Detail projektu

Efektivní využití ICT a kvantitativních metod pro optimalizaci podnikových procesů

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2016

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Těžištěm předkládaného výzkumného záměru jsou příspěvky rozvíjející současný stav poznání v oblasti optimalizace podnikových procesů s ohledem na aktuální celosvětový vývoj podnikatelského prostředí. Výzkum bude koncentrován na témata uvedená níže.

Označení

FP-S-15-2787

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Půža Bedřich, doc. RNDr., CSc. - hlavní řešitel
Anýž Jaroslav, Bc. - spoluřešitel
Baierová Lucie, Ing. - spoluřešitel
Bobalová Martina, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Budík Jan, Ing., Ph.D., MBA - spoluřešitel
Černochová Jaromíra, Ing. - spoluřešitel
Dekýš Marek, Ing. - spoluřešitel
Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc - spoluřešitel
Dostál Petr, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Došek Ivan, Ing. - spoluřešitel
Doubravský Karel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ďurovcová Andrea, Ing. - spoluřešitel
Dydowicz Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hortai František, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chvátalová Zuzana, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Janková Martina, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kindlová Dita, Ing. - spoluřešitel
Klčová Hana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koch Libor, Ing. - spoluřešitel
Koch Miloš, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Konečný Martin, Ing., MBA - spoluřešitel
Krejčí Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Kruljacová Anna, Ing., M.Sc. - spoluřešitel
Kříž Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Křížová Romana, Ing. - spoluřešitel
Kudelás Stanislav, Ing. - spoluřešitel
Kulhánek Radek, Ing. - spoluřešitel
Luhan Jan, Ing., Ph.D., MSc - spoluřešitel
Michalíková Eva, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Molnárová Anikó, Ing. - spoluřešitel
Mukhigulashvili Sulkhan, doc. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Neuwirth Bernard, Ing., Ph.D., MSc - spoluřešitel
Novák Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Novotná Veronika, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Ondrák Viktor, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pekárek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Sodomka Petr, doc. Ing., Ph.D., MBA - spoluřešitel
Šebestová Monika, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Širáňová Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Štěpánková Vladěna, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Šustrová Tereza, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zápotočný Matej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav informatiky
- interní (01.01.2015 - 31.12.2016)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2016)

Výsledky

NOVOTNÁ, V. Numerical Solution of the Inventory Balance Delay Differential Equation. International Journal of Engineering Business Management, 2015, vol. 2015, no. 7, p. 1-9. ISSN: 1847-9790.
Detail

SMEJKAL, V. Ochrana dat advokátů v elektronických úložištích. Bulletin Advokacie, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 15-22. ISSN: 1210-6348.
Detail

SMEJKAL, V.; MATES, P. IP adresa jako nový osobní údaj?. DSM Data Security Management, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 38-41. ISSN: 1211-8737.
Detail

SMEJKAL, V. Prováděcí předpisy k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Část I. DSM Data Security Management, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1211-8737.
Detail

MUKHIGULASHVILI, S.; PŮŽA, B. The focal boundary value problem for strongly singular higher-order nonlinear functional-differential equations. Boundary Value Problems, 2015, vol. 2015, no. 17, p. 1-21. ISSN: 1687-2770.
Detail

SMEJKAL, V.; KODL, J. Vícefaktorová autentizace a dynamický biometrický podpis. In Sborník 16tého ročníku mezinárodní konference Information Security Summit (IS2). Praha: TATE International, s.r.o., 2015. s. 107-119. ISBN: 9788086813288.
Detail

MOLNÁROVÁ, A. Comparative Study: Tangible and Intangible Asset Pricing for Sale Purposes. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. International Business Information Management Association (IBIMA). 2015. p. 2596-2605. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

DOSKOČIL, R.; DOUBRAVSKÝ, K. Identifying of Profitability of the Client under Condition of Uncertainty. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 2587-2595. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

BUDÍK, J.; BĚLÍN, M. Bounded SVM Strategy for Decision-Making in the Stock Market. In The 25th International Business Information Management Association Conference. 2015. p. 2615-2621. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

ŠEBESTOVÁ, M. Fuzzy Model for the Evaluation of Liquidity of Czech Construction Companies. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 1772-1781. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

JANKOVÁ, M. Possibilities of Knowledge Modelling in the New Economy Cyberspace. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 25. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 2675-2683. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

SMEJKAL, V. Zákon o kybernetické bezpečnosti a informační systémy pojišťoven. Pojistný obzor, 2015, roč. XCII., č. 2, s. 28-30. ISSN: 0032-2393.
Detail

MOLNÁROVÁ, A. Nástroje a metódy oceňovania výsledkov vedy a výskumu. In Scientia Iuventa 2015: zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, Banská Bystrica 23. apríla 2015: proceedings from international scientific conference of PhD. students. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta: 2015. s. 405-414. ISBN: 978-80-557-0858-4.
Detail

DOUBRAVSKÝ, K.; DOSKOČIL, R. PERT METHOD: ANALYSIS OF NODE AND ACTIVITY CRITICALITY. PROCEEDINGS: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING APPLIED IN COMPUTER AND ECONOMIC ENVIRONMENTS, 2015, vol. 1, no. 1, p. 9-18. ISSN: 2336-6141.
Detail

PEKÁREK, J. A Dynamical Model of the Charging Station Placement Problem. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 25. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 2292-2302. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

SMEJKAL, V.; KODL, J.; UŘIČAŘ, M. Elektronický podpis podle nařízení eIDAS. Revue pro právo a technologie, 2015, roč. 6, č. 11, s. 189-235. ISSN: 1804-5383.
Detail

DOUBRAVSKÝ, K.; DOHNAL, M. Reconciliation of Decision-Making Heuristics Based on Decision Trees Topologies and Incomplete Fuzzy Probabilities Sets. PLOS ONE, 2015, vol. 7, no. 10, p. 1-18. ISSN: 1932-6203.
Detail

NOVÁK, L. Development of an Information Strategy and Proposed Changes in Corporate Informatics on the Basis of an Application of Methods of Scientific Analysis to the Information System Evaluation: Case Study. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands: IBIMA, 2015. p. 1-10. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

SMEJKAL, V. Prováděcí předpisy k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Část II. DSM Data Security Management, 2015, roč. XIX, č. 2, s. 25-29. ISSN: 1211-8737.
Detail

NOVOTNÁ, V.; VARYŠOVÁ, T. The Application of Functions of Several Variables Analysis in an Optimal Replenishment Policy for Deteriorating Items. In 2ND GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT AND TOURISM. Procedia Economics and Finance. London: Elsevier, 2015. p. 1217-1226. ISBN: 9781510809680. ISSN: 2212-5671.
Detail

VARYŠOVÁ, T. Time Series Forecasting Using Artificial Neural Network. In Proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference. Amsterdam: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 527-535. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita - fenomén dneška. Právní prostor, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-4. ISSN: 2336-4114.
Detail

BOBALOVÁ, M. Mathematical Models of Economic Cycles. In Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. -. Amsterdam: IBIMA, 2015. p. 2580-2586. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

MICHALÍKOVÁ, E.; PAULUS, M. Gravity Model of German Trade: Poisson Regression Approach. In 25th IBIMA Conference. 2015. p. 1-8. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

KONEČNÝ, M. Implementace ERP systému Helios Easy. Systémová integrace, 2015, roč. 22, č. 1-2, s. 78-89. ISSN: 1804-2716.
Detail

DOSKOČIL, R. Fuzzy Logic: An Instrument Fuzzy Logic: An Instrument for the Evaluation of Project Status. Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa, 2015, vol. 19 (2015), no. June, p. 2-23. ISSN: 1886-516X.
Detail

DYDOWICZ, P. User-Defined Matrix Function as an Alternative Method Simulating the Activity of a Relational Database in the MS Excel Environment to Be Used in Companies. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam: IBIMA, 2015. p. 2356-2367. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

MEZNÍK, I. DATABASE MANIPULATIONS AS RELATION-TYPE OPERATIONS. European Scientific Journal, 2015, vol. 2015, no. 2, p. 249-255. ISSN: 1857-7881.
Detail

NEUWIRTH, B.; ONDRÁK, V. Preparedness for Transition to Electronic Communication on the Part of General Practitioners and Patients. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam: IBIMA, 2015. p. 2572-2579. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Information Systems and Support for Competitiveness in a Production Organisation in the Supply Chain: A Case Study. In The 25th IBIMA conference on Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference. IBIMA. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 2543-2551. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Data Mining and Its Use in Customer Segmentation in the Banking Sector: A Case Study. In The 25th IBIMA conference on Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference. IBIMA. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 2552-2560. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

SMOLÍKOVÁ, L. How to build effective project team?. In The 25th International Business Information Management Association Conference. 2015. p. 2603-2611. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

PÁLKA, L.; HAJKROVÁ, R. IT tools and their use in strategy creation in respect of economic results of a company. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2015, vol. VOL 9, no. NO 24, p. 44-52. ISSN: 1802-8527.
Detail

ZÁPOTOČNÝ, M. Replacement of Information System in a Law Firm – a short case study. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid, Spain: 2015. p. 1260-1268. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

NOVOTNÁ, V.; ŠUSTROVÁ, T. Solution of Dynamical Macroeconomic Model Using Modern Methods. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics. USA: IBIMA Publishing library, 2015. p. 1-9. ISSN: 2169-0367.
Detail

BENÁČEK, V.; MICHALÍKOVÁ, E. The Factors of Growth of Small Family Businesses. A Robust Estimation of the Behavioural Consistency in Panel Data Models. PRAGUE ECON PAP, 2015, vol. 25, no. 1, p. 85-98. ISSN: 1210-0455.
Detail

KOCH, M.; CHVÁTALOVÁ, Z. The Ratio of Outsourced Solutions in Company Information Systems and its Trends. Systémová integrace, 2015, vol. 22, no. 1-2, p. 90-99. ISSN: 1804-2716.
Detail

DOUBRAVSKÝ, K.; DOSKOČIL, R. Comparison of Approaches for Calculating the Probability of a Project Completion. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 1-7. ISSN: 2169-0367.
Detail

NOVOTNÁ, V.; ŠUSTROVÁ, T. Solving Macroeconomic Model Using Methods of Functional Analysis. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 2015, vol. 2015, no. 3, p. 253-266. ISSN: 0424-267X.
Detail

LUHAN, J.; NEUWIRTH, B. Utilisation of Data Mailboxes by Individuals in the Conditions of the Czech Republic. Systémová integrace, 2015, vol. 22, no. 1-2, p. 100-109. ISSN: 1804-2716.
Detail

DOSTÁL, P. Game of Firms. In Sborník příspěvků 23.ročníku konference. National Library of Technology. Praha: the University of Chemistry and Technology, 2015. p. 16-18. ISBN: 978-80-7080-936-5. ISSN: 2336-1662.
Detail

DOSTÁL, P.; ŠKAPA, S. Bussiens Forecasting via Soft Computing Methods. In Carpathian Logistics Congress. Jeseník: Tanger ltd., 2015. p. 19-24. ISBN: 978-80-87294-61-1.
Detail

DYDOWICZ, P. Alternative Solutions in Project Planning and Management By Means of Network Graphs Using VBA MS Excel in Small- and Medium-Sized Companies. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid: IBIMA, 2015. p. 1269-1277. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

ONDRÁK, V. Risks of Use of Cloud Computing By Public Sector Institutions of the Czech Republic and Possible Ways to Mitigate Them. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid: IBIMA, 2015. p. 1238-1244. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

MOLNÁROVÁ, A. The Analysis of the Phillips Curve in the Slovak Republic. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association, 2015. p. 1301-1310. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

PEKÁREK, J. Determination of Electric Vehicle Charging Demand. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. 26. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 1211-1220. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

PEKÁREK, J.; SCHÜLLER, D. Importance of Customer Satisfaction Factors in Strategic Marketing: Neural Network Method. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. 26. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 1174-1182. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

NOVOTNÁ, V.; NEUWIRTH, B. Information Security in the Surgeries of Private Doctors. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid: IBIMA publihing, 2015. p. 568-576. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

ŠEBESTOVÁ, M. Analysis of the Economic Situation of the Visegrad Four Countries Using Dependencies in the Magic Quadrangle. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 622-633. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

DOSKOČIL, R. A Neuro-Fuzzy Model for Project Status Evaluation. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 559-567. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

NOVÁK, L. Analysis of Methods for the Evaluation of Information Systems: Critical Comparison by Selected Criteria. In IBIMA. Madrid, Spain: IBIMA, 2015. p. 1-9. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

OLEŠOVSKÝ, V. The Use of Modern Methods of Mathematical Modelling to Backup Decision Making in Business Management. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid: IBIMA publishing, 2015. p. 1203-1210. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

ŠUSTROVÁ, T. Suitable Models for Seasonal and Trend Time Series Forecasting. In Perspectives of Business and Entrepreneurship Development. 1. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2015, 2015. p. 422-429. ISBN: 978-80-214-5227-5.
Detail

DOSTÁL, P.; MACHŮ, E. Fuzzy Clustering and its Application in Education of Gifted Students. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid: IBIMA publihing, 2015. p. 1331-1336. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

NOVOTNÁ, V.; BOBALOVÁ, M. The Use of Functional Differential Equations in the Model of the Meat Market with Supply Delay. In 20th International Scientific Conference "Economics and Management 2015 (ICEM-2015)". Procedia Social and Behavioral Sciences. Kaunas: Elsevier, 2015. p. 74-79. ISSN: 1877-0428.
Detail

NOVOTNÁ, V.; LUHAN, J. ICT Use in EU According to National Models of Behaviour. In 20th International Scientific Conference "Economics and Management 2015 (ICEM-2015)". Procedia Social and Behavioral Sciences. Kaunas: Elsevier, 2015. p. 80-85. ISSN: 1877-0428.
Detail

MOLNÁROVÁ, A. Analýza vzťahu verejných a súkromných výdavkov na VaV v Českej republike. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2015: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 509-517. ISBN: 978-80-87952-12-2.
Detail

NOVOTNÁ, V.; ŠTĚPÁNKOVÁ, V. Parameter Estimation for Dynamic Model of the Financial System. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, vol. 63, no. 6, p. 2051-2055. ISSN: 1211-8516.
Detail

DOSKOČIL, R. An evaluation of total project risk based on fuzzy logic. Business: Theory and Practice, 2016, vol. 17, no. 1, p. 23-31. ISSN: 1648-0627.
Detail

DOSKOČIL, R. The Level of Use of Project Management Methods, Techniques and Tools and their Impact on Project Success - Selected Region of Czech Republic. Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, 2016, vol. 24, no. 1, p. 14-24. ISSN: 1416-3837.
Detail

DOHNAL, M.; DOUBRAVSKÝ, K. Qualitative Upper and Lower Approximations of Complex Nonlinear Chaotic and Nonchaotic Models. International Journal of Bifurcations & Chaos, 2016, vol. 25, no. 13, p. 1-12. ISSN: 0218-1274.
Detail

DVOŘÁK, J.; KONEČNÝ, J.; JANKOVÁ, M. Možnosti identifikace útoků v kyberprostoru krizového řízení. In Krizové řízení a řešení krizových situací 2015. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. s. 64-69. ISBN: 978-80-7454-573-3.
Detail

DVOŘÁK, J.; JANKOVÁ, M. MOŽNOSTI SIMULACÍ VZDĚLÁVACÍCH PROCESŮ V KYBERPROSTORU VIRTUÁLNÍCH UNIVERZIT. In DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2015. University of Defence. Brno: University of Defence, 2015. s. 21-26. ISBN: 978-80-7231-992-3.
Detail

SMEJKAL, V.; KODL, J.; KODL, J.; NOVÁK, D.; SCHNEIDER, J. Strong identification and authentication using dynamic biometric signature. In Proceedings of the 2014 International Conference on Advanced Information Technology and Services (InfoTech & ITCS 2014). Heidlberg: Springer, 2015. p. 1245-1252. ISBN: 978-3-662-45401-5.
Detail

PEKÁREK, J. Evoluční algoritmy v problému nabíjecí infrastruktury pro elektromobily. 2014. s. 1-13.
Detail

CHVÁTALOVÁ, Z.; KOCH, M. The Ratio of Outsourced Solutions in Company Information Systems and its Trends. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development. Brno, Czech republic: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2015. p. 49-49. ISBN: 978 80 214 5198 8.
Detail

SMEJKAL, V.; KODL, J.; SIEGER, L.; NOVÁK, D.; SCHNEIDER, J. The Dynamic Biometric Signature. Is the Biometric Data in the Created Signature Constant?. In Proceedings of 49th Annual 2015 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST). Taipei, Taiwan: R.O.C., 2015. p. 385-390. ISBN: 9789860463033.
Detail

SMEJKAL, V. Kriminalistická počítačová expertiza z hlediska dalšího vývoje kybernetické kriminality. In Sborník plných textů příspěvků z mezinárodní odborné konference POKROKY V KRIMINALISTICE konané dne 14. 4. 2015. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2015. s. 772-280. ISBN: 978-80-7251-441-0.
Detail

SMEJKAL, V. Prováděcí předpisy k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Část III. DSM Data Security Management, 2015, roč. XIX, č. 3, s. 30-34. ISSN: 1211-8737.
Detail

SMEJKAL, V. Prováděcí předpisy k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Část IV. DSM Data Security Management, 2015, roč. XIX, č. 4, s. 14-18. ISSN: 1211-8737.
Detail

ONDRÁK, V.; JORDÁN, V. Infrastruktura Komunikačních systémů I - Univerzální kabelážní systémy. Infrastruktura Komunikačních systémů I - Univerzální kabelážní systémy. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015. ISBN: 978-80-214-4839-1.
Detail

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Komplexní ERP systém pro různé typy výrob ve strojírenské korporaci. Systémová integrace, 2015, roč. 22, č. 4, s. 69-79. ISSN: 1210-9479.
Detail

BOBALOVÁ, M. Modern Teaching Methods in Mathematics. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. -. Madrid: IBIMA, 2015. p. 537-545. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

MICHALÍKOVÁ, E.; PAULUS, M. Czech International Trade: Gravity Model Analysis. In 24th International-Business-Information-Management-Association Conference. 2014. p. 1-15. ISBN: 978-0-9860419-3-8.
Detail

MICHALÍKOVÁ, E.; PAULUS, M. Billateral Trade with Multilateral Resistance Terms: Analysis of Gravity Equation. In 26th International-Business-Information-Management-Association Conference. 2015. p. 1-8. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
Detail

HORTAI, F. Képfeldolgozás Android-készülékkel - Rendszámtábla-felismerés kiértékelése. XXXII. OTDK Informatika Tudományi Szekció. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2015. s. 84-85.
Detail

HORTAI, F. Porovnanie faktorov autentizácie. 2014.
Detail

DOUBRAVSKÝ, K.; DOSKOČIL, R. Determination of Client Profitability under Uncertainty Based on Decision Tree. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-8. ISSN: 2169-0367.
Detail

MUKHIGULASHVILI, S. THE NONLOCAL BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR STRONGLY SINGULAR HIGHER-ORDER NONLINEAR FUNCTIONAL-DIFFERENTIAL EQUATIONS. Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 2015, vol. 2015, no. 35, p. 23-50. ISSN: 1126-8042.
Detail

ŠEBESTOVÁ, M. Využití PCA analýzy k identifikaci hlavních komponent finančních ukazatelů. In Workshop specifického výzkumu 2015. Brno: Fakulta podnikatelská VUT v Brně, 2015. s. 98-105. ISBN: 978-80-214-5332-6.
Detail

DOUBRAVSKÝ, K.; DOSKOČIL, R.; DOHNAL, M. SUSTAINABILITY PROJECT: RISK ANALYSIS BASED ON DECISION TREES UNDER CONDITIONS OF TOTAL AND PARTIAL IGNORANCE. Journal of Security and Sustainability Issues, 2016, vol. 5, no. 3, p. 391-402. ISSN: 2029-7025.
Detail

POZNÍK, P. Fuzzy logic and automated trading fields progress search. In Workshop specifického výzkumu 2015. 2015. p. 46-54. ISBN: 978-80-214-5332-6.
Detail

SMEJKAL, V. Prováděcí předpisy k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Část V. DSM Data Security Management, 2015, roč. XIX, č. 4, s. 9-14. ISSN: 1211-8737.
Detail

ONDRÁK, V.; JORDÁN, V. Infrastruktura Komunikačních systémů II - Kritické aplikace. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015. ISBN: 978-80-214-5240-4.
Detail

ONDRÁK, V.; JORDÁN, V. Infrastruktura Komunikačních systémů III - Integrovaná podniková infrastruktura. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015. ISBN: 978-80-214-5241-1.
Detail

SMEJKAL, V. Multi-factor authentication and dynamic biometric signatures. In Developing Next-Generation Countermeasures for Homeland Security Threat Prevention. Hershey, PA, USA: IGI Global, 2016. p. 165-204. ISBN: 9781522507031.
Detail

SMEJKAL, V. Jaké povinnosti vyplývají pro orgány veřejné moci ze zákona o kybernetické bezpečnosti?. Správní právo. Ministerstvo vnitra AG, 2016, č. 3, s. 140-148. ISSN: 0139-6005.
Detail

ŠUSTROVÁ, T. A Suitable Artificial Intelligence Model for Inventory Level Optimization. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2016, vol. 10, no. 25, p. 48-55. ISSN: 1802-8527.
Detail

ŠUSTROVÁ, T. An Artificial Neural Network Model for a Wholesale Company’s Order-cycle Management. International Journal of Engineering Business Management, 2016, vol. 8, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1847-9790.
Detail

MOLNÁROVÁ, A. Odhad Phillipsovej krivky: porovnanie Slovenskej a Českej republiky. In Sborník příspěvků - Doktorandská konference 2016. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. s. 85-102. ISBN: 978-80-245-2150-3.
Detail

JANKOVÁ, M.; PELLER, F.; DVOŘÁK, J. POSSIBILITIES OF MATHEMATICAL MODELLING IN THE DYNAMIC TRENDS OF THE ECONOMIC INFORMATICS. Distance Learning, Simulation and Communication 'DLSC 2015'. Ekonomika a informatika. Bratislava: Fakulta hospodarskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. p. 21-26. ISBN: 978-80-7231-992-3. ISSN: 1336-3514.
Detail

HORTAI, F. An Automated Algorithm for Generating Neural Networks for Stock Value Prediction. In Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. p. 1069-1077. ISBN: 978-0-9860419-6-9.
Detail

OLEŠOVSKÝ, V.; BLAHA, L. CLOUD IN PUBLIC ADMINISTRATION. In Contributia tinerilor cercetatori la dezvoltarea administratiei publice. Kišiněv: Academia De Administrare Publica, 2016. p. 258-269. ISBN: 978-9975-115-95-7.
Detail

DOSTÁL, P.; MACHŮ, E.; ŠKAPA, S. Multicriteria Evaluation of Gifted Students. In Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference. IBIMA Publishing. Italy: IBIMA publihing, 2016. p. 262-268. ISBN: 978-0-9860419-6-9.
Detail

DOSTÁL, P.; RUKOVANSKÝ, I. Economy and Application of Chaos Theory. International Journal of Business, Humanities and Technology, 2015, vol. 5, no. 5, p. 18-23. ISSN: 2162-1357.
Detail

NOVÁK, L. Evaluation of Information Systems in Medium-sized and Large Businesses. ICEM 2016: International Scientific Conference Economics and Management. Brno: Brno University of Technology, 2016. p. 176-176. ISBN: 978-80-214-5355-5.
Detail

MELUZÍN, T.; DOHNAL, M.; KŘÍŽ, J.; ZINECKER, M.; SMOLÍKOVÁ, L. Equationless Model of Knowedge Management and Scientific Parks. In Proceedings Paper of 12th International Conference on Intellectual Capital Knowledge Management and Organisational Learning (ICICKM). Bangkok, THAILAND: 2015. p. 81-89. ISBN: 978-1-910810-74-3.
Detail

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. ERP System for Production of World-Renowned Sewing Machines: A Case Study. In The 27th IBIMA conference on Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference. IBIMA. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. p. 1049-1057. ISBN: 978-0-9860419-6-9.
Detail

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Classification of ERP System Services. Journal of Systems Integration, 2016, vol. 7, no. 3, p. 66-78. ISSN: 1804-2724.
Detail

NOVOTNÁ, V. THE DYNAMIC MODEL OF E-GOVERNMENT SYSTEM DEVELOPMENT. In TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE634. Kišiněv, Moldávie: Academy of Public Administration, 2016. p. 483-489. ISBN: 9789975301961.
Detail

NOVOTNÁ, V.; ONDRÁK, V. Electronic Communication in Private Doctors’ Surgeries in the Czech Republic. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, 2016, p. 1-10. ISSN: 2169-0367.
Detail

HORTAI, F. Low-cost data mining application via unused smartphone devices using computer vision and relevant data security issues. In 18 Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment Conference Proceedings. First edition. Brno: Mendel University in Brno, 2015. p. 304-313. ISBN: 978-80-7509-342-4.
Detail

HORTAI, F. Model expertného systému pre investovanie do komodity zlato použitím fuzzy logiky. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2015 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 560-569. ISBN: 978-80-87952-12-2.
Detail

HORTAI, F. Dynamický biometrický podpis ako efektívny nástroj pre autentizáciu. In QUAERE 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 1344-1352. ISBN: 978-80-87952-10-8.
Detail

DOHNAL, M.; DOUBRAVSKÝ, K. Equationless and equation-based trend models of prohibitively complex technological and related forecasts. TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, 2016, vol. 2016, no. 111, p. 297-304. ISSN: 0040-1625.
Detail

KŘÍŽ, J.; SMOLÍKOVÁ, L.; KŘÍŽ, J. Agile Reporting Process as a Part of Data-Driven Decision Support System. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015. Economics and Tourism. Sofia, Bulgaria: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference, 2015. p. 17-23. ISBN: 978-619-7105-48-3.
Detail

NEUWIRTH, B.; ONDRÁK, V. THE ROLE OF EGOVERNANCE IN PUBLIC SECTOR OF CZECH REPUBLIC. In TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE. Kišiněv, Moldávie: Academy of Public Administration, 2016. p. 490-495. ISBN: 9789975301961.
Detail

SMEJKAL, V. Zdravotní registry v České republice. DSM Data Security Management, 2016, roč. XX, č. 2, s. 12-17. ISSN: 1211-8737.
Detail

SMEJKAL, V. K některým aspektům nařízení EU o ochraně osobních údajů. DSM Data Security Management, 2016, roč. XX, č. 3, s. 26-31. ISSN: 1211-8737.
Detail

SMEJKAL, V. Význam autentizace a šifrování pro zajištění bezpečnosti informačních systémů. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 „Súčasné výzvy a trendy v...“. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2016. s. 324-333. ISBN: 978-80-561-0369-2.
Detail

OLEŠOVSKÝ, V. Advanced Methods of Mathematical Modelling and Their Use in the Inventory Management Model. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-8. ISSN: 2169-0367.
Detail

SMEJKAL, V.; KODL, J.; SIEGER, L. The Influence of Stress on Biometric Signature Stability. In Proceedings of 50th Annual 2016 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. Orlando, Florida: : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016. p. 37-41. ISBN: 978-1-5090-1070-7.
Detail

DOSTÁL, P.; MACHŮ, E.; RUKOVANSKÝ, I. Identification of Gifted Students via ANFIS for a Purpose of their Inclusion into Special Educational Program. In Proceedings of The 28th International Business Information Management Association Conference. IBIMA Publishing. Spain: IBIMA publihing, 2016. p. 2105-2113. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
Detail

HORTAI, F.; MOLNÁROVÁ, A. Identification of Company’s Critical Success Factors. Case Study of Google. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Seville, Spain: 2016. p. 1856-1867. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
Detail

HORTAI, F. The Gold Commodity as a Value Holder and an Investment Instrument. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Seville, Spain: 2016. p. 3855-3866. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
Detail

DOSKOČIL, R.; ŠKAPA, S.; OLŠOVÁ, P. Success Evaluation Model for Project Management. E a M: Ekonomie a Management, 2016, vol. 19, no. 4, p. 167-185. ISSN: 1212-3609.
Detail

OLEŠOVSKÝ, V. Inventory and the Economic Cycle in the Czech Republic. In Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Madrid: IBIMA publishing, 2016. p. 649-656. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
Detail

SMEJKAL, V. Současné formy kybernetické kriminality a možnosti jejího postihu. In Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2015. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016. s. 71-78. ISBN: 978-80-7338-162-2.
Detail

SMEJKAL, V. Analýza rizik jako nástroj prevence kybernetické kriminality. In Sborník příspěvků XXVI. mezinárodní vědecké konference Expert Forensic Science 2017. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2017. s. 504-515. ISBN: 978-80-214-5459-0.
Detail

KOCH, M.; CHVÁTALOVÁ, Z. Methodology of Creating Optimal Information Strategies. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy, Programme and Collected Abstracts (ICEM 2016). Brno: 2016. p. 173-173. ISBN: 978-80-214-5355-5.
Detail

SMEJKAL, V. Právo informačních technologií. Ostrava: KEY Publishing, 2016. s. 519-535.
Detail

DOSKOČIL, R. Evaluating the Creditworthiness of a Client in the Insurance Industry Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. Engineering Economics, 2017, vol. 28, no. 1, p. 15-24. ISSN: 1392-2785.
Detail

SMEJKAL, V. Důkazy a dokazování v kyberprostoru. In Zborník vedeckých príspevkov z Interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konajúcej sa dňa 23. - 24.11.2016. Košice: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Safárika v Košiciach, 2016. s. 27-37. ISBN: 978-80-8152-493-6.
Detail

NOVOTNÁ, V.; ŠUSTROVÁ, T. Order Management System Proposal Using Inventory Balance Equation with Non-continuous Replenishment. Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, 2017, no. 2, p. 1-9. ISSN: 1416-3837.
Detail

DOSTÁL, P. My Organ Compositions. Brno: Petr Dostál, 2018. p. 1-12.
Detail

DOSTÁL, P. My Organ Compositions 2. Brno: Petr Dostál, 2020. p. 1-16.
Detail

NOVOTNÁ, V.; ŠTĚPÁNKOVÁ, V. PARAMETER ESTIMATION FOR DYNAMIC MODEL OF THE FINANCIAL SYSTEM. In 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT. Brno: Mendel University in Brno, Czech Republic, 2015. p. 628-635. ISBN: 978-80-7509-342-4.
Detail

NOVOTNÁ, V.; BOBALOVÁ, M. Optimal replenishment policy for deteriorating items with the possibility of delay in payment. In PERSPECTIVES OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT: ECONOMIC, MANAGEMENT, FINANCE AND SYSTEM ENGINEERING FROM THE ACADEMIC AND PRACTITIONERS VIEWS. Brno: FBM BUT, 2015. p. 368-375. ISBN: 978-80-214-5227-5.
Detail

DOSTÁL, P.; ŠKAPA, S. BUSINESS FORECASTING VIA SOFT COMPUTING METHODS. In CLC 2015: CARPATHIAN LOGISTICS CONGRESS - CONFERENCE PROCEEDINGS. Ostrava: TANGER LTD, 2016. p. 104-109. ISBN: 978-80-87294-64-2.
Detail

DVOŘÁK, J.; JANKOVÁ, M.; KONEČNÝ, J. OPTIONS OF RISK MODELLING IN LIMIT SITUATIONS OF A LEARNING ORGANIZATION. In PROCEEDINGS OF THE 11TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PUBLIC ADMINISTRATION 2016. Pardubice: UNIV PARDUBICE, 2016. p. 41-48. ISBN: 978-80-7560-040-0.
Detail

DVOŘÁK, J.; JANKOVÁ, M.; URBANOVSKÝ, K. The Possibilities of Modern Simulation Modeling of Electronic Banking in Cyberspace of Information Society. In EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2015: PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Brno: Masaryk University, 2015. p. 649-655. ISBN: 978-80-210-7962-5.
Detail

Scienta Iuventa - medzinárodná doktorandská konferencia. Banská Bystrica (23.04.2015)
Detail