Detail projektu

Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2022

Zdroje financování

Evropská unie - OP VVV PO1 Excelentní výzkum

- plně financující (2018-01-01 - 2022-12-31)

Označení

OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Lisý Martin, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Astrouski Ilja, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bartuli Erik, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bellerová Hana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Boháček Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Brázdil Marian, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Elbl Patrik, Ing. - spoluřešitel
Fiedler Jan, doc. Ing., Dr. - spoluřešitel
Frantíková Dagmar, Ing. - spoluřešitel
Hvožďa Jiří, Ing. - spoluřešitel
Kalivodová Markéta, Ing. - spoluřešitel
Kracík Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kratochvíl Pavel, Bc., MPA - spoluřešitel
Kroulíková Tereza, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kůdelová Tereza, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kwapinski Witold, Dr. - spoluřešitel
Lachman Jakub, Ing. - spoluřešitel
Lisá Hana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Milčák Pavel, Ing. - spoluřešitel
Musilová Petra, Ing. - spoluřešitel
Najser Tomáš, Bc. - spoluřešitel
Pohanka Michal, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Přikrylová Jana, Ing. Bc., Ph.D. - spoluřešitel
Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Sitek Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Svoboda Jiří - spoluřešitel
Škorpík Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šnajdárek Ladislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Energetický ústav
- odpovědné pracoviště (18.12.2017 - nezadáno)
EÚ-odbor energetického inženýrství
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2022)
Laboratoř přenosu tepla a proudění
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2022)

Výsledky

RAUDENSKÝ, M.; BOHÁČEK, J.; KLAPKA, M. Acoustics Silencer Study. 2018. p. 1-43.
Detail

ELBL, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H. Sewage sludge and digestate gasification in an atmospheric fluidized bed gasifier. Biomass Conversion and Biorefinery, 2023, vol. May, no. May, ISSN: 2190-6815.
Detail

MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. The Infuence of the Combustion of Digestate Fuels for Solid Pollutants Emissions. ERIN2018, 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students. Oliver Macho. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology, 2018. p. 46-46. ISBN: 978-80-8106-073-1.
Detail

MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KRACÍK, P.; VAVŘÍKOVÁ, P.; ELBL, P. The Gasification of the Mixture of Digestate and wood in an Atmospheric Fluidized Gasifier. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. p. 21-21. ISBN: 978-80-227-4835-3.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; JECHA, D.; POSPÍŠIL, J. Emissions of particulate matter from agropellets combustion. In European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florence, 2018. p. 610-615. ISSN: 2282-5819.
Detail

VAVŘÍKOVÁ, P.; ELBL, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P. Design of Syngas Cleaning by Wet Scrubber. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRTUM STU, 2018. p. 35-35. ISBN: 978-80-227-4835-3.
Detail

ELBL, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; VAVŘÍKOVÁ, P. Gasification of Biodegradable Wastes. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRTUM STU, 2018. p. 8-8. ISBN: 978-80-227-4835-3.
Detail

KRACÍK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. Experimental Verification of Impact of Sprinkled Area Length on Heat Exchange Coefficient. Advances in Materials Science and Engineering, 2019, vol. 2019, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1687-8434.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H. Vlastnosti emisí TZL při termickém zpracování biomasy a BRO. In Vykurovanie 2019. Bratislava: SSTP, 2019. s. 233-236. ISBN: 978-80-89878-41-3.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; BROŽOVÁ, T.; BARTULI, E. POLYMERIC HOLLOW FIBER HEAT TRANSFER SURFACES FOR SHELL AND TUBE APPLICATION. In ASTFE Digital Library. 4th Thermal and Fluids Engineering Conference. 2019. p. 199-204. ISSN: 2379-1748.
Detail

BROŽOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; RAUDENSKÝ, M. The Influence of the Structure of Heat Transfer Surfaces on Polymeric Hollow Fibre Heat Exchangers. ERIN 2019. 1. Brno: 2019. p. 14-14. ISBN: 978-80-214-5733-1.
Detail

KROULÍKOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; RAUDENSKÝ, M. Chaotised polymeric hollow fiber bundle as a crossflow heat exchanger in air-water application. ERIN 2019. Brno: 2019. p. 26-26. ISBN: 978-80-214-5733-1.
Detail

KROULÍKOVÁ, T.; BROŽOVÁ, T.; BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M. Experimental Verification of Polymeric Distillation Unit. In Engineering Mechanics 2019 Book of Full Texts. Engineering Mechanics .... Praha: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2019. p. 211-214. ISBN: 978-80-87012-71-0. ISSN: 1805-8248.
Detail

TOMAN, F.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J. INFLUENCE OF SHEAR STRESS ON THE LIQUID FILM FLOW IN VERTICAL TUBE. 13th International Conference for Young Researchers and PhD Students, Proceedings of the abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. p. 56-56. ISBN: 978-80-214-5733-1.
Detail

RAUDENSKÝ, M. Polymeric hollow fiber heat exchangers. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. American Institute of Physics Inc., 2019. p. 1-5. ISBN: 9780735418585. ISSN: 0094-243X.
Detail

BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÝ, M.; KRACÍK, P. Properties of Particles Emitted when Combusting Wood Chips and Agro-materials. In 38TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings, 2019. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1858-5. ISSN: 1551-7616.
Detail

VAVŘÍKOVÁ, P.; BALÁŠ, M.; ELBL, P.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; KRACÍK, P.; SITEK, T. Syngas Cleaning Using Wet Scrubber with Water and Organic Liquid. In 27th European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florence, 2019. p. 881-887. ISBN: 978-88-89407-19-6. ISSN: 2282-5819.
Detail

ELBL, P.; BALÁŠ, M.; VAVŘÍKOVÁ, P.; LISÝ, M.; MILČÁK, P. Gaseous Emissions and Solid Particles from the Combustion of Biomass Pellets in 25kW Automatic Boiler. In 27th European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florenc, 2019. p. 742-748. ISBN: 978-88-89407-19-6. ISSN: 2282-5819.
Detail

BOHÁČEK, J.; RAUDENSKÝ, M.; KROULÍKOVÁ, T.; KARIMI-SIBAKI, E. Polymeric hollow fibers: A supercompact cooling of Li-ion cells. INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES, 2019, vol. 146, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1290-0729.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; POSPÍŠIL, J. Assessment of four ways of gas purification by biomass gasification. In European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. 2018. ETA-Florence Renewable Energies, 2018. p. 688-693. ISBN: 978-88-89407-18-9.
Detail

KŮDELOVÁ, T.; RAUDENSKÝ, M.; BARTULI, E. Limits and Use of Polymeric Hollow Fibers as Material for Heat Transfer Surfaces. Sborník z konference "2022 International Congress on Advanced Materials Sciences and Engineering (AMSE)". 2023. p. 1-6. ISBN: 978-1-6654-4718-8.
Detail

LACHMAN, J.; KALIVODOVÁ, M.; NÁBĚLEK, J.; BALÁŠ, M.; DIVIŠ, P. Emise a vlastnosti prachových částic ze spalování nedřevní biomasy. Energie z biomasy XXII. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 67-74. ISBN: 978-80-214-6129-1.
Detail

STRUNGA, A.; KROULÍKOVÁ, T.; BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M. Experimental determination of the heat transfer coefficients of shell-and-tube heat exchangers with different hollow fiber arrangements. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022, vol. 147, no. 12.9.2022, p. 14787-14796. ISSN: 1588-2926.
Detail

LISÝ, M.; ŠPILÁČEK, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. Evaluation of combustion chamber design using CFD. MM Science Journal, 2019, vol. 2019, no. 6, p. 2877-2882. ISSN: 1803-1269.
Detail

KŮDELOVÁ, T.; KROULÍKOVÁ, T. Life Expectancy of Polymeric Hollow Fibre Heat Transfer Surfaces. In Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering 2019. Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering 2019. Lisbon: 2019. p. HTFF 128-1 (HTFF 128-6 p.)ISBN: 978-1-927877-61-6. ISSN: 2369-8136.
Detail

BARTULI, E.; KROULÍKOVÁ, T. Testing of Polymeric Hollow Fibre Heat Exchanger with Crossed Hollow Fibres. In Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering 2019. Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering 2019. Lisbon: 2019. p. HTFF 143-1 (HTFF 143-5 p.)ISBN: 978-1-927877-61-6. ISSN: 2369-8136.
Detail

BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H.; VAVŘÍKOVÁ, P.; MILČÁK, P.; ELBL, P. Spalné teplo a složení biopaliv a bioodpadů. Brno: VUT v Brně, 2019. s. 6-10.
Detail

LISÝ, M.; LISÁ, H.; JECHA, D.; BALÁŠ, M.; KRIŽAN, P. Characteristic Properties of Alternative Biomass Fuels. ENERGIES, 2020, vol. 13, no. 6, p. 1-17. ISSN: 1996-1073.
Detail

KŮDELOVÁ, T.; KROULÍKOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; RAUDENSKÝ, M. The Influence of the Fibres Arrangement on Heat Transfer and Pressure Drop of Polumeric Hollow Fibre Heat Exchangers. Acta Polytechnica, 2020, vol. 60, no. 2, p. 122-126. ISSN: 1210-2709.
Detail

POLÁČIK, J.; SITEK, T.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L.; LISÝ, M. Emission of fine particles from residential combustion of wood: Comparison of automatic boiler, manual log feed stove and thermo-gravimetric analysis. Journal of Cleaner Production, 2021, vol. 279, no. 123664, p. 1-9. ISSN: 0959-6526.
Detail

BARTULI, E.; KŮDELOVÁ, T.; RAUDENSKÝ, M. Shell-and-tube polymeric hollow fiber heat exchangers with parallel and crossed fibers. Applied Thermal Engineering, 2021, vol. 182, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1359-4311.
Detail

BARTULI, E.; KŮDELOVÁ, T.; KROULÍKOVÁ, T. Experimentální ověření polymerních výměníků pro kondenzaci spalin. 2020. s. 1-9.
Detail

KROULÍKOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; RAUDENSKÝ, M. Chaotised polymeric hollow fibre bundle as a crossflow heat exchanger in air-water applicationChaotised polymeric hollow fibre bundle as a crossflow heat exchanger in air-water application. Acta Polytechnica, 2020, vol. 60, no. 4, p. 318-323. ISSN: 1210-2709.
Detail

ASTROUSKI, I.; RAUDENSKÝ, M.; KŮDELOVÁ, T.; KROULÍKOVÁ, T. Fouling of Polymeric Hollow Fiber Heat Exchangers by Air Dust. Materials, 2020, vol. 13, no. 21, p. 1-12. ISSN: 1996-1944.
Detail

KROULÍKOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; KŮDELOVÁ, T. Air-side pressure drop of polymeric hollow fibre heat exchangers. Acta Mechanica Slovaca, 2020, vol. 24, no. 2, p. 14-18. ISSN: 1335-2393.
Detail

KROULÍKOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; KŮDELOVÁ, T. Pressure drop study of polymeric hollow fiber heat exchangers. In Proceedings of the Engineering Mechnics 2020. Engineering Mechanics .... Brno: Brno University of Technology Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2020. p. 314-317. ISBN: 978-80-214-5896-3. ISSN: 1805-8248.
Detail

KŮDELOVÁ, T.; BARTULI, E.; STRUNGA, A.; HVOŽĎA, J.; DOHNAL, M. Fully Polymeric Distillation Unit Based on Polypropylene Hollow Fibers. Polymers, 2021, vol. 13, no. 7, p. 1031-1031. ISSN: 2073-4360.
Detail

LACHMAN, J.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H.; MILČÁK, P.; ELBL, P. An overview of slagging and fouling indicators and their applicability to biomass fuels. FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, 2021, vol. 217, no. 1, p. 106804-106804. ISSN: 0378-3820.
Detail

BOHÁČEK, J.; RAUDENSKÝ, M.; ASTROUSKI, I.; KARIMI-SIBAKI, E. An optimal design for hollow fiber heat exchanger: A combined numerical and experimental investigation. Energy, 2021, vol. 229, no. 120571, p. 1-14. ISSN: 0360-5442.
Detail

KROULÍKOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; RAUDENSKÝ, M.; KŮDELOVÁ, T. Heat Exchanger for Air-Liquid Application with Chaotised Polymeric Hollow Fibres. Applied Thermal Engineering, 2021, vol. 197, no. October 2021, p. 1-9. ISSN: 1359-4311.
Detail

MRÁZ, K.; BOHÁČEK, J.; RESL, O.; CHABIČOVSKÝ, M.; KARIMI-SIBAKI, E. Thermal conductivity of porous oxide layer: A numerical model based on CT data. Materials Today Communications, 2021, vol. 28, no. 102705, p. 102705-102705. ISSN: 2352-4928.
Detail

KOMÍNEK, J.; ZACHAR, M.; GUZEJ, M.; BARTULI, E.; KOTRBÁČEK, P. Influence of Ambient Temperature on Radiative and Convective Heat Dissipation Ratio in Polymer Heat Sinks. Polymers, 2021, vol. 13, no. 14, p. 1-12. ISSN: 2073-4360.
Detail

BULEJKO, P.; BARTULI, E.; KŮDELOVÁ, T.; VANČURA, J. Temperature-dependent burst failure of polymeric hollow fibers used in heat exchangers. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2022, vol. 131, no. 105895, p. 1-16. ISSN: 1350-6307.
Detail

LISÁ, H.; LISÝ, M.; ELBL, P.; BALÁŠ, M.; ZLEVOROVÁ, T.; MATÚŠ, M. VLIV PROCESU ÚPRAVY VZORKŮ NA ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI BIOPALIV. Paliva. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze JE JF, 2021, roč. 13, č. 4, s. 141-148. ISSN: 1804-2058.
Detail

BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; ELBL, P.; LISÝ, M.; LACHMAN, J.; KRACÍK, P. Gasification of fermentation residue in a fluidized-bed gasifier. Energy, 2022, no. 245, p. 1-8. ISSN: 0360-5442.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ELBL, P.; LISÁ, H.; MILČÁK, P. Plant of Mobile Wet Scrubber for Complete Syngas Cleaning. In 29th European Biomass Conference and Exhibition. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA-Florence Renewable Energies, 2021. p. 463-471. ISBN: 978-88-89407-21-9. ISSN: 2282-5819.
Detail

BARTULI, E.; BORKOVEC, O. THERMAL PROPERTIES OF CARDIOPLEGIA HEAT EXCHANGERS. In ENGINEERING MECHANICS 2020 (IM2020). Engineering Mechanics .... BRNO: BRNO UNIV TECHNOL, FAC MECHANICAL ENGINEERING, 2020. p. 82-85. ISBN: 978-80-214-5896-3. ISSN: 1805-8248.
Detail

KALIVODOVÁ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÁ, H.; LISÝ, M.; LACHMAN, J.; KRACÍK, P.; KRIŽAN, P.; VEJRAŽKA, K. The determination of higher heating value by calculation based on elemental analysis. Paliva. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze JE JF, 2022, vol. 14, no. 1, p. 8-20. ISSN: 1804-2058.
Detail

ASTROUSKI, I.; KŮDELOVÁ, T.; KALIVODA, J.; RAUDENSKÝ, M. Shear Strength of Adhesive Bonding of Plastics Intended for High Temperature Plastic Radiators. Processes, 2022, vol. 10, no. 5, p. 1-15. ISSN: 2227-9717.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; KŮDELOVÁ, T.; BARTULI, E.; KROULÍKOVÁ, T.; ASTROUSKI, I. Cooling of flue gas by cascade of polymeric hollow fiber heat exchangers. Case Studies in Thermal Engineering, 2022, vol. 36, no. 1, p. 1-10. ISSN: 2214-157X.
Detail

BOHÁČEK, J.; HVOŽĎA, J.; MRÁZ, K.; VAKHRUSHEV, A.; KARIMI-SIBAKI, E. Polymeric hollow fibers: a modular heat exchanger for thermal management systems of battery modules in electric vehicles. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2022. p. 1-5. ISSN: 2100-014X.
Detail

ELBL, P.; SITEK, T.; LACHMAN, J.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J. Sewage sludge and wood sawdust co-firing: Gaseous emissions and particulate matter size distribution. Energy, 2022, vol. 256, no. 124680, ISSN: 0360-5442.
Detail

LACHMAN, J.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MATÚŠ, M.; LISÁ, H.; MILČÁK, P. Spent coffee grounds and wood co-firing: Fuel preparation, properties, thermal decomposition, and emissions. RENEWABLE ENERGY, 2022, vol. 193, no. červen, p. 464-474. ISSN: 0960-1481.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; KŮDELOVÁ, T.; BARTULI, E. HEAT TRANSFER SURFACES MADE OF POLYMERIC HOLLOW FIBERS - FEATURES AND UTILIZATION. In Sborník z konference Proceedings of the Thermal and Fluids Engineering Summer Conference. 4th Thermal and Fluids Engineering Conference. 2022. p. 573-581. ISSN: 2379-1748.
Detail

KROULÍKOVÁ, T.; BARTULI, E.; KŮDELOVÁ, T. Polymeric Hollow Fiber Heat Exchangers in Higher Temperatures. In Sborník z 9th International Conference on Fluid Flow. 2022. p. 1-4. ISBN: 9781990800061.
Detail

BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÝ, M.; LACHMAN, J.; KALIVODOVÁ, M.; ELBL, P.; LISÁ, H.: Reformingový filtr; Testovací jednotka parního reformingu. Laboratoře EU OEI C3. (funkční vzorek)
Detail

ELBL, P.; LACHMAN, J.; KRACÍK, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.: Dvoustupňový zplyňovač; Dvoustupňový zplyňovací reaktor. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, za budovou C3. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
Detail

BARTULI, E.; POHANKA, M.; BOHÁČEK, J.: 2021-PHFHE-RG018; Prototyp výměníku respektujících plné materialové, teplotní a tlakové požadavky technologie pro testy u partnerů projektu. Laboratoř přenosu tepla a proudění, FSI, VUT v Brně, Technická 2, Brno. (prototyp)
Detail

RAUDENSKÝ, M.; ASTROUSKI, I.; KŮDELOVÁ, T.; VESELÝ, T.: 2019-PHFHE-RG015; Prototyp kondenzačního výměníku na bázi dutých vláken pro testy do teploty 120 °C. Laboratoř přenosu tepla a proudění, FSI, VUT v Brně, Technická 2, Brno. (prototyp)
Detail