Detail produktu

Kapacitní senzor pro měření elektromagnetické emise

KOKTAVÝ, P. KOKTAVÝ, B. TRČKA, T. ŠTOUDEK, R. MACKŮ, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o zařízení umožňující měřit elektromagnetickou emisi vzorků o různých tloušťkách při mechanickém namáhání v tlaku. V podstatě jde o kapacitní celu, kde je jedna elektroda vodivě spojena s vnějším ocelovým pláštěm a uzemněna. Druhá elektroda je tzv. živá a je od pláště oddělena vhodným dielektrikem. Při měření je mezi elektrodami umístěn vzorek. Ve vnějším plášti je otvor pro akustický senzor a na opačné straně je konektor pro připojení na předzesilovač.

Klíčová slova

Kapacitní senzor, elektromagnetická emise

Datum vzniku

2. 7. 2013

Umístění

Ústav Fyziky, FAST, VUT v Brně, http://fyzika.fce.vutbr.cz/pub/Kapacitni%20senzor%202013.pdf

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www