Detail produktu

Malý testovací funkční vzorek jednotky pyrolýzy

RAČEK, J. HLAVÍNEK, P. CHORAZY, T. KUČERÍK, J. PRAX, O. VRŠANSKÁ, M BRTNICKÝ, M

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o testovací funkční vzorek jednotky pyrolýzy pro vsádku předpřipraveného, tj. sušeného a peletizovaného gastro odpadu s přidanými aditivy, v množství cca 3 kg/pokus pro následné využití produktů pyrolýzy. Jedná se o funkční vzorek „středně teplotní pyrolýzy“ s provozní teplotou přibližně 600 ° C, zahrnuje válcový reaktor z nerezové oceli o objemu cca 10 l, do kterého se vkládá vsádka peletizovaného gastro odpadu. Ohřev gastro odpadu zajišťuje drátový termočlánek připojený ke zdroji elektrické energie. Reaktor z nerezové oceli s topným tělesem je zaizolován, v rámci testování je sledována teplota v reaktoru a teplota na plášti (proti přehřátí). Výstupní výpary v průběhu pyrolýzního procesu, resp. v průběhu depolymerizace organické složky, odcházejí ze systému výstupním potrubím do chladiče, kde dochází ke kondenzaci výparů do podoby pyrolýzního oleje. Pyrolýzní olej je sbírán v nádobě pod funkčním vzorkem. Nezkondenzované výpary jsou přivedeny na laboratorní spalovací zařízení, fléru. Pro zajištění inertního prostředí před a po provedení pokusu je funkční vzorek napojen na tlakovou nádobu s inertním plynem (během testování využíván argon, může se ale jednat i o dusík). Funkční vzorek je v rámci realizace napojen na doplňkové provozní zařízení (řídící jednotku, silové kabely, stojan).

Klíčová slova

pyrolýzní jednotka, středně teplotní pyrolýza, zpracování gastro odpadu

Datum vzniku

31. 1. 2020

Umístění

centrum AdMaS

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek