Detail projektu

Čištění dat dlouhodobého sledování betonového mostu ovlivněného změnou teploty

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Podstatou projektu je zaměření se na problémy spojené s vyhodnocováním dlouhodobého sledování mostů po rekonstrukci významně ovlivněného změnou teploty konstrukce. Navrhovatel projektu vychází ze zkušeností nabytých v průběhu několikaletého sledování předpjatého mostu po zesílení dodatečným předepnutím monostrandy a spřažení novou železobetonovou deskou. Účelem monitoringu konstrukce je ověření předpokladů projektu v dlouhodobém provozu a prokázání vhodnosti použité technologie pro sanaci obdobných objektů v železniční síti.

Označení

FAST-J-18-5433

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Olšák Martin, Ing. - hlavní řešitel
Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Partial problems during long-term monitoring of concrete bridges after reconstruction. In Proceedings of The 12th International PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 1033-1038. ISBN: 978-80-01-06401-6.
Detail