Detail projektu

Analýza znalostní báze v oblasti matematických a statistických metod zpracování signálů

Období řešení: 05.11.2021 — 28.02.2022

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2021-11-04 - 2022-02-28)

O projektu

Základním cílem smluvního výzkumu je provedení analýzy znalostní báze nejnovějších poznatků v oblasti matematických metod zpracování signálů pro detekci anomálií a statistických metod pro vyhodnocení nelineárního systému a vytvoření souboru poznatků, doplněných o řešení ukázkových úloh. V průběhu řešení projektu budou realizovány konzultace s pracovníky objednatele zaměřené na konkrétní otázky k dané problematice a k převzetí dílčích částí souboru poznatků

Klíčová slova
matematické modelování, MATLAB,

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav informatiky
- příjemce (08.11.2021 - nezadáno)
EATON Elektrotechnika, s.r.o.
- objednatel (08.11.2021 - nezadáno)

Výsledky

NOVOTNÁ, V. Analýza teoretických poznatků v oblasti matematických metod analýzy signálů. 2022. s. 1-9.
Detail