Ing.

Martin Lisý

Ph.D.

FSI, NCK en - SEI

+420 54114 2582
lisy@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  POLÁČIK, J.; SITEK, T.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L.; LISÝ, M. Emission of fine particles from residential combustion of wood: Comparison of automatic boiler, manual log feed stove and thermo-gravimetric analysis. Journal of Cleaner Production, 2021, roč. 279, č. 123664, s. 1-9. ISSN: 0959-6526.
  Detail | WWW

  LACHMAN, J.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H.; MILČÁK, P.; ELBL, P. An overview of slagging and fouling indicators and their applicability to biomass fuels. FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, 2021, roč. 217, č. 1, s. 106804-106804. ISSN: 0378-3820.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  LISÝ, M.; LISÁ, H.; JECHA, D.; BALÁŠ, M.; KRIŽAN, P. Characteristic Properties of Alternative Biomass Fuels. ENERGIES, 2020, roč. 13, č. 6, s. 1-17. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  JECHA, D.; LISÁ, H.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M. Základní fyzikální vlastnosti agropelet. 2019.
  Detail

  JECHA, D.; LISÝ, M.; LISÁ, H.; BALÁŠ, M. Nestandartní podmínky spalování biomasy a produkce emisí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 11-18.
  Detail

  LISÝ, M.; JECHA, D.; LISÁ, H. Spalování agropelet v lokálním topeništi. In Vykurovanie 2019. 1917. Bratislava: SSTP Bratislava, 2019. s. 307-310. ISBN: 978-80-89878-42-0.
  Detail

  LISÝ, M.; ŠPILÁČEK, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. Evaluation of combustion chamber design using CFD. MM Science Journal, 2019, roč. 2019, č. 6, s. 2877-2882. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  VAVŘÍKOVÁ, P.; BALÁŠ, M.; ELBL, P.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; KRACÍK, P.; SITEK, T. Syngas Cleaning Using Wet Scrubber with Water and Organic Liquid. In 27th European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florence, 2019. s. 881-887. ISBN: 978-88-89407-19-6. ISSN: 2282-5819.
  Detail | WWW

  ELBL, P.; BALÁŠ, M.; VAVŘÍKOVÁ, P.; LISÝ, M.; MILČÁK, P. Gaseous Emissions and Solid Particles from the Combustion of Biomass Pellets in 25kW Automatic Boiler. In 27th European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florenc, 2019. s. 742-748. ISBN: 978-88-89407-19-6. ISSN: 2282-5819.
  Detail | WWW

  BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÝ, M.; KRACÍK, P. Properties of Particles Emitted when Combusting Wood Chips and Agro-materials. In 38TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1858-5. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  KRACÍK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. Experimental Verification of Impact of Sprinkled Area Length on Heat Exchange Coefficient. Advances in Materials Science and Engineering, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1687-8434.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H.; VAVŘÍKOVÁ, P.; MILČÁK, P.; ELBL, P. Spalné teplo a složení biopaliv a bioodpadů. Brno: VUT v Brně, 2019. s. 6-10.
  Detail

  LISÝ, M.; MILČÁK, P. Studie spalování energetického kompostu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 57-64.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; LISÁ, H. Výzkumná zpráva - zplyňování s recirkulací CO2. 2019.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H. Vlastnosti emisí TZL při termickém zpracování biomasy a BRO. In Vykurovanie 2019. Bratislava: SSTP, 2019. s. 233-236. ISBN: 978-80-89878-41-3.
  Detail

 • 2018

  ELBL, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; VAVŘÍKOVÁ, P. Gasification of Biodegradable Wastes. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRTUM STU, 2018. s. 8-8. ISBN: 978-80-227-4835-3.
  Detail

  ŠPILÁČEK, M.; ŠTELCL, O.; LISÝ, M. Matematický model spalování agropelet. In Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. s. 65-72. ISBN: 978-80-214-5702-7.
  Detail

  MRAVCOVÁ, L.; LISÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; LISÁ, H.; ŠVESTKOVÁ, T.; ČÁSLAVSKÝ, J. THE ANALYSIS OF TAR FORMED DURING GASIFICATION OF BIOMASS. Abstract Book. první. Italy: Chromaleont S.r.L., 2018. s. 437-437. ISBN: 978-88-941816-1-6.
  Detail

  BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÝ, M. Porovnání paliv pro fluidní zplyňování. In Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. s. 5-13. ISBN: 978-80-214-5702-7.
  Detail

  JECHA, D.; LISÝ, M. Ekologické aspekty spalování agropelet v domovních kotlí. 2018.
  Detail

  VAVŘÍKOVÁ, P.; ELBL, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P. Design of Syngas Cleaning by Wet Scrubber. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRTUM STU, 2018. s. 35-35. ISBN: 978-80-227-4835-3.
  Detail

  MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KRACÍK, P.; VAVŘÍKOVÁ, P.; ELBL, P. The Gasification of the Mixture of Digestate and wood in an Atmospheric Fluidized Gasifier. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. s. 21-21. ISBN: 978-80-227-4835-3.
  Detail

  MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. The Infuence of the Combustion of Digestate Fuels for Solid Pollutants Emissions. ERIN2018, 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students. Oliver Macho. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology, 2018. s. 46-46. ISBN: 978-80-8106-073-1.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; POSPÍŠIL, J. Assessment of four ways of gas purification by biomass gasification. In European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. 2018. ETA-Florence Renewable Energies, 2018. s. 688-693. ISBN: 978-88-89407-18-9.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; POSPÍŠIL, J. Influence of steam temperature on biomass gasification process. Waste forum, 2018, č. 5, s. 372-378. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; JECHA, D.; POSPÍŠIL, J. Emissions of particulate matter from agropellets combustion. In European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florence, 2018. s. 610-615. ISSN: 2282-5819.
  Detail | WWW

 • 2017

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J. Municipal solid waste gasification within waste- to energy processing. MM Science Journal, 2017, roč. 2, č. 2, s. 1783-1788. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  LISÝ, M.; JECHA, D.; BALÁŠ, M.; NAJSER, J. Vlastnosti agropelet a jejich dopad na produkci emisí. Sborník ENERGIE Z BIOMASY XVIII. 1. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 71-78. ISBN: 978-80-214-5584.
  Detail | WWW

  MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. Příspěvek vyčištěného bioplynu ke snížení emisí CO2. In Ochrana ovzdušia - Air protection 2017. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s.r.o., 2017. s. 199-205. ISBN: 978-80-89565-30-6.
  Detail

  MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. The membrane separation at real conditions of a biogas station. In TOP 2017 – PROCEEDINGS OF ABSTRACTS. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave vo vydavateľstve SPEKTRUM STU, 2017. s. 42-42. ISBN: 978-80-227-4731-8.
  Detail

 • 2016

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. Steam Biomass Gasification - Effect of Temperature. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 832, s. 49-54. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z. Numerical Study of Air Distribution in Combustion Chamber. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 832, č. 1, s. 218-223. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; LISÝ, M. Výzkum vlivu terciálního vzduchu na spalovací proces. Brno: FSI EU, 2016. s. 1-11.
  Detail

  LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J.; ŠTELCL, O.; ŠPILÁČEK, M. Optimization of Secondary Air Distribution in Biomass Boiler by CFD Analysis. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 832, č. 1, s. 231-237. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  KRACÍK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. Effect of size sprinkled heat exchange surface on developing boiling. Advances in Mechanical Engineering, 2016, roč. 8, č. 6, s. 1-7. ISSN: 1687-8132.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  POSPÍŠIL, J.; LISÝ, M.; ŠPILÁČEK, M. OPTIMALIZATION OF AFTERBURNER CHANNEL IN BIOMASS BOILER USING CFD ANALYSIS. Acta Polytechnica, 2016, roč. 56, č. 5, s. 379-387. ISSN: 1210-2709.
  Detail | WWW

  KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J. Correlation of Heat Transfer Coefficient at Sprinkled Tube Bundle. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 4, s. 479-483. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  KRACÍK, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J. The Size Effect of Heat-Transfer Surfaces on Boiling. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 6, s. 939-944. ISSN: 1580-2949.
  Detail

 • 2015

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M. Matematický model cyklonového odlučovače. In Seminář Středoevropského energetického institutu, CENERGI II. 1. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 41-48. ISBN: 978-80-214-5288- 6.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M. Modeling of Pollutant Dispersion Released from Line Source in Small Urban Areas. In Mathematical and Computational Methods in Electrical Engineering. WSEAS Applied Informatics & Communications. 2015. Sliema, Malta: WSEAS PRESS, 2015. s. 63-69. ISBN: 978-1-61804-329- 0. ISSN: 1790- 5117.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M. Air Pollution Dispersion in Segments of Urban Areas. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2015, roč. 11, č. 2015, s. 237-245. ISSN: 1790- 5079.
  Detail | WWW

  ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; KOIŠ, J. Heat Transfer in KWH Heat Exchanger. In List of Articles. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 100-106. ISBN: 978-80-01-05665- 3.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; HÁJEK, R.; CHYTIL, V.; ŠVESTKOVÁ, T.; LISÝ, M. Stanovení organických sloučenin v dehtu po spalování a zpyňování biomasy. XXIV. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou: SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY. 2015. s. 39-43. ISBN: 978-80-970034-8- 7.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z. Comparison of Atmospheric Fluid Bed Gasification of Woody and, Non- woody Biomass Fuels. In Mathematical and Computitational Methods in Electrical Engineering. 53. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2015. s. 44-49. ISBN: 978-1-61804-329- 0.
  Detail

  ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z. Numerical Calculation of Heat Transfer in Water Heater. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, roč. 9, č. 3, s. 351-354. ISSN: 1307- 6892.
  Detail | WWW

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M. Gasification of Selected Wastes in Fluidized Bed Reactor. Waste forum, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 147-155. ISSN: 1804- 0195.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; LISÝ, M.; ŠPILÁČEK, M. Mixing of flu- gas stream by local acceleration in channel of biomass boiler. In Reacent Advances in Environmental and Earth Sciences and Economic. Energy, Environmental and Structural Engineering. 1. Zakyntos, Řecko: WSEAS Press, 2015. s. 345-350. ISBN: 978-1-61804-324- 5. ISSN: 2227- 4359.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z. OPERATING SPECIFICATIONS OF CATALYTIC CLEANING OF GAS FROM BIOMASS GASIFICATION. Acta Polytechnica, 2015, roč. 55, č. 6, s. 401-406. ISSN: 1210-2709.
  Detail | Plný text v Digitální knihovně

 • 2014

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z. TECHNICAL AND ECONOMIC OPTIMIZATION OF COGENERATION TECHNOLOGY USING COMBUSTION AND GASIFICATION. Acta Polytechnica, 2014, roč. 54, č. 1, s. 42-51. ISSN: 1210-2709.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KUBÍČEK, J. Mokrá vypírka pro čištění energoplynu. In Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XV. 1. Lednice: VUT v Brně, 2014. s. 9-18. ISBN: 978-80-214-5016- 5.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; POSPÍŠIL, J. Wet scrubber for cleaning of syngas from biomass gasification. In Advances in Enviromental Sciences, Development and Chemistry. Santorini: 2014. s. 195-201. ISBN: 978-1-61804-239- 2.
  Detail

  ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M. The Comparsion of Wood Chips and Cocoa Shells Combustion. In Advances in Enviromental Sciences, Development and Chemistry. Santorini: 2014. s. 217-220. ISBN: 978-1-61804-239- 2.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z. Spalovny odpadu – odpad jako palivo. TZB- info, 2014, roč. 2014, č. 43, s. 1-8. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J. Correlation of Heat Transfer Coefficient at Sprinkled Tube Bundle. Program and Book of Abstracts. 1. Ljubljana, Slovenia: Institute of Metals and Technology, 2014. s. 127-127. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail

  MATÚŠ, M.; KRIŽAN, P.; ŠOOŠ, Ĺ.; BENIAK, J.; LISÝ, M. THE INFLUENCE OF SIZE FRACTION AND MOISTURE CONTENT ON THE COMPRESSIBILITY OF WOOD SAWDUST IN EFFECTIVE PROCESS OF PRODUCTION A SOLID BIOFUEL. In International multidisciplinary geoconference SGEM. International multidisciplinary geoconference SGEM. 4. 2014. s. 553-560. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  KRIŽAN, P.; SVÁTEK, M.; MATÚŠ, M.; BENIAK, J.; LISÝ, M. DETERMINATION OF COMPACTING PRESSURE AND PRESSING TEMPERATURE IMPACT ON BIOMASS BRIQUETTES DENSITY AND THEIR MUTUAL INTERACTIONS. In International multidisciplinary geoconference SGEM. International multidisciplinary geoconference SGEM. 4. 2014. s. 133-140. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; KUBÍČEK, J. REMOVAL OF TAR FROM SYNGAS USING GAS SCRUBBER. Proceedings of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 13-13. ISBN: 978-80-214-4931- 2.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. OPERATING SPECIFICATIONS OF CATALYTIC CLEANING OF GAS FROM BIOMASS GASIFICATION. Proceedings of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 56-56. ISBN: 978-80-214-4931- 2.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z. Biomass Gasification and Microcogeneration Unit - EZOB Technology. International Science Index, 2014, roč. 8, č. 10, s. 1381-1384. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

 • 2013

  MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; FIEDLER, J. METHODS FOR CLEANING OF GAS FROM GASIFICATION OF STALK. The Holistic Approach to Environment, 2013, roč. 4, č. 4, s. 1-6. ISSN: 1848- 0071.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; LISÝ, M. Výpočtová studie proudění v roštovém kotli s oddělenou dohořívací komorou. VUT FSI, Technická 2896/2, Brno: 2013. s. 1-37.
  Detail

 • 2012

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Kotle. TZB- info, 2012, roč. 1, č. 12, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  MOSKALÍK, J. Energy recovery from Contaminated Biomass. Acta Polytechnica, 2012, roč. 52, č. 3, s. 77-82. ISSN: 1210- 2709.
  Detail

  ŠNAJDÁREK, L.; KRACÍK, P.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. The falling liquid film heat transfer outside horizontal tubes. In Advances in Fluid Mechanics and Heat & Mass Transfer. Istanbul, Turkey: 2012. s. 237-240. ISBN: 978-1-61804-114- 2.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O. Biomass Gasification - Primary Methods for Elimination Tar. Acta Polytechnica, 2012, roč. 52, č. 3, s. 66-70. ISSN: 1210- 2709.
  Detail

  LISÝ, M.; ŠTELCL, O.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M. Microcogeneration Unit for Small Industry Applications. In Advances in Fliod Mechanics & Heat & Mass Transfer. Athény: WSEAS, 2012. s. 175-179. ISBN: 978-1-61804-114- 2.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; CHYTIL, V.; MRAVCOVÁ, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J. Analysis of tar formed by gasification. In 13th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC13. Moskva: Vsjerossijskoje mass- spektrometričeskoje obščestvo, 2012. s. 114-114. ISBN: 978-5-89513-295- 1.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Temperature and pressure effect on gasification process. In Advances in Fluid Mechanics & heat & Mass Transfer. Atheny: WSEAS Press, 2012. s. 198-202. ISBN: 978-1-61804-114- 2.
  Detail

  BALÁŠ, M.; ŠTELCL, J.; LISÝ, M. The Effect of Temperature on the Gasification Process. Acta Polytechnica, 2012, roč. 52, č. 4, s. 7-11. ISSN: 1210- 2709.
  Detail

 • 2011

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠTELCL, O.; SKÁLA, Z. Zkušenosti z provozu nové kogenerační technologie pro lokální aplikace s využíváním zplyňováním biomasy a odpadů. In TOP 2011, zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 223-228. ISBN: 978-80-227-3519- 3.
  Detail

  MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; ŠKVAŘIL, J.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M. ENERGY USAGE OF CONTAMINATED BIOMASS. Acta metalurgica slovaca, 2011, roč. 2011 (2), č. 1, s. 145-152. ISSN: 1338- 1660.
  Detail

  LISÝ, M.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. New cogeneration technology for small industrial application. Acta metalurgica slovaca, 2011, roč. 2, č. 1, s. 126-131. ISSN: 1338- 1660.
  Detail

  MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. KONTAMINOVANÁ BIOMASA JAKO PALIVO. In Technika ochrany prostredia 2011 - zbornik prednášok. Bratislava: Nakladatelstvo STU Bratislava, 2011. s. 313-319. ISBN: 978-80-227-3519- 3.
  Detail

 • 2010

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J. Gasification of biomass and sorted municipal waste (RDF) and cogeneration with using turbo- set. ERIN 3, 2010, roč. 3, č. 3, s. 8-11. ISSN: 1337- 9089.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M. Biomass gasification gas cleaning. ERIN 3, 2010, roč. 3, č. 2, s. 32-39. ISSN: 1337- 9089.
  Detail

  MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J.; ŠTELCL, O.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M. Zplyňování kontaminované biomasy. In Energie z biomasy XI. - sborník příspěvků ze semináře. Brno: FSI VUT Brno, 2010. s. 93-100. ISBN: 978-80-214-4243- 6.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTI BIOMASY. In Energetika a biomasa 2010, sborník přednášek z konference. Praha: ČVUT Praha, 2010. s. 157-164. ISBN: 978-80-01-04523- 7.
  Detail

  LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; MOSKALÍK, J.; BALÁŠ, M.; JELÍNEK, M. Zplyňování biomasy. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 10, s. 18-19. ISSN: 1212- 7779.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTI BIOMASY. In ERIN 2010, sborník příspěvků. Plzeň: 2010. s. 4-10. ISBN: 978-80-7043-866- 4.
  Detail

  BALÁŠ, M.; SKÁLA, F.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. Kovové katalyzátory - cesta k čistému plynu ze zplyňování biomasy. In Erin 2010, sborník abstraktů. Plzeň: 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-7043-866- 4.
  Detail

 • 2009

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z. Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů. 3T - Teplo, Technika, Teplárenství, 2009, roč. 19, č. 1, s. 8-13. ISSN: 1210- 6003.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. Horký dolomitický reaktor pro čištění plynu ze zplyňování. ERIN 2009, sborník přednášek. 1. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-1982- 2.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. Kogenerace s horkovzdušnou turbínou s využitím zplańování biomasy a odpadů. Acta Metallurgica Slovaca, 2009, roč. 15, č. 1, s. 174-180. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z.; JELÍNEK, M. Zplyňování biomasy a odpadů. All for Power, 2009, roč. 3, č. 2, s. 62-64. ISSN: 1802- 8535.
  Detail

  MOSKALÍK, J.; BOGDÁLEK, J.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. Problémy při zplyňování stébelnin. In Zborník přednášok TOP 2009. Bratislava: Nakladatelstvo STU, 2009. s. 377-382. ISBN: 978-80-227-3096- 9.
  Detail

  MOSKALÍK, J.; LISÝ, M.; BOGDÁLEK, J.; BALÁŠ, M. TERMICKÉ ZPLYŇOVÁNÍ STÉBELNIN A JEJICH VLASTNOSTI. In ERIN 2009 - Sborník přednášek (vydáno na CD). ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2009. s. 84-93. ISBN: 978-80-248-1982- 2.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; POSPÍŠIL, J. Atmospheric Fluidized Bed Biomass and Waste Gasification. WSEAS Transactions, on Power Systems, 2009, roč. 4, č. 5, s. 157-166. ISSN: 1790- 5060.
  Detail

  LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J. Research into Biomass and Waste Gasification in Atmospheric Fluidized Bed. In Energy problems and enviromental engineering - proceedings. WSEAS, 2009. s. 363-368. ISBN: 978-960-474-093- 2.
  Detail

 • 2008

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Gas from Biomass Gasification in Cogeneration. In New Aspects of Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment. 1. Athens, Greece: WSEAS Press, 2008. s. 126-131. ISBN: 978-960-6766-97- 8.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů. All for Power, 2008, roč. 2, č. 2, s. 13-16. ISSN: 1802- 8535.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Biomass Gasification: Gas for Cogeneration Unit . WSEAS e- journal Energy and Environment, 2008, roč. 1, č. 4, s. 203-210. ISSN: 1790- 5095.
  Detail

 • 2007

  SKÁLA, Z.; OCHRANA, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P. Research into Biomass and Waste Gasification in Atmospheric Fluidized Bed. In 20 World Energy Council - The Energy Future in an Interdependent World. Rome, Italia: 2007. s. 1-12.
  Detail

  KOHOUT, P.; OCHRANA, L.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; PAVLŮ, J. Úpravy energoplynu pro použití v kogenerační jednotce. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. 3, s. 166-172. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KOHOUT, P.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S. Čištění energoplynu niklovými katalyzátory. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. 3, s. 18-25. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; LISÝ, M.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S. Used Nickel Catalyst for Biomass Gas Cleaning. Freiberg, Německo: Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2007.
  Detail | WWW

  LISÝ, M.; FAJMAN, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z. Atmosferic Fluidized Bed Gasification of Selected Biofuels. In Proceeding 15th. European Biomass conference and exhibition. první. Florence: ETA Florence, 2007. s. 256-262. ISBN: 3-936338-21- 3.
  Detail

  LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; KOHOUT, P. Možnosti fluidního zplyňování biomasy pro kogeneraci. In Energie z biomasy VII. 1. Brno: VUT Brno, 2007. s. 89-96. ISBN: 978-80-214-3542- 1.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; LISÝ, M.; FIEDLER, J.; CHROBOCZEK, L. Small scale combined production of electricity, heat, cool and process steam. WSEAS e- journal Energy and Environment, 2007, roč. 1, č. 4, s. 211-218. ISSN: 1790- 5095.
  Detail

  BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; LISÝ, M.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S. Katalytické čištění energoplynu. In Enegie z biomasy VI, sborník přednášek. Ostrava: VEC Ostrava, 2007. s. 7 ( s.)ISBN: 978-80-248-1535- 0.
  Detail

  BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; LISÝ, M.; OCHRANA, L.; SKÁLA, Z. Současné výsledky zplyňování na stendu BIOFLUID 100. Kotle a energetická zařízení 2006, 2007, roč. 15, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1801- 1306.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; BOGDÁLEK, J. Energie z biomasy VII. Energie z biomasy VII. první. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-190. ISBN: 978-1-56592-479- 6.
  Detail

 • 2006

  BALÁŠ, M.; CHRZ, V.; LISÝ, M.; NAJSER, J.; BRÁDLER, O. Čištění energoplynu vyrobeného zplyňováním alternativních paliv na horkém filtru se sesuvným ložem. In Vykurovanie 2006, zborník prednášok. 1. Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2006. s. 116-121. ISBN: 80-89216-06- 4.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KOHOUT, P.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S. Použití katalyzátorů na bázi kovu pro čištění energoplynu. In Technika ochrany prostredie, zborník proceedings. Brno: 2006. s. 27-33. ISBN: 80-227-2436- X.
  Detail

  BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z.; LISÝ, M.; FAJMAN, M. Impact of Biomass Energy Parameters on Atmospheric Fluid Bed Gasification. In World Renewable Energy Congress IX, Book of Abstract. 2006. s. 294 ( s.)ISBN: 0-08-045056- 3.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S.; KOUTSKÝ, B. Utilising of Continually Working Filter for Syngas Cleaning. In World Renewable Energy Congress IX, Book of Abstract. 2006. s. 294 ( s.)ISBN: 0-08-045056- 3.
  Detail

  SKÁLA, Z.; LISÝ, M.; FAJMAN, M. Fluidní zplyňování biomasy. Agro magazín, 2006, roč. 7, č. 11, s. 74-77. ISSN: 1214- 0643.
  Detail

  SKÁLA, Z.; LISÝ, M. Energetika a biomasa. In Efektivní energetika. 1. Ostrava VŠB: VŠB Ostrava, 2006. s. 14-19. ISBN: 80-248-1063- 8.
  Detail

  SKÁLA, Z.; LISÝ, M.; FAJMAN, M. Biopaliva. Perspektivní zdroj obnovitelné energie. Agro magazín, 2006, roč. 7, č. 11, s. 74-77. ISSN: 1214- 0643.
  Detail

  LISÝ, M.; KOHOUT, P.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. Fluidní zplyňování vybraných druhů biomasy. Kotle a energetická zařízení 2006, 2006, s. - ( s.)ISSN: 1801- 1306.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KOHOUT, P.; ŠEN, H.; OCHRANA, L. Deaktivace kovových katalyzátorů. In Energie z biomasy V, sborník přednášek. Brno: VUT v Brně, FSI, 2006. s. 13-20. ISBN: 80-214-3310- 8.
  Detail

 • 2005

  LISÝ, M., POSPÍŠIL,J., SKÁLA, Z. Modelování fluidního lože v atmosférickém fluidním zplyňovači. In Možnosti energetického využití biomasy, sborník příspěvků ze semináře. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2005. s. 43 ( s.)ISBN: 80-248-0834- X.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z. Energetické parametry biomasy. In Energie z biomasy IV, sborník příspěvků ze semináře. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-3067- 2.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; OCHRANA, L. Současné výsledky a perspektivy katalytického čištění synplynu. In Možnosti energetického využití biomasy, sborník příspěvků ze semináře. Visalaje: VEC VŠB- TU Ostrava, 2005. s. 54-64. ISBN: 80-248-0834- X.
  Detail

  OCHRANA, L., LISÝ, M., BALÁŠ, M. Současné výsledky a perspektivy katalytického čištění synplynu. In Možnosti energetického využití biomasy. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2005. s. 54 ( s.)ISBN: 80-248-0834- X.
  Detail

  BALÁŠ, M. Provozní podmínky vysokoteplotního katalytického filtru. In Energie z biomasy IV. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. s. 7 ( s.)ISBN: 80-214-3067- 2.
  Detail

  OCHRANA, L., LISÝ, M., BALÁŠ, M., KOHOUT, P., MARTINEC, J. Perspektivní postupy čištění syntézního plynu ze zplyňování biomasy. In CHISA 2005. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2005. s. N ( s.)ISBN: 80-86059-42- 1.
  Detail

  BALÁŠ, M., LISÝ, M. Vliv vodní páry na proces zplyňování biomasy. Acta Metallurgica Slovaca, 2005, roč. 11, č. 1/ 2005, s. 14 ( s.)ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  LISÝ, M., KUBÍČEK, J., BALÁŠ, M., OCHRANA, L. Současné výsledky a perspektivy katalytického čištění plynu produkovaného při zplyňování biomasy a odpadů. In Kotle a energetická zařízení 2005. Brno: Alstom Brno, 2005. s. 8 ( s.)ISBN: 1801- 306.
  Detail

 • 2004

  BALÁŠ, M., LISÝ, M. Měření vlhkosti v energoplynu. In Energie z biomasy III. Brno: FSI VUT v Brně, 2004. s. 151 ( s.)ISBN: 80-214-2805- 8.
  Detail

  LISÝ, M. Možnosti gefradace vysokých uhlovodíků vznikajících při zplyňování biomasy pomocí dávkování vápence do reaktoru. In Acta Mechanica Slovaca 3A/ 2004. Košice: Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2004. s. 271 ( s.)ISBN: -1335- 2393.
  Detail

  LISÝ, M., BALÁŠ, M. Odstraňování dehtu dávkováním aditiva do fluidního lože. In Energie z biomasy III. Brno: FSI VUT v Brně, 2004. s. 81 ( s.)ISBN: 80-214-2805- 8.
  Detail

  LISÝ, M. Vliv parametrů experimentálního zplyňovacího zařízení na odlučování pevných částic z produkovaného energetického plynu. In FSI Junior konference 2003. Brno: FSI VUT v Brně, 2004. s. 172 ( s.)ISBN: 80-214-2619- 5.
  Detail

 • 2003

  LISÝ, M. CFD modelování odlučování tuhých částic. In Energie z biomasy. Brno: FSI VUT v Brně, 2003. s. 49 ( s.)ISBN: 80-214-2543- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.