Detail projektu

Inteligentní energetické sítě

Období řešení: 01.09.2018 — 31.08.2023

O projektu

Projekt hledá nové přesné, rychlé a snadno použitelné nástroje pro řízení a chránění aktivní distribuční soustavy s využitím více informací v reálném čase a přispět tak ke zvýšení její spolehlivosti a zkrácení doby regenerace po poruše. To vše za pomoci bezpečné informační a komunikační technologie (ICT), jakož i prostřednictvím implementace vhodných algoritmů chránění a řízení. V kooperaci a s přispěním aplikačních garantů pak také přenést výsledky projektu do prostředí reálné distribuční sítě a prostřednictvím experimentálního vývoje zvýšit jejich využitelnost a komerční potenciál.

Klíčová slova
distribuční síť; elektrická stanice; centralizovaný systém chránění; vzorkované hodnoty (SV); procesní sběrnice; senzory proudu; senzory napětí; adaptivní ochrany; kyberbezpečnost; komunikační technologie pro chytré sítě

Klíčová slova anglicky
distribution network; substation; centralized protection system; sampled values (SV); process bus; current sensors; voltage sensors; adaptive protection; cybersecurity; communication technology for smart grids

Označení

TK01030094

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.09.2018 - 31.08.2023)
Ústav telekomunikací
- spolupříjemce (01.09.2018 - 31.08.2023)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- plně financující (2018-08-27 - nezadáno)

Výsledky

SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; MUSIL, P.; VOZNAK, M.; ORGON, M.; HLAVNICKA, J. Capabilities and Visions of Broadband Power-Line in Smart Grids Applications. In 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2019. p. 595-599. ISBN: 978-1-7281-1334-0.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; BAJÁNEK, T.; SUMEC, S.; ŠTEFANKA, M.; MLÝNEK, P. SMV Long Distance Transfer Experiment. In CIRED 2019 Proceedings. 2019. p. 1-6. ISBN: 978-2-9602415-0-1.
Detail

BAJÁNEK, T.; ŠTEFANKA, M.; ORSÁGOVÁ, J.; JURÁK, V.; MLÝNEK, P. Central energy meter for smart buildings. In CIRED 2021 - The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED – Open Access Proceedings Journal. IET, 2021. p. 3014-3018. ISBN: 978-1-83953-591-8. ISSN: 2515-0855.
Detail

JURÁK, V. Hardware-in-the-loop simulation of a distribution network with an on-load tap changer controlled by an intelligent electronic device via digital communication. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 513-517. ISBN: ISBN 978-80-214-5942.
Detail

MLÝNEK, P.; KRAJSA, O.; MAŠEK, P.; Vysoké učení technické v Brně: Zapojení širokopásmové komunikační jednotky se zvýšenou spolehlivostí. 34523, užitný vzor. (2020)
Detail

JURÁK, V.; ČERNÝ, T.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.: Lokátor nesymetrie; Lokátor nesymetrie. Webová stránka. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/lokator-nesymetrie. (software)
Detail