Detail produktu

Senzorický simulátor

ŠKARVADA, P. GRMELA, L. VONDRA, M. SADOVSKÝ, P. PALAI-DANY, T. TRČKA, T. ŠICNER, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Senzorický simulátor umožňuje testovat elektroniku palivového článku, bez nutnosti uvedení do provozu. To je výhodné pro definované testování bezpečnostních opatření a reakcí hardwaru. Umožňuje současně z PC ovládat 8 proudových kanálů, 8 napěťových kanálů a 8 digitálních kanálů. Funkční vzorek vznikl jednak na základě smluvního vztahu se společnostmi ESL a.s. (Dukelská třída 247/69, Brno 614 00, IČ 63473780) a Baumann Technologie CZ a.s. (Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav, IČ 26223538). Modul vznikl jako výsledek činnosti na projektu TAČR TA02020998 „Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace“ a smluvní vztahy s uvedenými společnostmi jsou řešeny dle smlouvy projektu ze dne 25.1.2012. Funkční vzorek vznikl v jediném kuse jako přímý výsledek aplikačního výzkumu. Modul byl vyvinut a vyroben na základě nutnosti ověření vlastností systému AFC.

Klíčová slova

palivový článek

Datum vzniku

14. 12. 2012

Umístění

VUT FEKT UFYZ

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www