doc. Ing.

Marek Baláš

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – docent

+420 54114 2583
Marek.Balas@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2017, doc., Fakulta strojního inženýrství, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2010, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2003, Ing., Fakulta strojního inženýrství, obor Tepelné a jaderné stroje a zařízení
 • 1999, Bc., Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor Silnoproudá elektrotechnika a energetika
 • 2002, Ing., Fakulta podnikatelská, obor Řízení a ekonomika průmyslu

Přehled zaměstnání

2017-dosud, docent, Energetický ústav, FSI VUT v Brně

2011-2017, odborný asistent, Energetický ústav, FSI VUT v Brně

2004-2010, technický pracovník, Energetický ústav, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Spalovací zařízení a výměníky tepla
 • Provoz a vodní hospodářství
 • Stavba a provoz energetických zařízení
 • Kotle na biomasu
 • Ochrana ovzduší
 • Praktická energetika
 • Vedení bakalářských  a diplomových prací v oblasti navrhování výměníků tepla, kotlů, vytápění, úspor energie atp.

Vědeckovýzkumná činnost

Spoluřešitel projektu: Grantová agentura České republiky 101/06/0650: Výzkum čištění energoplynu
Člen doktorského týmu projektu „Energie z biomasy“, GAČR 101/03/H064
Podíl na řešení projektu EUREKA OE 146: Horký filtr na čištění plynu vyrobeného zplyňováním
Podíl na řešení projektu GAČR 10/04/1278: Energetické parametry biomasy
Podíl na řešení výzkumného záměru MŠMT č. MSM 0021630502 „Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy“

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2006, oceněn diplomem za vynikající umístění v kategorii Konstrukce v soutěži vědecko-výzkumných prací doktorandů FSI 2006
 • 2006, ocenení Mladý energetik 2006, konference Kotle a energetická zařízení 2006
 • 2006, 1. místo ve Studentské kategorii soutěže inovačních projektů o cenu HIGH-TECH 2006
 • 2011, oceněn cenou "best poster award" na mezinárodní konferenci "Interantional Nordic Bioenergy 2011"

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

28