doc. Ing.

Ladislav Klusáček

CSc.

FAST, BZK – docent

+420 54114 7854
Ladislav.Klusacek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Projekty

 • 2023

  Jedna z nejohroženějších skupin historického stavebního fondu ČR: jedinečné technologie hliněných staveb s použitím kusového staviva (válků) a způsoby jejich záchrany., zahájení: 01.03.2023, ukončení: 31.12.2027
  Detail

  CK04000205, Optické sledování dynamického spektra předpjatých mostů, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2026
  Detail

  CK04000261, Pokročilé monitorování a diagnostika mostů s využitím provozní modální analýzy, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2026
  Detail

 • 2020

  Verifikace teplotního průběhu po výšce segmentu štíhlé předpjaté konstrukce s důsledky pro dlouhodobé sledování, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Vplyv predpätia na krátke ŽB konzoly určený pomocou experimentu a pokročilého softvéru, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  CK01000042, Upřesnění zbytkové únosnosti předpjatých mostů, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2019

  Analýza ověřovacích zatěžovacích zkoušek zesílených mostů dodatečným předpětím, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Možnosti identifikace porušení hydroizolace mostů pomocí senzorů, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Čištění dat dlouhodobého sledování betonového mostu ovlivněného změnou teploty, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Modelování horizontálně předpjatého zdiva a jeho verifikace měřením, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Možnosti optimalizace zesílení mostů volnými kabely, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Analýza vzájemného ovlivňování předpínacího lana a chráničky při menších poloměrech, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Analýza distribuce zatížení na zesílených zděných klenbových mostech, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Efektivita použití příčného předpětí u zděných mostních kleneb, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  UTB VE ZLÍNĚ-revizní st.posudek-Klusáček, zahájení: 07.10.2015, ukončení: 10.12.2015
  Detail

  SŽDC - udr. práce - Klusáček, zahájení: 09.06.2015, ukončení: 10.12.2015
  Detail

  SCHOTT - aut. dozor - Klusáček, zahájení: 01.06.2015, ukončení: 30.09.2015
  Detail

 • 2014

  Consultest - Techn. činnost - Klusáček, zahájení: 11.12.2014, ukončení: 27.03.2015
  Detail

  SCHOTT-Zasílení vazníků-Klusáček, zahájení: 03.07.2014, ukončení: 30.09.2014
  Detail

  SCHOTT-Posouzení návrhů-Klusáček, zahájení: 31.03.2014, ukončení: 20.05.2014
  Detail

  IDS-Diagn. průzkum betonu, zahájení: 23.01.2014, ukončení: 28.02.2014
  Detail

  PŮSOBENÍ MONOSTRENDU V SEDLECH (DEVIATORECH), zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Verifikace tenzometrického a geodetického měření při dlouhodobém sledování konstrukce, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Inovační voucher, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 30.04.2014
  Detail

 • 2013

  Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami, zahájení: 02.01.2013, ukončení: 14.12.2013
  Detail

  Stanovení úhlu roznosu zatížení zděných konstrukcí předepnutých rovnoběžně s ložnou spárou s následnou kalibrací numerického modelu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Stanovení vlivu tuhosti roznášecích prvků na rozdělení namáhání v horizontálně předpjatém stěnovém pásu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Zesilování reálných mostních konstrukcí pomocí provizorních podpěr s řiditelnou proměnnou tuhostí, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Konstrukce z předpjatého betonu a jejich statická analýza, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Mezní únosnost zesílené krátké konzoly, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Stanovení krátkodobých a dlouhodobých deformačních charakteristik zdiva in situ, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Stabilizace klenby předpětím po předchozí simulaci porušení posunem podpor., zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Verifikace přetvárných charakteristik zdiva při předpínání a limitních hodnot předpětí při sanacích historických zděných konstrukcí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail