Detail projektu

Modelování a optimalizace procesů v podnikové sféře

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

O projektu

Současné tržní prostředí, ovlivňované i dopady pandemie COVID-19 a s ní spojenými socioekonomickými dopady, významně ovlivňuje i chování jednotlivých podniků. Projekt je zaměřen na problematiku modelování a simulace v oblasti podpory rozhodovacích procesů v podnikovém prostředí, zejména na vývoj modelů, metod a výběr software, díky kterým se nově navržené modely stanou reálnějšími, budou respektovat současné společenské změny a nové technologie.

Označení

FP-S-22-7977

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav informatiky
- interní (01.01.2022 - 31.12.2024)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2024)

Výsledky

FRIDRICH, M.; DOSTÁL, P. User Churn Model in E-Commerce Retail. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2022, vol. 30, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1804-8048.
Detail

DZHALLADOVA, I.; LUITYI, O.; KALHANOVA, V. MOMENT EQUATIONS FOR STOCHASTIC SYSTEM SPECIAL KIND AS INSTRUMENT IN APPLY PROBLEM. ACCESS-ACCESS TO SCIENCE BUSINESS INNOVATION IN THE DIGITAL ECONOMY, 2022, vol. 3, no. 3, p. 221-231. ISSN: 2683-1007.
Detail

MEZNÍK, I., TALIBOV, A. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛОГИСТИКИ АВТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЗОНАХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. Danish scientific journal, 2022, roč. 59, č. 1, s. 8-10. ISSN: 3375-2389.
Detail

DOSKOČIL, R. Actual Challenges in Project Management. Haldia, West Bengal, Indie: Haldia Institute of Technology, 2022. p. 1-46.
Detail

JANKOVÁ, Z. Expert system to reduce stock market prediction uncertainty. Haldia, West Bengal, India: Haldia Institut of Technology, 2022. p. 1-20.
Detail

DOSTÁL, P. Applied Science in Management. Haldia, West Bengal, India: Haldia Institut of Technology, 2022. p. 1-46.
Detail

DOSTÁL, P. Soft computing v podnikatelství a veřejné správě – Doplněk. 1. 1. Brno: CERM Akademické vydavatelství, 2022. 68 s. ISBN: 978-80-7623-083-5.
Detail

DOSTÁL, P. Mendel Genetic Conference. Brno: MUNI, Mendelu, 2022. p. 50-50.
Detail

DOSKOČIL, R. The Multicriteria Assessment of the Green Growth in the Context of the European Union’s Green Deal. AMFITEATRU ECON, 2022, vol. 24, no. 61, p. 739-757. ISSN: 1582-9146.
Detail

VÁCLAVÍK, L. Economic Aspects of Ransomware. PERSPECTIVES OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT: DIGITAL TRANSFORMATION FOR BUSINESS MODEL INNOVATION: COLLECTED ABSTRACTS AND PROGRAMME OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2022. p. 73-73. ISBN: 978-80-214-6004-1.
Detail

Karolína Benešová, Rastislav Boško, Sylvie Běláková, Helena Pluháčková, Milan Křápek, Marek Pernica, Zdeněk Svoboda. Natural contamination of Czech malting barley with mycotoxins in connection with climate variability. FOOD CONTROL, 2022, vol. 140, no. OCT 2022, ISSN: 0956-7135.
Detail

MIKUSOVA MERICKOVA, B.; SOUKOPOVÁ, J.; ŠUMPÍKOVÁ, M.; KŘÁPEK, M. Municipal Solid Waste Management in the Czech Republic and in Slovakia. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 2022, vol. 15, no. 1, p. 89-112. ISSN: 1337-9038.
Detail

MEZNÍK, I., Allahverdiyev, E. Algorithm for Selecting a Flow Meter with Optimal Parameters. Danish scientific journal, 2022, vol. 61, no. 1, p. 17-20. ISSN: 3375-2389.
Detail

RONTÓ, A.; RONTÓOVÁ, N.; RONTO, M. On periodic solutions of the systems of linear differential equations with deviations of the argument. Journal of Mathematical Sciences, 2022, vol. 263, no. 2, p. 282-298. ISSN: 1072-3374.
Detail

NOVOTNÁ, V.; PŮŽA, B.; OLEKSII, B.; KHUSAINOV, D.; SHATYRKO, A. Construction of a mathematical model of the heart muscle. In 8th International Scientific Conference "Information Technology and Implementation. CEUR Workshop Proceedings. 2022. p. 272-280. ISSN: 1613-0073.
Detail

JANA, D.; BHATTACHARJEE, S.; ROY, S.; DOSTÁL, P.; BARNALI, B. The optimization of biodiesel production from waste cooking oil catalyzed by ostrich-eggshell derived CaO through various machine learning approaches. Cleaner Energy Systems, 2022, vol. 3, no. 1, p. 1-19. ISSN: 2772-7831.
Detail

DOSTÁL, P. Návštěva ve městě Haldia v Indii. Země a cesty, 2022, roč. 157, č. 4, s. 14-16. ISSN: 1214-083X.
Detail

SMEJKAL, V. Kryptoměny a trestní proces. In Gřivna, T., Richter, M., Šimánová, H. (eds.). Vliv nových technologií na trestní právo. Praha: Auditorium, 2022. s. 122-141. ISBN: 978-80-87284-95-7.
Detail

MEZNÍK, I.; DOUBRAVSKÝ, K. První čtení o metodách modelování reálných vztahů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. 167 s. ISBN: 978-80-214-6076-8.
Detail

SMEJKAL, V. V zajetí digitálních důkazů. SZABOVÁ, Eva, VRTÍKOVÁ, Karin, MOKRÁ, Ivana. Možné zmeny v oblasti ochrany slobôd prostriedkami trestného práva. Trnava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2022. s. 29-53. ISBN: ISBN 978-80-568-0525.
Detail

SMEJKAL, V. Průřezový charakter kybernetické kriminality. Kriminalistika, 2022, roč. LV, č. 4, s. 275-282. ISSN: 1210-9150.
Detail

JANKOVÁ, Z.; DOSTÁL, P. Evaluation Of The Degree Of Uncertainty In The Type-2 Fuzzy Logic System For Forecasting Stock Index. Romanian Journal of Economic Forecasting, 2022, vol. 25, no. 4, p. 41-57. ISSN: 2537-6071.
Detail

JANDA, K.; MICHALÍKOVÁ, E.; ROCHA, L.; ROTELLA, P.; SCHEREROVÁ, B.; ZILBERMAN, D. Review of the Impact of Biofuels on US Retail Gasoline Prices. ENERGIES, 2023, vol. 16, no. 1, p. 1-21. ISSN: 1996-1073.
Detail

SMEJKAL, V., PORADA, V. Reflektují existující skutkové podstaty trestního práva hmotného dostatečně současnou realitu v oblasti kyberkriminality?. V. KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA Privatizácia trestného práva – ako ďalej?. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2022. s. 11-42. ISBN: 978-80-574-0168-1.
Detail

KOŠŤÁLOVÁ, J.; DOSKOČIL, R.; ŠIRÁŇOVÁ, L.; LACKO, B. Podpora z fondů Evropské unie pro cukrovary v Česku (Financování rozvoje z evropských fondů a možnosti podpory v programovém období 2021+). LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2023, roč. 139, č. 1, s. 26-33. ISSN: 1210-3306.
Detail

ŠEBESTOVÁ, M.; DOSTÁL, P. Vliv metody SMOTE na přesnost bankrotních modelů založených na konvolučních neuronových sítích. ACTA STING, 2022, č. 4/2022, s. 56-73. ISSN: 1805-6873.
Detail

DOSTÁL, P. Mendel’s Genetic Algorithms Optimize Problems in Business and Economics. Folia mendeliana, 2022, vol. CVII, no. 58, p. 91-103. ISSN: 0085-0748.
Detail

NOVOTNÁ, V.; PŮŽA, B.; DZHALLADOVA, I. Model of Optimal Control of Labour Reproduction and Saving Energy in Undefined Conditions of the Current Situation. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 2023, vol. 57, no. 1, p. 283-298. ISSN: 0424-267X.
Detail

JANKOVÁ, Z. Critical review of text mining and sentiment analysis for stock market prediction. Journal of Business Economics and Management, 2023, vol. 24, no. 1, p. 1-22. ISSN: 2029-4433.
Detail

JANKOVÁ, Z. Latent Dirichlet Allocation (LDA) Approximation Analysis of Financial-Related Text Messages. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 2023, vol. 57, no. 1, p. 267-282. ISSN: 0424-267X.
Detail

KOŠŤÁLOVÁ, J.; DOSKOČIL, R.; ŠIRÁŇOVÁ, L.; LACKO, B. Project Management in European Structural and Investment Funds Financed Projects in the Czech Republic. In Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2023. Hradec Economic Days. 13. Hradec Králové, Czech Republic: University of Hradec Králové, 2023. p. 326-334. ISBN: 978-80-7435-901-9. ISSN: 2464-6067.
Detail

LACKO, B.; DOSKOČIL, R. DVACET LET METODY RIPRAN (RISK PROJECT ANALYSIS). Soudní inženýrství, 2023, roč. 33, č. 3-4, s. 21-26. ISSN: 1211-443X.
Detail

KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L.; PILAŘ, L.; FRIDRICH, M.; KVASNIČKA, R.; PILAŘOVÁ, L.; AFSAR, B.; GORTON, M. Sustainability reports: Differences between developing and developed countries. Frontiers in Environmental Science, 2023, vol. 11, no. 1, p. 1-14. ISSN: 2296-665X.
Detail

JANKOVÁ, Z.; DOSTÁL, P.; JANA, D.; BHATTACHARJEE, S.; BARNALI, B.; DEY, P.; ROY, S. Optimization of Palm Oil Mill Effluent (POME) Solubilization Using Linguistic Fuzzy Logic and Machine Learning Techniques. In Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 413. Singapore: Springer, 2023. p. 225-242. ISBN: 978-981-19-8193-7.
Detail

JANKOVÁ, Z. Hybrid wavelet adaptive neuro-fuzzy tool supporting competitiveness and efficiency of predicting the stock markets of the Visegrad Four countries. Journal of Competitiveness, 2023, vol. 15, no. 1, p. 56-72. ISSN: 1804-171X.
Detail

SHUKLA, S.; DUBEY, N.; SHUKLA, R.; MEZNÍK, I. Coincidence Point of Edelstein Type Mappings in Fuzzy Metric Spaces and Application to the Stability of Dynamic Markets. Axioms, 2023, vol. 12, no. 9, p. 1-14. ISSN: 2075-1680.
Detail

MEZNÍK, I., ATAKISHIYEV, M. An applied mathematical approach to economic research. An applied mathematical approach to economic research. 1. Brno: Mendel University, 2022. ISBN: 978-80-7509-843-6.
Detail

DILNA, N.; FEČKAN, M.; RONTÓ, A. Solvability of the symmetric nonlinear functional differential equations. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2023, vol. 46, no. 18, p. 1-10. ISSN: 1099-1476.
Detail

RONTÓ, A.; RONTO, M.; RONTÓOVÁ, N. On the Jump Control Problem for Boundary-Value Problems with State-Dependent Impulses. Ukrainian Mathematical Journal, 2023, vol. 75, no. 1, p. 138-156. ISSN: 1573-9376.
Detail

SCHÜLLER, D.; DOUBRAVSKÝ, K.; ŠIMBEROVÁ, I. Trend Modelling as a Support of Managerial Decision-Making Process in Relation to Customers. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2023, vol. 34, no. 4, p. 412-424. ISSN: 2029-5839.
Detail

DOSTÁL, P. Artificial Intelligence. CLC 2023. 1. Ostrava: TANGER Ltd. Ostrava, 2023. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-88365-14-3.
Detail

DOSTÁL, P. Artificial Intelligence in Business, Finance and Management. Gyor, Maďarsko: 2023. p. 1-50.
Detail

ŠERÁ, E.; DOUBRAVSKÝ, K.; SCHÜLLER, D. Fuzzy-logical self-organisation system modelling—Illustrating case of self-organisation Czech restaurants during the Covid-19 pandemic. SYSTEMS RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCE, 2023, vol. 20.11.2023, no. 20.11.2023, ISSN: 1092-7026.
Detail

DOSTÁL, P. Návštěva města Leiden v Nizozemsku. Země a cesty, 2023, roč. 161, č. 4, s. 9-11. ISSN: 1214-083X.
Detail

DOSKOČIL, R.; DOUBRAVSKÝ, K. USING TREND MODELLING TO SUPPORT PROJECT SCHEDULING, MANAGEMENT, AND PREDICTION. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 2023, vol. 57, no. 4, p. 75-90. ISSN: 0424-267X.
Detail

SMEJKAL, V. Ochrana práv duševního vlastnictví a jiného nehmotného majetku normami trestního práva. KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA 2023. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023. s. 22-39. ISBN: 978-80-574-0270-1.
Detail

SMEJKAL, V. Trestní odpovědnost za jednání robotů využívajících AI. Bratislavské právnické fórum 2023: aktuálne výzvy trestného práva. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2023. s. 46-73. ISBN: 978-80-7160-696-3.
Detail

SMEJKAL, V. Trestní odpovědnost za provoz robotů s umělou inteligencí. Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost 2023. Praha: ČVUT v Praze, 2022. s. 190-199. ISBN: 978-80-01-07239-4.
Detail

SMEJKAL, V. Ekonomické aspekty kybernetické bezpečnosti podniků. DSM Data Security Management, 2024, č. 4, s. 45-49. ISSN: 1211-8737.
Detail

SMEJKAL, V. Úvod do problematiky kryptoměn – co to jsou kryptoměny. DSM Data Security Management, 2022, č. 1, s. 17-25. ISSN: 1211-8737.
Detail