doc. Ing.

Ladislav Klusáček

CSc.

FAST, BZK – docent

+420 54114 7854
Ladislav.Klusacek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Publikace

 • 2024

  BOBEK, L.; KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A. Effective strengthening of reinforced concrete corbels using post-tensioning. ENGINEERING STRUCTURES, 2024, roč. 305, č. 1, s. 1-17. ISSN: 0141-0296.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KLUSÁČEK, L.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; OLŠÁK, M.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; SVOBODA, A.; ŠIMEK, O.; ZICH, M. Hodnocení stavu prefabrikované předpjaté střešní konstrukce. Stavebnictví, 2024, roč. 28, č. 04/2024, s. 28-33. ISSN: 1802-2030.
  Detail | WWW

 • 2023

  KLUSÁČEK, L.; ZICH, M.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M.; ŠIMEK, O.; KOLÁČEK, J.; BOBEK, L.; STRNAD, J. Hodnocení stavu prefabrikované předpjaté střešní konstrukce. 29. Betonářské dny 2023: sborník ke konferenci. Listopad, 2023. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2023. s. 170-181. ISBN: 978-80-908943-0-3.
  Detail

  MUROŇ, V.; KLUSÁČEK, L. Reliability of the grouting of tendons under consideration of uncertainties under on-site conditions. In MATEC Web Conf. Volume 385, 2023, The 15th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for the PhD. Students and Young Scientists – Young Scientist 2023 (YS23). MATEC Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2023. s. 1-12. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MUROŇ, V.; KLUSÁČEK, L. Spolehlivost injektáže kabelových kanálků s přihlédnutím k nejistotám na stavbách. Juniorstav 2023 Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2023. s. 299-304. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail | WWW

  KLUSÁČEK, L.; ZICH, M.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; OLŠÁK, M.; SVOBODA, A.; ŠIMEK, O.; KOLÁČEK, J.; BOBEK, L.; STRNAD, J. Hodnocení stavu prefabrikované předpjaté střešní konstrukce. Zborník príspevkov z 12. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Smolenice: Spektrum STU, 2023. s. 73-81. ISBN: 978-80-227-5370-8.
  Detail

 • 2022

  KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.; BUREŠ, J. Prestressed footbridge over Morava River in Kroměříž - strengthening, rehabilitation and measurement using geodetic method in combination with advanced optical methods. 5. Brückenkolloquium. Esslingen: Technische Akademie Esslingen e. V., 2022. ISBN: 978-3-8169-3549-0.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M.; POŽÁR, M. Oprava lávky přes Moravu v Kroměříži - diagnostika, zesílení, rehabilitace, sledování. MOSTY 2022 27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2022. s. 238-245. ISBN: 978-80-86604-84-8.
  Detail | WWW

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L. Experimental measurement of the anchorage length of interrupted prestressing reinforcement. 5. Brückenkolloquium. Esslingen: Technische Akademie Esslingen e. V., 2022. ISBN: 978-3-8169-3549-0.
  Detail

  OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.; NEČAS, R. Long-term Behavior of Prestressed Bridge After Reconstruction & Strengthening by P-T. 18th International Conference: Structural Faults + Repair-2022. Edinburgh: 2022. ISBN: 0-947644-88-1.
  Detail

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L.; OLŠÁK, M. Method of Repairing Old Concrete Bridges. 18th International Conference: Structural Faults + Repair-2022. Edinburgh: 2022. ISBN: 0-947644-88-1.
  Detail

 • 2021

  KLUSÁČEK, L. Hrad Helfštýn Statické zabezpečení stavby a jejích částí. Materiály pro stavbu, 2021, roč. 26, č. 1, s. 48-51. ISSN: 1213-0311.
  Detail | WWW

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; PĚKNÍK, R.; SVOBODA, A. Transverse prestressing and reinforced concrete as the key to restoration of masonry arch bridges. ENGINEERING STRUCTURES, 2021, roč. 245, č. 1, s. 1-20. ISSN: 0141-0296.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NEČAS, R.; KLUSÁČEK, L.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M. Diagnostický průzkum lanových závěsů. MOSTY 2021 26. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2021. s. 169-175. ISBN: 978-80-86604-86-2.
  Detail | WWW

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L. Dodatečné předpínání historických železobetonových mostů. MOSTY 2021 26. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2021. s. 176-181. ISBN: 978-80-86604-86-2.
  Detail | WWW

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J.; OLŠÁK, M. Anchorage length of patented wire cables in prestressed bridge girders. Koroze a ochrana materiálů, 2021, roč. 65, č. 3, s. 92-96. ISSN: 0452-599X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M. Podrobný diagnostický průzkum lanových závěsů. Silnice a železnice, 2021, roč. 16, č. 3/2021, s. 95-98. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

 • 2020

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J.; OLŠÁK, M.; BOBEK, L. Experimentální měření kotevní délky předpínací výztuže mostního prefabrikovaného nosníku I-73. 27. Betonářské dny, sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 133-139. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M. Diagnostický průzkum závěsů mostu s ověřením rektifikace. 27. Betonářské dny, sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 127-132. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

 • 2019

  KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A. Diagnostika předpínacích kabelů semidestruktivní metodou. In MOSTY 2019 24. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 239-244. ISBN: 978-80-86604-79-4.
  Detail

  SUZA, D.; KLUSÁČEK, L.; SUZA, I.; REICHENBACH, S.; GASSNER, G. Temporäre Brückenverstärkung für Sondertransporte. Beton und Stahlbeton, 2019, roč. 114, č. 10, s. 790-796. ISSN: 0005-9900.
  Detail | WWW

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M. Statické zajištění lávky pro pěší přes řeku Moravu v Kroměříži. In 26. Betonářské dny 2019, Sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-9. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; SUZA, D. Short-term bridge strengthening method. In 5th fib Congress in Melbourne, Australia (2018) proceedings (PDF). Switzerland: Federation Internationale du Beton (fib), 2019. s. 1970-1976. ISBN: 978-1-877040-15-3.
  Detail

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L.; OLŠÁK, M. Strengthening and Rehabilitation of U-Shaped RC Bridges Using Substitute Cable Ducts. Advances in Materials Science and Engineering, 2019, roč. 2019, č. 8920718, s. 1-21. ISSN: 1687-8442.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PERLA, J.; KLUSÁČEK, L.; KOLÁČEK, J.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; ZLÁMAL, M. Smykové zesílení poškozené střešní konstrukce - poznatky z monitoringu. In 26. Betonářské dny 2019 Sborník příspěvků konference. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A. Vliv vnějších podmínek na stavební konstrukci z pohledu statika. In Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií, odborný seminář. Brno: 2019. s. 80-85. ISBN: 978-80-02-02876-5.
  Detail

 • 2018

  STRNAD, J.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L. Mezinárodní konference ZDRAVÉ DOMY 2018. In Zdravé domy 2018. Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2018. s. 15-20. ISBN: 978-80-904593-5-9.
  Detail

  OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Partial problems during long-term monitoring of concrete bridges after reconstruction. In Proceedings of The 12th International PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 1033-1038. ISBN: 978-80-01-06401-6.
  Detail | WWW

  PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; POŽÁR, M.; DUCHÁČ, P. Load transfer in horizontally prestressed masonry wall. In Proceedings of The 12th International PhD Symposium in Civil Engineering. Prague: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 901-906. ISBN: 978-80-01-06401-6.
  Detail | WWW

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L. Possibility of Increasing the Load Bearing Capacity of Parapet Bridge Structures. In 24th Concrete Days 2017, 24th International Conference Concrete Days 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 319-324. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L. Strengthening of Reinforced Concrete Bridges by Post-Tensioning. In Proceedings of The 12th International PhD Symposium in Civil Engineering. Prague: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 923-930. ISBN: 978-80-01-06401-6.
  Detail

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L. Results of Short-term Experiments with Monostrands in Saddles with Small Radii. In 24th Concrete Days 2017, 24th International Conference Concrete Days 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 147-153. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

 • 2017

  KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A. Strengthening of bridges by post-tensioning using monostrands in substituted cable ducts. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, roč. 236, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; PĚKNÍK, R. Effective Way to Reconstruct Arch Bridges using Concrete Walls and Transverse Strands. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, roč. 236, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KLUSÁČEK, L.; DUCHÁČ, P.; BAŽANT, Z. Dlouhodobé sledování poruch historických staveb. Zprávy památkové péče, 2017, roč. 2016/ 76, č. 6, s. 637-642. ISSN: 1210-5538.
  Detail

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L. Výsledky krátkodobých pokusů s monostrandy v sedlech s malými poloměry. In 24. Betonářské dny 2017 Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  STRNAD, J.; KLUSÁČEK, L.; VEJPUSTEK, Z. Předpínání překladů při rekonstrukcích pro eliminaci průhybu. TZB-info, 2017, roč. 19, č. 28, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L. Restoration of arch bridge by additional horizontal prestressing. In ADVANCES IN CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES - Keynote Lectures & Abstracts, 9th International Conference AMCM` 2017. Gliwice, Poland: Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology, 2017. s. 97-98. ISBN: 978-83-7880-460- 4.
  Detail

  OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Dílčí problémy při dlouhodobém sledování betonových mostů po rekonstrukci. In 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 Sborník ke konferenci. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L. Restoration of arch bridge by additional horizontal prestressing. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier Ltd, 2017. s. 447-454. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

  PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L. Long-action of additional horizontal prestressing on masonry. Procedia Engineering, 2017, roč. 195, č. 1, s. 67-72. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L. Možnosti zvýšení kapacity parapetních mostních konstrukcí. In 24. Betonářské dny Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

 • 2016

  KLUSÁČEK, L.; PĚKNÍK, R. Reconstruction of Arch Bridges using Concrete Walls and Trans- versal Strands. In 2. Brückenkolloquium Beurteilung, Ertüchtigung und Instandsetzung von Brücken - Tagungschandbuch 2016. Esslingen, Deutschland: Technische Akademie Esslingen, 2016. s. 203-206. ISBN: 978-3-943563-26- 9.
  Detail

  PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L. Influence of horizontal prestressing on masonry arch bridge. In 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture for PhD. Students and Young Scientist below 35 years old. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil engineering, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-2537- 8.
  Detail

  BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; FIXEL, J. Verification of Strain Gauge and Geodetic Measurements during Long-term Monitoring of Gagarin Bridge in Working Conditions. In Applied System Innovation: Proceedings of the 2015 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2015). 1. Osaka, Japan: CRC Press, 2016. s. 21-24. ISBN: 978-1-138-02893-7.
  Detail | WWW

  OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin". In 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník ke konferenci. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

  SVOBODA, A.; STARÝ, M.; KLUSÁČEK, L. Studie chování volných předpínacích lan tzv. monostrandů. In 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016, Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KREJČIŘÍKOVÁ, H.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J. Interaction between continuous welded rail and bridges with relatively large expansion length. In Road and Rail Infrastructure IV. Road and Rail Structure IV. Zagreb: University of Zagreb, 2016. s. 405-411. ISSN: 1848-9842.
  Detail

  PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L. Long- duration action of additional horizontal prestressing on masonry. CRRB 2016 - 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Brno: WTA CZ, 2016. s. 141-141. ISBN: 978-80-02-02701- 0.
  Detail

 • 2015

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; VOLF, M.; PASEKA, A. Zesilování základů předpjatými konzolami a klenbami - věž radnice ve Vyškově. Beton TKS, 2015, roč. 15, č. 6, s. 28-33. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J. Diagnostics of a Historical Bridge Using Measuring Methods and Inverse Analysis. In Modern Design Technologies and Experiment for Advanced Manufacture and Industry. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 1064-1069. ISBN: 978-3-03835-460- 4.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J. Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami. Závěrečná zpráva. Brno: 2015. s. 1-163.
  Detail

  POŽÁR, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Výsledky stabilizace železniční mostní klenby příčným předpětím. In Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/ bridges 2015. 2015. Brno: SEKURON s.r.o., 2015. s. 249-254. ISBN: 978-80-86604-65- 7.
  Detail

  DVOŘÁK, T.; SVOBODA, P.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Ocelobetonová mostovka viaduktů přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka na silnici I/ 11. Beton TKS, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 14-21. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2014

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. Historické konstrukce ztužené lany. Zprávy památkové péče, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 61-66. ISSN: 1210- 5538.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J. Zesilování průmyslových hal. In Školící materiály k semináři REKONSTRUKCE A SANACE. Brno: 2014. s. 59-82. ISBN: 978-80-214-4934- 3.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; MITRENGA, R. STABILIZATION OF BAROQUE WALL USING WIDENING OF THE FOUNDATIONS AND VERTICAL PRESTRESSING. In Structural Faults and Repair - 2014. Edinburgh: 2014. s. 1-8. ISBN: 0-947644-75- X.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; FIŠER, Z.; VOJKŮVKA, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Geodetic Monitoring for the Diagnostics of a Historical Railway Bridge. In GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014. 1. Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, 2014. s. 1-9. ISBN: 978-80-553-1781- 6.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M. Ověření spolupůsobení oddělených částí mostních kleneb. In Sborník příspěvků 19.mezinárodního sympozia MOSTY/ BRIDGES2014. 2014. Brno: Sekurkon s.r.o., 2014. s. 267-272. ISBN: 978-80-86604-62- 6.
  Detail

  STARÝ, M.; KLUSÁČEK, L. Chování předpínacích lan v sedle. In Sborník přednášek sanace betonových konstrukcí 2014. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 34-40. ISBN: 978-80-905471-1- 7.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. K článku Stabilizace klenbových pásů barokního kostela sv. Michaela Archanděla. Stavebnictví, 2014, roč. 2014, č. 01, s. 87-88. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

 • 2013

  DUCHÁČ, P.; KLUSÁČEK, L. DLOUHODOBÝ MONITORING PŘÍZNAKŮ PORUCHY – PODKLAD OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU STABILIZACE KONSTRUKCE. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 208-214. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  SUZA, D.; KLUSÁČEK, L. DOČASNÉ ZESÍLENÍ MOSTU PODEPŘENÍM NOSNÉ KONSTRUKCE SKUPINOU PRUŽNÝCH STOJEK – INTERAKCE PODPĚRNÉHO SYSTÉMU S NOSNOU KONSTRUKCÍ. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 42-48. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  FIXEL, J.; KLUSÁČEK, L. PROBLEMATIKA SLEDOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO CHOVÁNÍ PŘEDPJATÉHO MOSTU PO REKONSTRUKCI. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 215-222. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J. Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami. Brno: 2013. s. 1-31.
  Detail

  VOLF, M.; KLUSÁČEK, L.; CHALABALA, J. ZESÍLENÍ KRÁTKÝCH KONZOL PŘEDPÍNACÍMI LANY. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 75-81. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; BAŽANT, Z. Stabilizace klenbových pásů barokního kostela sv. Michaela Archanděla. Stavebnictví, 2013, roč. 2013, č. 06, s. 28-33. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M. Stabilizace barokní zdi přepínacími lany a rozšířením základu. Beton TKS, 2013, roč. 13, č. 2, s. 24-28. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M. Stabilizace barokní zdi svislým předpětím. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 64-68. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

 • 2012

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. ZESILOVÁNÍ ZMĚNOU STATICKÉ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH SKELETŮ PŘEDPÍNACÍMI KABELY. In Sborník příspěvků betonářské dny 2012, Bratislava. 2012. Bratislava: STU v Bratislavě, 2012. s. 349-354. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Viadukt Křenová - podrobná analýza. In 17. Mezinárodní sympozium Mosty/ Bridges 2012. 2012. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 241-246. ISBN: 978-80-86604-56- 5.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Identifikace příčin poklesů železniční mostní konstrukce. Silnice a železnice, 2012, roč. 7, č. 5, s. 64-71. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  VOLF, M.; KLUSÁČEK, L. ZESÍLENÍ ZÁBRADELNÍHO MOSTU Z 30. LET MINULÉHO STOLETÍ. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 354-363. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  DUCHÁČ, P.; KLUSÁČEK, L. VLIV NEVHODNÉ VOLBY KOTVENÍ VOLNĚ STOJÍCÍCH VYSOKÝCH KOMÍNŮ. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 364-6372. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Identification of basic material properties of the masonry arch bridge using full- scale load test. In 10th International Conference NDT 2012, Non- Destructive Testing in Engineering Practice. 2012. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2012. s. 40-50. ISBN: 978-80-7204-823- 6.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. Postupy a detaily při dodatečném předpínání. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 17-22. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  SUZA, D.; KLUSÁČEK, L. Dočasné zvýšení zatížitelnosti mostu podepřením nosné konstrukce. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 347-353. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; STRNAD, J.; MITRENGA, R. Replacement and relocation of reinforced frame columns. In Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - Abstract and exhibition showguide. Edinburgh, UK: Engineering technic press, 2012. s. 44-44. ISBN: 0-947644-70- 9.
  Detail

  SUZA, D.; KLUSÁČEK, L. Nadměrné průhyby stropní desky. Stavitel, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 30-32. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z. Stanovení deformačních charakteristik zdiva. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 6-14. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2011

  KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Průběžné sledování rekonstrukce předpjatého železničního mostu z roku 1961. In 16. mezinárodní sympozium Mosty 2011. 1. Brno: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 223-228. ISBN: 978-80-86604-52- 7.
  Detail

  KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L. Rekonstrukce silně narušené cihelné klenby na místní komunikaci. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 22-28. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; ŠEDIVÝ, J.; NEČAS, R.; DOBIÁŠ, L.; TERŠEL, M. Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín - Ostrava Kunčice ("GAGARIN"). In Železniční mosty a tunely. 1. Praha: SUDOP Praha a.s., 2011. s. 77-82.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Měřící technologie při rekonstrukci předpjatého mostu Gagarin. Silnice a železnice, 2011, roč. 6, č. 1, s. IX (XV s.)ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; STRNAD, J. VÝMĚNA A PŘESUN SLOUPŮ ŽELEZOBETONOVÉHO RÁMU S VYUŽITÍM PŘEDPÍNACÍCH KABELŮ. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 6, s. 12-16. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; POSPÍCHAL, O. Diagnostika a posouzení cihelné klenby pod zámeckým parkem v Moravském Krumlově. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 169-178. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L. Rekonstrukce silně narušené cihelné klenby mostu ve Džbánicích. Materiály pro stavbu, 2011, roč. 17, č. 6, s. 42-45. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L. a kol. Výzkum chování zděných konstrukcí na Fakultě stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. s. 40-43. ISBN: 978-80-553-0748- 0.
  Detail

  BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; ŠVÁBENSKÝ, O. Measuring Technology During Reconstruction of Prestressed Gagarin Bridge. In INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying. 1. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2011. s. 229-236. ISBN: 978-953-6082-15- 5.
  Detail

  POŽÁR, M.; KLUSÁČEK, L. Kotvení ocelových desek do zdiva příčně předpjatým spojem. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 252-259. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  SUZA, D.; KLUSÁČEK, L. Nadměrné průhyby stropní desky, příčiny, řešení. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 246-251. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  FIXEL, J.; KLUSÁČEK, L. Sanace historického komína výšky 40 m. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 210-218. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  DUCHÁČ, P.; KLUSÁČEK, L.; TERZIJSKI, I.; POŽÁR, M.; VOLF, M. Stanovení modulu pružnosti zdiva pomocí jednolanového napínacího lisu. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 178-185. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  VOLF, M.; KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. Zesílení základů radniční věže předpjatými konzolami. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 204-209. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J. Rekonstrukce klenbových mostů betonovými čely a příčnými předpínacími kabely. Silnice a železnice, 2011, roč. 6, č. 2, s. 23-29. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

 • 2010

  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J. Sanace a zesilování klenbových mostů betonovými čely s příčnými předpínacími kabely. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 132-143. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. Dvoupodlažní vestavba do původního krovu renesančního objektu. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 202-209. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

 • 2009

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; PODROUŽKOVÁ, B. Zesilování pilířů a zdí. Sanace betonových konstrukcí, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 178-185. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

 • 2008

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. Trvanlivá stabilizace objektu předpětím a vodorovné dotvarování zdiva. Materiály pro stavbu, 2008, roč. 14, č. 9, s. 24-28. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L. Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách. Geotechnika, 2008, roč. 11, č. 4, s. 16-20. ISSN: 1211- 913X.
  Detail

  PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L. Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílových zeminách. Geotechnika, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 16-20. ISSN: 1211- 913X.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J. Oprava uložení kovacího lisu 630 t dodatečně předpjatými konzulami. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 278-283. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

 • 2007

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; URBAN, J. Mezní únosnost segmentů mostovky lávky pro pěší. In Česko - Slovenská konference EXPERIMENT 07. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 193-198. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. Rekonstrukce barokního zámečku. Sanace betonových konstrukcí, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 164-170. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I.; BAŽANT, Z. Model pro ověření odezvy cihelného lzdiva při vnějším předpínání. In Experiment 2007 - sborník Česko- Slovenské konference. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 199-204. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; SLEPIČKA, P. Experimentální ověření vlivu předpětí dodatečně zesílených krátkých konzul při provozním zatížení. In Experiment 2007 - sborník Česko- Slovenské konference. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Metodika zatěžovací zkoušky segmentů mostovky v příčném směru. Dílcí výzkumná zpráva centra CIDEAS za rok 2007 č. 2233- 8. 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-22.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Metodology of loading test of segments of a bridge deck in transversal direction. In Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 81-82. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; PASEKA, A. Inženýrsko-geologický průzkum, závady a zesilování plošných základů. In 35. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2007, Sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 89-94. ISBN: 978-80-7204-544- 0.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Metodika sanace trhlin v prvcích z vysokopevnostního betonu. In Technické listy 2007 Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 83-84. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Metodika zatěžovací zkoušky segmentů mostovky v příčném směru. In Technické listy 2007 Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 81-82. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Methodology of repair of cracks in segments made from high performance concrete. In Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 83-84. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Metodika sanace trhlin v prvcích z vysokopevnostního betonu. Dílčí výzkumná zpráva centra CIDEAS za rok 2007. 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-9.
  Detail

 • 2005

  KLUSÁČEK, L.; MITRENGA, R. Sanace klenbových mostů dodatečným předpětím bez omezení provozu. Sanace betonových konstrukcí, 2005, č. 1, s. 108-111. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; CHALABALA, J.; SOLAŘÍK, M. Návrh předkpínané železobetonové dělící stěny. In 12. Betonářské dny 2005, Sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost a ČBS servis, s.r.o., 2005. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z. Ověření významu vnějších vlivů na chování stropů z keramických tvarovek Hurdis. Materiály pro stavbu, 2005, roč. 11, č. 3, s. 52-56. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L. Široké možnosti zesilování zděných konstrukcí předpínacími kabely. In Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 120-126. ISBN: 80-903501-6- X.
  Detail

  CHALABALA, J.; KLUSÁČEK, L.; SOLAŘÍK, M. Zesilování železobetonových halových konstrukcí. In Zesilování betonových a zděných konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 77-87. ISBN: 80-903501-6- X.
  Detail

  KLUSÁČEK, L. Zesilování betonových a zděných konstrukcí předpětím - předpoklady a metody. In Zesilování betonových a zděných konstrukcí - Sborník příspěvků. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 113-119. ISBN: 80-903501-6- X.
  Detail

 • 2004

  KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z. Stabilizace nosných stěn svislým předpětím. In Zděné a smíšené konstrukce 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2004. s. 142 ( s.)ISBN: 80-903501-1- 9.
  Detail

  KLUSÁČEK, L., NEČAS, R. Zkouška mezní únosnosti předpjaté mostovky. In Experiment ´ 04. Brno: CERM, s.r.o. 2004, 2004. s. 183 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; MITRENGA, R. Železobetonová mostní deska malého rozpětí, zvýšení zatížitelnosti dodatečným předpětím. Sanace betonových konstrukcí, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 126-129. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; CHALABALA, J.; KLUSÁČEK, L. Spolehlivostní analýza zesílení konzoly sloupu jeřábové dráhy předpětím. In 11. Betonářské dny 2004, konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: 2004. s. 300 ( s.)ISBN: 80-903501-3- 5.
  Detail

  KLUSÁČEK, L., PĚNČÍK, J., BUREŠ, J., VITULA, A. Měření přetvoření kleneb železničního viaduktu. In Experiment 04. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, 2004. s. 189 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Rekonstrukce objektu s použitím lokálně podepřených a předpjatých stropních desek. In 11. Betonářské dny 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis spol. s r. o., 2004. s. 444-449. ISBN: 80-903501-3- 5.
  Detail

  BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I. Experimentální ověření vnějších vlivů na chování stropů k keramických tvarovek Hurdis. In Experiment 04. Brno: Cerm s.r.o., 2004. s. 581-588. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

 • 2003

  KLUSÁČEK, L., MITRENGA, R., HRŮZA, P. Efektivní zesílení zábradelního mostu na třídu B. Sanace betonových konstrukcí, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 99 ( s.)ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z. Nenadálé problémy při realizaci základů objektů. Sanace betonových konstrukcí, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 201 ( s.)ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KLUSÁČEK, L., STRNAD, J. Předpínání železobetonových obloukových vazníků. In 10. betonářské dny 2003. Pardubice: Česká betonářská společnost, ČSSI, 2003. s. 399 ( s.)ISBN: 80-239-1840- 0.
  Detail

  KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z. Repair of Structures using Prestressing Cables Routing in Functional Directions. In Abstracts of the Tenth International Conference Structural Faults and Repair. London: University of Edinburgh, Professor M. C. Forde, 2003. s. 184 ( s.)ISBN: 0-947644-52- 0.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; PĚNČÍK, J. Analýza Jezernického viaduktu cihelného. In Vývoj a aplikace MKP systémů pro analýzu stavebních konstrukcí. Brno: FAST, VUT v Brně, 2003. s. 1-11. ISBN: 80-86433-21- 8.
  Detail

  KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z. MINULOST A SOUČASNOST HISTORICKÝCH KLENEB, ZAJIŠŤOVÁNÍ KLENEB PŘEDPÍNÁNÍM. Sanace betonových konstrukcí, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 340-346. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; PĚNČÍK, J. Zvýšení únosnosti krátkých konzol železobetonových sloupů předpětím. In Vývoj a aplikace MKP systémů pro analýzu stavebních konstrukcí. Brno: FAST, VUT v Brně, 2003. s. 1-8. ISBN: 80-86433-21- 8.
  Detail

  TERZIJSKI, I., KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z. Analýza použitelnosti běžné žebírkové výztuže pro kotvení prvků stavebních konstrukcí. Beton TKS, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 31-34. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KLUSÁČEK, L., ŠULÁK, P. VYUŽITÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ ZDĚNÉ MOSTNÍ KLENBY PŘI REKONSTRUKCI MOSTU. In Sanace a rekonstrukce staveb. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. s. 346 ( s.)ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

 • 2002

  KLUSÁČEK, L., KOVÁR, M. Oprava mostu 05735-3 ve Vsetíně - zesílení NK předpětím a jeho realizace. In Mosty 2002. Brno: Sekurkon Brno prostřednictvím Akademického nakladatelství CERM s r.o., 2002. s. 311 ( s.)ISBN: 80-7204-235- 1.
  Detail

  KLUSÁČEK, L., MITRENGA, R. Zvyšování únosnosti konstrukcí metodou dodatečného předpětí volnými kabely. Sanace betonových konstrukcí, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 131-134. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KLUSÁČEK, L. Strengthening of reinforced bridges by prestressing. In Concrete and concrete structures. Žilina: EDIS- Univesity of Žilina publisher, 2002. s. 315 ( s.)ISBN: 80-7100-954- 7.
  Detail

  BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L. Geodetické měření při statickém zajištění věžě radnice ve Vyškově na Moravě. In Interdisciplinárne aplikácie fotogrammetrie a inžinierskej geodézie. Bratislava: STU Bratislava, 2002. s. 9 ( s.)ISBN: 80-227-1778- 9.
  Detail

  KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z. Variantní vedení lan při předpínání objektů. In Zděné a smíšené konstrukce 2002. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2002. s. 55 ( s.)ISBN: 80-238-9643- 1.
  Detail

  BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L. Statika při rekonstrukcích objektů. Statika při rekonstrukcích objektů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. ISBN: 80-214-2058- 8.
  Detail

  BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L. Statika při rekonstrukcích objektů. 2. vydání. Statika při rekonstrukcích objektů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2002. s. 1-89. ISBN: 80-214-2058- 8.
  Detail

  KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z. Stabilisirung eines geneigten Rathausturmes. In 3. Kolloquium 22. und 23. Januar 2002 Bauen in Boden und Fels. Ostfildern: Technische Akademie Esslingen, Ostfildern, 2002. s. 221-227. ISBN: 3-924813-49- 3.
  Detail

 • 2001

  KLUSÁČEK, L., SOLAŘÍK, M., CHALABALA, J. Zvýšení únosnosti konzol průmyslové haly předpětím. In Betonářské dny 2001 - Sborník ke konferenci. Pardubice: Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 374 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  BAŽANT, Z., BROŽ, R., KLUSÁČEK, L. Předepnutí základu radniční věže ve Vyskově. In Betonářské dny 2001 Sbornik příspěvků. Ediční středisko ČVUT Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 367-364. ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L. Stabilizace věže a její odezva na ztužování. In Sanace a rekonstrukce staveb 2001. Praha: 2001. s. 320-323. ISBN: 80-02-01433- 2.
  Detail

  BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., PODROUŽKOVÁ, B. Zkušenosti se zesilováním základů pomocí mikrohřebů. In Sanace betonových konstrukcí, sborník přednášek Sanace 2001. SSBK Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2001. s. 89- 95 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L. Stabilisierung eines geneigten Rathausturmes. In 3.Kolloquium "Bauen in Boden und Fels". Esslingen: Technische Akademie Esslingen, 2001. s. 221-226. ISBN: 3-924813-49- 3.
  Detail

  BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L. Stabilisation of Deflected Town Hall Tower. In Proceedings of Structural Faults + Repair - 01. London, UK: Elsevier Science, Ltd, Oxford, UK, 2001. s. 258-268.
  Detail

  BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., TERZIJSKI, I. Zpevňování zdiva mikrohřeby. Materiály a technologie pro stavbu, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 34-36. ISSN: 1211- 0787.
  Detail

 • 2000

  KLUSÁČEK, L. Zvyšování únosnosti mostních konstrkcí. Stavitel, 2000, roč. 2000, č. 9, s. 28- 29 ( s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.