Detail projektu

Možnosti identifikace porušení hydroizolace mostů pomocí senzorů

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Záměrem navrhovaného juniorského mezifakultního specifického výzkumu je studium možností včasné identifikace pronikání vlhkosti do mostovek z předpjatého betonu způsobující korozi předpínací výztuže skrze porušenou hydroizolaci mostovky pomocí vhodných vlhkostních senzorů zabudovaných přímo v betonu u nových, ale i existujících mostních konstrukcí. Podstatou výzkumu je vytvoření metodiky pro zabudování senzorů do mostovek, nalezení vhodných vlhkostních senzorů a experimentální ověření sběru dat včetně vyhodnocení dosažených výsledků.

Označení

FAST/FEKT-J-19-5804

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Svoboda Adam, Ing. - hlavní řešitel
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Krejčí Jakub, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav automatizace a měřicí techniky
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A. Vliv vnějších podmínek na stavební konstrukci z pohledu statika. In Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií, odborný seminář. Brno: 2019. s. 80-85. ISBN: 978-80-02-02876-5.
Detail

KREJČÍ, J. MONITORING OF BRIDGES CORROSION LEVEL. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. p. 596-600. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail