prof. Ing.

Ondřej Šikula

Ph.D.

FAST, TZB – profesor

+420 54114 7923
sikula.o@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997 - 2002    Ing.    Stavební inženýrství. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
 • 2003 - 2007    Ph.D. 3608V001 Pozemní stavby. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
 • 2012                doc.   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební.

Přehled zaměstnání

 • 2002 - 2003     Domiaart s.r.o., projektant (vzduchotechnika, vytápění, chlazení, energetický audit budov)
 • 2003 - 2007     Luftprojekt s r.o., projektant (vzduchotechnika, vytápění, chlazení)
 • 2003 - dosud   VUT v Brně, FAST, TZB, pedagogicko-vědecký pracovník
 • 2011 - 2012     AdMaS VUT v Brně, výzkumný pracovník
 • 2017 - 2020    AdMaS VUT v Brně, výzkumný pracovník
 • 2020 - dosud VUT v Brně, FAST, GTN

Pedagogická činnost

 • vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací
 • zavedení předmětu BT55 Ochlazování budov
 • zavedení předmětu CT51 Mechanika tekutin
 • garant předmětů bakalářského a magisterského stupně:  Ochlazování budov (BT55), Mechanika tekutin (CT51), Termomechanika (CT07),  Základy modelování (CT09), Chlazení (7T0)
 • školitel v doktorském studijním programu  P3607 Stavební inženýrství na VUT v Brně
 • školitel - specialista v doktorském studijním programu Teória a technika prostredia budov na STU v Bratislavě
 • školitel - konzultant v doktorském studijním programu Teória tvorby budov a prostredia na TU Košice
 • bližší informace

Vědeckovýzkumná činnost

 • Počítačové modelování přenosu tepla a látky v budovách, prvcích a soustavách technických zařízení budov
 • Vývoj vlastních výpočetních modelů a softwarů: Software CalA, Software RadiA
 • Úsporné energetické systémy v budovách
 • Vnitřní prostředí budov

Akademické stáže v zahraničí

 • 2005-09-01 - 2006-02-01

  Austria Vienna
  Doctoral internship at TU Vienna, Institute for Energy Systems and Thermodynamics.

 • 2007-10-08 - 2007-10-10

  Austria Gratz
  IEA ECBCS Annex 50 - Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings, Working Meeting Gratz

 • 2010-06-01 - 2010-06-01

  Austria Vienna
  Research internship at TU Vienna, Institute for Energy Systems and Thermodynamics.

 • 2010-09-21 - 2010-09-24

  Austria Vienna
  Building performance simulation conference. TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology

 • 2012-10-16 - 2012-10-16

  Austria Vienna ATI
  Working meeting. Preparation of the 7th Framework EU project in cooperation with Austrian Institute of Technology (AIT).

 • 2014-02-26 - 2014-02-27

  Austria Wels
  CEPRI CZ.1.07/2.2.00/28.0301 - expoEnergy trade fair Wels 2014

 • 2014-10-07 - 2014-10-09

  Germany Berlin
  Research consultation at OpenFOAM User Conference with DHCAE Tools GmbH.

 • 2014-11-12 - 2014-11-14

  Germany Frankfurt am Main
  Working meeting. Preparation of Horizon 2020 EU project in cooperation with Technical University of Darmstadt, Department of Civil & Environmental Engineering.

 • 2016-07-18 - 2016-07-22

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 2016-10-28 - 2016-10-30

  Austria Vienna
  Invited lecture: LVA 259,302 - Current Topics in Building Performance. TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 2017-07-23 - 2017-07-30

  University of Malaga, Spain
  ERASMUS + internship at University of Malaga, Department of Civil and Materials Engineering.

 • 2017-11-20 - 2017-11-25

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 2017-12-04 - 2017-12-08

  Austria University of Applied Sciences Burgenland
  A scientific internship within the project: Danube Cooperation project: "DS-2016-0030 Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy building".

 • 2018-04-23 - 2018-04-27

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 2018-05-07 - 2018-05-11

  Italy Bolzano
  ERASMUS + internship at Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Science and Technology. Study of evolutionary algorithms and teaching.

 • 2018-08-20 - 2018-08-26

  University of Malaga Spain
  ERASMUS + internship at University of Malaga, Department of Civil and Materials Engineering.

 • 2018-09-10 - 2018-09-14

  Bratislava Slovakia
  A scientific internship within the project: Danube Cooperation project: "DS-2016-0030 Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy building".

 • 2018-10-22 - 2018-10-28

  Bratislava Slovakia
  A scientific internship within the project: Danube Cooperation project: "DS-2016-0030 Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy building".

 • 2018-11-21 - 2018-11-23

  Austria University of Applied Sciences Burgenland
  A scientific internship within the project: Danube Cooperation project: "DS-2016-0030 Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy building".

 • 2018-12-03 - 2018-12-08

  Austria Vienna
  Invited lecture: LVA 259,302 - Current Topics in Building Performance. Invited CFD Workshops. TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 2019-05-20 - 2019-05-24

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 2019-06-16 - 2019-06-22

  Italy Bolzano
  ERASMUS + internship at Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Science and Technology. Scientific cooperation.

 • 2019-10-20 - 2019-10-25

  Hungary Budapest
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS, Department of Building Service Engineering and Process Engineering.

 • 2019-11-25 - 2019-11-30

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 2021-07-05 - 2021-07-09

  Hungary Budapest
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS, Department of Building Service Engineering and Process Engineering.

 • 2022-05-08 - 2022-05-14

  Italy Bolzano
  ERASMUS + staff mobility - teaching assignments at the Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Science and Technology. Scientific cooperation.

 • 2022-09-12 - 2022-09-16

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 2023-09-27 - 2023-10-01

  Austria Vienna
  Networking at TU Vienna, Department of Building Physics and Building Ecology.

Doplňující informace:

 • 2005 – 2006  studijní pobyt v rámci doktorského studia, Vienna University of Technology, Faculty of Mechanical and Industrial Engineering, Institute for Energy Systems and Thermodynamics

Mimouniverzitní aktivity

 • Člen Společnosti pro techniku prostředí STP
 • Člen (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic) IBPSA - CZ, IBPSA.
 • Člen Českého klubu skeptiků SISYFOS
 • Členství v American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Atlanta - USA
 • Členství v Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations. (REHVA). Belgium
 • Člen redakční rady časopisu International Journal of Engineering and Technology Innovation. Taiwan. (2012 - dosud)
 • Recenze článků pro časopisy světově uznávaných databází: Energy and Buildings, Applied Thermal Engineering, Journal of Building Engineering, Science and Technology for the Built Environment, Measurement,
  Environmental Science and Pollution Research, Management of Environmental Quality, Energy Procedia, International Journal of Engineering and Technology Innovation, Vytápění větrání instalace - blíže viz Publons.

 

Spolupráce s průmyslem

 • Tomton s.r.o. - vývoj kompaktního tělesa pro vytápění a chlazení budov
 • Remak a. s. - vývoj solárnícho vzduchového kolektoru integrovatelného ve VZT jednotkách
 • (bližší informace)

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2005 Cena za nejlepší práci na konferenci Junior Scientist Brno 2005. Fakulta stavební VUT v Brně.
 • 2006 medaile SIGNUM PROSPERITATIS. Fakulta stavební VUT v Brně.
 • 2014 mezinárodní ocenění od Euro-středomořského institutu pro udržitelný rozvoj na konferenci TMREES.
 • 2014 2. místo v soutěži "Vynálezce roku 2014" ocenění za vynález s největším komerčním potenciálem. "Ohlašovatel roku 2014". Vysoké učení technické v Brně.
 • 2014 Mezinárodní cena 2015 od Euro-středomořského institutu pro udržitelný rozvoj na konferenci TMREES15
 • 2020 4. místo v soutěži „TOP 10 publikací v impaktovaných časopisech“ pro rok 2020. Fakulta stavební VUT v Brně.
 • 2021 3. místo v soutěži "Motivační systém pro podporu výsledků základního výzkumu - Modul M2 Metodika M17+" pro rok 2021. Fakulta stavební VUT v Brně.

Projekty

 • complete list here
 • Grant: Verification of 3D numerical models of diffusion phenomena by analytical methods. FAST/FSI-J-15-2802. 2015
 • Grant: Research and creation surrogate models using experiments and parametric CFD simulations. FAST-S-14-2372. 2014
 • Grant: The development of high efficiency radiator on the basis of the compact heat exchanger. HS123570211700. BUT. 2013
 • Grant: Research into possibilities of parametric solutions airflow and heat transfer in Building Services by CFD method. FAST-J-13-2098. BUT. 2013
 • Grant: Creation of numerical models for simulating cooling of buildings based on the radiative heat transfer against the night sky. FAST-J-12-1781. BUT. 2012
 • Grant: The development of solar air collector. FAST-S-11-1. BUT. 2011
 • Grant: IEA – ANNEX 50 – Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings. 2A-1TP1/119. 2007
 • MPO – Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings. IEA – ANNEX 50 – 2A-1TP1/119.

 • TAČR – Optimalizace energopilot pro využití energie země. TN01000056/06. 2019.

 • MPO – Kvantifikace úspor energie při vytápění otopným tělesem Tomton R1 oproti stávajícím otopným tělesům. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011101. 2017-2018.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

350

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

250

Citace ostatní (bez autocitací)

275

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • Člen panelu P105 GAČR.
 • Člen výboru společnosti IBPSA-CZ (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic) (od roku 2015).
 • Člen výboru Společnosti pro techniku prostředí Územní centrum Brno
 • Člen (The International Building Performance Simulation Association)
  IBPSA.
 • Člen Českého klubu skeptiků SISYFOS
 • Členství v American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Atlanta - USA..
 • Člen Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations. (REHVA). Brussels - Belgium.
 • Člen The Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE). (https://www.cibse.org/about-cibse/what-we-do)