Detail produktu

Malý testovací funkční vzorek jednotky pyrolýzy

RAČEK, J. HLAVÍNEK, P. CHORAZY, T. KUČERÍK, J. PRAX, O. VRŠANSKÁ, M BRTNICKÝ, M

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o testovací funkční vzorek jednotky pyrolýzy pro vsádku předpřipraveného, tj. sušeného a peletizovaného gastro odpadu s přidanými aditivy, v množství cca 3 kg/pokus pro následné využití produktů pyrolýzy. Jedná se o funkční vzorek „středně teplotní pyrolýzy“ s provozní teplotou přibližně 600 ° C, zahrnuje válcový reaktor z nerezové oceli o objemu cca 10 l, do kterého se vkládá vsádka peletizovaného gastro odpadu. Ohřev gastro odpadu zajišťuje drátový termočlánek připojený ke zdroji elektrické energie. Reaktor z nerezové oceli s topným tělesem je zaizolován, v rámci testování je sledována teplota v reaktoru a teplota na plášti (proti přehřátí). Výstupní výpary v průběhu pyrolýzního procesu, resp. v průběhu depolymerizace organické složky, odcházejí ze systému výstupním potrubím do chladiče, kde dochází ke kondenzaci výparů do podoby pyrolýzního oleje. Pyrolýzní olej je sbírán v nádobě pod funkčním vzorkem. Nezkondenzované výpary jsou přivedeny na laboratorní spalovací zařízení, fléru. Pro zajištění inertního prostředí před a po provedení pokusu je funkční vzorek napojen na tlakovou nádobu s inertním plynem (během testování využíván argon, může se ale jednat i o dusík). Funkční vzorek je v rámci realizace napojen na doplňkové provozní zařízení (řídící jednotku, silové kabely, stojan).

Klíčová slova

pyrolýzní jednotka, středně teplotní pyrolýza, zpracování gastro odpadu

Datum vzniku

31.01.2020

Umístění

centrum AdMaS

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty