Detail produktu

Výrobní postup zpracování čistírenského kalu do formy pevného uhlíkatého produktu

CHORAZY, T. HLAVÍNEK, P. RAČEK, J. MACSEK, T. HYNK, V. DVOŘÁK, J.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Předkládaná ověřená technologie představuje výrobní postup zpracování čistírenského kalu do formy pevného uhlíkatého produktu. V rámci výrobního postupu se jedná o postupné zpracování čistírenského kalu jeho sušením, následnou peletizací a konečně finální aplikaci mikrovlnné torrefakce - slabé pyrolýzy. Výsledný produkt - pevný uhlíkatý produkt (někdy nazývaný biouhel, kalochar, apod.) představuje jedno z řešení termického zpracování čistírenského kalu, resp. jeho materiálovou transformaci.

Klíčová slova

čistírenský kal, sušení, peletizace, mikrovlnná torrefakce, pevný uhlíkatý produkt (biouhel)

Datum vzniku

30.04.2020

Umístění

Centrum AdMaS

Možnosti využití

Doposud nevyužívaný výsledek

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty