doc. Ing.

Ladislav Klusáček

CSc.

FAST, BZK – docent

+420 54114 7854
Ladislav.Klusacek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Tvůrčí aktivity

 • KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J.: ústředna GAGARIN; Tenzometrický měřící systém GAGARIN. železniční most GAGARIN v km 5,872 trati Český Těšín - Ostrava Kunčice. (funkční vzorek)
  Detail

 • KLUSÁČEK, L.; TERZIJSKI, I.: MM1; Měřící most pro sledování prostorové deformace zdiva. Vysoké učení technické v Brně, FAST, Veveří 95. (funkční vzorek)
  Detail

 • KLUSÁČEK, L.; TERZIJSKI, I.; DUCHÁČ, P.: DKP1; Duální kotvící prvek. Vysoké učení technické v Brně, FAST, Veveří 95, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.: Náhrada táhla klenby; Náhrada kovaného táhla v konstrukčním systému klenba s táhlem předpínacím kabelem vedeným po rubu klenby. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00, Brno;. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/klusacek.l. (ověřená technologie)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/klusacek.l, počet stažení: 1
  Detail

 • KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M.: Ramenát; Ramenátový zesilovač pro sledování přetváření průřezu klenby. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FV_Ramenat.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FV_Ramenat.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.: Ověření spolupůsobení; Technologie ověření spolupůsobení oddělených částí mostní klenby. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/ZT_spol_klenby.pdf. (ověřená technologie)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/ZT_spol_klenby.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.: KGT15; Vzájemná kalibrace geodetických a tenzometrických měření u mostních konstrukcí v provozních podmínkách. most Gagarin, Chotěbuz. (ověřená technologie)
  Detail

 • KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; CHALABALA, J.; PINKAS, K.: Zařízení pro testy konzol; Zařízení pro testování mezní únosnosti krátkých konzol. hala PEEM s.r.o., Zbraslav. URL: https://www.fce.vutbr.cz/BZK/pozar.m/VaV/Kratke_konzoly.pdf. (funkční vzorek)
  https://www.fce.vutbr.cz/BZK/pozar.m/VaV/Kratke_konzoly.pdf, počet stažení: 0
  Detail

 • KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.: CK01000042-V7; Přípravek pro ověření injektáže a koroze v oblasti před kotvou. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 601 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; SVOBODA, A.: CK01000042-V2; Přípravek pro mechanické provádění semi-destruktivní diagnostiky. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 601 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.: CK01000042-V13; Způsob rozmístění semi-destruktivních sond pro náležité vystižení stavu předpínacích kabelů v konstrukci. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 601 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M.: CK01000042-V12; Způsob osazení senzoru pro trvalé sledování vlastností injektážní malty. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 601 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.: CK01000042-V1; Metodika pro posouzení zbytkové únosnosti předpjatých mostů. Ministerstvo dopravy České republiky. (metodika schválená)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.