doc. Ing.

Ondřej Šikula

Ph.D.

FAST, TZB – docent

+420 54114 7923
sikula.o@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997 - 2002    Ing.    Stavební inženýrství. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
 • 2003 - 2007    Ph.D. 3608V001 Pozemní stavby. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
 • 2012                doc.   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební.

Přehled zaměstnání

 • 2002 - 2003     Domiaart s.r.o., projektant (vzduchotechnika, vytápění, chlazení, energetický audit budov)
 • 2003 - 2007     Luftprojekt s r.o., projektant (vzduchotechnika, vytápění, chlazení)
 • 2003 - dosud   VUT v Brně, FAST, TZB, pedagogicko-vědecký pracovník
 • 2011 - 2012     AdMaS VUT v Brně, výzkumný pracovník
 • 2017 - dosud    AdMaS VUT v Brně, výzkumný pracovník

Pedagogická činnost

 • vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací
 • zavedení předmětu BT55 Ochlazování budov
 • zavedení předmětu CT51 Mechanika tekutin
 • garant předmětů bakalářského a magisterského stupně:  Ochlazování budov (BT55), Mechanika tekutin (CT51), Termomechanika (CT07),  Základy modelování (CT09), Chlazení (7T0)
 • školitel v doktorském studijním programu  P3607 Stavební inženýrství na VUT v Brně
 • školitel - specialista v doktorském studijním programu Teória a technika prostredia budov na STU v Bratislavě
 • školitel - konzultant v doktorském studijním programu Teória tvorby budov a prostredia na TU Košice
 • bližší informace

Vědeckovýzkumná činnost

 • Počítačové modelování přenosu tepla a látky v budovách, prvcích a soustavách technických zařízení budov
 • Vývoj vlastních výpočetních modelů a softwarů: Software CalA, Software RadiA
 • Úsporné energetické systémy v budovách
 • Vnitřní prostředí budov

Akademické stáže v zahraničí

 • 01.09.2005 - 01.02.2006

  Austria Vienna
  Doctoral internship at TU Vienna, Institute for Energy Systems and Thermodynamics.

 • 08.10.2007 - 10.10.2007

  Austria Gratz
  IEA ECBCS Annex 50 - Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings, Working Meeting Gratz

 • 01.06.2010 - 01.06.2010

  Austria Vienna
  Research internship at TU Vienna, Institute for Energy Systems and Thermodynamics.

 • 21.09.2010 - 24.09.2010

  Austria Vienna
  Building performance simulation conference. TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology

 • 16.10.2012 - 16.10.2012

  Austria Vienna ATI
  Working meeting. Preparation of the 7th Framework EU project in cooperation with Austrian Institute of Technology (AIT).

 • 26.02.2014 - 27.02.2014

  Austria Wels
  CEPRI CZ.1.07/2.2.00/28.0301 - expoEnergy trade fair Wels 2014

 • 07.10.2014 - 09.10.2014

  Germany Berlin
  Research consultation at OpenFOAM User Conference with DHCAE Tools GmbH.

 • 12.11.2014 - 14.11.2014

  Germany Frankfurt am Main
  Working meeting. Preparation of Horizon 2020 EU project in cooperation with Technical University of Darmstadt, Department of Civil & Environmental Engineering.

 • 18.07.2016 - 22.07.2016

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 28.10.2016 - 30.10.2016

  Austria Vienna
  Invited lecture: LVA 259,302 - Current Topics in Building Performance. TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 23.07.2017 - 30.07.2017

  University of Malaga, Spain
  ERASMUS + internship at University of Malaga, Department of Civil and Materials Engineering.

 • 20.11.2017 - 25.11.2017

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 04.12.2017 - 08.12.2017

  Austria University of Applied Sciences Burgenland
  A scientific internship within the project: Danube Cooperation project: "DS-2016-0030 Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy building".

 • 23.04.2018 - 27.04.2018

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 07.05.2018 - 11.05.2018

  Italy Bolzano
  ERASMUS + internship at Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Science and Technology. Study of evolutionary algorithms and teaching.

 • 20.08.2018 - 26.08.2018

  University of Malaga Spain
  ERASMUS + internship at University of Malaga, Department of Civil and Materials Engineering.

 • 10.09.2018 - 14.09.2018

  Bratislava Slovakia
  A scientific internship within the project: Danube Cooperation project: "DS-2016-0030 Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy building".

 • 22.10.2018 - 28.10.2018

  Bratislava Slovakia
  A scientific internship within the project: Danube Cooperation project: "DS-2016-0030 Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy building".

 • 21.11.2018 - 23.11.2018

  Austria University of Applied Sciences Burgenland
  A scientific internship within the project: Danube Cooperation project: "DS-2016-0030 Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy building".

 • 03.12.2018 - 08.12.2018

  Austria Vienna
  Invited lecture: LVA 259,302 - Current Topics in Building Performance. Invited CFD Workshops. TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 20.05.2019 - 24.05.2019

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 16.06.2019 - 22.06.2019

  Italy Bolzano
  ERASMUS + internship at Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Science and Technology. Scientific cooperation.

 • 20.10.2019 - 25.10.2019

  Hungary Budapest
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS, Department of Building Service Engineering and Process Engineering.

 • 25.11.2019 - 30.11.2019

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 05.07.2021 - 09.07.2021

  Hungary Budapest
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS, Department of Building Service Engineering and Process Engineering.

Doplňující informace:

 • 2005 – 2006  studijní pobyt v rámci doktorského studia, Vienna University of Technology, Faculty of Mechanical and Industrial Engineering, Institute for Energy Systems and Thermodynamics

Mimouniverzitní aktivity

 • Člen Společnosti pro techniku prostředí STP
 • Člen (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic) IBPSA - CZ, IBPSA.
 • Člen Českého klubu skeptiků SISYFOS
 • Členství v American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Atlanta - USA
 • Členství v Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations. (REHVA). Belgium
 • Člen redakční rady časopisu International Journal of Engineering and Technology Innovation. Taiwan. (2012 - dosud)
 • Recenze článků pro časopisy světově uznávaných databází: Energy and Buildings, Applied Thermal Engineering, Journal of Building Engineering, Science and Technology for the Built Environment, Measurement,
  Environmental Science and Pollution Research, Management of Environmental Quality, Energy Procedia, International Journal of Engineering and Technology Innovation, Vytápění větrání instalace,

Ondrej Sikula

Spolupráce s průmyslem

 • Tomton s.r.o. - vývoj kompaktního tělesa pro vytápění a chlazení budov
 • Remak a. s. - vývoj solárnícho vzduchového kolektoru integrovatelného ve VZT jednotkách
 • (bližší informace)

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2006 ocenění medailí SIGNUM PROSPERITATIS. VUT v Brně, FAST
 • 2014 mezinárodní ocenění společností The Euro-Mediterranean Institute for Sustainable Development při konferenci TMREES14
 • 2014 ocenění "Ohlašovatel roku 2014" za vynález s největším komerčním potenciálem
 • 2015 mezinárodní ocenění společností The Euro-Mediterranean Institute for Sustainable Development při konferenci TMREES15

Projekty

 • complete list here
 • Grant: Verification of 3D numerical models of diffusion phenomena by analytical methods. FAST/FSI-J-15-2802. 2015
 • Grant: Research and creation surrogate models using experiments and parametric CFD simulations. FAST-S-14-2372. 2014
 • Grant: The development of high efficiency radiator on the basis of the compact heat exchanger. HS123570211700. BUT. 2013
 • Grant: Research into possibilities of parametric solutions airflow and heat transfer in Building Services by CFD method. FAST-J-13-2098. BUT. 2013
 • Grant: Creation of numerical models for simulating cooling of buildings based on the radiative heat transfer against the night sky. FAST-J-12-1781. BUT. 2012
 • Grant: The development of solar air collector. FAST-S-11-1. BUT. 2011
 • Grant: IEA – ANNEX 50 – Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings. 2A-1TP1/119. 2007

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

50

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • Člen výboru společnosti IBPSA-CZ (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic) (od roku 2015).
 • Člen výboru Společnosti pro techniku prostředí Územní centrum Brno
 • Člen (The International Building Performance Simulation Association)
  IBPSA.
 • Člen Českého klubu skeptiků SISYFOS
 • Členství v American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Atlanta - USA..
 • Člen Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations. (REHVA). Brussels - Belgium.
 • Člen The Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE). (https://www.cibse.org/about-cibse/what-we-do)