doc. Ing.

Marek Baláš

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – docent

+420 54114 2583
Marek.Balas@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Adsorpce CO2 na přírodních materiálech, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Optimalizace procesů a paliv pro nižší emise, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Vliv torefakce biomasy na chemické složení spalin, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  TK05020094, Využití kondenzace spalin ke zvýšení účinnosti energetických zařízení, zahájení: 01.02.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Emise a vlastnosti prachových částic ze spalování nedřevní biomasy, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2020

  Energetické transformace pro udržitelnou energetiku, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  TK01020168, Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2022
  Detail

  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Test gasifikace pyrolýzního zbytku z agropelet ve fluidním zplyňovači s přídavkem páry, zahájení: 25.07.2017, ukončení: 20.10.2017
  Detail

  Optimalizace spalovací komory kotle EKONOMIC s automatickým podávání paliva (dřevních pelet), zahájení: 21.04.2017, ukončení: 29.11.2017
  Detail

  Zvyšování efektivity modulárních komponent energetických centrál, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02030120, Termické zpracování zbytků po suché fermentaci, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02020032, Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Podpůrný výpočet TQ výměníku tepla, zahájení: 08.12.2016, ukončení: 15.12.2016
  Detail

  TH02030260, Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH02020025, Výzkum a vývoj automatického kotle na spalování biomasy, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Komplexní výzkum spalovacích zařízení a využití tepla, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Vybrané komponenty trigeneračních procesů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Polygenerace malých výkonů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Aplikace vodní páry do procesu zplyňování biomasy, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Čištění energoplynu niklovými katalyzátory, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  Náhrada elektroohřevu katalytického filtru spoluspalováním plynu, zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Studie možnosti degradace vysokých uhlovodíků vznikajících při zplyňování, zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  Studie možnosti degradace vysokých uhlovodíků vznikajících při zplyňování biomasy pomocí dávkování vápence do reaktoru, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Měření vlhkosti energoplynu na stendu BIOFLUID 100 VUT Brno, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail