Detail projektu

Verifikace teplotního průběhu po výšce segmentu štíhlé předpjaté konstrukce s důsledky pro dlouhodobé sledování

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Mezi architektonicky zajímavé konstrukce patří lávky ve formě předpjatého pásu. V případě těchto štíhlých konstrukcí má teplota zásadní vliv na velikost jejich vzepětí. Při záporných teplotách se průvěs pásu zmenšuje, naopak při vysokých kladných teplotách se průvěs zvětšuje. Správné určení teplotního namáhání průřezu (po výšce) s ohledem na historii vývoje teplot v daném období má stěžejní význam pro dlouhodobé geodetické sledování, které potvrzuje správnost výpočetních modelů při kontrole případně při návrhu oprav.

Označení

FAST-S-20-6409

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Požár Michal, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Bobek Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Čtvrtlík Libor, Ing. - spoluřešitel
Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Velešík Marek, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

BOBEK, L.; JUŘÍČEK, L.; ČÍHAL, M.; KABELÁČ, J,; KONEČNÝ, M. Verification and validation of corbels strengthened by unbonded tendons and bars. In Solid State Phenomena 309. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 157-162. ISBN: 978-3-0357-1668-9. ISSN: 1012-0394.
Detail

VELEŠÍK, M.; POŽÁR, M.; NEČAS, R. VERIFIKACE TEPLOTNÍHO PRŮBĚHU PO VÝŠCE ŠTÍHLÉ KONSTRUKCE V ČASE. JUNIORSTAV 2021. 23. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: ECON publishing, s.r.o, 2021. s. 231-236. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Zesílení visutého pásu externím předpětím. 308602, patent. (2020)
Detail