doc. Ing.

Marek Baláš

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – docent

+420 54114 2583
Marek.Balas@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • OCHRANA, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.: Horký katalytický filtr; Horký katalytický filtr. laboratoře EÚ-OEI. (prototyp)
  Detail

 • BALÁŠ, M.: Spalovací komora; Spalovací pec pro zkoušky hořáků na Energoplyn. Těžké laboratoře Energetického ústavu - OEI. (prototyp)
  Detail

 • SKÁLA, Z.; OCHRANA, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.: Biofluid 100; Biofluid 100. Těžké laboratoře Energetického ústavu - OEI. (prototyp)
  Detail

 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.: Malý filtr; Pokusný filtr pro použití katalyzátorů. Těžké laboratoře Energetického ústavu - OEI. (prototyp)
  Detail

 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKALÁK, Z.: Čistící trať; Trať pro čištění energoplynu. Těžké laboratoře EU-OEI. (funkční vzorek)
  Detail

 • LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J.: hořák; Hořák pro spalování plynu ze zplyňování. laboratoř C3. (funkční vzorek)
  Detail

 • BALÁŠ, M.; NAJSER, J.; DEDKOVÁ, J.: ASCTS; Technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů. Zařízení je umístěno ve vývojovém oddělení firmy ATEKO, a.s.. (prototyp)
  Detail

 • ELBL, P.; LACHMAN, J.; KRACÍK, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.: Dvoustupňový zplyňovač; Dvoustupňový zplyňovací reaktor. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, za budovou C3. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 0
  Detail

 • MILČÁK, P.; LISÝ, M.; KRACÍK, P.; BALÁŠ, M.; LISÁ, H.; ELBL, P.; KALIVODOVÁ, M.; LACHMAN, J.: vysokoteplotní vyvíječ; Vysokoteplotní generátor zplyňovacích medií. Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno - laboratoř C3/213. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 0
  Detail

 • BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÝ, M.; LACHMAN, J.; KALIVODOVÁ, M.; ELBL, P.; LISÁ, H.: Reformingový filtr; Testovací jednotka parního reformingu. Laboratoře EU OEI C3. (funkční vzorek)
  Detail

 • MILČÁK, P.; HONZÍČEK, Š.; LISÝ, M.; KRACÍK, P.; BALÁŠ, M.; LISÁ, H.; ELBL, P.; KALIVODOVÁ, M.; LACHMAN, J.: směšovací smyčka; Výzkumná smyčka pro spalování směsi vodíku a zemního plynu. Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno - laboratoř C3/213. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.