doc. Ing.

Ladislav Klusáček

CSc.

FAST, BZK – docent

+420 54114 7854
Ladislav.Klusacek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Patenty

 • 2023

  užitný vzor
  KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Zařízení k osazení senzoru pro sledování vlastností injektážní malty. 37011, užitný vzor. (2023)
  Detail

 • 2020

  patent
  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Zesílení visutého pásu externím předpětím. 308602, patent. (2020)
  Detail

 • 2019

  užitný vzor
  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; PERLA, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Nosník opatřený předpjatým třmenem pro zesílení nosníku. 33439, užitný vzor. (2019)
  Detail

 • 2017

  patent
  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Sedlo pro předpínání nosných prvků. 306711, patent. (2017)
  Detail

 • 2015

  patent
  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Konstrukce statického zajištění obloukové klenby pomocí prostorově uspořádané předpínací výztuže. 305270, patent. (2015)
  Detail

 • 2009

  patent
  CHALABALA, J.; KLUSÁČEK, L.; SOLAŘÍK, M.; PĚNČÍK, J.; PEEM s.r.o.: Reinforced console column and the method of its production. 1705313, patent. Munich (2009)
  Detail

  patent
  CHALABALA, J.; KLUSÁČEK, L.; SOLAŘÍK, M.; PEEM, spol. s r.o.: Zesílený sloup na zvýšenou nosnost a způsob jeho výroby. 300893, patent. Praha (2009)
  Detail

  patent
  CHALABALA, J.; KLUSÁČEK, L.; SOLAŘÍK, M.; PĚNČÍK, J.; PEEM, spol. s r. o. Brno: Zpevněná konzola a způsob jejího zpevnění. 300892, patent. Praha (2009)
  Detail