocta Vladimíru Smejkalovi. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2021. s. 367-371. ISBN: 978-80-7623-065-1.
Detail

RONTÓ, A.; PYLYPENKO, V. A singular problem for functional differential equations with decreasing non-linearities. MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES, 2021, vol. 2021, no. 1, p. 1-13. ISSN: 0170-4214.
Detail

JANKOVÁ, Z.; DOSTÁL, P. Type-2 Fuzzy Expert System Approach for Decision-Making of Financial Assets and Investing under Different Uncertainty. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2021, vol. 2021, no. 1, p. 1-16. ISSN: 1024-123X.
Detail

SMOLÍKOVÁ, L. CHANGES IN MANAGING PROJECT DUE TO COVID-19 IN THE CZECH REPUBLIC. In Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering 2021. 2021. p. 1-7. ISBN: 978-609-476-260-4.
Detail

SMOLÍKOVÁ, L.; SCHÜLLER, D. Importance of Stakeholders within University Social Responsibility. Economics and Culture, 2021, vol. 18, no. 1, p. 46-58. ISSN: 2256-0173.
Detail

SMEJKAL, V. Znalecký posudek jako součást práva na obhajobu. In Zločin a trest v 21. století. Aktuální témata trestní politiky a trestního práva. Pocta Heleně Válkové. Praha: Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu, 2021. s. 277-295. ISBN: 978-80-270-9672-5.
Detail

PODEŠVA, L.; KOCH, M. Politika informační a kybernetické bezpečnosti ve výrobních firmách v České republice. In Právní, kriminalistické a kybernetické aspekty kybernetické kriminality a bezpečnosti: pocta Vladimíru Smejkalovi. 1. Brno: CERM, 2021. s. 372-380. ISBN: 978-80-7623-065-1.
Detail

MEZNÍK, I.; KŘÍŽ, J. Basic Tools of Management Mathematics. Basic Tools of Management Mathematics. 1. Brno: Mendel University, 2021. ISBN: 978-80-7509-796-5.
Detail

JANKOVÁ, Z. A Bibliometric Analysis of Artificial Intelligence Technique in Financial Market. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2021, vol. 29, no. 3, p. 1-10. ISSN: 1804-8048.
Detail

MUKHIGULASHVILI, S. Some two-point boundary value problems for systems of higher order functional differential equations. MATHEMATICA SCANDINAVICA, 2021, vol. 127, no. 2, p. 382-404. ISSN: 0025-5521.
Detail

MEZNÍK, I., ATAKISHIYEV, M. Toward a mathematical modelling of economic relationships. 1. 1. Brno: Mendel University, 2020. 187 p. ISBN: 978-80-7509-722-4.
Detail

KŘÍŽ, J.; SEDLÁK, P.; LUHAN, J.; NOVOTNÝ, V.; KONEČNÝ, M., SVOBODA, V., STRACHOVÁ, Z. Kybernetická (ne)bezpečnost. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2021. 430 s. ISBN: 978-80-7623-068-2.
Detail

VOCHOZKA, M.; KALINOVÁ, E.; GAO, P.; SMOLÍKOVÁ, L. Development of copper price from July 1959 and predicted development till the end of year 2022. Acta Montanistica Slovaca, 2021, vol. 26, no. 2, p. 262-280. ISSN: 1335-1788.
Detail

ŠEBESTOVÁ, M.; DOSTÁL, P. The choice of the type of image for graphical processing of input data for corporate bankruptcy prediction using CNN. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2021. p. 164-172. ISBN: 978-80-248-4548-7.
Detail

MUKHIGULASHVILI, S.; MANJIKASHVILI, M. Necessary and sufficient conditions of disconjugacy for the fourth order linear ordinary differential equations. B MATH SOC SCI MATH, 2021, vol. 2021, no. 4, p. 341-353. ISSN: 1220-3874.
Detail

NOVOTNÁ, V. DYNAMICKÉ MODELOVÁNÍ V EKONOMICE A ŘÍZENÍ PODNIKU. Brno: 2020. s. 1-192.
Detail

JANKOVÁ, Z. Expertní systém pro rozhodování na akciových trzích s využitím sentimentu investorů. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky.: 2021. s. 1-237.
Detail

MYŠKA, M. Security of blockchain in cryptocurrencies and its use in cybersecurity. In COLLECTED ABSTRACTS AND PROGRAMME OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. 2021. p. 61-61. ISBN: 978-80-214-6004-1.
Detail

JANA, D.; ROY, S.; BHATTACHARJEE, S.; DOSTÁL, P.; ROY, S. Saw dust-derived activated carbon in different impregnation ratios and its application in de-fluoridation of wastewater using IT2FLC and RSM. Biomass Conversion and Biorefinery, 2021, vol. 2021, no. 1, p. 1-21. ISSN: 2190-6815.
Detail

ŠUŇAVCOVÁ, N. A systematic literature review of cyber security insurance. In SELECTED PAPERS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská: 2021. p. 153-161. ISBN: 978-80-214-6005-8.
Detail

DOSTÁL, P. The Use of Artificiall Intelligence in Business and Economy. West Bengal, India: Haldia Institute of Technology, 2021. p. 1-36.
Detail

JANKOVÁ, Z. Use type-2 fuzzy logic to reduce stock market prediction uncertainty. West Bengal, India: Haldia Institute of Technology, 2021. p. 1-22.
Detail

JANKOVÁ, Z. Expertní systém pro rozhodování na akciových trzích s využitím sentimentu investorů. Brno: VUTIUM, 2021. s. 1-39.
Detail

SMEJKAL, V., PORADA, V. Současný stav a další možný vývoj některých fází trestního procesu z pohledu jejich privatizace. V. KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA Privatizácia trestného práva – ako ďalej?. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2021. s. 23-41. ISBN: ISBN 978-80-574-0046.
Detail

NEUWIRTH, B. The use of Public Administration Services in the Czech Republic. In Teoria şi practica administrării publice. Kišiněv, Moldavsko: 2021. p. 98-103. ISBN: 978-9975-3492-6-0.
Detail

ŠKAPA, S.; BOČKOVÁ, N.; DOUBRAVSKÝ, K.; DOHNAL, M. Fuzzy confrontations of models of ESG investing versus non-ESG investing based on artificial intelligence algorithms. Journal of Sustainable Finance & Investment, 2022, vol. 13, no. 1, p. 1-13. ISSN: 2043-0809.
Detail

DOSKOČIL, R.; LACKO, B. Fuzzy přístup k hodnocení rizik. Soudní inženýrství, 2022, roč. 32, č. 4, s. 57-62. ISSN: 1211-443X.
Detail

JANKOVÁ, Z.; RAKOVSKÁ, E. Comparison Uncertainty of Different Types of Membership Functions in T2FLS: Case of International Financial Market. Applied Sciences - Basel, 2022, vol. 12, no. 2, p. 1-21. ISSN: 2076-3417.
Detail

CHVÁTALOVÁ, Z.; TRENZ, O.; SLÁDKOVÁ, J. The Performance Assessment of Different Types of Investment Funds Using Markowitz Portfolio Theory. In Mathematical Methods in Economics 2021: Conference Proceedings. 1. Praha, ČR: 2021. p. 214-219. ISBN: 978-80-213-3126-6.
Detail

SMEJKAL, V., KODL, J. Comparative Study of Cryptographic and Biometric Signatures. In International Carnahan Conference on Security Technology. NEW YORK: IEEE, 2021. p. 7-12. ISBN: 978-1-6654-9988-0.
Detail

BOBALOVÁ, M.; NOVOTNÁ, V. MODELING OF TIME DELAYED PROCESSES IN BUSINESS ECONOMICS. In PROCEEDINGS OF THE 15th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE. INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE. Bucharest: 2021. p. 79-89. ISSN: 2286-1440.
Detail

SMEJKAL, V. Identifikace osob a věcí. Kybernetické stopy a jejich interpretace. In Suchánek, J. a kol. Nové, aktuální kriminalistické možnosti identifikace osob a věcí. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2021. s. 17-35. ISBN: 978-80-7251-531-8.
Detail

JANA, D.; BHATTACHARJEE, S.; DOSTÁL, P.; JANKOVÁ, Z.; BARNALI, B. Bi-criteria optimization of cleaner biofuel supply chain model by novel fuzzy goal programming technique. Cleaner Logistics and Supply Chain, 2022, vol. 4, no. 2022, p. 1-12. ISSN: 2772-3909.
Detail

PODEŠVA, L.; KOCH, M.; MYŠKA, M.; ŠUŇAVCOVÁ, N. The impact of the manufacturing companies’ size on cyber and information security. In 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). U.S.A. Library of Congress. 2022. p. 9329-9337. ISBN: 978-0-9998551-7-1. ISSN: 2767-9640.
Detail

PODEŠVA, L.; KOCH, M.; LUHAN, J. INVESTMENT MODELS FOR CYBERSECURITY AND INFORMATION SECURITY OF BUSINESSES – SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. In Managing People and Organizations in a Global Crisis Managing People and Organizations in a Global Crisis. INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE. 2021. p. 21-27. ISSN: 2286-1440.
Detail

PODEŠVA, L.; KOCH, M. Comparison of the Most Important Models of Investments in Cyber and Information Security. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2022, vol. 16, no. 39, p. 25-34. ISSN: 1802-8527.
Detail

SMEJKAL, V., SOKOL, T. „Znepřístupňování“ webů. Bulletin Advokacie, 2022, roč. 1, č. 7-8, s. 11-20. ISSN: 1210-6348.
Detail

MEZNÍK, I. To some structural properties of ∞-languages. Ratio Mathematica, 2022, vol. 42, no. 1, p. 127-134. ISSN: 1592-7415.
Detail

HROMADA, D. Current trends of digitalization in the utility sector. In Workshop specifického výzkumu 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2021. p. 32-37. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

MUKHIGULASHVILI, S. Optimal conditions of solvability of periodic problem for systems of differential equations with argument deviation. Georgian Mathematical Journal, 2022, vol. 2022, no. 1, ISSN: 1072-947X.
Detail

SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita. 3. rozšířené a aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2022. 1166 s. ISBN: 978-80-7380-849-5.
Detail

JANKOVÁ, Z.; RAKOVSKÁ, E. Comparison Uncertainty of Different Types of Membership Functions in T2FLS: Case of International Financial Market. In Women in Artificial Intelligence (AI). 1. Basel, Switzerland: MDPI, 2022. p. 279-299. ISBN: 978-3-0365-5532-4.
Detail

KŘÍŽ, J.; DOHNAL, M.; FOJTŮ, K. Models of Strategic Management Scanning Based on Trend Heuristics as the Least Information Intensive Quantifiers. Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa, 2020, vol. 29, no. červen, p. 116-130. ISSN: 1886-516X.
Detail

LACKO, B.; DOSKOČIL, R. DVACET LET METODY RIPRAN (RISK PROJECT ANALYSIS). Soudní inženýrství, 2023, roč. 33, č. 3-4, s. 21-26. ISSN: 1211-443X.
Detail

DOSTÁL, P.; JANKOVÁ, Z. Operační a systémová analýza: Pokročilé metody, 2. aktualizované vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2023. 101 s. ISBN: 978-80-7623-107-8.
Detail

ŠIRÁŇOVÁ, L.; VOCHOZKA, M.; JANEK, S. Geopolitical deadlock and phosphate shortfall behind the price hike? Evidence from Moroccan commodity markets. Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 2023, vol. 69, no. 8, p. 301-308. ISSN: 1805-9295.
Detail

PAN, X.; JIAHONG, Y.; ŠIRÁŇOVÁ, L.; MANGLA, S.; SONG, M.; FERRARIS, A. How Does Circular Economy Affect Firms' Innovation Performance? The Interaction Effect of Open Innovation. IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT, 2023, vol. 2023, no. october, p. 1-12. ISSN: 1558-0040.
Detail