Detail produktu

Malý testovací funkční vzorek mikrovlnné torefakce pro materiálovou transformaci čistírenského kalu do podoby produktů pro jejich další využití

CHORAZY, T. ŽIŽLAVSKÁ, A. HLAVÍNEK, P. KUČERÍK, J. RAČEK, J. LÓNOVÁ, K. BRTNICKÝ, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Byl navržen, sestaven a zprovozněn funkční vzorek mikrovlnné torrefakce pro materiálovou transformaci čistírenských kalů do podoby produktů pro jejich další využití. Funkční vzorek byl postaven s kapacitou cca 3 kg∙pokus-1 pro sušený peletizovaný čistírenskýk kal. Zařízení se skládá z válcového reaktoru vybaveného odnímatelným nerezovým víkem, magnetronem (3 kW, 2,45 GHz), clonou a aparaturou pro jímání produktů torefakce. Funkční vzorek je navržen s napojením na doplňkové provozní zařízení (řídící jednotku, silové kabely, okruh chlazení, odtah syngas vývěvou, stojan). Funkční vzorek je provozován na AdMaS VUT. Partnerem, společností VH atelier ve spolupráci s AdMaS VUT byla vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby funkčního vzorku mikrovlnné torefakce s definováním výrobních a montážních pokynů. Současně společnost VH atelier zpracovala provozní řád pro provoz funkčního vzorku mikrovlnné torefakce.

Klíčová slova

mikrovlnná torrefakce, materiálová transformace čistírenského kalu

Datum vzniku

31. 3. 2020

Umístění

centrum AdMaS

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek