doc. Ing.

Marek Baláš

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – docent

+420 54114 2583
Marek.Balas@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  LACHMAN, J.; KALIVODOVÁ, M.; NÁBĚLEK, J.; BALÁŠ, M.; DIVIŠ, P.; LISÝ, M. Particulate matter emission characteristics of spruce, sunflower and maize: A comparison between nominal and reduced output in a small-scale boiler. BIOMASS & BIOENERGY, 2024, roč. 182, č. březen, ISSN: 0961-9534.
  Detail | WWW

 • 2023

  ZLEVOROVÁ, T.; PRCHAL, M.; BALÁŠ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Koncentrace PAH na částicích při spalování torefikované biomasy. Energie z biomasy XXIII. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2023. s. 86-91. ISBN: 978-80-214-6210-6.
  Detail | WWW

  ELBL, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H. Sewage sludge and digestate gasification in an atmospheric fluidized bed gasifier. Biomass Conversion and Biorefinery, 2023, roč. May, č. May, ISSN: 2190-6815.
  Detail | WWW

 • 2022

  BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; ELBL, P.; LISÝ, M.; LACHMAN, J.; KRACÍK, P. Gasification of fermentation residue in a fluidized-bed gasifier. Energy, 2022, č. 245, s. 1-8. ISSN: 0360-5442.
  Detail | WWW

  ELBL, P.; SITEK, T.; LACHMAN, J.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J. Sewage sludge and wood sawdust co-firing: Gaseous emissions and particulate matter size distribution. Energy, 2022, roč. 256, č. 124680, ISSN: 0360-5442.
  Detail | WWW

  LACHMAN, J.; KALIVODOVÁ, M.; NÁBĚLEK, J.; BALÁŠ, M.; DIVIŠ, P. Emise a vlastnosti prachových částic ze spalování nedřevní biomasy. Energie z biomasy XXII. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 67-74. ISBN: 978-80-214-6129-1.
  Detail | WWW

  KALIVODOVÁ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÁ, H.; LISÝ, M.; LACHMAN, J.; KRACÍK, P.; KRIŽAN, P.; VEJRAŽKA, K. The determination of higher heating value by calculation based on elemental analysis. Paliva. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze JE JF, 2022, roč. 14, č. 1, s. 8-20. ISSN: 1804-2058.
  Detail | WWW

  LACHMAN, J.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MATÚŠ, M.; LISÁ, H.; MILČÁK, P. Spent coffee grounds and wood co-firing: Fuel preparation, properties, thermal decomposition, and emissions. RENEWABLE ENERGY, 2022, roč. 193, č. červen, s. 464-474. ISSN: 0960-1481.
  Detail | WWW

 • 2021

  LISÝ, M.; ELBL, P.; BALÁŠ, M.; LISÁ, H.; MILČÁK, P. Complete Syngas Cleaning in a Mobile Wet Scrubber. Low Carbon Technologies Conference proceedings. 2021. s. 77-89.
  Detail | WWW

  LACHMAN, J.; BALÁŠ, M.; LISÁ, H. The Informative Value of Ash Fusibility Tests. Low carbon technologies conference proceedings. 2021. s. 68-76.
  Detail | WWW

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ELBL, P.; LISÁ, H.; MILČÁK, P. Plant of Mobile Wet Scrubber for Complete Syngas Cleaning. In 29th European Biomass Conference and Exhibition. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA-Florence Renewable Energies, 2021. s. 463-471. ISBN: 978-88-89407-21-9. ISSN: 2282-5819.
  Detail | WWW

  LACHMAN, J.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H.; MILČÁK, P.; ELBL, P. An overview of slagging and fouling indicators and their applicability to biomass fuels. FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, 2021, roč. 217, č. 1, s. 106804-106804. ISSN: 0378-3820.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LISÁ, H.; LISÝ, M.; ELBL, P.; BALÁŠ, M.; ZLEVOROVÁ, T.; MATÚŠ, M. VLIV PROCESU ÚPRAVY VZORKŮ NA ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI BIOPALIV. Paliva. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze JE JF, 2021, roč. 13, č. 4, s. 141-148. ISSN: 1804-2058.
  Detail | WWW

 • 2020

  LISÝ, M.; LISÁ, H.; JECHA, D.; BALÁŠ, M.; KRIŽAN, P. Characteristic Properties of Alternative Biomass Fuels. ENERGIES, 2020, roč. 13, č. 6, s. 1-17. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H.; VAVŘÍKOVÁ, P.; MILČÁK, P.; ELBL, P. Spalné teplo a složení biopaliv a bioodpadů. Brno: VUT v Brně, 2019. s. 6-10.
  Detail

  BALÁŠ, M. Konstrukční řešení roštu a pohazovačů paliva. 2019. s. 1-42.
  Detail

  BALÁŠ, M. Přestup tepla v roštnici. 2019. s. 1-26.
  Detail

  BALÁŠ, M. Testování pračky plynu – funkčnost, redukce dehtu, vliv teploty prací kapaliny, množství prací kapaliny a druhu prací kapaliny na účinnost čištění plynu. 2019. s. 1-35.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H. Vlastnosti emisí TZL při termickém zpracování biomasy a BRO. In Vykurovanie 2019. Bratislava: SSTP, 2019. s. 233-236. ISBN: 978-80-89878-41-3.
  Detail

  BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÝ, M.; KRACÍK, P. Properties of Particles Emitted when Combusting Wood Chips and Agro-materials. In 38TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1858-5. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  DEDKOVÁ, J.; BALÁŠ, M. VZ V11- Úpravy pilotní čištící jednotky. 2019.
  Detail

  LISÝ, M.; ŠPILÁČEK, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. Evaluation of combustion chamber design using CFD. MM Science Journal, 2019, roč. 2019, č. 6, s. 2877-2882. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; LISÁ, H. Výzkumná zpráva - zplyňování s recirkulací CO2. 2019.
  Detail

  VAVŘÍKOVÁ, P.; BALÁŠ, M.; ELBL, P.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; KRACÍK, P.; SITEK, T. Syngas Cleaning Using Wet Scrubber with Water and Organic Liquid. In 27th European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florence, 2019. s. 881-887. ISBN: 978-88-89407-19-6. ISSN: 2282-5819.
  Detail | WWW

  JECHA, D.; LISÝ, M.; LISÁ, H.; BALÁŠ, M. Nestandartní podmínky spalování biomasy a produkce emisí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 11-18.
  Detail

  JECHA, D.; LISÁ, H.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M. Základní fyzikální vlastnosti agropelet. 2019.
  Detail

  ELBL, P.; BALÁŠ, M.; VAVŘÍKOVÁ, P.; LISÝ, M.; MILČÁK, P. Gaseous Emissions and Solid Particles from the Combustion of Biomass Pellets in 25kW Automatic Boiler. In 27th European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florenc, 2019. s. 742-748. ISBN: 978-88-89407-19-6. ISSN: 2282-5819.
  Detail | WWW

  KRACÍK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. Experimental Verification of Impact of Sprinkled Area Length on Heat Exchange Coefficient. Advances in Materials Science and Engineering, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1687-8434.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; POSPÍŠIL, J. Assessment of four ways of gas purification by biomass gasification. In European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. 2018. ETA-Florence Renewable Energies, 2018. s. 688-693. ISBN: 978-88-89407-18-9.
  Detail

  BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÝ, M. Porovnání paliv pro fluidní zplyňování. In Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. s. 5-13. ISBN: 978-80-214-5702-7.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; POSPÍŠIL, J. Influence of steam temperature on biomass gasification process. Waste forum, 2018, č. 5, s. 372-378. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW

  VAVŘÍKOVÁ, P.; ELBL, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P. Design of Syngas Cleaning by Wet Scrubber. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRTUM STU, 2018. s. 35-35. ISBN: 978-80-227-4835-3.
  Detail

  MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KRACÍK, P.; VAVŘÍKOVÁ, P.; ELBL, P. The Gasification of the Mixture of Digestate and wood in an Atmospheric Fluidized Gasifier. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. s. 21-21. ISBN: 978-80-227-4835-3.
  Detail

  ELBL, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; VAVŘÍKOVÁ, P. Gasification of Biodegradable Wastes. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRTUM STU, 2018. s. 8-8. ISBN: 978-80-227-4835-3.
  Detail

  MILČÁK, P.; LISÁ, H.; BALÁŠ, M. Termické zpracování biologicky rozložitelných odpadů a zbytků z fermentačních procesů. In VYKUROVANIE 2018, 26. medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému: Nové trendy v zásobovaní budov teplom. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Mgr. Zuzana Švecová. Bratislava: SSTP Bratislava, 2018. s. 225-228. ISBN: 978-80-89878-20-8.
  Detail

  MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. The Infuence of the Combustion of Digestate Fuels for Solid Pollutants Emissions. ERIN2018, 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students. Oliver Macho. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology, 2018. s. 46-46. ISBN: 978-80-8106-073-1.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; JECHA, D.; POSPÍŠIL, J. Emissions of particulate matter from agropellets combustion. In European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florence, 2018. s. 610-615. ISSN: 2282-5819.
  Detail | WWW

 • 2017

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J. Municipal solid waste gasification within waste- to energy processing. MM Science Journal, 2017, roč. 2, č. 2, s. 1783-1788. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  LISÝ, M.; JECHA, D.; BALÁŠ, M.; NAJSER, J. Vlastnosti agropelet a jejich dopad na produkci emisí. Sborník ENERGIE Z BIOMASY XVIII. 1. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 71-78. ISBN: 978-80-214-5584.
  Detail | WWW

  MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. Příspěvek vyčištěného bioplynu ke snížení emisí CO2. In Ochrana ovzdušia - Air protection 2017. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s.r.o., 2017. s. 199-205. ISBN: 978-80-89565-30-6.
  Detail

  MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. The membrane separation at real conditions of a biogas station. In TOP 2017 – PROCEEDINGS OF ABSTRACTS. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave vo vydavateľstve SPEKTRUM STU, 2017. s. 42-42. ISBN: 978-80-227-4731-8.
  Detail

 • 2016

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. Steam Biomass Gasification - Effect of Temperature. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 832, s. 49-54. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  BALÁŠ, M. Výzkumná zpráva - Výpočet výměníku. 2016.
  Detail

  KRACÍK, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J. The Size Effect of Heat-Transfer Surfaces on Boiling. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 6, s. 939-944. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  KRACÍK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. Effect of size sprinkled heat exchange surface on developing boiling. Advances in Mechanical Engineering, 2016, roč. 8, č. 6, s. 1-7. ISSN: 1687-8132.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J. Correlation of Heat Transfer Coefficient at Sprinkled Tube Bundle. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 4, s. 479-483. ISSN: 1580-2949.
  Detail

 • 2015

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M. Gasification of Selected Wastes in Fluidized Bed Reactor. Waste forum, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 147-155. ISSN: 1804- 0195.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M. Matematický model cyklonového odlučovače. In Seminář Středoevropského energetického institutu, CENERGI II. 1. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 41-48. ISBN: 978-80-214-5288- 6.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z. Comparison of Atmospheric Fluid Bed Gasification of Woody and, Non- woody Biomass Fuels. In Mathematical and Computitational Methods in Electrical Engineering. 53. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2015. s. 44-49. ISBN: 978-1-61804-329- 0.
  Detail

  KRACÍK, P.; ŠPILÁČEK, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J. Boiling On Sprinkled Tube Bundle. In Proceedings of the 2nd International Conference on POWER and ENERGY SYSTEMS (POES '15). 1. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2015. s. 23-29. ISBN: 978-1-61804-329- 0.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z. OPERATING SPECIFICATIONS OF CATALYTIC CLEANING OF GAS FROM BIOMASS GASIFICATION. Acta Polytechnica, 2015, roč. 55, č. 6, s. 401-406. ISSN: 1210-2709.
  Detail | Plný text v Digitální knihovně

 • 2014

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; POSPÍŠIL, J. Wet scrubber for cleaning of syngas from biomass gasification. In Advances in Enviromental Sciences, Development and Chemistry. Santorini: 2014. s. 195-201. ISBN: 978-1-61804-239- 2.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z. Spalovny odpadu – odpad jako palivo. TZB- info, 2014, roč. 2014, č. 43, s. 1-8. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z. Biomass Gasification and Microcogeneration Unit - EZOB Technology. International Science Index, 2014, roč. 8, č. 10, s. 1381-1384. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KUBÍČEK, J. Mokrá vypírka pro čištění energoplynu. In Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XV. 1. Lednice: VUT v Brně, 2014. s. 9-18. ISBN: 978-80-214-5016- 5.
  Detail

  KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J. Correlation of Heat Transfer Coefficient at Sprinkled Tube Bundle. Program and Book of Abstracts. 1. Ljubljana, Slovenia: Institute of Metals and Technology, 2014. s. 127-127. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail

  ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M. The Comparsion of Wood Chips and Cocoa Shells Combustion. In Advances in Enviromental Sciences, Development and Chemistry. Santorini: 2014. s. 217-220. ISBN: 978-1-61804-239- 2.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. OPERATING SPECIFICATIONS OF CATALYTIC CLEANING OF GAS FROM BIOMASS GASIFICATION. Proceedings of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 56-56. ISBN: 978-80-214-4931- 2.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z. Technical and economic optimization of cogeneration technology using combustion and gasification. Acta Polytechnica, 2014, roč. 54, č. 1, s. 42-51. ISSN: 1210-2709.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; KUBÍČEK, J. REMOVAL OF TAR FROM SYNGAS USING GAS SCRUBBER. Proceedings of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 13-13. ISBN: 978-80-214-4931- 2.
  Detail

 • 2013

  MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; FIEDLER, J. METHODS FOR CLEANING OF GAS FROM GASIFICATION OF STALK. The Holistic Approach to Environment, 2013, roč. 4, č. 4, s. 1-6. ISSN: 1848- 0071.
  Detail

 • 2012

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Kotle. TZB- info, 2012, roč. 1, č. 12, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BALÁŠ, M.; ŠTELCL, J.; LISÝ, M. The Effect of Temperature on the Gasification Process. Acta Polytechnica, 2012, roč. 52, č. 4, s. 7-11. ISSN: 1210- 2709.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Temperature and pressure effect on gasification process. In Advances in Fluid Mechanics & heat & Mass Transfer. Atheny: WSEAS Press, 2012. s. 198-202. ISBN: 978-1-61804-114- 2.
  Detail

  LISÝ, M.; ŠTELCL, O.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M. Microcogeneration Unit for Small Industry Applications. In Advances in Fliod Mechanics & Heat & Mass Transfer. Athény: WSEAS, 2012. s. 175-179. ISBN: 978-1-61804-114- 2.
  Detail

  MOSKALÍK, J. Energy recovery from Contaminated Biomass. Acta Polytechnica, 2012, roč. 52, č. 3, s. 77-82. ISSN: 1210- 2709.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O. Biomass Gasification - Primary Methods for Elimination Tar. Acta Polytechnica, 2012, roč. 52, č. 3, s. 66-70. ISSN: 1210- 2709.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; CHYTIL, V.; MRAVCOVÁ, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J. Analysis of tar formed by gasification. In 13th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC13. Moskva: Vsjerossijskoje mass- spektrometričeskoje obščestvo, 2012. s. 114-114. ISBN: 978-5-89513-295- 1.
  Detail

 • 2011

  MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. KONTAMINOVANÁ BIOMASA JAKO PALIVO. In Technika ochrany prostredia 2011 - zbornik prednášok. Bratislava: Nakladatelstvo STU Bratislava, 2011. s. 313-319. ISBN: 978-80-227-3519- 3.
  Detail

  LISÝ, M.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. New cogeneration technology for small industrial application. Acta metalurgica slovaca, 2011, roč. 2, č. 1, s. 126-131. ISSN: 1338- 1660.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠTELCL, O.; SKÁLA, Z. Zkušenosti z provozu nové kogenerační technologie pro lokální aplikace s využíváním zplyňováním biomasy a odpadů. In TOP 2011, zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 223-228. ISBN: 978-80-227-3519- 3.
  Detail

  MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; ŠKVAŘIL, J.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M. ENERGY USAGE OF CONTAMINATED BIOMASS. Acta metalurgica slovaca, 2011, roč. 2011 (2), č. 1, s. 145-152. ISSN: 1338- 1660.
  Detail

 • 2010

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTI BIOMASY. In Energetika a biomasa 2010, sborník přednášek z konference. Praha: ČVUT Praha, 2010. s. 157-164. ISBN: 978-80-01-04523- 7.
  Detail

  BALÁŠ, M.; SKÁLA, F.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. Kovové katalyzátory - cesta k čistému plynu ze zplyňování biomasy. In Erin 2010, sborník abstraktů. Plzeň: 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-7043-866- 4.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTI BIOMASY. In ERIN 2010, sborník příspěvků. Plzeň: 2010. s. 4-10. ISBN: 978-80-7043-866- 4.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M. Biomass gasification gas cleaning. ERIN 3, 2010, roč. 3, č. 2, s. 32-39. ISSN: 1337- 9089.
  Detail

  MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J.; ŠTELCL, O.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M. Zplyňování kontaminované biomasy. In Energie z biomasy XI. - sborník příspěvků ze semináře. Brno: FSI VUT Brno, 2010. s. 93-100. ISBN: 978-80-214-4243- 6.
  Detail

  BALÁŠ, M. Obnovitelné zdroje energie v zásobování teplem. 3T - Teplo, Technika, Teplárenství, 2010, roč. 20, č. 6, s. 19-23. ISSN: 1210- 6003.
  Detail

  LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; MOSKALÍK, J.; BALÁŠ, M.; JELÍNEK, M. Zplyňování biomasy. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 10, s. 18-19. ISSN: 1212- 7779.
  Detail

  MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J.; BALÁŠ, M.; BOGDÁLEK, J. PROBLÉMY PŘI MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ TUHÝCH BIO- PALIV. In ERIN 2010. Plzeň: 2010. s. 1-7. ISBN: 978-80-7043-866- 4.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J. Gasification of biomass and sorted municipal waste (RDF) and cogeneration with using turbo- set. ERIN 3, 2010, roč. 3, č. 3, s. 8-11. ISSN: 1337- 9089.
  Detail

  BALÁŠ, M. Čištění plynu kovovými katalyzátory. Brno: 2010. s. 1-133.
  Detail

 • 2009

  BALÁŠ, M. Kotle a výměníky tepla. Kotle a výměníky tepla. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2009. ISBN: 978-80-214-3955- 9.
  Detail

  BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; BOGDÁLEK, J. Měření vlhkosti biomasy. In Energie z biomasy X. 1. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 6-12. ISBN: 978-80-214-4027-2.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. Horký dolomitický reaktor pro čištění plynu ze zplyňování. ERIN 2009, sborník přednášek. 1. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-1982- 2.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. Kogenerace s horkovzdušnou turbínou s využitím zplańování biomasy a odpadů. Acta Metallurgica Slovaca, 2009, roč. 15, č. 1, s. 174-180. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z.; JELÍNEK, M. Zplyňování biomasy a odpadů. All for Power, 2009, roč. 3, č. 2, s. 62-64. ISSN: 1802- 8535.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; POSPÍŠIL, J. Atmospheric Fluidized Bed Biomass and Waste Gasification. WSEAS Transactions, on Power Systems, 2009, roč. 4, č. 5, s. 157-166. ISSN: 1790- 5060.
  Detail

  LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J. Research into Biomass and Waste Gasification in Atmospheric Fluidized Bed. In Energy problems and enviromental engineering - proceedings. WSEAS, 2009. s. 363-368. ISBN: 978-960-474-093- 2.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; BALÁŠ, M.; CHROBOCZEK, L.; FORTELNÝ, Z. One stage absorption cooling cycle with falling film smooth tube bundles. In Energy Problems and Environmental Engineering - Proceedings. 2009. Ateny, Řecko: WSEAS, 2009. s. 358-362. ISBN: 978-960-474-093- 2.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; BALÁŠ, M.; BAXANT, M.; FORTELNÝ, Z. Working Characteristics of Small- scale Absorption Unit with Two cylinder Design. WSEAS Transactions, on Power Systems, 2009, roč. 3, č. 4, s. 77-96. ISSN: 1790- 5060.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z. Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů. 3T - Teplo, Technika, Teplárenství, 2009, roč. 19, č. 1, s. 8-13. ISSN: 1210- 6003.
  Detail

  MOSKALÍK, J.; BOGDÁLEK, J.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. Problémy při zplyňování stébelnin. In Zborník přednášok TOP 2009. Bratislava: Nakladatelstvo STU, 2009. s. 377-382. ISBN: 978-80-227-3096- 9.
  Detail

  MOSKALÍK, J.; LISÝ, M.; BOGDÁLEK, J.; BALÁŠ, M. TERMICKÉ ZPLYŇOVÁNÍ STÉBELNIN A JEJICH VLASTNOSTI. In ERIN 2009 - Sborník přednášek (vydáno na CD). ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2009. s. 84-93. ISBN: 978-80-248-1982- 2.
  Detail

 • 2008

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Gas from Biomass Gasification in Cogeneration. In New Aspects of Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment. 1. Athens, Greece: WSEAS Press, 2008. s. 126-131. ISBN: 978-960-6766-97- 8.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů. All for Power, 2008, roč. 2, č. 2, s. 13-16. ISSN: 1802- 8535.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Biomass Gasification: Gas for Cogeneration Unit . WSEAS e- journal Energy and Environment, 2008, roč. 1, č. 4, s. 203-210. ISSN: 1790- 5095.
  Detail

 • 2007

  LISÝ, M.; FAJMAN, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z. Atmosferic Fluidized Bed Gasification of Selected Biofuels. In Proceeding 15th. European Biomass conference and exhibition. první. Florence: ETA Florence, 2007. s. 256-262. ISBN: 3-936338-21- 3.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; BOGDÁLEK, J. Energie z biomasy VII. Energie z biomasy VII. první. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-190. ISBN: 978-1-56592-479- 6.
  Detail

  SKÁLA, Z.; OCHRANA, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P. Research into Biomass and Waste Gasification in Atmospheric Fluidized Bed. In 20 World Energy Council - The Energy Future in an Interdependent World. Rome, Italia: 2007. s. 1-12.
  Detail

  KOHOUT, P.; OCHRANA, L.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; PAVLŮ, J. Úpravy energoplynu pro použití v kogenerační jednotce. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. 3, s. 166-172. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; KOHOUT, P. Možnosti fluidního zplyňování biomasy pro kogeneraci. In Energie z biomasy VII. 1. Brno: VUT Brno, 2007. s. 89-96. ISBN: 978-80-214-3542- 1.
  Detail

  BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; LISÝ, M.; OCHRANA, L.; SKÁLA, Z. Současné výsledky zplyňování na stendu BIOFLUID 100. Kotle a energetická zařízení 2006, 2007, roč. 15, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1801- 1306.
  Detail

  BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; LISÝ, M.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S. Katalytické čištění energoplynu. In Enegie z biomasy VI, sborník přednášek. Ostrava: VEC Ostrava, 2007. s. 7 ( s.)ISBN: 978-80-248-1535- 0.
  Detail

  BALÁŠ, M. Emise produkované při energetickém využití biomasy. In Technika ochrany prostredie - TOP 2007, sborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2007. s. 31-38. ISBN: 978-80-227-2693- 1.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KOHOUT, P.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S. Čištění energoplynu niklovými katalyzátory. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. 3, s. 18-25. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; LISÝ, M.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S. Used Nickel Catalyst for Biomass Gas Cleaning. Freiberg, Německo: Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2007.
  Detail | WWW

 • 2006

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S.; KOUTSKÝ, B. Utilising of Continually Working Filter for Syngas Cleaning. In World Renewable Energy Congress IX, Book of Abstract. 2006. s. 294 ( s.)ISBN: 0-08-045056- 3.
  Detail

  KOHOUT, P.; BALÁŠ, M. Is Energy Distribution Fair Enought Around the World. In World Renewable Energy Congress IX, Book of Abstract. 2006. s. 36 ( s.)ISBN: 0-08-045056- 3.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KOHOUT, P.; ŠEN, H.; OCHRANA, L. Deaktivace kovových katalyzátorů. In Energie z biomasy V, sborník přednášek. Brno: VUT v Brně, FSI, 2006. s. 13-20. ISBN: 80-214-3310- 8.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KOHOUT, P.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S. Použití katalyzátorů na bázi kovu pro čištění energoplynu. In Technika ochrany prostredie, zborník proceedings. Brno: 2006. s. 27-33. ISBN: 80-227-2436- X.
  Detail

  BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z.; LISÝ, M.; FAJMAN, M. Impact of Biomass Energy Parameters on Atmospheric Fluid Bed Gasification. In World Renewable Energy Congress IX, Book of Abstract. 2006. s. 294 ( s.)ISBN: 0-08-045056- 3.
  Detail

  BALÁŠ, M.; CHRZ, V.; LISÝ, M.; NAJSER, J.; BRÁDLER, O. Čištění energoplynu vyrobeného zplyňováním alternativních paliv na horkém filtru se sesuvným ložem. In Vykurovanie 2006, zborník prednášok. 1. Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2006. s. 116-121. ISBN: 80-89216-06- 4.
  Detail

  SKÁLA, Z.; LISÝ, M.; FAJMAN, M. Biopaliva. Perspektivní zdroj obnovitelné energie. Agro magazín, 2006, roč. 7, č. 11, s. 74-77. ISSN: 1214- 0643.
  Detail

  LISÝ, M.; KOHOUT, P.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. Fluidní zplyňování vybraných druhů biomasy. Kotle a energetická zařízení 2006, 2006, s. - ( s.)ISSN: 1801- 1306.
  Detail

  BALÁŠ, M.; ŠEN, H. Negativní vlivy energetického využití biomasy - emise. In Energie z biomasy, sborník přednášek. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FSI, 2006. s. 21-26. ISBN: 80-214-3310- 8.
  Detail

 • 2005

  KOHOUT, P.; BALÁŠ, M. Snižování tvorby dehtů při zplyňování biomasy dávkováním inertních materiálů do fluidního lože. In Energie z biomasy IV. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. s. 46 ( s.)ISBN: 80-214-3067- 2.
  Detail

  LISÝ, M., KUBÍČEK, J., BALÁŠ, M., OCHRANA, L. Současné výsledky a perspektivy katalytického čištění plynu produkovaného při zplyňování biomasy a odpadů. In Kotle a energetická zařízení 2005. Brno: Alstom Brno, 2005. s. 8 ( s.)ISBN: 1801- 306.
  Detail

  OCHRANA, L., LISÝ, M., BALÁŠ, M., KOHOUT, P., MARTINEC, J. Perspektivní postupy čištění syntézního plynu ze zplyňování biomasy. In CHISA 2005. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2005. s. N ( s.)ISBN: 80-86059-42- 1.
  Detail

  OCHRANA, L., LISÝ, M., BALÁŠ, M. Současné výsledky a perspektivy katalytického čištění synplynu. In Možnosti energetického využití biomasy. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2005. s. 54 ( s.)ISBN: 80-248-0834- X.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z. Energetické parametry biomasy. In Energie z biomasy IV, sborník příspěvků ze semináře. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-3067- 2.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; OCHRANA, L. Současné výsledky a perspektivy katalytického čištění synplynu. In Možnosti energetického využití biomasy, sborník příspěvků ze semináře. Visalaje: VEC VŠB- TU Ostrava, 2005. s. 54-64. ISBN: 80-248-0834- X.
  Detail

  BALÁŠ, M. Provozní podmínky vysokoteplotního katalytického filtru. In Energie z biomasy IV. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. s. 7 ( s.)ISBN: 80-214-3067- 2.
  Detail

  BALÁŠ, M., LISÝ, M. Vliv vodní páry na proces zplyňování biomasy. Acta Metallurgica Slovaca, 2005, roč. 11, č. 1/ 2005, s. 14 ( s.)ISSN: 1335- 1532.
  Detail

 • 2004

  LISÝ, M., BALÁŠ, M. Odstraňování dehtu dávkováním aditiva do fluidního lože. In Energie z biomasy III. Brno: FSI VUT v Brně, 2004. s. 81 ( s.)ISBN: 80-214-2805- 8.
  Detail

  BALÁŠ, M., KUBÍČEK, J. Měření vlhkosti v energoplynu. In Energie z biomasy II. Ostrava: Výzkumné energetické centrum v Ostravě, 2004. s. 7 ( s.)ISBN: 80-248-0638- X.
  Detail

  BALÁŠ, M., LISÝ, M. Měření vlhkosti v energoplynu. In Energie z biomasy III. Brno: FSI VUT v Brně, 2004. s. 151 ( s.)ISBN: 80-214-2805- 8.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.