doc. Ing.

Marek Baláš

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – docent

+420 54114 2583
Marek.Balas@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Patenty

  • 2019

    užitný vzor
    DEDKOVÁ, J.; STOČEK, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; NAJSER, J.; FRANTÍK, J.; Ateko a.s., Hradec Králové Vysoké učení technické v Brně Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava: Zařízení na čištění a úpravu syntézních plynů. 33557, užitný vzor. (2019)