doc. Ing.

Ondřej Šikula

Ph.D.

FAST, TZB – docent

+420 54114 7923
sikula.o@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Optimalizace tepelně-aktivovaných konstrukcí pomocí algoritmů strojového učení, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Zkoumání dílčích aspektů mechanicko-teplotního chování piloty, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Klimaticky adaptivní prvky integrované ve vývoji energeticky a ekologicky efektivní obálky budovy , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  TJ02000190, Získání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  Optimalizace energopilot pro využití energie země, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Optimalizace tepelně-aktivovaných konstrukcí, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TN01000056, Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Compatibility of plastics and metals with latent heat storage media for integration in buildings , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  8X17030, Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy buildings, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 30.12.2018
  Detail

 • 2016

  Experimentální validace numerických modelů proudění vzduchu v budovách, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Verifikace 3D numerických modelů difuzních jevů analytickými metodami, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Výzkum a tvorba surogačních modelů s využitím experimentů a parametrických CFD simulací, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Výzkum možností parametrického řešení proudění vzduchu a přenosu tepla v TZB metodou CFD, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Tvorba numerických modelů pro simulaci chlazení budov založené na přenosu tepla sáláním proti noční obloze, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Vývoj solárního vzduchového kolektoru, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  2A-1TP1/119, IEA – ANNEX 50 – Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings., zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail