prof. Ing.

Ondřej Šikula

Ph.D.

FAST, TZB – profesor

+420 54114 7923
sikula.o@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

středa, 14:00-15:00, E1/E508 (Veveří 530/95, Brno 602 00)

konzultační hodiny pro každý semestr dle intranetu FAST

Garantované předměty

CT051Mechanika tekutin
Česky, zimní, FAST, TZB
NTB030Mechanika tekutin
Česky, zimní, FAST, TZB
NTB025Modelování soustav TZB
Česky, letní, FAST, TZB
CT012Modelování soustav TZB
Česky, letní, FAST, TZB
BT055Ochlazování budov
Česky, letní, FAST, TZB
NTA039Počítačové modelování 1
Česky, letní, FAST, TZB
NTA041Počítačové modelování 2 (TZB)
Česky, zimní, FAST, TZB
CT007Termomechanika
Česky, zimní, FAST, TZB
BTA015Termomechanika
Česky, letní, FAST, TZB
NTB034Termomechanika
Česky, zimní, FAST, TZB

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Vyučované předměty

BTB003Bakalářský seminář (S-TZB/VEV)
Seminář, Česky, letní, FAST, TZB
BTB004Bakalářský seminář (S-TZB/ZEP)
Seminář, Česky, letní, FAST, TZB
NTB024Diplomový seminář (S-TZB)
Seminář, Česky, letní, FAST, TZB
NTB025Modelování soustav TZB
Cvičení, Přednáška, Česky, letní, FAST, TZB
NTA039Počítačové modelování 1
Cvičení, Česky, letní, FAST, TZB
NTA041Počítačové modelování 2 (TZB)
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FAST, TZB
NTB032Specializovaný projekt (S-TZB)
Projekt, Česky, zimní, FAST, TZB
BTB009Specializovaný projekt (S-TZB)
Projekt, Česky, letní, FAST, TZB
BTA002Technická zařízení budov 2
Cvičení, Česky, letní, FAST, TZB
DTB043Teorie energie a prostředí budov
Přednáška, Česky, zimní, FAST, TZB
NTB034Termomechanika
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FAST, TZB
DTB042Vybrané statě z technických zařízení budov
Přednáška, Česky, letní, FAST, TZB

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024