Ing.

Tomáš Trčka

Ph.D.

FEKT, UFYZ – odborný asistent

+420 54114 6011
trcka@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Trčka, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • KOPECKÝ, M.; TRČKA, T.: Software pro měření; Software pro měření nabíjecích, vybíjecích a VA charakteristik kondenzátoru. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • TRČKA, T.; KOPECKÝ, M.: software pro měření; Software pro měření průrazného napětí a zbytkového proudu kondenzátorů. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • MACKŮ, R.; HOLCMAN, V.; GRMELA, L.; TOMÁNEK, P.; TRČKA, T.: SunControl v.1.3; SunControl v.1.3. Laboratoře UFYZ, NEE s.r.o. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86, počet stažení: 4
  Detail

 • ŠKARVADA, P.; GRMELA, L.; VONDRA, M.; SADOVSKÝ, P.; PALAI-DANY, T.; TRČKA, T.; ŠICNER, J.: SimSenAFC; Senzorický simulátor. VUT FEKT UFYZ. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • MACKŮ, R.; VONDRA, M.; GRMELA, L.; TRČKA, T.; ŠICNER, J.: Power Unit v. 2.3; Řízení výkonových okruhů - Power Unit v. 2.3. Laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; GRMELA, L.; HOLCMAN, V.; TRČKA, T.: Stack Voltage Profile Unit v. 2.; Měření napěťového profilu palivového článku - Stack Voltage Profile Unit v. 2.5. Laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • TRČKA, T.: software pro měření; Software pro dlouhodobá měření parametrů kondenzátorů. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/software-pro-dlouhodoba-mereni-parametru-kondenzatoruv. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/software-pro-dlouhodoba-mereni-parametru-kondenzatoru. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/software-pro-dlouhodoba-mereni-parametru-kondenzatoru, počet stažení: 1
  Detail

 • KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B.; TRČKA, T.; ŠTOUDEK, R.; MACKŮ, R.: Kapacitní senzor; Kapacitní senzor pro měření elektromagnetické emise. Ústav Fyziky, FAST, VUT v Brně, http://fyzika.fce.vutbr.cz/pub/Kapacitni%20senzor%202013.pdf. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/pub/Kapacitni%20senzor%202013.pdf. (funkční vzorek)
  http://fyzika.fce.vutbr.cz/pub/Kapacitni%20senzor%202013.pdf, počet stažení: 2
  Detail

 • HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.: Autoclav-01; Systém řízení Autoklávu s PLC AMIT. UFYZ - FEKT VUT. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; ŠICNER, J.; TOFEL, P.; TRČKA, T.: Par01; Systém řízení a sběru dat vyvíječe páry. UFYZ FEKT. URL: http://www.fyzika.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.fyzika.feec.vutbr.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠKARVADA, P.; TRČKA, T.; MACKŮ, R.: AFCmdd5v1; Modul dotykového displeje AFCmdd5v1. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • MACKŮ, R.; TRČKA, T.: AFC Central Power Unit v. 1.0; AFC Central Power Unit v. 1.0. laboratoře Baumann Technoloagie CZ, a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/AFC-central-power-unit-v-1-0. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/AFC-central-power-unit-v-1-0, počet stažení: 2
  Detail

 • ŠKARVADA, P.; KOKTAVÝ, P.; ŠICNER, J.; TRČKA, T.; MACKŮ, R.: TPE2v1; Teplotně stabilizovaná elektroda TPE2v1. UFYZ, Technická 8. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B.; TRČKA, T.; ŠTOUDEK, R.: Trhací zařízení; Trhací zařízení pro měření elektromagnetické a akustické emise. Ústav Fyziky, FAST, VUT v Brně, http://fyzika.fce.vutbr.cz/pub/Trhaci_zarizeni_2013.pdf. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/pub/Trhaci_zarizeni_2013.pdf. (funkční vzorek)
  http://fyzika.fce.vutbr.cz/pub/Trhaci_zarizeni_2013.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • TRČKA, T.; ŠICNER, J.; BOGATYREVA, N.: Formovani_2013; Software pro formování dielektrika kondenzátorů. Ústav fyziky, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/, počet stažení: 1
  Detail

 • TRČKA, T.; SPOHNER, M.; ŠICNER, J.: LIFE_2013; Software pro testování kvality kondenzátorů v provozních podmínkách. Ústav fyziky, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/, počet stažení: 1
  Detail

 • TRČKA, T.; ŠIK, O.; GRMELA, L.; KNÁPEK, A.: Katody_2013; Software pro analýzu transportu nosičů náboje u autoemisních katod. Ústav fyziky, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/, počet stažení: 1
  Detail

 • HOLCMAN, V.; BOGATYREVA, N.; DALLAEVA, D.; KASPAR, P.; KAŠPAREC, M.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; TRČKA, T.; PROKOPYEVA, E.: Kap01; Software měření kapacitních charakteristik solárních článků. UFYZ.FEKT VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • TRČKA, T.; ŠICNER, J.; SPOHNER, M.: C_Vyb_2014; Software pro určení kapacity kondenzátorů na základě měření jejich vybíjecí charakteristiky. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2014/software-pro-urceni-kapacity-kondenzatoru. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2014/software-pro-urceni-kapacity-kondenzatoru. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2014/software-pro-urceni-kapacity-kondenzatoru, počet stažení: 2
  Detail

 • TRČKA, T.; ŠIK, O.; BOGATYREVA, N.: Formovaní_5D; Softwarová podpora pro dlohodobé vícekanálové formovaní dielektrik kondenzátorů. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2014/softwarova-podpora-pro-formovani-dielektrik-kondenzatoru. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2014/softwarova-podpora-pro-formovani-dielektrik-kondenzatoru. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2014/softwarova-podpora-pro-formovani-dielektrik-kondenzatoru, počet stažení: 2
  Detail

 • HOLCMAN, V.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; TRČKA, T.; TOFEL, P.: FW06010233-V1; Monitoring výdeje a kontroly medikamentů. FEKT UFYZ. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.