Ing.

Martin Lisý

Ph.D.

FSI, NCK en - SEI

+420 54114 2582
lisy@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • OCHRANA, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.: Horký katalytický filtr; Horký katalytický filtr. laboratoře EÚ-OEI. (prototyp)
  Detail

 • BALÁŠ, M.: Spalovací komora; Spalovací pec pro zkoušky hořáků na Energoplyn. Těžké laboratoře Energetického ústavu - OEI. (prototyp)
  Detail

 • LISÝ, M.; KUBÍČEK, J.; OCHRANA, L.: Odsávací trať; Trať pro zkoumání fluidní vrstvy. Těžké laboratoře Energetického ústavu - OEI. (prototyp)
  Detail

 • SKÁLA, Z.; OCHRANA, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.: Biofluid 100; Biofluid 100. Těžké laboratoře Energetického ústavu - OEI. (prototyp)
  Detail

 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.: Malý filtr; Pokusný filtr pro použití katalyzátorů. Těžké laboratoře Energetického ústavu - OEI. (prototyp)
  Detail

 • SKÁLA, Z.; CHRZ, V.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.: vodní pračka plynu; Vodní pračka plynu. těžká laborator EÚ - odbor E.I.. (funkční vzorek)
  Detail

 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKALÁK, Z.: Čistící trať; Trať pro čištění energoplynu. Těžké laboratoře EU-OEI. (funkční vzorek)
  Detail

 • LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J.: hořák; Hořák pro spalování plynu ze zplyňování. laboratoř C3. (funkční vzorek)
  Detail

 • LISÝ, M.; MILČÁK, P.; BARTOŠ, M.; PRAŽSKÝ, B.: Filtr TZL; Sekundární odlučovač TZL. Laboratoř spalování, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno. (prototyp)
  Detail

 • PRAŽSKÝ, B.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; BARTOŠ, M.: EKOGEM S; Spalovací technologie EKOGEM S pro spalování nedřevní biomasy, energetických kompostů a fermentačních zbytků. Společnost GEMOS CZ, Čelákovice. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (prototyp)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 0
  Detail

 • ELBL, P.; LACHMAN, J.; KRACÍK, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.: Dvoustupňový zplyňovač; Dvoustupňový zplyňovací reaktor. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, za budovou C3. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 0
  Detail

 • NOVÁK, P.; NAJSER, J.; LISÝ, M.: Fermentax; Jednotka na komplexní energetické využívání zbytkového materiálu po fermentaci formou termického zplyňování o výkonu 200 kW. Zábřeh. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.