Detail produktu

Teplotně stabilizovaná elektroda TPE2v1

ŠKARVADA, P. KOKTAVÝ, P. ŠICNER, J. TRČKA, T. MACKŮ, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Funkční vzorek tepelně stabilizované elektrody vznikl jako nutný prostředek pro měření zatěžovacích charakteristik solárních článků v rámci výzkumných aktivit na projektu MPO „Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků“, (FR-TI1/305, Solartec s. r. o., IČ49610040).

Klíčová slova

solární článek

Datum vzniku

7. 5. 2013

Umístění

UFYZ, Technická 8

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www