prof. Ing.

Ondřej Šikula

Ph.D.

FAST, TZB – profesor

+420 54114 7923
Ondrej.Sikula@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Výzkum v oblasti environmentálně udržitelných systémů a soustav TZB, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Minimalizace energetické a environmentální náročnosti budov při tvorbě jejího vnitřního prostředí, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Experimentální výzkum přenosu tepla a hmoty v systémech a soustavách technického zařízení budov, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Optimalizace mechanického a teplotního chování základových prvků, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Optimalizace tepelně-aktivovaných konstrukcí pomocí algoritmů strojového učení, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Zkoumání dílčích aspektů mechanicko-teplotního chování piloty, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  CEEPUS CIII-SK-0405-12-2021 Renewable energy sources, zahájení: 30.11.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Klimaticky adaptivní prvky integrované ve vývoji energeticky a ekologicky efektivní obálky budovy , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  TJ02000190, Získání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  Optimalizace energopilot pro využití energie země, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Optimalizace tepelně-aktivovaných konstrukcí, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TN01000056, Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Compatibility of plastics and metals with latent heat storage media for integration in buildings , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

 • 2017

  Kvantifikace úspor energie při vytápění otopným tělesem Tomton R1 oproti stávajícím otopným tělesům, zahájení: 25.08.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Energeticky efektivní otopná tělesa v budovách, zahájení: 20.01.2017, ukončení: 03.03.2017
  Detail

  8X17030, Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy buildings, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 30.12.2018
  Detail

 • 2016

  Experimentální validace numerických modelů proudění vzduchu v budovách, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Posouzení šíření škodlivin při přirozeném větrání schodiště za požáru BD, zahájení: 03.02.2016, ukončení: 20.03.2016
  Detail

  Počítačové simulace odlučovače tuku kuchyňských zákrytů, zahájení: 29.01.2016, ukončení: 15.03.2016
  Detail

 • 2015

  Výzkum tepelné zátěže vnitřního prostředí vypalovacími pecemi, zahájení: 20.01.2015, ukončení: 28.02.2015
  Detail

  Verifikace 3D numerických modelů difuzních jevů analytickými metodami, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Optimalizace vytápění nadzemních požárních nádrží, zahájení: 05.09.2014, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  Analýza potenciálu uplatnění užitkové vody v administrativně-průmyslovém areálu pro ochlazování budov a jejich okolí., zahájení: 01.09.2014, ukončení: 30.11.2014
  Detail

  Výzkum a tvorba surogačních modelů s využitím experimentů a parametrických CFD simulací, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Vývoj vysoce účinného otopného tělesa na bázi kompaktního výměníku tepla, zahájení: 14.02.2013, ukončení: 14.08.2014
  Detail

  Výzkum možností parametrického řešení proudění vzduchu a přenosu tepla v TZB metodou CFD, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Vývoj a ověření prototypu fancoilové vzduchotechnické jednotky pro vytápění a chlazení budov., zahájení: 15.03.2012, ukončení: 30.10.2012
  Detail

  Tvorba numerických modelů pro simulaci chlazení budov založené na přenosu tepla sáláním proti noční obloze, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Vývoj solárního vzduchového kolektoru, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  2A-1TP1/119, IEA – ANNEX 50 – Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings., zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail