Detail produktu

SunControl v.1.3

MACKŮ, R. HOLCMAN, V. GRMELA, L. TOMÁNEK, P. TRČKA, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Ve spolupráci se společností NEE s.r.o (smlouva ze dne 15. 10. 2011, IČ : 292 00 059) byl řešen projekt výzkumu a fyzického vývoje specializovaného zařízení pro testování solárních komponentu používaných ve slunečních elektrárnách v laboratorních podmínkách. Vzájemná spolupráce byla definována smluvně (způsob využití výsledků) včetně požadovaných fyzických výstupů. V rámci řešení projektu byla fyzicky vyvinuta jednotka SunControl v.1.3, které předcházely technicky méně dokonalé varianty a obvodový/technický návrh. Tato jednotka představuje zcela unikátní zařízení a byla realizována v jediném provedení. Dále je očekávána i opakovaná realizace přímo v laboratořích společnosti NEE. V oblasti testování solárních systému představuje realizovaná jednotka významnou inovaci aplikovanou do výrobního procesu.

Klíčová slova

solární tester, řízení, výrobní testování

Datum vzniku

1. 12. 2011

Umístění

Laboratoře UFYZ, NEE s.r.o. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www