Detail produktu

Software pro testování kvality kondenzátorů v provozních podmínkách

TRČKA, T. SPOHNER, M. ŠICNER, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software vznikl v rámci postupného vývoje plně automatizovaného systému pro dlouhodobá měření parametrů kondenzátorů. Aktuální verze obslužného programu již plně řeší problematiku poruchových stavů, kdy dochází k nárůstu zbytkových proudů měřených na aktivních kanálech. Implementovaný algoritmus detekce poruchových stavů funguje ve dvou základních režimech. Manuální režim umožňuje obsluze aktivovat/deaktivovat vybrané kanály kdykoliv v průběhu dlouhodobého měření. Aktivací automatického režimu program přebírá plnou kontrolu nad správou aktivních kanálů a není dále vyžadována přítomnost obsluhy na daném pracovišti. Jeho spuštěním je aktivována sada algoritmů, jejichž primárním účelem je zajistit, aby v každém cyklu skenování kanálů nedošlo k poklesu referenčního napětí v důsledku nárůstu celkového proudového odběru ze zdroje, případně k překročení zvolené limitní hodnoty zbytkového proudu u některého z testovaných kondenzátorů. Program automaticky odpojuje poruchové kanály na základě řady definovaných podmínek. Uvedený software vznikl v rámci dohody o spolupráci mezi Vysokým učením technickým v Brně a firmou AVX Czech Republic s.r.o. Finální verze obslužného software (vývojové prostředí LabVIEW) je dostatečně univerzální, stabilní a uživatelsky jednoduchá, což umožňuje její využití pro testování kvality vyráběných kondenzátorů v provozních podmínkách.

Klíčová slova

testování kondenzátorů; automatizované měření; měřicí systém; vyhodnocování poruchových stavů; vývojové prostředí LabVIEW

Datum vzniku

18. 12. 2013

Umístění

Ústav fyziky, FEKT, VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www