prof. Ing.

Ondřej Šikula

Ph.D.

FAST, TZB – profesor

+420 54114 7923
Ondrej.Sikula@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  ŠIKULA, O.; NOVÁKOVÁ, I.; KUČÍREK, P. ÚSPORY ENERGIE PŘI PROVOZOVÁNÍ SLABĚ VYTÁPĚNÉ BUDOVY. VYKUROVANIE 2024 32. medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému: Zelená dohoda a budúcnosť zásobovania teplom. Bratislava: SSTP Bratislava, 2024. s. 473-478. ISBN: 978-80-8284-024-0.
  Detail | WWW

 • 2023

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; NOVÁKOVÁ, I. ÚSPORY TEPLA PŘI NOČNÍM ÚTLUMU VYTÁPĚNÍ BYTOVKY. zborník prednášok z 31. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie VYKUROVANIE 2023 na tému Energetické koncepcie a bezpe čnosť zásobovania teplom. Bratislava: SSTP, 2023. s. 417-422. ISBN: 978–80–8284–00.
  Detail | WWW

  ZERROUKI, D.; LADJEDEL, O.; KAHIL, Y.; BELHARIZI, M.; ADJLOUT, L.; YAHIAOUI, T.; ŠIKULA, O.; ZEMANI, F.; BELHADJ SENINI LINA, W. CFD INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER ON FOUR CYLINDERS IN IN-LINE SQUARE ARRANGEMENT EQUIPPED WITH SPLITTER PLATES. International Journal of Fluid Mechanics Research, 2023, roč. 50, č. 6, s. 1-10. ISSN: 1064-2277.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Vyhodnocení úspor při nočním útlumu vytápění. Správca bytových domov, 2023, roč. 18, č. 1, s. 4-11. ISSN: 1336-7919.
  Detail | WWW

  ČURPEK, J.; ČEKON, M.; ŠIKULA, O.; SLÁVIK, R. Thermodynamic responses of adaptive mechanisms in BiPV fa?ade systems coupled with latent thermal energy storage. ENERGY AND BUILDINGS, 2023, roč. 279, č. 112665, s. 1-18. ISSN: 0378-7788.
  Detail | WWW

  BELHARIZI, M.; KHORSI, A.; YAHIAOUI, T.; LADJEDEL, O.; ADJLOUT, L.; ZEMANI, F.; ŠIKULA, O. RANS AND LES COMPUTATIONS OF NATURAL CONVECTION IN A SQUARE CAVITY. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2023, roč. 96, č. 96, s. 1-10. ISSN: 1062-0125.
  Detail | WWW

  ČURPEK, J.; ČEKON, M.; ŠIKULA, O.; JUNAID, M. Challenges in BiPV/PCM Facade System: Pathways Towards Numerical Modelling and Simulation Approaches. In SUSTAINABILITY IN ENERGY AND BUILDINGS 2022: Smart Innovation Systems and Technologies. SINGAPORE: SPRINGER-VERLAG SINGAPORE PTE LTD, 2023. s. 291-300. ISBN: 978-981-19-8769-4.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla. TZB-info, 2023, roč. 2023, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2022

  JUNÁŠOVÁ, B.; KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O.; ARICI, M.; ŠIMKO, M. Adapting the construction of radiant heating and cooling systems for building retrofit. ENERGY AND BUILDINGS, 2022, roč. 268, č. 0, s. 1-15. ISSN: 0378-7788.
  Detail | WWW

  BELHARIZI, M.; TAYEB, Y.; KHORSI, A.; LADJEDEL, O.; ADJLOUT, L.; ŠIKULA, O. Experimental Investigation of Turbulent Cross-flow in a Staggered Tube Bundle with Wavy Cylinders. International Journal of Fluid Machinery and Systems, 2022, roč. 15, č. 3, s. 344-355. ISSN: 1882-9554.
  Detail | WWW

  PREDAJNIANSKA, A.; TAKÁCS, J.; ŠIKULA, O. Influence of Air Flow Rate and Evaporation Surface on Cooling of Waste Pool Water Produced by Thermal Baths. In 2022 8th International Youth Conference on Energy (IYCE). International Youth Conference on Energy, IYCE. Hungary Eger: IEEE, 2022. s. 1-5. ISSN: 2770-8519.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; ORAVEC, J.; NOVÁKOVÁ, I. Zhodnocení vybraných systémů vytápění a chlazení pracujících s klasickým a alternativním spádem otopné a chladící vody. Vykurovanie 2022 : zborník prednášok z 30. medzinárodnej vedecko-odbornej konferenci. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2022.
  Detail | WWW

  KRAJČÍK, M.; ŠTRBA, D.; MASARYK, M.; ŠIKULA, O.; MLYNÁR, P. Enhancing the efficiency of a steam jet ejector chiller for chilled ceiling. Applied Thermal Engineering, 2022, roč. 211, č. 0, s. 1-15. ISSN: 1359-4311.
  Detail | WWW

  JUNÁŠOVÁ, B.; ŠIKULA, O.; KRAJČÍK, M.; ARICI, M.; ŠIMKO, M. Adjusting the design of a radiant heating system for office retrofit. In 2022: CLIMA 2022 The 14th REHVA HVAC World Congress. TU Delft, 2022. s. 1-7. ISBN: 978-94-6366-564-3.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  GOMBOŠOVÁ, V.; KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. Feasibility of Using Energy Performance Contracting for the Retrofit of Apartment Buildings in Slovakia. Slovak Journal of Civil Emgineering, 2022, roč. 30, č. 3, s. 33-42. ISSN: 1210-3896.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NERI, M.; CUERVA, E.; ZABALETA, A.; PUJADAS, P.; LEVI, E.; ŠIKULA, O. Polyamide Waste Thermal and Acoustic Properties: Experimental and Numerical Investigation on Possible Reuse for Indoor Comfort Improvement. In Proceedings Building Simulation Applications BSA 2022. Building Simulation Applications. Proceedings. Bolzano Italy: Bozen-Bolzano University Press, 2022. s. 273-280. ISBN: 978-88-6046-191-9. ISSN: 2531-6702.
  Detail | WWW

  ORAVEC, J.; ŠIKULA, O. MATEMATICKÉ MODELY PRO ANALYTICKÝ VÝPOČET ENERGOPILOT. JUNIORSTAV 2022 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické vBrně, Fakulta stavební, 2022. s. 671-676. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O. Tepelně aktivované stavební konstrukce. Habilitační a inaugrační spisy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 1-26. ISBN: 978-80-214-6086-7.
  Detail

 • 2021

  KRAJČÍK, M.; ARICI, M.; ŠIKULA, O.; ŠIMKO, M. Review of water-based wall systems: Heating, cooling, and thermal barriers. ENERGY AND BUILDINGS, 2021, roč. 253, č. 1, s. 1-31. ISSN: 0378-7788.
  Detail | WWW

  KRAJČÍK, M.; ŠIMKO, M.; ŠIKULA, O.; SZABÓ, D.; PATRÁŠ, D. Thermal performance of a radiant wall heating and cooling system with pipes attached to thermally insulating bricks. ENERGY AND BUILDINGS, 2021, roč. 246, č. 1, s. 1-18. ISSN: 0378-7788.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; SLÁVIK, R.; ELIÁŠ, J.; ORAVEC, J.; KAŠPAR, A. Vývoj softwaru pro modelování tepelného chování Energopilot. Vytápění, větrání, instalace, 2021, roč. 30, č. 4, s. 210-214. ISSN: 1210-1389.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; NOVÁKOVÁ, I.; ČURPEK, J.; ČEKON, M.; ADAM, P. Simulace potenciálu využívání energie země energo-pilotami v softwaru DesignBuilder. Vytápění, větrání, instalace, 2021, roč. 30, č. 4, s. 190-193. ISSN: 1210-1389.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; KAŠPAR, A.; NOVÁKOVÁ, I. Simulace distribuce vzduchu v sále Janáčkova kulturního centra. Vytápění, větrání, instalace, 2021, roč. 30, č. 4, s. 178-183. ISSN: 1210-1389.
  Detail | WWW

  VELIKOVSKÁ, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠIKULA, O.; POLÁŠEK, P. Souhrnná výzkumná zpráva. 2021. s. 1-101.
  Detail

  ŠIKULA, O.; ORAVEC, J.; NOVÁKOVÁ, I. Simulace kancelářské budovy s variantními zdroji energií. Vykurovanie 2021 : zborník prednášok z 29. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2021. s. 1-4. ISBN: 978-80-89878-72-7.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; KAŠPAR, A. STÁŘÍ VZDUCHU – UNIVERZÁLNÍ PARAMETR V BOJI S PANDEMIÍ COVID 19. Vnútorná klíma budov 2021 : zborník prednášok z 32. ročníka vedeckej konferencie na tému COVID-19 je stále tu. On-line konferencia, 6. - 7. december 2021. 1. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2021, 2021. s. 1-5. ISBN: 978-80-89878-86-4.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; KRAJČÍK, M. NOVÉ PARAMETRY PRO HODNOCENÍ DYNAMICKÉHO TEPELNÉHO CHOVÁNÍ VELKOPLOŠNÝCH SÁLAVÝCH SYSTÉMŮ. 26. konference Vytápění Třeboň 2021. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2021. s. 165-169. ISBN: 978-80-02-02942-7.
  Detail | WWW

  ORAVEC, J.; ŠIKULA, O.; KRAJČÍK, M.; ARICI, M.; MOHAPL, M. A comparative study on the applicability of six radiant floor, wall, and ceiling heating systems based on thermal performance analysis. Journal of Building Engineering, 2021, roč. 36, č. 4, s. 1-11. ISSN: 2352-7102.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIKULA, O.; ORAVEC, J.; NOVÁKOVÁ, I. Simulace kancelářské budovy s variantními zdroji energií. TZB Haus Technik, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 2-3. ISSN: 1803-4802.
  Detail | WWW

 • 2020

  ŠIKULA, O.; NOVÁKOVÁ, I.; ORAVEC, J.; ADAM, P. Vliv řízení kombinovaných zdrojů energie na energetickou náročnost budov. In Vykurovanie 2020 zborník prednášok. Bratislava: SSTP, 2020. s. 367-372. ISBN: 978-80-89878-58-1.
  Detail

  ČEKON, M.; ŠIKULA, O. Experimental and numerical study on the thermal performance of polycarbonate panels. Journal of Building Engineering, 2020, roč. 32, č. 1, s. 1-14. ISSN: 2352-7102.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. Heat storage efficiency and effective thermal output: Indicators of thermal response and output of radiant heating and cooling systems. ENERGY AND BUILDINGS, 2020, roč. 229, č. 1, s. 1-14. ISSN: 0378-7788.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRAJČÍK, M.; PETRÁŠ, D.; ŠIKULA, O.; ŠIMKO, M. Can radiant wall cooling be preferable solution for building retrofit?. REHVA Journal, 2020, roč. 4, č. 57, s. 59-65. ISSN: 1307-3729.
  Detail | WWW

  KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. HODNOTENIE TEPELNEJ DYNAMIKY SÁLAVÝCH VYKUROVACÍCH A CHLADIACICH SYSTÉMOV. Bratislava: SSTP Bratislava, 2020. s. 377-381.
  Detail

  LINHARTOVÁ, V.; ŠIKULA, O. Teplotní chování ledové plochy a temperovaného podloží na zimním stadionu. TZB-info, 2020, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. The possibilities and limitations of using radiant wall cooling in new and retrofitted existing buildings. Applied Thermal Engineering, 2020, č. 164, s. 1-15. ISSN: 1359-4311.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; KAŠPAR, A.; ORAVEC, J. Optimalizace tepelného mikroklimatu koncertního sálu. Zborník abstraktov z 31. ročníka vedeckej konferencie Vnútorná klíma budov 2020. 1. Bratislava: SSTP, 2020. s. 1-4. ISBN: 978-80-89878-68-0.
  Detail

  SEHNALOVÁ, P.; ŠIKULA, O. A comparison of selected SLAE solvers for Epilot. Simulace budov a techniky prostředí 2020. Sborník 11. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2020. s. 111-114. ISBN: 978-80-907423-1.
  Detail

  ŠIKULA, O.; KAŠPAR, A. Simulační analýza klimatizace v koncertním sále Janáčkova kulturního centra v Brně. Simulace budov a techniky prostředí 2020. Sborník 11. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2020. s. 85-90. ISBN: 978-80-907423-1.
  Detail

  ŠIKULA, O.; BUCHTA, J. Variantní simulace efektivity větrání obytné místnosti. Simulace budov a techniky prostředí 2020. Sborník 11. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2020. s. 1-6. ISBN: 978-80-907423-1.
  Detail

  ŠIKULA, O.; SLÁVIK, R.; ELIÁŠ, J.; ORAVEC, J.; KAŠPAR, A. Vývoj softwarů pro modelování tepelného chování energo-pilot. Simulace budov a techniky prostředí 2020. Sborník 11. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2020. s. 1-6. ISBN: 978-80-907423-1.
  Detail

  ŠIKULA, O.; NOVÁKOVÁ, I.; ADAM, P.; ČURPEK, J.; ČEKON, M. Simulace potenciálu využívání energie země - případová studie kancelářské budovy. Simulace budov a techniky prostředí 2020. Sborník 11. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2020. s. 25-30. ISBN: 978-80-907423-1.
  Detail

  KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. Metóda na hodnotenie tepelnej dynamiky sálavých vykurovacích a chladiacich systémov Účinnosť prenosu tepla. TZB-info, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  KHOSRAVI, S.; PONT, U.; ŠIKULA, O.; MAHDAVI, A. Numeric Simulation of Heat Transfer Phenomena in Existing and Retrofitted Casement Windows. In Building Simulation Conference Proceedings. Building Simulation 2019. IBPSA, 2020. s. 235-240. ISBN: 978-1-7750520-1-2. ISSN: 2522-2708.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LARBI, M.; YAHIAOUI, T.; BELKADI, M.; ADJLOUT, L.; LADJEDEL, O.; ŠIKULA, O. Numerical Study of Passive and Active Flow Separation Behavior over NACA 0015 Airfoil. International Journal of Fluid Machinery and Systems, 2020, roč. 13, č. 2, s. 327-335. ISSN: 1882-9554.
  Detail | WWW

  KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. Evaluation of thermal response of radiant heating and cooling systems using computer simulations. Simulace budov a techniky prostředí 2020. Sborník 11. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2020. s. 13-17. ISBN: 978-80-907423-1-4.
  Detail

  ORAVEC, J.; ŠIKULA, O.; NOVÁKOVÁ, I. An Evaluation of the Mathematical Models of Energy Piles. Slovak Journal of Civil Engineering, 2020, roč. 28, č. 1, s. 44-48. ISSN: 1338-3973.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ČEKON, M.; ČURPEK, J.; SLÁVIK, R.; ŠIKULA, O. Coupled transparent insulation system with low emissivity solar absorber: An experimentally validated building energy simulation study. Science and Technology for the Built Environment, 2020, roč. 26, č. 1, s. 1-13. ISSN: 2374-4731.
  Detail | WWW

  ORAVEC, J.; ŠIKULA, O. COMPUTATIONAL DOMAIN OPTIMIZATION FOR NUMERICAL MODELING OF ENERGY PILES. In JUNIORSTAV 2020 - Sborník příspěvků. 2020. s. 836-841. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  MOHAPL, M.; LUKÁŠKOVÁ, J.; BŘÍZA, L.; HEJL, M.; ŠIKULA, O. SIMULACE EFEKTIVNOSTI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ STAVEBNÍHO MEZIPROSTORU. Simulace budov a techniky prostředí 2020. Sborník 11. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2020. s. 97-100. ISBN: 978-80-907423-1-4.
  Detail

  ŠIKULA, O.; SLÁVIK, R.; ELIÁŠ, J.; ORAVEC, J.; KAŠPAR, A. Energy-Pile Model Verification. 51st International HVAC&R Congress and Exhibition Proceedings. Beograd: KGH, 2020. s. 153-157. ISBN: 978-86-85535-07-9.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  ŠIKULA, O.; ŠIMKO, M.; KRAJČÍK, M.; ORAVEC, J. Tepelný komfort v místnosti s chladicím stropem a nuceným větraním. TZB Haus Technik, 2019, roč. 13, č. 1, s. 12-14. ISSN: 1803-4802.
  Detail | WWW

  VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; DUFEK, Z.; ŠIKULA, O. Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 229-234. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  KMECOVÁ, M.; ŠIKULA, O.; KRAJČÍK, M. Circular Free Jets: CFD Simulations with Various Turbulence Models and Their Comparison with Theoretical Solutions. In WMCAUS 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol United Kingdom: IOP Publishing Ltd, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. The possibilities of application of radiant wall cooling in existing buildings as a part of their retrofit. In CLIMA 2019 Congress.Advanced HVAC&R&S Technology. E3S Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2019. s. 1-7. ISSN: 2267-1242.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIMKO, M.; KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. Radiant wall cooling with pipes arranged in insulation panels attached to facades of existing buildings. In CLIMA 2019 Congress.Advanced HVAC&R&S Technology. E3S Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2019. s. 1-6. ISSN: 2267-1242.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ORAVEC, J.; ŠIKULA, O.; KRAJČÍK, M.; ŠIMKO, M. DYNAMIKA VEĽKOPLOŠNÝCH VYKUROVACÍCH PLÔCH. In VYKUROVANIE 2019. Brtaislava: SSTP, 2019. s. 355-359. ISBN: 978-80-89878-42-0.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ADJLOUT, L.; OMAR, L. Modeling of Radiators with Mass Flow Control. In Applied Mechanics and Materials. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 667-675. ISBN: 978-3-0357-1202-5. ISSN: 1662-7482.
  Detail | WWW

  ORAVEC, J.; ŠIKULA, O.; NOVÁKOVÁ, I. EVALUATION OF MATHEMATICAL MODELS OF ENERGY PILES. In EnviBUILD 2019 - Book of abstract. Bratislava: Vydavaťelstvo SPEKTRUM STU, 2019. s. 11-11. ISBN: 978-80-227-4959-6.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; NOVÁKOVÁ, I.; ORAVEC, J. OPTIMIZATION OF THE ENERGY SYSTEM OF OFFICE BUILDINGS - A CASE STUDY. In EnviBUILD 2019 - Book of abstract. Bratislava: Vydavaťelstvo SPEKTRUM STU, 2019. s. 10-10. ISBN: 978-80-227-4959-6.
  Detail | WWW

  ŠIMKO, M.; KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. THERMAL COMFORT BY OPERATION OF WALL RADIANT COOLING SYSTEM. In INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2019. Bratislava: Slovak Society of Environmental Engineering, 2019. s. 95-106. ISBN: 978-80-89878-55-0.
  Detail | WWW

  KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. THE APPLICATION OF RADIANT WALL COOLING IN NEW AND EXISTING BUILDINGS. In INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2019. Bratislava: Slovak Society of Environmental Engineering, 2019. s. 173-182. ISBN: 978-80-89878-55-0.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; NOVÁKOVÁ, I.; ORAVEC, J. EVALUATION OF ENERGY SOURCES AND THEIR OPERATION ON THE INDOOR CLIMATE AND ENERGY PERFORMANCE OF A BUILDING. In INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2019. Bratislava: Slovak Society of Environmental Engineering, 2019. s. 235-242. ISBN: 978-80-89878-55-0.
  Detail | WWW

  MAMMAR, L.; TAYEB, Y.; LADJEDEL, O.; ŠIKULA, O. Fluid thermal effect on non-contacting labyrinth seal of 20 MW steam turbine. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 2019, roč. 64, č. 1, s. 31-42. ISSN: 0324-6051.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LINHARTOVÁ, V.; ŠIKULA, O.; JELÍNEK, V. Simulace teplotního chování konstrukce s ledovou plochou. Vytápění, větrání, instalace, 2019, roč. 28, č. 4, s. 162-167. ISSN: 1210-1389.
  Detail | WWW

  WEYR, J.; ŠIKULA, O.; HIRŠ, J. Building Performance Simulation of Industrial Hall with Excessive Heat Loads. Vytápění, větrání, instalace, 2019, roč. 27, č. 6, s. 344-347. ISSN: 1210-1389.
  Detail | WWW

  BENFERHAT, S.; TAYEB, Y.; IMINE, B.; LADJEDEL, O.; ŠIKULA, O. Experimental and numerical study of turbulent flow around a Fanwings profile. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, 2019, roč. 13, č. 1, s. 698-712. ISSN: 1994-2060.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIKULA, O.; ŠIMKO, M.; KRAJČÍK, M.; ORAVEC, J. Možnosť zvýšenia kapacity chladiaceho stropu nútenou konvekciou. TZB Haustechnik, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 28-30. ISSN: 1210-356X.
  Detail | WWW

  KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O.; ŠIMKO, M.; ORAVEC, J. Výkon a dynamika velkoplošných chladícich ploch. In Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. s. 221-225. ISBN: 978-80-02-02847-5.
  Detail

  KHOSRAVI, S.; ŠIKULA, O.; PONT, U.; MAHDAVI, A. Implications of Model Complexity for the Simulated Thermal Behavior of a Casement Window. In Proceedings of CESB19 - Central Europe Toward Sustainable Building 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ORAVEC, J.; ŠIKULA, O.; KRAJČÍK, M.; ŠIMKO, M. Dynamika veľkoplošných vykurovacích systémov. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 7-9. ISSN: 1335-9614.
  Detail | WWW

  VELIKOVSKÁ, K.; PLOTĚNÝ, K.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; ŠIKULA, O. Zpětné získávání tepelné energie z odpadní vody. Energie-21, 2019, roč. XII, č. 5, s. 24-25. ISSN: 1803-0394.
  Detail | WWW

  ORAVEC, J.; ŠIKULA, O.; NOVÁKOVÁ, I. Influence of thermal response of heating systems on energy consumption and indoor climate of the building. In INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2019. Bratislava: Slovak Society of Environmental Engineering, 2019. s. 123-130. ISBN: 978-80-89878-55-0.
  Detail | WWW

  ORAVEC, J.; ŠIKULA, O.; KRAJČÍK, M.; ARICI, M. THERMAL RESPONSE OF FIVE RADIANT HEATING SYSTEMS WITH VARIOUS LEVELS OF THERMAL MASS. Kocaeli, Türkiye: Kocaeli Üniversitesi, 2019. s. 634-640.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŠIKULA, O.; ADJLOUT, L.; LADJEDEL, O.; REFFAS, S.; YAHIAOUI, T. PASIVNÍ VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH ZISKŮ PŘI DYNAMICKÉM VYTÁPĚNÍ BUDOV. In VYKUROVANIE 2018 - 26. medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému: Nové trendy v zásobovaní budov teplom. Bratislava: SSTP Bratislava, 2018. s. 449-452. ISBN: 9788089878208.
  Detail

  KMECOVÁ, M.; KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. Personalizované vetranie. TZB-info, 2018, č. 3, s. 1-3. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  KMECOVÁ, M.; KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. Personalizované vetranie v budovách. TZB Haustechnik, 2018, č. 3, s. 32-34. ISSN: 1210-356X.
  Detail | WWW

  KMECOVÁ, M.; KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. Možnosti personalizovaného větrání v budovách. TZB Haus Technik, 2018, č. 3, s. 52-54. ISSN: 1803-4802.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; ADJLOUT, L.; LADJEDEL, O.; REFFAS, S.; YAHIAOUI, T. ÚTLUM VYTÁPĚNÍ V ENERGETICKÉM MANAGEMENTU BUDOV. In VYKUROVANIE 2018 - 26. medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému: Nové trendy v zásobovaní budov teplom. 1801. Bratislava: SSTP Bratislava, 2018. s. 417-423. ISBN: 9788089878208.
  Detail

  LINHARTOVÁ, V.; ŠIKULA, O.; JELÍNEK, V. SIMULACE TEPLOTNÍHO CHOVÁNÍ KONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU S TEMPEROVÁNÍM. In Simulace budov a techniky prostředí 2018 Sborník 10. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ z.s., 2018. s. 10-16. ISBN: 978-80-907423-0-7.
  Detail

  ŠIKULA, O.; ADJLOUT, L.; LADJEDEL, O.; REFFAS, S.; YAHIAOUI, T. Útlm vykurovania v energetickom manažmente budov. TZB Haustechnik, 2018, roč. 5, č. 26, s. 24-27. ISSN: 1210-356X.
  Detail | WWW

  KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O. The possibilities of application of radiant wall cooling in existing buildings as a part of their retrofit. In enova international conference. Graz: Leykam, 2018. s. 203-213. ISBN: 9783701104208.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; OMAR, L.; CHARVÁT, P.; ADJLOUT, L.; REFFAS, S. Influence of heating elements dynamics on energy savings. International Review of Applied Sciences and Engineering, 2018, roč. 9, č. 2, s. 169-173. ISSN: 2063-4269.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIKULA, O.; POKORNÝ, A. VYUŽITÍ KYBERNETICKÝCH SUROGAČNÍCH MODELŮ VE STAVEBNÍ FYZICE – PŘÍPADOVÁ STUDIE SVĚTLOVODU. In Simulace budov a techniky prostředí 2018 Sborník 10. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ z.s., 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-907423-0-7.
  Detail

  ŠIMKO, M.; KRAJČÍK, M.; ŠIKULA, O.; ŠIMKO, P.; KALÚS, D. Insulation panels for active control of heat transfer in walls operated as space heating or as a thermal barrier: Numerical simulations and experiments. ENERGY AND BUILDINGS, 2018, roč. 158, č. Supplement C, s. 135-146. ISSN: 0378-7788.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ROZEHNAL, D. DYNAMIKA OTOPNÝCH TĚLES A JEJICH VLIV NA SPOTŘEBU TEPLA. In Konference Vytápění Třeboň 2017. Novotného lávka 5, Praha 1 (ČSVTS): Společnost pro techniku prostředí, 2017. s. 214-218. ISBN: 978-80-02-02712- 6.
  Detail

  OULHACI, Z.; IMINE, O.; LADJEDEL, O.; YAHIAOUI, T.; ADJLOUT, L.; ŠIKULA, O. Experimental performance analysis of biplane VAWT configurations. Istrazivanja i Projektovanja za Privredu, 2017, roč. 15, č. 4, s. 480-488. ISSN: 1451-4117.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LADJEDEL, O.; ADJLOUT, L.; TAYEB, Y.; IMINE, O.; ŠIKULA, O. Numerical investigation of Heat transfer on two grooved cylinders in a tandem arrangement. Computational Thermal Sciences, 2017, roč. 9, č. 6, s. 541-547. ISSN: 1940-2503.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ROZEHNAL, D. Vliv náhřevu a chladnutí otopných těles na energetickou náročnost budov. In Vykurovanie 2017: 25. medzinárodná vedecko-odborná konferencia. Bratislava: SSTP Bratislava, 2017. s. 399-403. ISBN: 9788089878062.
  Detail

  ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ROZEHNAL, D. POROVNÁNÍ OTOPNÝCH PLOCH Z HLEDISKA SPOTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 16-19. ISSN: 1335-9614.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ADJLOUT, L.; LADJEDEL, O. MODELING OF RADIATORS WITH MASS FLOW CONTROL. In Buildings and Environment: From Research to Application. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-3-0357-1202- 5. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  LADJEDEL, O.; ADJLOUT, L.; TAYEB, Y.; ŠIKULA, O.; IMINE, O. Experimental and CFD Investigation of Turbulent Flow Past Four Square- Arrangement Cylinders Equipped with Grooves. In Proceedings of 22th International Conference MECHANIKA 2017. Proceedings of the 22nd International Scientific Conference. Kaunas: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 2017. s. 221-224. ISSN: 1822-2951.
  Detail

  ŠIKULA, O.; CHARVÁT, P.; ROZEHNAL, D. POROVNÁNÍ OTOPNÝCH PLOCH Z HLEDISKA SPOTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ. tzbportal. sk, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1338-3418.
  Detail | WWW

 • 2016

  ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠÍMA, J. Hybridní solární kolektory pro předehřev teplé vody. In Vykurovanie 2016. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2016. s. 317-320. ISBN: 978-80-89216-87- 1.
  Detail | WWW

  WEYR, J.; ŠIKULA, O. Internal microclimate and heat accumulation assessment in industrial building. In INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2016. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology, 2016. s. 179-187. ISBN: 978-80-89878-04- 8.
  Detail

  VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; WEYR, J. CFD Model of Thermal Plume Occuring above Hot Surface of Kitchen Appliance. In Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings. Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2016. s. 433-437. ISBN: 978-3-0357-1070- 0. ISSN: 1660-9336.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O. CFD SIMULACE ŠÍŘENÍ KOUŘE V BYTOVÉM DOMĚ. In Simulace budov a techniky prostředí 2016. 978-80-260-7209- 6. Praha: IBPSA- CZ, 2016. s. 117-120. ISBN: 978-80-270-0772- 1.
  Detail

 • 2015

  VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; KRÁL, T. Optimization of Air Distribution of Social Hall. In Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building. Applied Mechanics and Materials. Bratislava: Trans Tech Publications Ltd, 2015. s. 649-656. ISBN: 978-3-03835-709- 4. ISSN: 1660- 9336.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠÍMA, J.; PLÁŠEK, J.; GEBAUER, G. Hybrid Roof Panels for Night Cooling and Solar Energy Utilization in Buildings. In International Conference on Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability 2015 (TMREES15). Energy Procedia. Energy Procedia Volume 74. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 177-183. ISBN: 9781510812239. ISSN: 1876-6102.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HORKÁ, L.; ŠIKULA, O.; WEYR, J. Numerical Simulation of Subsoil Freezing Risk under the Freezer Room. In Science and Engineering 2015. Applied Mechanics and Materials. Płock: Trans Tech Publications, 2015. s. 225-230. ISBN: 978-3-03835-542- 7. ISSN: 1662- 7482.
  Detail

  VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; WEYR, J. Assessment of condensation of water vapor in the mixing chamber by CFD method. In EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. EPJ Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2015. s. 1-7. ISBN: 9781510803213. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; HORKÁ, L.; VLČEK, P. Environmentálne posúdenie vnútornej klímy auly. TZB Haustechnik, 2015, roč. XXIII, č. 3, s. 28-30. ISSN: 1210- 356X.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P.; HORKÁ, L.; WEYR, J. DYNAMIKA VELKOPLOŠNÝCH OTOPNÝCH SOUSTAV S DVOUPOLOHOVOU REGULACÍ. In VYKUROVANIE 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2015. s. 359-362. ISBN: 978-80-89216-70- 3.
  Detail

 • 2014

  ŠÍMA, J.; ŠIKULA, O.; KOŠÚTOVÁ, K.; PLÁŠEK, J. Theoretical evaluation of night sky cooling in the Czech Republic. In 2nd International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry (SHC 2013). Proceedings of a meeting held 23-25 September 2013, Freiburg, Germany. Energy Procedia. Amsterdam: Elsevier, 2014. s. 645-653. ISBN: 9781632663665. ISSN: 1876-6102.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIKULA, O.; MOHELNÍKOVÁ, J.; PLÁŠEK, J. Thermal Analysis of Light Pipes for Insulated Flat Roofs. ENERGY AND BUILDINGS, 2014, roč. 2014, č. 85, s. 436-444. ISSN: 0378-7788.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P. POROVNÁNÍ SOFTWARŮ OPENFOAM A ANSYS FLUENT- PŘÍPADOVÁ STUDIE VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ. In Simulace budov a techniky prostředí . Sborník 8. konference IBPSA- CZ. Praha: Česká technika, 2014. s. 7-12. ISBN: 978-80-260-7209- 6.
  Detail | WWW

  VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O. Experimental Determination of Thermal Properties of Highly Viscous Liquids. In Envibuild 2014. Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 39-42. ISBN: 978-3-03835-280- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; VLČEK, P. ENVIROMENTÁLNÍ POSOUZENÍ VNITŘNÍHO KLIMATU AULY. In zborník prednášok z 25. vedeckej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2014. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2014. s. 113-118. ISBN: 978-80-89216-67- 3.
  Detail

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. Transient Numerical Simulation of Linear Thermal Transmittance in Software CalA. In Envibuild 2014. Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 281-284. ISBN: 978-3-03835-280- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. VLIV NELINEÁRNÍHO SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI NA VEDENÍ TEPLA – PŘÍPADOVÁ STUDIE PAROVODU. In Simulace budov a techniky prostředí . Sborník 8. konference IBPSA- CZ. Praha: Česká technika, 2014. s. 77-80. ISBN: 978-80-260-7209- 6.
  Detail | WWW

 • 2013

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. NUMERICKÁ SIMULACE ROZLOŽENÍ STŘEDNÍ RADIAČNÍ TEPLOTY V HALE PROVOZNÍHO OŠETŘENÍ VOZŮ METRA VYTÁPĚNÉ SÁLAVÝMI OTOPNÝMI PANELY. In Konference Vytápění Třeboň 2013. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. s. 271-275. ISBN: 9788002024316.
  Detail | WWW

  DRDA, M.; ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. EKONOMICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA NÁVRHU VZT JEDNOTEK PRO TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ – PŘÍPADOVÁ STUDIE. In Konference Vytápění Třeboň 2013. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. s. 254-258. ISBN: 9788002024316.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J. The Effect of Shielding Barriers on Solar Air Collector Gains. In TerraGreen 13 International Conference 2013 - Advancements in Renewable Energy and Clean Environment. Proceedings of a meeting held 15-17 February 2013, Beirut, Lebanon. Energy Procedia. Amsterdam: Elsevier, 2013. s. 1070-1075. ISBN: 9781629935706. ISSN: 1876- 6102.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIKULA, O.; MOHAPL, M. 2D Model of Capillary Transport of Water in Aerated Concrete. In Envibuild 2012. selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the building performance simulation conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Advanced Materials Research. Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 287-290. ISBN: 9783037855966. ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŽÁK, A.; ŠIKULA, O.; TRCALA, M. Analysis of local moisture increase of timber constructions on ice arena roof. In Envibuild 2012. selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the building performance simulation conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Advanced Materials Research. Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 291-294. ISBN: 9783037855966. ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. Numerická simulace rozložení střední radiační teploty v hale provozního ošetření vozů metra, vytápěné sálavými panely. Vytápění, větrání, instalace, 2013, roč. 2013, č. 5, s. 230-232. ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  ŠIKULA, O.; MĚRKA, V.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J. VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH ZISKŮ VE VZDUCHOTECHNICE. In VYKUROVANIE 2013 21. medzinárodná konferencia na tému: Energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2013. s. 277-280. ISBN: 978-80-89216-53- 6.
  Detail

  ŠIKULA, O.; MOHELNÍKOVÁ, J.; PLÁŠEK, J. Thermal CFD Analysis of Tubular Light Guides. ENERGIES, 2013, roč. 6, č. 12, s. 6304-6321. ISSN: 1996- 1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIKULA, O.; MĚRKA, V.; HIRŠ, J.; PLÁŠEK, J. Maximization of Solar Gains of an Air Collector by Simulations. In Proceedings of a meeting held 2-6 November 2012, Kaohsiung, Taiwan. Selected, peer reviewed papers from the Second International Conference on Engineering and Technology Innovation 2012 (ICETI 2012). Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2013. s. 483-487. ISBN: 9781627480550. ISSN: 1660- 9336.
  Detail | WWW

  JELENÍKOVÁ, I.; ŠIKULA, O.; PERÁČKOVÁ, J. Simulation of Deposition the Corrosion Waste in a Water Distribution System. In EFM12 – Experimental Fluid Mechanics 2012. EPJ Web of Conferences. FRANCE: EDP Sciences, 2013. s. 1-8. ISBN: 9788073729127. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŽÁK, A.; ŠIKULA, O. Air distribution system for elimination of internal surface condensation on the roofs of ice stadiums. In Proceedings of CLIMA 2013. Praque: Society of Environmental Engineering (STP), 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-260-4001- 9.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; KOŠÚTOVÁ, K. PROBLEMATIKA VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MĚST LETECKÝM TERMOGRAFICKÝM SNÍMKOVÁNÍM. In Mezioborová konference Udržitelná krajina včera, dnes a zítra. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2013. s. 24-27. ISBN: 978-80-87308-20- 2.
  Detail

 • 2012

  ŠIKULA, O. Výpočtové modely velkoplošných systémů vytápění s velkou akumulací. In VYKUROVANIE 2012. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2012. s. 531-535. ISBN: 978-80-89216-45- 1.
  Detail | Plný text v Digitální knihovně

  ĎURIŠOVÁ, E.; ŠIKULA, O.; PETRÁŠ, D. Porovnanie parametrov vnútornej klímy a CFD simulácie v administratívnej budove so systémom NTV / VTCH. In VYKUROVANIE 2012. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2012. s. 565-570. ISBN: 978-80-89216-45- 1.
  Detail

  ŠIKULA, O. Simulace provozních režimů otopných systémů s velkou akumulací. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 23, s. 1-3. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; MOHAPL, M. 2D MODEL KAPILÁRNÍHO TRANSPORTU VODY V PÓROBETONU. In Sborník 7. národní konference IBPSA- CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ. Praha: IBPSA- CZ, 2012. s. 61-64. ISBN: 978-80-260-3392- 9.
  Detail

  ŽÁK, A.; ŠIKULA, O.; TRCALA, M. ANALÝZA VLIVŮ LOKÁLNÍHO ZVÝŠENÍ VLHKOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ STŘECH ZIMNÍCH STADIONŮ. In Sborník 7. národní konference IBPSA- CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ. Praha: IBPSA- CZ, 2012. s. 23-27. ISBN: 978-80-260-3392- 9.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J. Numerical Simulation of the Effect of Heat Gains in the Heating Season. Energy Procedia, 2012, roč. 2012, č. 14, s. 906-912. ISSN: 1876-6102.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. Modelování tepelného sálání v budovách. 1. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. 150 s. ISBN: 978-80-214-4383- 9.
  Detail | Plný text v Digitální knihovně

  KOŠÚTOVÁ, K.; ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Theoretical and experimental survey of chosen thermal joints of reinforced concrete skeleton MS- OB. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 106-110. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KOŠÚTOVÁ, K.; ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Thermal Bonds of Buildings Structures in Energy Conservation– A Case Study. In AASRI Conference on Power and Energy Systems (PES 2012). Proceedings of a meeting held 4-5 September 2012, Hong Kong. AASRI Procedia. Amsterdam: Elsevier, 2012. s. 14-19. ISBN: 9781627483759. ISSN: 2212- 6716.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O. Negative Impact of Bacteria Legionella Pneumophila in Hot Water Distribution Systems on Human Health. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2012, roč. 2012, č. 70, s. 670-674. ISSN: 2010- 376X.
  Detail | WWW

  ŽÁK, A.; ŠIKULA, O. Dřevěné střešní konstrukce na zimních stadionech z pohledu tepelné techniky. Stavebnictví, 2012, roč. 12, č. 02/ 12, s. 28-32. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  JELENÍKOVÁ, I.; ŠIKULA, O.; PERÁČKOVÁ, J. Simulation of the influence of particle deposition on the inner surface corrosion of the water pipes. In Proceedings of the XVIII. International Scientific Conference THE APLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2012. Žilina: Department of Power Engineering, University of Žilina, 2012. s. 106-113. ISBN: 978-80-554-0516- 2.
  Detail

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. VÝVOJ A OVĚŘENÍ SOFTWARU PRO MODELOVÁNÍ SÁLAVÉ SLOŽKY VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ BUDOV. In Sborník 7. národní konference IBPSA- CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ. Praha: IBPSA- CZ, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-260-3392- 9.
  Detail

 • 2011

  ŠIKULA, O.; MOHELNÍKOVÁ, J. CFD simulation of thermal behaviour of tubular light guides. In Proceedings of the 5th International Conference on Solar Radiation and Daylighting Solaris 2011. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 252-258. ISBN: 978-80-214-4306- 8.
  Detail

  DRDA, M.; ŠIKULA, O. Využití CFD modelování pro návrh přetlakového větrání chráněných únikových cest. Topenářství, 2011, roč. 2011, č. 7, s. 50-54. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  ŠIKULA, O.; HIRŠ, J. ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF THE COOLING CEILING IN AN OFFICE ROOM WITH A VIEW OF THERMAL COMFORT. In Proceedings The 23rd IIR International Congress of Refrigeration. Prague: International Institute of Refrigeration IIR/ IIF, 2011. s. 0-8. ISBN: 978-2-913149-88- 5.
  Detail

  ŠIKULA, O. POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ TEPELNĚ AKTIVOVANÝCH KONSTRUKCÍ. In International conference proceedings BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2011. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. s. 187-190. ISBN: 978-80-227-3582- 7.
  Detail | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIKULA, O. Zjednodušené a pokročilé metody návrhu velkoplošných otopných systémů. In Konference Vytápění Třeboň 2011. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. s. 89-92. ISBN: 978-80-02-02291- 6.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O. Simulace provozních režimů otopných systémů s velkou akumulací. In Konference Vytápění Třeboň 2011. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. s. 223-228. ISBN: 978-80-02-02291- 6.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O. Zjednodušené a pokročilé metody návrhu velkoplošných otopných systémů. Vytápění, větrání, instalace, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 16-18. ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  ŠIKULA, O. Simulace provozních režimů otopných systémů s velkou akumulací. Vytápění, větrání, instalace, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 12-14. ISSN: 1210- 1389.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Dynamika náběhu a chladnutí podlahového vytápění. In Zborník prednášok z 19. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2011. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2011. s. 443-448. ISBN: 978-80-89216-38- 3.
  Detail | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Tepelná čerpadla - simulace celoročního provozu zemního kapalinového kolektoru. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 1-9. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; ŠÍMA, J. Experimentální ověření možností odvodu kondenzačního tepla zdroje chladu. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O. Počítačové modelování tepelně aktivovaných konstrukcí. Brno: VUTIUM, 2011. s. 1-39.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O.; RYBÁŘ, J. Experimentální měření sálavé složky mikroklimatu v reálném provozu. In Vnútorná klíma budov 2011. Environmentálne a energetické hodnotenie budov. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2011. s. 41-44. ISBN: 978-80-89216-44- 4.
  Detail

  OČIPOVÁ, D.; ŠIKULA, O. Nebezpečenstvo vplyvu nízkej teploty v zásobníkových ohrievačoch - časť 1. tzbportal. sk, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1338- 3418.
  Detail

  OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O. Legionella pneumophila versus save water distri bution systems. In Proceedings of 37th International Symposium CIB W062 on Water Supply and Drainage for Buildings. Aveiro: Associaçao Nacional para a Qualidade nas Instalacoes Prediais (ANQIP), 2011. s. 276-281. ISBN: 978-989-97476-0- 9.
  Detail

  OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O. Detection of Legionella Pneumophila in Water Distribution Systems in the Slovak Republic. Vienna: Austrian agency for for Healt and Food safety, 2011. s. 62-62.
  Detail

  OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O. Risk management methods in hot water distribution systems to negate health risks from microbiological contamination. In The 8th International Conference ENVIRONMENTAL ENGINEERING Selected papers. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, 2011. s. 638-642. ISBN: 978-9955-28-828- 2.
  Detail | WWW

  POČINKOVÁ, M.; ŠIKULA, O. Konstrukční řešení deskového otopného tělesa a teplotní pole povrchu teplosměnné plochy. In Konference Vytápění Třeboň 2011. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. s. 85-88. ISBN: 978-80-02-02291- 6.
  Detail | WWW

  ZWEIFEL, G.; DESCAMPS, M.; FISCHER, R.; MOOSBERGER, S.; ŠIKULA, O.; SILVA, P.; ALMEIDA, M. IEA ECBCS Annex 50, Prefabricated Systems for Low Energy, Renovation of Residential Buildings, Retrofit Simulation Report. CH- 8600 Duebendorf, Switzerland. http://www.empa-ren.ch/A50. htm: Empa, Building Science and Technology Lab, 2011. s. 1-93.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; MĚRKA, V. Simulation of the influence of shielding surrounding on an efficiency of solar air collector. In Proceedings of the 5th International Conference on solar Radiation and Daylighting. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 246-251. ISBN: 978-80-214-4306- 8.
  Detail

 • 2010

  OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O. Experimental Analysis of a Hot Water Tank from the View Point of Microbiological Risk. In Proceedings of Clima 2010 congress, 10th REHVA World Congress "Sustainable Energy Use in Buildings". Antalya, Turkey: REHVA, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-975-6907-14- 6.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J.; ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; PLÁŠEK, J. Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů. Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů. Prefabricated System for Low energy Renovation of Residential Buildings. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 1-66. ISBN: 978-80-7399-960- 5.
  Detail

  ŠIKULA, O. Teoretické posouzení tepelného komfortu místnosti se stropním vytápěním. In Zborník prednášok z 18. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2010 na tému Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla pri príležitosti roku Aurela Stodolu na STU. 1014. Bratislava: SSTP Bratislava, 2010. s. 565-569. ISBN: 978-80-89216-32- 1.
  Detail

  ŠÍMA, J.; ŠIKULA, O. Teoretický výpočet výkonu střešních absorbérů. In Zborník prednášok z 18. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2010 na tému Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla pri príležitosti roku Aurela Stodolu na STU. 1014. Bratislava: SSTP Bratislava, 2010. s. 343-346. ISBN: 978-80-89216-32- 1.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla. Vytápění, větrání, instalace, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 124-130. ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  ŠIKULA, O.; KALOUSEK, M. THEORETICAL ASSESSMENT OF THE IMPACT OF LOW- EMISSION PLASTER ON THE MICROCLIMATE OF BUILDINGS. In CESB 10: CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING - FROM THEORY TO PRACTICE. Prague: Grada Publishing for Building Structures and CIDEAS Research Centre, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, 2010. s. 521-524. ISBN: 978-80-247-3624- 2.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O. PODROBNÝ CFD MODEL STROPNÍHO SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ. In Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6. konference IBPSA- CZ. Praha: IBPSA- CZ, 2010. s. 165-170. ISBN: 978-80-254-8661- 0.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. POČÍTAČOVÝ MODEL ZEMNÍHO KOLEKTORU V SOFTWARU CalA. In Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6. konference IBPSA- CZ. Praha: IBPSA- CZ, 2010. s. 165-170. ISBN: 978-80-254-8661- 0.
  Detail

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. VÝPOČET SÁLAVÉ SLOŽKY INTERNÍHO MIKROKLIMATU. In Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6. konference IBPSA- CZ. Praha: IBPSA- CZ, 2010. s. 67-72. ISBN: 978-80-254-8661- 0.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PONWEISER, K. Untersuchung der Ursachen für Rauklimaprobleme in einer Schwimmbadhalle mittels CFD- Simulation. In Building Performance Simulation in a Changing Enviroment. Third German- austrian IBPSA conference. Vienna, Austria: Vienna University of Technology, 2010. s. 311-315. ISBN: 978-3-85437-317- 9.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; ŠÍMA, J. ODVOD KONDENZAČNÍHO TEPLA PŘI VÝROBĚ CHLADU. In Budovy a prostředí 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010. s. 144-146. ISBN: 978-80-214-4155- 2.
  Detail

  ŠIKULA, O.; ŠÍMA, J. Teoretické zhodnocení chlazení sáláním proti noční obloze v podmínkách ČR. TZB- info, 2010, roč. 2010, č. 12, s. 1-8. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  OČIPOVÁ, D.; ŠIKULA, O. Nebezpečenstvo vplyvu nízkej teploty v zásobníkových ohrievačoch - časť 1. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2010, roč. 2007, č. 1, s. 15-17. ISSN: 1335- 9614.
  Detail

  KALOUSEK, M.; ŠIKULA, O. Possibility of reducing heat output of a heating systems by using low-emission interior plaster. In 5. mezinárodní konference sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010. s. 32-35. ISBN: 978-80-214-4155-2.
  Detail

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. SIMULATION OF THE THERMAL RADIATION COMPONENT OF THE INDOOR CLIMATE IN THE INDUSTRY HALL. In Proceedings of the 7th internationl Conference Indoor Climate of Buildings 2010. Indoor eniroment, energy auditing and certification of buildings. Bratislava: Slovak Socity of enviromental Technology, 2010. s. 107-112. ISBN: 978-80-89216-37- 6.
  Detail

  ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; PODHORNÁ, B. Thermal Processes While Pouring into Ceramic Shells and Their Numerical Simulation. International Journal of Metalcasting, 2010, roč. 4, č. 2, s. 71-80. ISSN: 1939- 5981.
  Detail

 • 2009

  OČIPOVÁ, D.; VRANAYOVÁ, Z.; ŠIKULA, O. Posúdenie prevadzkových stavov pri príprave teplej vody. In ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z konferencie s medzinárodnou účasťou 8. VODOVODY, KANALIZÁCIE, ODPADY - MALÉ VODNÉ DIELA - ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE. 2009. Košice: Technická univerzita v Košiciach - stavebná fakulta, 2009. s. 95-98. ISBN: 978-80-89385-06- 5.
  Detail

  ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; PODHORNÁ, B. Thermal process while pouring into ceramic shells and their numerical simulation. International Foundry Research, 2009, roč. 61, č. 1, s. 2-11. ISSN: 0046- 5933.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Srovnání metod výpočtu sálavé složky interního mikroklimatu. In Zborník prednášok z 20. konferencie Vnútorná klíma budov 2009. 0931. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2009. s. 23-27. ISBN: 978-80-89216-31- 4.
  Detail

  ŠIKULA, O. Manuál k softwaru CalA. Manuál k softwaru CalA. This edition. Brno: Tribun EU s.r.o., 2009. s. 1-43. ISBN: 978-80-7399-879- 0.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Podlahové vytápění versus tepelné mosty. Topenářství, 2009, roč. 2009, č. 8, s. 38-41. ISSN: 1211- 0906.
  Detail | WWW

  DĚCKULÁČEK, Z.; ŠIKULA, O.; ZUBÍČEK, V. Experimentální ověření CFD modelu vířivé výusti. TZB- info, 2009, roč. 2009, č. 6.7. 2009, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla. In 20. konference Vytápění Třeboň 2009. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2009. s. 225-228. ISBN: 978-80-02-02136- 0.
  Detail

  PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O.; PETRŮJOVÁ, H. Modelovanie povrchových teplot sálavých prvkov. In Zborník prednášok z 20. konferencie Vnútorná klíma budov 2009. 0931. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2009. s. 35-40. ISBN: 978-80-89216-31- 4.
  Detail

  VRANAYOVÁ, Z.; OČIPOVÁ, D.; ŠIKULA, O. Simulovanie prevádzkových stavov pro príprave teplej vody - vplyv teploty. In ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z konferencie s medzinárodnou účasťou 8. VODOVODY, KANALIZÁCIE, ODPADY - MALÉ VODNÉ DIELA - ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE. 2009. Košice: Elsewa s.r.o., 2009. s. 45-48. ISBN: 978-80-89385-06- 5.
  Detail

  VRANAYOVÁ, Z.; OČIPOVÁ, D.; ŠIKULA, O. Simulovanie prevádzkových stavov pro príprave teplej vody - vplyv rýchlosti prúdenia. In ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z konferencie s medzinárodnou účasťou 8. VODOVODY, KANALIZÁCIE, ODPADY - MALÉ VODNÉ DIELA - ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE. 2009. Košice: Elsewa s.r.o., 2009. s. 52-55. ISBN: 978-80-89385-06- 5.
  Detail

  DRDA, M.; ŠIKULA, O. Vliv zastřešení stojanů k odběru pohonných hmot u objektů benzínových čerpacích stanic na teplenou zátěž. Topenářství, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 38-40. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Vliv podlahového vytápění na tepelné mosty. In 20. konference Vytápění Třeboň 2009. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2009. s. 82-85. ISBN: 978-80-02-02136- 0.
  Detail

 • 2008

  ŠIKULA, O. Vybrané aspeky tvorby mikroklima v půdních vestavbách v zimním období. TZB- info, 2008, roč. 8, č. 23.6. 2008, s. 1-3. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; JOCH, A.; ŠUSTEK, P.; PODHORNÁ, B. Tepelné procesy při odlévání do samonosných skořepinových forem a jejich numerická simulace. Slévárenství, 2008, roč. LVI, č. 9- 10, s. 405-411. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ŠIKULA, O. Matematické modelování proudění vzduchu v oblasti OT. Vytápění, větrání, instalace, 2008, roč. 17, č. 1, s. 36-38. ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  ŠIKULA, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J. Vytápěcí systémy ve střešních nadstavbách. In Vykurovanie 2008 - 16. medzinárodná konferencia na tému: energetická efektivnosť zásobovania teplom. 0815. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2008. s. 305-312. ISBN: 978-80-89216-19- 2.
  Detail

  ŠIKULA, O. Vybrané aspekty tvorby mikroklima v půdních vestavbách v zimním období. In Sborník přednášek konference Renovace technických zařízení budov (TZB) bytového fondu z hlediska uživatele. Brno: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2008. s. 39-45. ISBN: 978-80-02-02042- 4.
  Detail

  ŠIKULA, O. Model dynamického tepelného chování konstrukčních detailů. In Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, ČVUT, 2008. s. 133-137. ISBN: 978-80-254-3373-7.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠÍMA, J.; ŠIKULA, O. Využití pračky vzduchu pro zefektivnění výroby chladu. Topenářství, 2008, roč. 2008, č. 8, s. 24-26. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  ZUBÍČEK, V.; DĚCKULÁČEK, Z.; ŠIKULA, O. Optimalizace výpočtového modelu místnosti s chladicím trámcem pomocí experimentálního měření v reálných podmínkách. In Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, ČVUT, 2008. s. 55-59. ISBN: 978-80-254-3373-7.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALOUSEK, M.; ŠIKULA, O. CFD simulation of ventilated air cavity. In Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA- CZ. Brno: IBPSA-CZ, ČVUT, 2008. s. 193-196. ISBN: 978-80-254-3373- 7.
  Detail

  ŠIKULA, O. Počítačové simulace a jejich aplikace pro tvorbu prostředí bytových domů. Stavebnictví, 2008, roč. 08, č. 11 - 12, s. 56-59. ISSN: 1802- 2030.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O. Dynamika tepelných reakcií vykurovania integrovaného v stene. TZB Haustechnik, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 50-51. ISSN: 1210- 356X.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Teoretický výpočet tepelné ztráty v konstrukčních detailech staveb. In Budova - energia Energetická certifikace budov. Podbanské, SR: SSTP Bratislava, 2008. s. 71-74. ISBN: 978-80-89216-23- 9.
  Detail

  KALOUSEK, M.; ŠIKULA, O.; SOLAŘ, J. Evaluation of ventilation inside floor air cavity by CFD method. In Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA- CZ. Brno: WTA CZ, 2008. s. 271-284. ISBN: 978-80-254-3373- 7.
  Detail

  ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. Simulation of energy demands for the internal microclimate formation in BSim software and its verification. In Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, ČVUT, 2008. s. 85-90. ISBN: 978-80-254-3373-7.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2007

  ŠIKULA, O. Simulace VZT systémů pro bytové větrání. Vytápění, větrání, instalace, 2007, roč. 16, č. 2, s. 105-108. ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  ŠIKULA, O. Simulace stěnového vytápění. In Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 86-86. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  ŠIKULA, O. Modelování tepelného mikroklimatu při podlahovém a stěnovém vytápění. In Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2007. s. 245-250. ISBN: 978-80-8073-789- 4.
  Detail

  HRAZDIL, V.; ŠIKULA, O.; UHER, P.; ČECH, J.; VĚRNÝ, L. Kontinuální měření teplot v interiéru rodinného domu realizovaného z tvárnic Betong. In Sborník atestů spol. Be-Tong: ATESTY 2007 04/ 2007. Hodonín: Be-Tong spol. s r.o., 2007. s. 1-12.
  Detail

  ŠIKULA, O. Optimalizace výkonu solární střechy. In Zborník prednášok 17. konferencie Vnútorná klíma budov. Tatranské Matliare: SSTP Bratislava, 2007. s. 283-286. ISBN: 80-89216-12- 9.
  Detail

  ŠIKULA, O. Vertical Distribution of Air Temperatures in Heated Dwelling Rooms. In Proceedings of Clima 2007 WellBeing Indoors. Helsinki: FINVAC - The Finnish Association of HVAC, 2007. s. 1-8. ISBN: 978-952-99898-2- 9.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIKULA, O. Matematické modelování proudění vzduchu v oblasti otopného tělesa. In Sborník přednášek konference vytápění Třeboň 2007. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. s. 49-54. ISBN: 978-80-02-01926- 8.
  Detail

 • 2006

  ŠIKULA, O.; PONWEISER, K. Modelování přenosu tepla moderními výpočetními prostředky v oblasti TZB. Stavební obzor, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 79-83. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O. Solární střecha ve větracích systémech. In Zborník prednášok. 0636. Tatranská Lomnica: SSTP Bratislava, 2006. s. 153-158. ISBN: 80-89216-12- 9.
  Detail

  ŠIKULA, O. CFD simulation of indoor climate. In Proceedings of the International Symposium "Computional Civil Engineering 2006". Iasi, Romania: Technical University of Iasi, Faculty of Civil Engineering, 2006. s. 360-368. ISBN: 973-7962-89- 3.
  Detail | WWW

  ŠIKULA, O. Problematika tvorby výpočetních sítí v úlohách proudění vzduchu v oboru TZB. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT v Brně FAST, 2006. s. 257-263. ISBN: 80-214-3108- 3.
  Detail

  ŠIKULA, O. Simulation of indoor climate of a dwelling heated by convection and radiation. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vienna, Austria: Technische Universität Wien, 2006. s. 333-334. ISBN: 3-902463-05- 8.
  Detail

  ŠIKULA, O. Rozložení teplot v místnosti při nestacionárních podmínkách. In Zborník prednášok 14. mezinárodná konferencia Vykurovanie 2006. Tatranské Matliare: Slovenská spoločnost pre techniku prostredia, ZSVTS, 2006. s. 472-477. ISBN: 80-89216-06- 4.
  Detail

  ŠIKULA, O. Simulation of Air Conditioning Systems for Ventilation of Flats. In Proceedings of the 17th Air- conditioning and Ventilation Conference 2006. Prague: Society of enviromental engineering, 2006. s. 303-307. ISBN: 80-02-01811- 7.
  Detail

 • 2005

  ŠIKULA, O. Programová řešení základních úprav vlhkého vzduchu (II). TZB- info, 2005, ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  RUBINOVÁ, O.; ŠIKULA, O. Bytové větrání trochu jinak. Praha: TZB info, 2005. s. 0-3.
  Detail

  ŠIKULA, O. Diskretizace v úlohách vedení tepla v TZB. In Sborník abstraktů doktorské konference. Brno: VUT v Brně FAST, 2005. s. 208-216. ISBN: 80-214-2826- 0.
  Detail

  ŠIKULA, O. Programová řešení základních úprav vlhkého vzduchu (I). TZB- info, 2005, ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

 • 2004

  ŠIKULA, O. Modelování tepelně vlhkostních úprav v chladičích vzduchu. In Sborník abstraktů doktorské konference. Brno: VUT v Brně FAST, 2004. s. 117-117. ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  ŠIKULA, O. Numerické řešení psychrometrických úprav při mokrém chlazení. In Zborník prednášok mezinárodná konferencia Vetranie a klimatizácia 2004. Liptovský Ján: SSTP Bratislava, 2004. s. 123-130. ISBN: 80-969030-4- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.