Detail produktu

Software pro formování dielektrika kondenzátorů

TRČKA, T. ŠICNER, J. BOGATYREVA, N.

Typ produktu

software

Abstrakt

Za účelem plně automatizovaného řízení dlouhodobého procesu formování dielektrika kondenzátorů byl vytvořen softwarový balík s jednoduchým uživatelským rozhraním, který pracuje ve dvou základních režimech. Jedná se o režimy formování na základě uživatelsky definované tabulky a formování s konstantní rychlostí nárůstu formovacího napětí. Základním prvkem sestaveného měřicího systému je DC výkonový zdroj. Součástí měřicí aparatury je také univerzální DAQ karta, která umožňuje kontinuální sběr dat z dodatečných senzorů (řešení problematiky bezpečnosti obsluhy při práci s výkonovým zdrojem). Navržený softwarový balík byl vytvořen v moderním programovacím prostředí LabVIEW a s jednotlivými přístroji komunikuje pomocí sběrnice GPIB a USB. Popisovaný software vznikl v rámci dohody o spolupráci mezi Vysokým učením technickým v Brně a firmou AVX Czech Republic s.r.o., která jej nasadila do technologického procesu vývoje a testování kondenzátorů.

Klíčová slova

kondenzátory; formování dielektrika; DC výkonový zdroj; automatizované měření; GPIB sběrnice; vývojové prostředí LabVIEW

Datum vzniku

17. 12. 2013

Umístění

Ústav fyziky, FEKT, VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www