Detail projektu

Výzkum a tvorba surogačních modelů s využitím experimentů a parametrických CFD simulací

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na výzkum možností využití parametrických CFD simulací validovaných experimenty, k tvorbě surogačních modelů v oblasti tvorby vnitřního prostřední budov a stavební tepelné techniky. Vyvinuté surogační modely (matematické, či matematicko-fyzikální) umožní zjednodušené, avšak dostatečně přesné a velmi efektivní řešení vybraných problémů technické praxe.

Označení

FAST-S-14-2372

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

MOHAPL, M.; VOJKŮVKOVÁ, P. The influence of the position of the steel element to heat flow in the wall of the industrial freezer. In The International Conference on Manufacturing Science and Engineering. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 2474-2477. ISBN: 9783038351214. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠIKULA, O.; MOHELNÍKOVÁ, J.; PLÁŠEK, J. Thermal Analysis of Light Pipes for Insulated Flat Roofs. ENERGY AND BUILDINGS, 2014, vol. 2014, no. 85, p. 436-444. ISSN: 0378-7788.
Detail

PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O. Transient Numerical Simulation of Linear Thermal Transmittance in Software CalA. In Envibuild 2014. Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 281-284. ISBN: 978-3-03835-280-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O. Experimental Determination of Thermal Properties of Highly Viscous Liquids. In Envibuild 2014. Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 39-42. ISBN: 978-3-03835-280-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P. POROVNÁNÍ SOFTWARŮ OPENFOAM A ANSYS FLUENT- PŘÍPADOVÁ STUDIE VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ. In Simulace budov a techniky prostředí . Sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: Česká technika, 2014. s. 7-12. ISBN: 978-80-260-7209-6.
Detail

ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J. VLIV NELINEÁRNÍHO SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI NA VEDENÍ TEPLA – PŘÍPADOVÁ STUDIE PAROVODU. In Simulace budov a techniky prostředí . Sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: Česká technika, 2014. s. 77-80. ISBN: 978-80-260-7209-6.
Detail

VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; WEYR, J. Assessment of condensation of water vapor in the mixing chamber by CFD method. In EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. EPJ Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2015. p. 1-7. ISBN: 9781510803213. ISSN: 2100-014X.
Detail

VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; VLČEK, P. ENVIROMENTÁLNÍ POSOUZENÍ VNITŘNÍHO KLIMATU AULY. In zborník prednášok z 25. vedeckej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2014. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2014. s. 113-118. ISBN: 978-80-89216-67-3.
Detail

ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P.; HORKÁ, L.; WEYR, J. DYNAMIKA VELKOPLOŠNÝCH OTOPNÝCH SOUSTAV S DVOUPOLOHOVOU REGULACÍ. In VYKUROVANIE 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2015. s. 359-362. ISBN: 978-80-89216-70-3.
Detail

VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; HORKÁ, L.; VLČEK, P. Environmentálne posúdenie vnútornej klímy auly. TZB Haustechnik, 2015, roč. XXIII, č. 3, s. 28-30. ISSN: 1210-356X.
Detail

ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠÍMA, J.; PLÁŠEK, J.; GEBAUER, G. Hybrid Roof Panels for Night Cooling and Solar Energy Utilization in Buildings. In International Conference on Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability 2015 (TMREES15). Energy Procedia. Energy Procedia Volume 74. Amsterdam: Elsevier, 2015. p. 177-183. ISBN: 9781510812239. ISSN: 1876-6102.
Detail

ŠIKULA, O.; HORKÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; VOJKŮVKOVÁ, P.: CTA-KIT; Polohovatelná měřicí sestava pro termo-anemometrickou metodu (CTA). E508. (funkční vzorek)
Detail