prof. Ing.

Petr Toman

Ph.D.

FEKT, UEEN – vedoucí ústavu

+420 54114 6200
toman@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Nástroj pro monitorování energetických toků a ztrát v distribučních sítích NN s využitím dat měřených chytrými elektroměry, zahájení: 01.05.2024, ukončení: 30.04.2027
  Detail

  Nová generace nástrojů pro monitorování, diagnostiku a predikci vývoje kvality elektrické energie, zahájení: 01.05.2024, ukončení: 31.12.2027
  Detail

  Software pro výpočet zemnících soustav ESsoft, zahájení: 01.05.2024, ukončení: 30.04.2026
  Detail

  Information Fusion of Real-Time Data Streams for Energy Management in Emerging Power Grids, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Konverze a skladování energie_Eco&Stor, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 31.12.2027
  Detail

 • 2023

  Propagace firmy ČEZ, a.s. na konferenci EPE 2023, zahájení: 12.05.2023, ukončení: 26.05.2023
  Detail

  Propagace firmy EG.D, a.s. na konferenci EPE 2023, zahájení: 12.05.2023, ukončení: 26.05.2023
  Detail

  Propagace firmy Teplárny Brno, a.s. na konferenci EPE 2023, zahájení: 12.05.2023, ukončení: 26.05.2023
  Detail

  DP002 -Řízení, chránění a efektivní provoz distribučních sítí a průmyslových energetických systémů, zahájení: 01.04.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku IV, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  TN02000025, Národní centrum pro energetiku II, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

  VK01030109, Výzkum holistického modelu propojené kritické elektroenergetické a komunikační infrastruktury, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2022

  Propagace 2022, zahájení: 28.01.2022, ukončení: 15.12.2022
  Detail

  TK04020003, Užití umělé inteligence při modernizaci diagnostiky systémových prvků a optimalizaci systémových činností energetického sektoru s cílem zvýšení kvality jeho řízení, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  TK04020068, Vývoj prediktivního systému diagnostiky zařízení elektrických stanic, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 30.06.2025
  Detail

  TK04010060, Implementace certifikačních procesů pro zajištění integrace rozptýlených zdrojů v souladu s požadavky Nařízení EU, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  TN01000007, Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí III, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TK04020069, Streamery a klouzavé výboje na površích izolantů v alternativních plynech k SF6, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2021

  Analýza nejistot při nepřímém měření sdružených hodnot napětí, zahájení: 28.01.2021, ukončení: 30.11.2021
  Detail

 • 2020

  Analýza systému pro centrální stahování poruchových záznamů na úrovni VVN, zahájení: 03.12.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  One Network for Europe, zahájení: 01.10.2020, ukončení: 30.09.2023
  Detail

  Studie Speed and Stability - ostrovní provoz Davao, zahájení: 21.07.2020, ukončení: 01.12.2020
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku III , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí, zahájení: 28.02.2020, ukončení: 30.11.2020
  Detail

  FW01010289, Stochastické symetrické blokové šifrování počítačových souborů pomocí prostředků umělé inteligence pro účely cloudových služeb, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  TK02030013, Kyber-fyzikální dvojče městské infrastruktury zítřka, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  TK02030039, Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Analýza provozních vlastností konvenčních PTP a PTN a proudových a napěťových senzorů, zahájení: 29.04.2019, ukončení: 30.11.2019
  Detail

  Analýza možnosti využití automatiky PPF jako alternativu OZ v soustavách odporově uzemněných, zahájení: 29.04.2019, ukončení: 31.05.2020
  Detail

  DP_03 - Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Návrh systému umožňující vznik decentralizovaných energetických celků, zahájení: 27.02.2019, ukončení: 30.11.2019
  Detail

  Analýza problematiky kompenzace zemních kapacitních proudů v sítích vysokého napětí, zahájení: 31.01.2019, ukončení: 30.11.2019
  Detail

  Testování a technická podpora při vývoji zařízení EMS v celkovém čase 140 hodin, zahájení: 24.01.2019, ukončení: 31.03.2019
  Detail

  Propagace , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Odborné zpracování tématiky: Provoz distribučních soustav a další témata související s energetikou, zahájení: 28.11.2018, ukončení: 30.04.2019
  Detail

  Zpracování posudku "Posudek přínosů - nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách", zahájení: 26.11.2018, ukončení: 30.11.2018
  Detail

  Analýza technických řešení pro kompenzaci přetoků Q výkonu do soustavy VN a jejich zhodnocení na základě simulace - příprava pro pilotní ověření, zahájení: 14.11.2018, ukončení: 31.05.2019
  Detail

  TK01030094, Inteligentní energetické sítě, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2023
  Detail

  Studie zjištění využitelnosti zjednodušených metod určení úhlové stability pro online Dynamic Stability Assessment (DSA), zahájení: 28.08.2018, ukončení: 11.12.2018
  Detail

  Analýza elektrických veličin při zemním spojení v síti vn, zahájení: 25.07.2018, ukončení: 02.11.2018
  Detail

  Technické poradenství - "Storage Integration Study II.", zahájení: 10.07.2018, ukončení: 31.03.2020
  Detail

  TK01020196, Certifikační zdroj s výkonovým stupněm pro malé zdroje připojované do sítí nn, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  TK01020070, Optimalizace zapojení elektroenergetické distribuční radiální sítě z pohledu hospodárnosti jejího provozu, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 30.06.2020
  Detail

  TK01020104, Simulátor distribučních sítí pro výcvik a certifikaci pracovníků , zahájení: 01.07.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TK01020107, Vývoj systému pro lokalizaci nesymetrických poruch V-dip, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  Analýza vlivu přechodu kompenzované soustavy na odporově uzemněnou, zahájení: 28.06.2018, ukončení: 30.11.2018
  Detail

  Studie zpřesnění lokátorů poruch, zahájení: 25.06.2018, ukončení: 31.08.2018
  Detail

  Propagace společnosti Teplárny Brno, a.s. na konferenci EPE 2018, zahájení: 16.04.2018, ukončení: 31.05.2018
  Detail

  Reklama a propagace společnosti EnerGoConsult ČB s.r.o. na konferenci EPE 2018, zahájení: 16.04.2018, ukončení: 31.05.2018
  Detail

  Poskytnutí daru pro účely výuky, zahájení: 12.02.2018, ukončení: 01.03.2018
  Detail

  Analýza kapacitních zemních proudů distribučních sítí vn na území E.ON, zahájení: 09.02.2018, ukončení: 20.09.2018
  Detail

  Prezentace E.ON jako partnera FEKT VUT v Brně v rámci 43. Kolokvia učitelů kateder elektroenergetiky univerzit ČR a SR, zahájení: 15.01.2018, ukončení: 01.03.2018
  Detail

  Propagace, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Analýza funkčnosti Metody V-dip (4.etapa), zahájení: 01.01.2018, ukončení: 14.12.2018
  Detail

  Power Network R & D, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 25.01.2018
  Detail

 • 2017

  Testování druhé generace monitorů s upravenou funkcí V-dip a první fáze přípravy experimentálního ověření v síti 22kV E.ON, zahájení: 06.12.2017, ukončení: 29.12.2017
  Detail

  Analýza možnosti využití sampled values v R22kV Medlánky, fáze 1, zahájení: 27.11.2017, ukončení: 30.11.2017
  Detail

  Analýza vlastností sestav monitorů napětí pro distribuční trafostanice, zahájení: 23.10.2017, ukončení: 19.12.2017
  Detail

  Smart Metering Data Analytics for Grid Monitoring and Automation, zahájení: 16.10.2017, ukončení: 29.12.2017
  Detail

  Analýza možností měření U měřidlem na OPM s vyhodnocením možnosti zpětné vazby pro řízení na OPM, zahájení: 11.09.2017, ukončení: 30.09.2018
  Detail

  Posudek nezávislé autority včetně vyjádření schválení závěrů přínosů aplikace prvků inteligentních sítí, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 27.09.2017
  Detail

  Analýza paralelního chodu sítí 22 kV, zahájení: 17.07.2017, ukončení: 30.11.2017
  Detail

  Analýza přesnosti koeficientů využití zemničů s využitím simulace pomocí metody konečných prvků, zahájení: 30.05.2017, ukončení: 15.08.2017
  Detail

  Editace sborníku konference EPE 2017, zahájení: 15.05.2017, ukončení: 23.05.2017
  Detail

  Návrh metodiky začlenění přizemňování postižené fáze při jednopólových poruchách do provozu distribučních sítí (1., 2., 3. etapa), zahájení: 19.04.2017, ukončení: 30.09.2018
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku II , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Poskytování technického poradenství, zahájení: 22.02.2017, ukončení: 30.11.2018
  Detail

  Technické poradenství - Storage integration study, zahájení: 27.01.2017, ukončení: 01.06.2019
  Detail

  Výkonové laboratoře CVVOZE – modernizace výzkumné infrastruktury, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH02020518, Modulární čistírna odpadních vod pro obce s využitím vlastního energetického potenciálu k minimalizaci provozních nákladů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH02020104, Optimalizace provozu elektroenergetické inteligentní sítě dle konceptu "Smart Grid" z pohledu jeho hospodárnosti a bezpečnosti, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Analýza možností a přínosů breaker/limiter, zahájení: 09.12.2016, ukončení: 09.02.2017
  Detail

  Analýza vlivu přizemnění postižené fáze na veliksot dotykových a krokových napětí, zahájení: 16.11.2016, ukončení: 31.03.2017
  Detail

  Analýza možností využití akumulace pro PDS, zahájení: 27.09.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Analýza možností implementace korekčního algoritmu lokátorem vypočtené vzdálenosti poruchy v sítích 110kV, zahájení: 21.09.2016, ukončení: 02.12.2016
  Detail

  Analýza vlivu známých způsobů přizemnění postižené fáze na provoz distribučních soustav, zahájení: 24.08.2016, ukončení: 02.12.2016
  Detail

  EPE2016- Propagace E.ON Česká republika, zahájení: 13.05.2016, ukončení: 18.05.2016
  Detail

  Analýza funčknosti Metody V-dip, zahájení: 03.05.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  EPE2016-Propagace ÚJV Řež, zahájení: 18.04.2016, ukončení: 18.05.2016
  Detail

  EPE2016- Propagace firmy Haefely, zahájení: 18.04.2016, ukončení: 30.06.2016
  Detail

  EPE2016- Propagace ABB, zahájení: 04.04.2016, ukončení: 18.05.2016
  Detail

  EPE2016- Propagace EGÚ Brno, zahájení: 31.03.2016, ukončení: 18.05.2016
  Detail

  EPE2016- Propagace MegA, zahájení: 31.03.2016, ukončení: 28.04.2016
  Detail

  Propagace, zahájení: 22.01.2016, ukončení: 30.11.2016
  Detail

  LM2015092, CVVOZE Power Laboratories, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  Analýza realizovatelnosti integrálního řešení rychlodobíjení elektromobilů a akumulace, zahájení: 18.11.2015, ukončení: 01.12.2015
  Detail

  Analýza výbojové zkoušky 300kV tanku, zahájení: 27.10.2015, ukončení: 29.10.2015
  Detail

  Administrace informačního systému EPE, zahájení: 14.09.2015, ukončení: 16.09.2015
  Detail

  Algoritmus pro zpřesnění výpočtu délky lokátorů 110kV, zahájení: 14.08.2015, ukončení: 30.11.2015
  Detail

  Vývoj podpůrných materiálů pro sw Pavouk, zahájení: 30.06.2015, ukončení: 30.11.2015
  Detail

  Analýza impulsní zkouky dle IEC 60 502-2:2014, zahájení: 12.05.2015, ukončení: 20.05.2015
  Detail

  Propagace, zahájení: 15.01.2015, ukončení: 30.11.2015
  Detail

 • 2014

  Popis parametrov a matematickej reprezentácie vybraných prvkov distribučnej sústavy pre projekt KEGA-03OŽU-4/2014, zahájení: 10.12.2014, ukončení: 11.12.2014
  Detail

  Vývoj ochranných funkcí a experimentální ověření po implemetaci do přístrojů, zahájení: 13.11.2014, ukončení: 15.04.2015
  Detail

  Ověření možnosti chybné detekce postižené fáze automatikou PPF, zahájení: 19.09.2014, ukončení: 30.11.2014
  Detail

  Ověření optimalizovaného nastavení automatiky pro přizemnění , zahájení: 29.08.2014, ukončení: 28.11.2014
  Detail

  TA04021196, Plánování a optimalizace výroby energetických zdrojů, zahájení: 01.08.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  Analýza impulzní odolnosti 3žil.kabelu, zahájení: 25.07.2014, ukončení: 29.07.2014
  Detail

  TA04021491, Vývoj kombinovaného indikátoru poruchových stavů, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.09.2017
  Detail

  TA04021490, Prvky pro zavedení Smart Grids v distribučních sítích, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.08.2017
  Detail

  Modelový výpočet zemního odporu a průběhu potenciálu, zahájení: 02.05.2014, ukončení: 30.06.2014
  Detail

  Vývojové zkoušky vn, zahájení: 25.03.2014, ukončení: 08.04.2014
  Detail

  Analýza napěťové odolnosti odpojovačů, zahájení: 25.03.2014, ukončení: 08.04.2014
  Detail

  EGU Brno, a.s., propagace v roce 2014, zahájení: 02.03.2014, ukončení: 31.10.2014
  Detail

  Dar na podporu oboru elektroenergetika, zahájení: 01.03.2014, ukončení: 30.11.2014
  Detail

  Dar na podporu výzkumu od ČK CIRED (DR18415001), zahájení: 01.03.2014, ukončení: 30.11.2014
  Detail

  MEgA, propagace v roce 2014, zahájení: 01.03.2014, ukončení: 31.10.2014
  Detail

  ABB, propagace v roce 2014, zahájení: 01.03.2014, ukončení: 31.10.2014
  Detail

  HYTEP, partnerství v roce 2014, zahájení: 01.03.2014, ukončení: 31.10.2014
  Detail

  TPUE, partnerství v roce 2014, zahájení: 01.03.2014, ukončení: 31.10.2014
  Detail

  HAEFELY TEST AG, Švýcarsko - partnerství v roce 2014, zahájení: 01.03.2014, ukončení: 31.10.2014
  Detail

  ČEZ - propagace v roce 2014, zahájení: 01.03.2014, ukončení: 31.10.2014
  Detail

  Teplárny Brno, propagace 2014, zahájení: 01.02.2014, ukončení: 31.10.2014
  Detail

  Konference Electric Power Engineering 2014, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.10.2014
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou elektroenergetiku, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  E.ON - Dar na podporu oboru Elektroenergetika 2013, zahájení: 23.09.2013, ukončení: 15.12.2013
  Detail

  Analýza možností využití OZE pro napájení moderních budov, zahájení: 15.07.2013, ukončení: 27.11.2013
  Detail

  Posouzení vlivu přizemňování nepostižené fáze na velikost přepětí, zahájení: 17.06.2013, ukončení: 27.11.2013
  Detail

  ČEPS - propagace 2013, zahájení: 13.06.2013, ukončení: 30.11.2013
  Detail

  Administrace IS konference EPE, zahájení: 01.05.2013, ukončení: 17.06.2013
  Detail

  ČEZ - propagace 2013, zahájení: 11.03.2013, ukončení: 15.11.2013
  Detail

  TA03020523, Dynamický model distribuční sítě, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.10.2015
  Detail

  TA03010444, Systém chránění sítě VN s využitím senzorů proudu a napětí se standardizovaným digitálním výstupem IEC 61850-9-2, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 30.09.2016
  Detail

 • 2012

  Inovace laboratoře elektrických sítí, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  ČVUT - Tvorba učebnic pro obor Elektroenergetika, CV18110001, zahájení: 14.11.2011, ukončení: 25.11.2011
  Detail

  NETPROSYS - posudek napájení počítačového centra, HS181N1001, zahájení: 23.05.2011, ukončení: 16.06.2011
  Detail

  VŠB - Administrace konference, HS18147014, zahájení: 01.05.2011, ukončení: 17.06.2011
  Detail

  Vliv odporu společného uzemnění trafostanice vn/nn na velikost dotykového napětí při zemním spojení v síti s velkým kapacitním rozsahem, zahájení: 01.03.2011, ukončení: 27.10.2011
  Detail

  E.ON - Dar na podporu výuky oboru Elektroenergetika, DR18107001, zahájení: 01.03.2011, ukončení: 30.11.2011
  Detail

  E.ON - Zajištění reklamní činnosti, HS18147001, zahájení: 05.01.2011, ukončení: 21.01.2011
  Detail

  Výzkum bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti elektroenergetických systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Tvorba nových laboratorních panelů pro praktickou výuku systémů pro komplexní řízení budov, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  ČEZ - Zajištění reklamní činnosti, HS18147018, zahájení: 01.01.2011
  Detail

 • 2010

  ePower - Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky, zahájení: 16.09.2010, ukončení: 31.08.2013
  Detail

  E.ON Česká republika - Lokalizace místa ZS s využitím krátkodobého přizemění nepostižené fáze, zahájení: 27.08.2010, ukončení: 06.12.2010
  Detail

  EGÚ - Dar na podporu výuky, zahájení: 21.06.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  E.ON Česká republika - dar na podporu výuky, zahájení: 08.06.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  E.ON Česká republika - Posouzení vlivu přizemňování postižené fáze při zemním spojení na bezpečnost sítí nn, zahájení: 07.06.2010, ukončení: 30.11.2010
  Detail

  E.ON Česká republika - Vliv velkých kapacitních rozsahů sítě na velikost dotykových napětí na společném uzemění trafostanic vn/nn, zahájení: 07.06.2010, ukončení: 29.11.2010
  Detail

  ED0014/01/01, Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE), zahájení: 01.05.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  EGÚ Brno, a.s. - Zajištění reklamní činnosti, zahájení: 25.03.2010, ukončení: 06.05.2010
  Detail

  ABB s.r.o. - Zajištění reklamní činnosti, zahájení: 22.03.2010, ukončení: 06.05.2010
  Detail

  MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s. - Zajištění reklamní činnosti, zahájení: 26.02.2010, ukončení: 06.05.2010
  Detail

  E.ON Česká republika, s.r.o. - Zajištění reklamní činnosti, zahájení: 16.02.2010, ukončení: 06.05.2010
  Detail

  ČSRES - Zpracování oponentního posudku na studii EGÚ Brno, zahájení: 11.02.2010, ukončení: 25.02.2010
  Detail

  Teplárny Brno, a..s - Zajištění reklamní činnosti, zahájení: 01.02.2010, ukončení: 06.05.2010
  Detail

  Tvorba nových laboratorních panelů pro praktickou realizaci bytové elektroinstalace, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Inovace laboratoře elektrických ochran, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Výzkum spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických systémů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  ČEZ, a.s. - smlouva 4100056636 - podpora výuky , zahájení: 04.09.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  E.ON Česká republika - Měření účinků zemních spojení v napájecí oblasti 110/22 kV , zahájení: 10.06.2009, ukončení: 31.08.2009
  Detail

  ABB - podpora laboratorní výuky elektrických ochran, zahájení: 01.04.2009, ukončení: 23.11.2009
  Detail

  EGÚ Brno, a.s. - Analýza potenciálu VE ČR, zahájení: 09.03.2009, ukončení: 20.07.2009
  Detail

  E.ON - podpora výuky elektroenergetiky, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 15.12.2009
  Detail

 • 2008

  ČEZ - podpora výuky v rámci projektu Bakalář, zahájení: 01.09.2008, ukončení: 15.12.2008
  Detail

  E.ON - Měření zemních spojení, zahájení: 01.09.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  E.ON - Rozvoj vzdělávání, zahájení: 01.09.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  ELCOM Reklama, zahájení: 03.04.2008, ukončení: 30.06.2008
  Detail

  EGU - Reklama, zahájení: 02.04.2008, ukončení: 30.06.2008
  Detail

  ČEZ Distribuční služby - Kurz Měření v distribučních sítích, zahájení: 04.03.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  MEgA - Reklama, zahájení: 02.03.2008, ukončení: 30.06.2008
  Detail

  E.ON Reklama, zahájení: 02.03.2008, ukončení: 30.06.2008
  Detail

  ČEZ Distribuce - Kurz měření v distribučních sítích, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  E.ON - Rozvoj vzdělávání ve studijním programu M-EEN, zahájení: 01.02.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Konference EPE2008, zahájení: 02.01.2008, ukončení: 30.11.2008
  Detail

  9th International Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Inovace laboratoře výroby elektrické energie, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Podpora jaderného vzdělávání na vysokých školách v ČR, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Návrh a výpočet nastavení ochran pro MVE Nové Mlýny - ENECOS, zahájení: 01.10.2007, ukončení: 23.11.2007
  Detail

  2A-2TP1/051, Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrických sítí, zahájení: 01.07.2007, ukončení: 30.06.2011
  Detail

  ČEZ - reklama, zahájení: 01.03.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  EON - Rozvoj vzdělávání ve studijním programu M-EEN, zahájení: 01.03.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Měření kvality el. energie pro Teplárnu Otrokovice, zahájení: 01.02.2007, ukončení: 31.03.2007
  Detail

  Inovace výuky projektování v elektroenergetice, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Rozvoj jaderného vzdělávání na VŠ, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Inovace laboratoře světelné techniky, projekt FRVŠ, kategorie A, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Inovace laboratoře elektrických sítí, zahájení: 31.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2002

  GP102/03/P033, Určování fyzikálních, technických a technologických limitů při transportech elektrické energie v propojených elektrizačních soustavách, zahájení: 17.12.2002, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  KJB2813304, Nové způsoby lokalizace zemních spojení v elektrických sítích vn., zahájení: 12.11.2002, ukončení: 31.12.2005
  Detail