Detail projektu

Výzkum bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti elektroenergetických systémů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Projekt je orientován na výzkum v oblastech analýzy a modelování prvků elektrických sítí, měření a hodnocení kvality elektrické energie, lokalizace poruch, snižování emisí uhelných elektráren a efektivní využívání zdrojů. Všechny tyto oblasti jsou klíčové pro udržitelný rozvoj energetiky, potažmo společnosti. Uvedená problematika je v rámci projektu rozdělena do tří oblastí. V rámci každé oblasti bude řešeno několik dílčích témat, jejichž vyřešení přispěje k rozvoji elektroenergetiky a k úsporám primárních paliv.

Označení

FEKT-S-11-19

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Toman Petr, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Bartoš Petr, Ing. - spoluřešitel
Bartošík Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bok Jaromír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Khisamutdinov Nail, Ing. - spoluřešitel
Kováč Martin, Ing. - spoluřešitel
Krbal Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Matoušek Antonín, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Novotný Jan, Ing. - spoluřešitel
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pavelka Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Popek Jiří, Ing. - spoluřešitel
Ptáček Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Radil Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Stodůlka Ivo, Ing. - spoluřešitel
Straka Michal, Ing. - spoluřešitel
Strapko Miroslav, Ing. - spoluřešitel
Šilar Martin, Ing. - spoluřešitel
Škoda Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šlezingr Jan, Ing. - spoluřešitel
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Uchytil Tomáš, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Výsledky

PTÁČEK, M.; MATOUŠEK, A. Modelling of Photovoltaic Array for Hybrid System. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. First. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

Oldřich Coufal. Study on Resistance and Inductance of Solid Conductors. In Technological Innovation in Engineering Research Vol. 2. Guest House Road, Street no - 1/6, Hooghly, West Bengal, India. UK: B P International, 27 Old Gloucester Street, London.: Book Publisher International, 2022. p. 71-96. ISBN: 978-93-5547-599-2.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Possible Ground Fault Location Using Data Recorded on the Secondary Side of Distribution Transformers. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engeneering 2011. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

HALUZA, M. Proposal for New Method of Evaluation of Electrical Installation. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2010 Volume 3. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta elektrotechniky a komunikacních technologií a Fakulta informacních technologií, 2011. p. 244-248. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

BOK, J. LabVIEW Application for Monitoring of Voltage Events in Supply System. In Proceedings of the 17th conference Student EEICT 2011, Volume 3. 3. VUT v Brně, FEKT a FIT: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

BOK, J.; DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. Function criteria definition for testing of light sources immunity to voltage dips and short interruptions. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. 1. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

RADIL, L.; MASTNÝ, P.; KYNCL, J. A Battery Model for Small Renewable Sources. In Proceedings of the 12th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. 1. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P.; PAVELKA, T.; KRBAL, M.; SUMEC, S. Analysis of Discharge Lamp Luminance Depending on Position. In ELECTRIC POWER ENGINEERING 2011. 1. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-3. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

KRBAL, M.; BAXANT, P. THE TEST AND MEASUREMENT DEVICES FOR HIGH VOLTAGE. In Sborník prací konference a soutěže Student EEICT 2011. 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

PTÁČEK, M.; PAAR, M. Aplikace genetického algoritmu pro optimalizaci provozu distribuční sítě. In Elektrotechnika a informatika 2011 část třetí - Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 49-52. ISBN: 978-80-261-0017-1.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Vliv provozu kompenzované sítě velkého rozsahu na velikost dotykového napětí u DTS se společným uzemněním. In Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering Elektroenergetika 2011. Mäsiarska 74 042 00 Košice: Technická univerzita Košice, Katedra elektroenergetiky, 2011. s. 253-257. ISBN: 978-80-553-0724-4.
Detail

BHATIA, C.; ADAM, J.; KUMAR, V.; KATOVSKÝ, K.; MAJERLE, M.; SOLNYSHKIN, A.; TSOUPKO-SITNIKOV, V. A study of non-elastic reaction rates for the ADS materials in the environment of spallation neutrons produced by 1.6 GeV d-beam. APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, 2012, vol. 70, no. 7, p. 1254-1260. ISSN: 0969-8043.
Detail

RADIL, L.; MASTNÝ, P.; BARTOŠÍK, T. Analýza vývoje cenového příspěvku pro fotovoltaické a bioplynové elektrárny v České republice. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 475-479. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

RADIL, L.; BERNÁTH, F. Netradiční metody skladování energie použitelné v praxi. Sborník příspěvků ze semináře: 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2012. s. 97-100. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

BARTOŠÍK, T.; ALMABROK, A.; VÁVRA, J.; TOMAN, P. Possibilities of Installing Photovoltaic Power Plant in Southern Region in Libya. In Proccedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 543-547. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

PTÁČEK, M.; MATOUŠEK, A. New Dynamic Model of Low-Temperature Fuel Cell Stack and the Micro-Cogeneration Systems. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 491-497. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

PTÁČEK, M.; PAVELKA, T.; MATOUŠEK, A. The Verification of Validity of the Low-Cost Laboratory Measuring Set for Analysis of Low-Power Photovoltaic Modules. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 485-489. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

PAVELKA, T.; PTÁČEK, M.; BAXANT, P. Photometrical Parameters of the Luminaire Used for Laboratory Measure of Low-Power Photovoltaic Modules. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 1181-1184. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; ŠÁTEK, V. Evaluation of the Touch Voltage Recorded in the Compensated Network 22 kV During Earth Fault. In In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2012. Brno: Brno university of technology, 2012. p. 159-164. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. A Flickermeter Based on Voltage Peak Detection Method – Part I: LabView Implementation. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1. Brno: Brno University of Tecnology, 2012. p. 437-442. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

RAČEK, J. Ochrana proti korozi primárního okruhu jaderné elektrárny s plynem chlazeným reaktorem. In Proccedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 1339-1342. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠLEZINGR, J.; DRÁPELA, J. A Flickermeter based on Voltage Peak Detection Method - Part II: Standardized Verification and Performance in Real Deployment. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 1. Brno: Brno University of Tecnology, 2012. p. 443-448. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

PĚCHA, J.; MACHÁČEK, J. Vliv obnovitelných zdroju energie na vývoj cen elektriny. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. s. 617-621. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

PĚCHA, J.; MATOUŠEK, A. Renewable energy sources and their impact on the prices of electricity. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 661-664. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

BERNÁTH, F.; MASTNÝ, P. Súčasné podmienky pre rozvoj OZE na SR. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. první. Brno: Ústav elektroenergetiky VUT Brno, 2012. s. 593-596. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

NOVOTNÝ, J.; MATOUŠEK, A. Simulation of small grid with renewable sources of energy. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 723-726. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

COUFAL, O.; ŽIVNÝ, O., ADINEH V. Thermodynamic and Radiative Properties of Plasma Excited in EDM Process Through N2 Taking Into Account Fe. IEEE Transactions on Plasma Science, 2012, vol. 40, no. 10, p. 2723-2735. ISSN: 0093-3813.
Detail

COUFAL, O. A method for the accurate and smooth approximation of standard thermodynamic functions. COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS, 2012, vol. 184(2013), no. 1, p. 194-200. ISSN: 0010-4655.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. The Negative Effect of the Additional Earthing of the Faulted Phase During a Ground Fault on the Fault Current. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engeneering 2011. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

NOVOTNÝ, F. The Process of Cross Section Generation for Reactor Core Simulations. In PROCEEDINGS OF THE 22ND CONFERENCE. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 512-516. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

ŠTĚPÁNEK, J. Fotobiologická bezpečnost výbojových světelných zdrojů. In STUDENT EEICT: Proceedings of the 20th conference. 2014. s. 84-86. ISBN: 978-80-214-4922-0.
Detail

COUFAL, O. Current density in two solid parallel conductors and their impedance. ELECTRICAL ENGINEERING, 2014, vol. 96, no. 3, p. 287-297. ISSN: 0948-7921.
Detail

PTÁČEK, M.; MASTNÝ, P. The Investigation of Thermal Behaviour of the Low-Temperature Fuel Cell Stack by the Supplemented Dynamic Model. In Recent Advances in Energy, Environment and Economic Development. Mathematics and Computers in Science and Engineering Series. Paris, France: WSEAS Press, 2012. p. 160-165. ISBN: 978-1-61804-139-5.
Detail

PREHRADNÝ, J.; KATOVSKÝ, K.; ČADA, R. Optimization of the long cycles with new types of fuel. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE2012. Vol.2. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1263-1267. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠTEFÁNIK, M.; BÉM, P.; HONUSEK, M.; KATOVSKÝ, K.; MAJERLE, M.; NOVÁK, J.; ŠIMEČKOVÁ, E. Experimental Determination of Neutron Room Background at the NPI Cyclotron U-120M. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE2012. Vol.2. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1275-1280. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠTEFÁNIK, M.; KATOVSKÝ, K.; MILETIĆ, M.; ŠOLTÉS, J.; VINŠ, M.; ZÁVORKA, L. Amount of Substance Determination by Neutron Activation Analysis at the CTU Training Reactor VR-1. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE2012. Vol.2. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1281-1284. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

KARAPETYAN, G.; BALABEKYAN, A.; DEMEKHINA, N.; ADAM, J.; KATOVSKÝ, K.; GUIMARAES, V. Formation of Light and Intermediate Mass Fragments in Proton-Induced Fission of Uranium. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE2012. Vol.2. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1285-1288. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠTEFÁNIK, M.; BÉM, P.; KATOVSKÝ, K. The p-D2O Generator Neutron Spectrum Determination by Multi-Foil Activation Method. Transactions of the American Nuclear Society, 2012, vol. 106, no. 1, p. 894-896. ISSN: 0003-018X.
Detail

RADIL, L. Netradiční metoda akumulace elektrické energie. Energetika, 2013, roč. 63, č. 2, s. 76-78. ISSN: 0375-8842.
Detail

RADIL, L.; MACHÁČEK, J.; MASTNÝ, P.; OSIČKA, A. Wind Power Plant Model in Modelica Language. In Proceedings of the 4th International Scientific Conference Renewable Energy Sources OZE 2013. 1. Bratislava: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-89402-64-9.
Detail

BERNÁTH, F. Voltage Control by Reactive Power Regulation of Dispersive Sources. In Student EEICT Proceedings of the 19th Conference -Papers written by doctoral students 2013. 1. Brno: Litera Brno, 2013. p. 93-97. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

SUMEC, S.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; BAXANT, P. Evaluation of illumination using digital photography. In Proceedings of CIE Centenary Conference „Towards a New Century of Light“. Paris: COMMISSION INTERNATIONALE DE L ECLAIRAGE, 2013. p. 1208-1215. ISBN: 978-3-902842-44-2.
Detail

BARTOŠÍK, T.; RADIL, L.; MASTNÝ, P. Numerical Models for Wind Power Plant Power Prediction. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2013. p. 759-762. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

PAAR, M.; CHODURA, P.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; KRBAL, M. State-of-the-Art of HVDC and Application in Super Grid Concept. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2013. p. 627-632. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

PTÁČEK, M. The definition of input parameters for modelling of energetic subsystems. EPJ Web of Conferences, 2013, vol. 54, no. 1, p. 1-8. ISSN: 2100-014X.
Detail

PTÁČEK, M.; MATOUŠEK, A. The Implementation of the Dynamic Experiments of the Low-temperature Fuel Cell Stack with the Buck DC/DC Converter. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2013. First. Košice, Slovak Republic: Technical University of Košice, 2013. p. 200-203. ISBN: 978-80-553-1441-9.
Detail

KOPIČKA, M.; TOMAN, P. The development of Smart Grids pilot projects in Europe. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2013. First. Košice, Slovak Republic: Technical University of Košice, 2013. p. 256-259. ISBN: 978-80-553-1441-9.
Detail

PAVELKA, T.; KRBAL, M. Design and construction of middle-frequency inductive heater for educational purposes. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. edice. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2013. p. 445-448. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

NOVOTNÝ, J.; MATOUŠEK, A. Simulation of enclosed small-scale power network with photovoltaic power plant. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. edice. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2013. p. 743-747. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

MORÁVEK, J.; MASTNÝ, P. Hybrid Renewable Energy System - Configuration and Control. In Recent Researches in Electric Power and Energy Systems. Electrical Engineering Series. Chania, Crete Island, Greece: WSEAS Press, 2013. p. 87-92. ISBN: 978-960-474-328-5.
Detail

PĚCHA, J.; MASTNÝ, P. Increasing Production of Biogas from Wastewater Treatment Plant in Cooperation with Heat Pump. In Recent Researches in Electric Power and Energy Systems. Electrical Engineering Series. Chania, Crete Island, Greece: WSEAS Press, 2013. p. 93-98. ISBN: 978-960-474-328-5.
Detail

RADIL, L.; MASTNÝ, P.; BARTOŠÍK, T. Effect of shading photovoltaic panel interception rods in lightning protection. In Recent Researches in Electric Power and Energy Systems. Electrical Engineering Series. Chania, Crete Island, Greece: WSEAS Press, 2013. p. 93-97. ISBN: 978-960-474-328-5.
Detail

PĚCHA, J.; MACHÁČEK, J. Vliv obnovitelných zdrojů energie na vývoj cen elektřiny. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2011, roč. 6, č. 1, s. 60-64. ISSN: 1214-7044.
Detail

BAXANT, P. Zkušenosti s provozem malého ostrovního fotovoltaického systému. In ELECTRIC POWER ENGINEERING 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-2988-3.
Detail

MACHÁČEK, J.; RADIL, L. Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu v elektroenergetice s využitím software Mathematica nebo Matlab. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2011, roč. 6, č. 1, s. 29-33. ISSN: 1214-7044.
Detail

RADIL, L.; MASTNÝ, P.; BARTOŠÍK, T. Cenový příspěvek pro fotovoltaické a bioplynové elektrárny v České republice. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2011, roč. 6, č. 1, s. 34-39. ISSN: 1214-7044.
Detail

COUFAL, O. On Resistance and Inductance of Solid Conductors. Journal of Engineering, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 1-14. ISSN: 2314-4904.
Detail

Coufal Oldřich. A method for the accurate and smooth approximation of standard thermodynamic functions (new version). COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS, 2013, vol. 184, no. 7, p. 1810-1811. ISSN: 0010-4655.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; DABOUL, M. Verification of the performance of IEC 61850 Sampled Values in Process Bus. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Košice: 2013. p. 466-469. ISBN: 978-80-553-1441-9.
Detail

VARMUŽA, J.; FORAL, Š. Zvyšování bezpečnosti jaderné elektrárny díky zkvalitnění výuky studentů na FEKT - VUT v Brně. In 6. VÝROČNÍ KONFERENCE O JADERNÉ ENERGETICE. 2013. s. 35-35. ISBN: 978-80-260-5428-3.
Detail

MACHÁČEK, J.; MARTYNEK, V.: Kogen_01; Model kogenerační jednotky pro RD - hodnocení a simulace. UEEN, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products. (prototyp)
Detail

BÁTORA, B.; TOMAN, P.: Panel Foxtrot; Programovatelný model řídícího systému FOXTROT. Ústav elektroenergetiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Technická 2848/12 616 00 Brno. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products. (funkční vzorek)
Detail

COUFAL, O.: AENH_v1_1; A method for the accurate and smooth approximation of standard thermodynamic functions (new version). CPC International Physics Program Library. URL: http://cpc.cs.qub.ac.uk, http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/371-program-smoothstf. (software)
Detail

COUFAL, O.: SmoothSTF; program SmoothSTF. http://cpc.cs.qub.ac.uk/summaries/AENH_v1_0.html. URL: http://cpc.cs.qub.ac.uk/summaries/AENH_v1_0.html. (software)
Detail