doc. Ing.

Marek Baláš

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – docent

+420 54114 2583
Marek.Balas@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2017, doc., Fakulta strojního inženýrství, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2010, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2003, Ing., Fakulta strojního inženýrství, obor Tepelné a jaderné stroje a zařízení
 • 2002, Ing., Fakulta podnikatelská, obor Řízení a ekonomika průmyslu
 • 1999, Bc., Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor Silnoproudá elektrotechnika a energetika

Přehled zaměstnání

2017-dosud, docent, Energetický ústav, FSI VUT v Brně

2011-2017, odborný asistent, Energetický ústav, FSI VUT v Brně

2004-2010, technický pracovník, Energetický ústav, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

Podílím se na vzdělávání studentek a studentů v oblasti obnovitelných i fosilních zdrojů energie. Především:

 • spalovací zařízení a kotle
 • výměníky tepla
 • provoz energetických zařízení
 • ekonomika a management
 • energetické využívání biomasy a odpadů
 • sledování a eliminace nežádoucích emisí

Dále pomáhám s realizací bakalářských a diplomových prací v oblasti navrhování výměníků tepla, kotlů, vytápění, úspor energie, řešení nežádoucích emisí atp.

Vědeckovýzkumná činnost

Řešitel: TK01020168, Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu, 2018-2022

Klíčový pracovník: OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753 – Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií. 2018-2023

Klíčová osoba: TH02020032, Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů, 2017-2019

Klíčová osoba: TH02030120, Termické zpracování zbytků po suché fermentaci, 2017-2020

Klíčová osoba: TK03030167, Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv, 2020-2025

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2006, oceněn diplomem za vynikající umístění v kategorii Konstrukce v soutěži vědecko-výzkumných prací doktorandů FSI 2006
 • 2006, ocenení Mladý energetik 2006, konference Kotle a energetická zařízení 2006
 • 2006, 1. místo ve Studentské kategorii soutěže inovačních projektů o cenu HIGH-TECH 2006
 • 2011, oceněn cenou "best poster award" na mezinárodní konferenci "Interantional Nordic Bioenergy 2011"

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

270

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

180