prof. Ing.

Josef Štětina

Ph.D.

FSI, ÚADI – ředitel ústavu

+420 54114 3269
Josef.Stetina@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. Solidification model of a casting process and its irreplaceability. In 39TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. AIP Conference Proceedings, 2023. s. 1-6. ISBN: 978-0-7354-4325-9.
  Detail | WWW

  UŠIAK, M.; VANČURA, J.; KUČERA, P.; ŠTĚTINA, J. The Impact of the Steering Wheel Grip on Vehicle Control. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2023. s. 52-52.
  Detail

 • 2022

  BÖHM, M.; ŠTĚTINA, J.; SVÍDA, D. Exhaust Gas Temperature Pulsations of a Gasoline Engine and Its Stabilization Using Thermal Energy Storage System to Reduce Emissions. ENERGIES, 2022, roč. 15, č. 7, s. 1-16. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BÖHM, M.; UŠIAK, M.; ŠTĚTINA, J.; SVÍDA, D. The Exhaust Gas Temperature Instability Behind The Electrically Assisted Turbocharger. Scientific Proceeding KOKA 2022. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, 2022. s. 119-126. ISBN: 978-80-227-5215-2.
  Detail

  KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. Analysis of the Influence of Boundary Condition on Simulation Accuracy of Solidification Thermokinetics Model. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences, 2022. s. 1-6. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW

  ŠEBELA, K.; JANOUŠEK, M.; UŠIAK, M.; ŠTĚTINA, J. Multi temperature difference model of heat exchanger in GT-Suite. Scientific Proceedings KOKA 2022. 62. Bratislava: SPEKTRUM STU Publishing, 2022. s. 163-168. ISBN: 978-80-227-5215-2.
  Detail

 • 2021

  ŠTĚTINA, J.; BŘEZINA, M.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; NÁVRAT, T.; PETRUŠKA, J.; KOVÁŘ, J. PREDICTION OF SURFACE DEFECTS IN STRUCTURAL STEELS USING A REAL TIME COUPLED THERMAL-MECHANICAL MODEL. 2021. s. 1-10.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; BŘEZINA, M.; BÖHM, M. Small Cogeneration Unit with Heat and Electricity Storage. ENERGIES, 2021, roč. 14, č. 8, s. 1-13. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BŘEZINA, M.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. Comparison of optimization-regulation algorithms for secondary cooling in continuous steel casting. Metals, 2021, roč. 11, č. 2, s. 1-19. ISSN: 2075-4701.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠEBELA, K.; JANOUŠEK, M.; ŠTĚTINA, J. Laminar Flow Heat Transfer Model for 1D and 3D Modeling. Sborník přednášek. Praha: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, TECHNICKÁ FAKULTA, KATEDRA VOZIDEL A POZEMNÍ DOPRAVY, 2021. s. 184-191. ISBN: 978-80-213-3132-7.
  Detail | WWW

  MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. Solidification Model of a Casting process and Its Irreplaceability. AIP Conference Proceedings, 2021. s. 1-6.
  Detail

  BÖHM, M.; ŠTĚTINA, J.; SVÍDA, D. An analysis of the force acting on the apex seal of a rotary engine. Sborník přednášek KOKA 2021. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2021. s. 27-34. ISBN: 978-80-213-3132-7.
  Detail | WWW

  BŘEZINA, M.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; NÁVRAT, T.; KOVÁŘ, J. Quality prediction and crack occurrence minimization tool for continuous steel casting. 2021. s. 1-6.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J. Heat Transfer and Water Consumption of Water Spray Cooling of High-Temperature Surfaces: A Review on Empirical Correlations. Chemical Engineering Transactions, 2021, roč. 88, č. 1, s. 247-252. ISSN: 2283-9216.
  Detail | WWW

 • 2020

  ŠTĚTINA, J.; BÖHM, M.; BŘEZINA, M. Small Cogeneration Unit with Heat and Electricity Storage. Xi'an: PRES 20, 2020. s. 1-6.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; BŘEZINA, M.; MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; KLEMEŠ, J.; ŠTĚTINA, J. Dry cooling as a way toward minimisation of water consumption in the steel industry: A case study for continuous steel casting. Journal of Cleaner Production, 2020, roč. 275, č. 1, s. 123109-1 (123109-12 s.)ISSN: 0959-6526.
  Detail | WWW

  BÖHM, M.; SVÍDA, D.; ŠTĚTINA, J. ANALYSIS OF THE TEMPERATURE PULSATIONS OF THE EXHAUST GAS BEFORE THE THREE-WAY CATALYST. In ENGINEERING MECHANICS. Engineering Mechanics .... 1. BRNO: BRNO UNIV TECHNOL, FAC MECHANICAL ENGINEERING, 2020. s. 78-81. ISBN: 978-80-214-5896-3. ISSN: 1805-8248.
  Detail | WWW

  BŘEZINA, M.; NÁVRAT, T.; ŠTĚTINA, J.; KOVÁŘ, J.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; PETRUŠKA, J. COMPARISON OF TEMPERATURE AND MECHANICAL STRESS-STRAIN DISTRIBUTIONS OF STEEL BILLETS WITH SHARP AND ROUNDED CORNERS. In METAL - 2020 - 29th International Conference on Metallurgy and Materials. 1. TANGER Ltd., 2020. s. 51-56. ISBN: 9788087294970.
  Detail

  KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Investigation of a Temperature Field of the Steel Billet 150x150 mm Continuously Cast. In MATEC Web Conf. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2020. s. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  ŠTĚTINA, J.; BŘEZINA, M.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T. The real-time macro-solidification macro model for crack prediction. In Publisher Logo Conference Proceedings. 38TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. USA: AIP Publishing, 2019. s. 030043-1 (030043-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1858-5.
  Detail | WWW

  ŠTĚTINA, J.; BŘEZINA, M.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Construction design optimization of the secondary cooling zone for continuous casting. Conference Proceedings. 2019. s. 1-10.
  Detail

  KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Historie simulace nestacionárního teplotního pole tuhnoucích kovů při změně fáze a struktury. In Sborník přednášek z 56. slévárenských dnů. 1. Brno: Česká slévárenská společnost, z.s., 2019. s. 132-144. ISBN: 978-80-02-02882-6.
  Detail | WWW

  KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; BOHUNSKÝ, T.; KLEMEŠ, J.; ŠTĚTINA, J. Possibilities for the reduction of water consumption in steel industry and continuous steel casting: An overview. Chemical Engineering Transactions, 2019, roč. 76, č. 1, s. 211-216. ISSN: 2283-9216.
  Detail | WWW

  KLIMEŠ, L.; POSPÍŠIL, J.; ŠTĚTINA, J.; KRACÍK, P. Semi-empirical balance-based computational model of air-cooled condensers with the A-frame layout. Energy, 2019, roč. 182, č. 1, s. 1013-1027. ISSN: 0360-5442.
  Detail | WWW

  KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. History of simulation of transient temperature fields of solidifying metals with phase change. In AIP Conference Proceedings. AIP Conference, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1858-5.
  Detail | WWW

  BŘEZINA, M.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; NÁVRAT, T.; PETRUŠKA, J. Coupled real-time thermo-mechanical solidification model of continuously cast steel. In METAL - 2019 - Abstracts, 28th International Conference on Metallurgy and Materials. 1. Ostrava: Tanger s.r.o., 2019. s. 123-128. ISBN: 978-80-87294-92-5.
  Detail

  KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Numerical analysis of the influence of thermophysical properties on calculation accuracy of solidification process. In Sborník přednášek z 56. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, z.s., 2019. s. 145-153. ISBN: 978-80-02-02882-6.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŠTĚTINA, J.; BŘEZINA, M.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T. Využití makro modelu tuhnutí oceli pracujícího v reálném čase pro předpovídání vzniku trhlin. In Zborník príspevkov Odborná konferencia ŽP VVC 2018. 1. Brezno: ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., 2018. s. 35-40. ISBN: 978-80-973141-0-1.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; BŘEZINA, M.; KLIMEŠ, L. MĚŘENÍ V OCELÁŘSKÉM PROVOZU. In Měření v průmyslu. 1. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, 2018. s. 68-75. ISBN: 978-80-02-02826-0.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P. Melting front propagation in a paraffin-based phase change material-lab-scale experiment and simulations. Thermal Science, 2018, roč. 22, č. 6B, s. 2723-2732. ISSN: 0354-9836.
  Detail | WWW

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. A numerical optimization of heat transfer in a system a plate casting - mold - surroundings. In Sborník přednášek XXIII. celosttní konference Výrova a vlastnosti oceli na odlitky a litiny. Divadelní 6, 657 34 Brno: Česká slévárenská společnost, 2018. s. 76-84. ISBN: 978-80-02-02818-5.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J. High Quality Steel Casting by Using Advanced Mathematical Methods. Metals, 2018, roč. 8, č. 12, s. 1-13. ISSN: 2075-4701.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KLIMEŠ, L.; POSPÍŠIL, J.; ŠTĚTINA, J. Semi-empirical computational tool for design of air-cooled condensers. In Conference Proceeding. Czech Society of Chemical Engineering, 2018. s. 1-6. ISBN: 9781510881198.
  Detail

  BŘEZINA, M.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. Optimization of material properties of phase change materials for latent heat thermal energy storage. In Sborník příspěvků Mendel 2018. Mendel Journal series. 2018. s. 47-54. ISSN: 1803-3814.
  Detail | WWW

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Importance of the experimental investigation of a concasting technology. In THE APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2018. MATEC Web of Conferences. 2018. s. 1-6. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. The model of temperature field of ductile-cast-iron roller. In 37. stretnutie katedier Mechaniky tekutín a Termomechaniky - Zborník príspevkov. 2018. s. 59-66. ISBN: 978-80-228-3061-4.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J. Front tracking in modelling of latent heat thermal energy storage: Assessment of accuracy and efficiency, benchmarking and GPU-based acceleration. Energy, 2018, roč. 155, č. 1, s. 297-311. ISSN: 0360-5442.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; POSPÍŠIL, J.; ŠTĚTINA, J. Semi-empirical computational tool for design of air-cooled condensers. Chemical Engineering Transactions, 2018, roč. 70, č. 1, s. 2035-2040. ISSN: 22839216-.
  Detail | WWW

  BŘEZINA, M.; MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L. Dry cooling simulation of continuous casting of austenitic steel slabs. In 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2018). KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC: TANGER LTD, 2018. s. 107-113. ISBN: 978-80-87294-84-0.
  Detail

 • 2017

  KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; SEKANINA, B. Numerická a experimentální analýza atypického průvalu ocelové bramy v pásmu rovnání při plynulém odlévání ve VÍTKOVICE STEEL a.s. Hutnické listy, 2017, roč. LXX (2017), č. 1, s. 47-59. ISSN: 0018-8069.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; MASARIK, M.; ČAMEK, L.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Historie tvorby, vývoje a ověření originálního numerického modelu teplotního pole pro proces plynulého odlévání bram provozovaný ve VÍTKOVICE STEEL a.s. Hutnické listy, 2017, roč. LXX (2017), č. 1, s. 4-16. ISSN: 0018-8069.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; SEKANINA, B. Začlenění dynamického modelu BrDSM teplotního pole plynule odlévané bramy do řídicího systému ve VÍTKOVICE STEEL a.s. Hutnické listy, 2017, roč. LXX (2017), č. 1, s. 17-34. ISSN: 0018-8069.
  Detail

  MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L. Assessment of Basic Approaches to Numerical Modeling of Phase Change Problems—Accuracy, Efficiency, and Parallel Decomposition. JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE ASME, 2017, roč. 139, č. 8, s. 1-5. ISSN: 0022-1481.
  Detail | WWW

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Analogie simulace průběhu tuhnutí ocelových odlitků a odlitků ze speciální keramiky EUCOR. In Sborník přednášek z 54. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, z.s., člen ČSVTS Praha, 2017. s. 15-25. ISBN: 978-80-02-02753-9.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Numerical Off- line Model of Temperature Field of a Continuously Cast Billet and its Preparation. Hutnické listy, 2017, roč. 70, č. 3, s. 4-17. ISSN: 0018-8069.
  Detail | WWW

  MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. ROBUSTNESS ANALYSIS OF VARIOUS APPROACHES TO MODELING OF THE PHASE CHANGE FRONT PROPAGATION. In Proceedings of the International Mechanical Engineering Congress & Exposition. Tampa, Florida, USA: The American Society of Mechanical Engineers, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-0-7918-5843-1.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Parametric Study of Continuously Cast Steel Billet 150 x 150 mm. Hutnické listy, 2017, roč. 70, č. 3, s. 29-39. ISSN: 0018-8069.
  Detail | WWW

  KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; CHARVÁT, P. A 3D FRONT TRACKING SLICE MODEL FOR CONTINUOUS CASTING OF ALUMINIUM. In Sborník konference METAL 2017. Ostrava: Tanger, Ostrava, 2017. s. 1813-1819. ISBN: 978-80-87294-79-6.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J. A Front Tracking Method Accelerated by Graphics Processing Units for Phase Change Modelling in Latent Heat Thermal Energy Storage: A Comparison with Interface Capturing Methods. In CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Miláno, Itálie: Aidic Servizi Srl, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-88-95608-51-8. ISSN: 2283-9216.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L.; MASARIK, M. QUALITY IMPROVEMENT OF CONTINUOUSLY CAST SPECIAL STEEL BY USING NUMERICAL-OPTIMIZATION MODEL. In Sborník konference METAL 2017. Ostrava, Česká Republika: TANGER Ltd., 2017. s. 52-58. ISBN: 978-80-87294-79-6.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; POPELA, P.; MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; CHARVÁT, P. Two-stage stochastic programming approach to a PDE-constrained steel production problem with the moving interface. Kybernetika, 2017, roč. 53, č. 6, s. 1047-1070. ISSN: 0023-5954.
  Detail | WWW

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Dynamic On- line Model of Temperature Field for Continuous Steel Billet Casting and its Integration into the Control System of the Caster. Hutnické listy, 2017, roč. 70, č. 3, s. 18-28. ISSN: 0018-8069.
  Detail | WWW

 • 2016

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. A COMPREHENSIVE REAL-TIME TOOL FOR SOLIDIFICATION, COOLING AND QUALITY CONTROL OF CONTINUOUS CASTING PROCESS. In Sborník konference METAL 2016. Brno: TANGER Ltd., 2016. s. 47-53. ISBN: 978-80-87294-67-3.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. STEEL IN AUTOMOTIVE INDUSTRY. In KOKA 2016. 1. Brno: VUT Brno, 2016. s. 195-202. ISBN: 978-80-214-5379- 1.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 2 rok 2016 Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli. Brno: VUT v Brně, 2016. s. 1-41.
  Detail | WWW

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; MASARIK, M.; ČAMEK, L.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Off-line a on-line model teplotního pole plynule lité bramy ve Vítkovice steel a.s. In XXII. celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Žďas a.s. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2016. s. 60-75. ISBN: 978-80-02-02679- 2.
  Detail

  MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; CHARVÁT, P. FRONT TRACKING METHOD FOR SIMULATION OF SOLIDIFICATION PROCESSES WITH PURE ALUMINIUM. In Sborník konference METAL 2016. Brno: TANGER Ltd., 2016. s. 1194-1199. ISBN: 978-80-87294-67-3.
  Detail

  KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K.; KATOLICKÝ, J.; SEKANINA, B.; HEGER, J.; FRANCOVÁ, H. Numerical models of solidification and their application in metal and ceramic technology. Brno University of Technology, VŠB Technical University of Ostrava. Brno University of Technology, VŠB Technical University of Ostrava. Litera Brno: Brno University of Technology, VŠB Technical University of Ostrava, 2016. 161 s. ISBN: 978-80-214-5377- 7.
  Detail

  CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. STABILIZACE TEPLOTY VĚTRACÍHO VZDUCHU POMOCÍ VÝMĚNÍKU VZDUCH- PCM. In Simulace budov a technika prostředí. Praha: IBPSA- CZ, 2016. s. 29-31. ISBN: 978-80-270-0772- 1.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Utilization of Non-linear Model Predictive Control to Secondary Cooling during Dynamic Variations. In AISTech 2016 Proceedings. 1. Pittsburgh, PA, USA: AIST, 2016. s. 1517-1530. ISBN: 9781935117551.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T. Analýza atypického průvalu při radiálním plynulém lití bramy v pásmu rovnání. In Sborník přednášek z 53. slévárenských dnů. 2016. s. 17-29. ISBN: 978-80-02-02690- 7.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J. IMPROVEMENT OF THE CASTING OF SPECIAL STEEL WITH A WIDE SOLID-LIQUID INTERFACE. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 1, s. 3-6. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J. An accuracy analysis of the front tracking method and interface capturing methods for the solution of heat transfer problems with phase changes. In Journal of Physics: Conference Series. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2016. s. 1-8. ISSN: 1742-6588.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  POSPÍŠIL, J.; KRACÍK, P.; ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L. Model vzduchem chlazeného kondenzátoru. Brno: FSI EU, 2016. s. 1-85.
  Detail

  CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Visual monitoring of the melting front propagation in a paraffin-based PCM. In Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2016. s. 284-288. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; KAVIČKA, F. NUMERICAL MODELS AND THEIR INDISPENSABILITY FOR FLEXIBLE CONTROL OF CONTINUOUS STEEL CASTING. In METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials. 1. Ostrava: Tanger Ltd Ostrava, 2015. s. 98-104. ISBN: 978-80-87294-58- 1.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J. Comparison of regulation algorithms for secondary cooling of continuous casting process. In Proceedings of METAL 2015. Ostrava: TANGER Ostrava, s.r.o., 2015. s. 67-72. ISBN: 978-80-87294-62- 8.
  Detail | WWW

  ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; RAMÍK, P. CONTROL OF SOFT REDUCTION OF CONTINUOUS SLAB CASTING WITH A THERMAL MODEL. Materiali in tehnologije, 2015, roč. 5, č. 49, s. 725-729. ISSN: 1580- 2949.
  Detail | WWW

  ŠTĚTINA, J.; CHARVÁT, P. MELTING FRONT PROPAGATION IN AN ORGANIC PHASE CHANGE MATERIAL – SIMULATIONS AND LAB- SCALE EXPERIMENT. PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. 2015. Ljublana: IMT Ljublana, 2015. s. 228-228. ISBN: 978-961-92518-8- 1.
  Detail | WWW

  ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T. New Challenges in Modelling and Secondary Cooling Control of Continuous Steel Casting. In METEC & 2nd ESTAD 2015 Proceedings. 1. Dusseldorf: Steel Institute VDEh, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-3-00-049542- 7.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; KAVIČKA, F. NUMERICAL MODELS AND THEIR INDISPENSABILITY FOR FLEXIBLE CONTROL OF CONTINUOUS STEEL CASTING. In METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials. 1. Ostrava: Tanger Ltd Ostrava, 2015. s. 163-168. ISBN: 978-80-87294-62- 8.
  Detail | WWW

  KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T. Steel structure prediction for continuous steel casting by means of a parallel GPU- based heat transfer and solidification model. In ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress and Exposition; Volume 8B: Heat Transfer and Thermal Engineering. Houston, TX, USA: ASME, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-0-7918-5750- 2.
  Detail

  CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.; ŠTĚTINA, J. A VALIDATED TRNSYS MODEL OF THERMALLY ACTIVATED LAYER WITH PHASE CHANGE MATERIAL. In ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Volume 8A: Heat Transfer and Thermal Engineering. Houston, Texas, USA: ASME, 2015. s. 1-4. ISBN: 978-0-7918-5749- 6.
  Detail

  MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. VARIOUS APPROACHES TO NUMERICAL DISCRETIZATION OF THERMAL MODEL WITH PHASE CHANGE. In ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Volume 8B: Heat Transfer and Thermal Engineering. 1. Houston, Texas, USA: IMECE2015, 2015. s. 1-11. ISBN: 978-0-7918-5750- 2.
  Detail | WWW

  KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J. Comparison of regulation algorithms for secondary cooling of continuous casting process. In Proceedings of METAL 2015. Ostrava: TANGER Ostrava, s.r.o., 2015. s. 39-44. ISBN: 978-80-87294-58- 1.
  Detail | WWW

  KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M.; ŠTĚTINA, J. Parallel heat transfer model of a panel with phase change material for thermal storage applications computed on graphics processing units. In ICMEM 2014. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. s. 118-123. ISBN: 978-3-03835-369- 0. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J. Optimal Control Algorithm for Continuous Casting Process by Using Fuzzy Logic. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL, 2015, roč. 86, č. 7, s. 785-798. ISSN: 1611-3683.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. A rapid GPU-based heat transfer and solidification model for dynamic computer simulations of continuous steel casting. Journal of Materials Processing Technology, 2015, roč. 226, č. 1, s. 1-14. ISSN: 0924-0136.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J. Pokročilé metody řízení provozu stroje pro plynulé odlévání oceli. In Sborník příspěvků odborné konference ŽP VVC 2015. Podbrezová, Slovensko: ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., 2015. s. 41-46. ISBN: 978-80-972091-4- 8.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054-2 rok 2015 Výpočetní analýza - Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 1-21.
  Detail | WWW

 • 2014

  ŠTĚTINA, J.; CHARVÁT, P. PROCESSING OF OUTDOOR CLIMATE DATA. Brno: VUT FSI v Brně, 2014. s. 1-13.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; MASARIK, M. Operational experiences with the optimization of secondary cooling. In Proceedings of the 8th European Continuous Casting Conference ECCC 2014. Leoben, Austria: Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET), 2014. s. 1181-1190. ISBN: 978-3-200-03664- 2.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; RAMÍK, P.; KATOLICKÝ, J. CONTROL ON SOFT REDUCTION OF CONTINUOUS CASTING SLAB BY THERMAL MODEL. LJUBLJANA: INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, 2014. s. 223-223. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054-2 rok 2014 PILOTNÍ ANALÝZA - KOMPLEXNÍ SYSTÉM DYNAMICKÉHO ŘÍZENÍ KVALITY PLYNULE ODLÉVANÉ OCELI. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 1-8.
  Detail | WWW

  KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; PARILÁK, L.; BUČEK, P. Study of thermal behaviour of continuously cast billets. Engineering Mechanics, 2014, roč. 20, č. 3/ 4, s. 237-246. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; PECH, O.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M. Experimental investigation of stabilization of flowing water temperature with a water-PCM heat exchanger. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-260-5375-0. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. Temperature Field and Solidification Structure of a Ductile-Cast- Iron Roller. Key Engineering Materials (print), 2014, roč. 592- 593, č. 1, s. 197-200. ISSN: 1013- 9826.
  Detail | WWW

  KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. Challenges in numerical modelling of continuous steel casting - very fast GPU dynamic solidification model and its use in continuous casting control. In Proceedings of the 8th European Continuous Casting Conference ECCC 2014. Leoben, Austria: Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET), 2014. s. 266-275. ISBN: 978-3-200-03664- 2.
  Detail

  CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; OSTRÝ, M. Thermal storage as a way to attenuate fluid temperature fluctuations - sensible vs. latent heat storage materials. Materiali in tehnologije, 2014, roč. 48, č. 3, s. 423-427. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J. OPTIMIZATION OF THE SECONDARY COOLING IN A CONTINUOUS CASTING PROCESS WITH DIFFERENT OPTIMIZATION OF THE SECONDARY COOLING IN A CONTINUOUS CASTING PROCESS WITH DIFFERENT SLAB CROSS- SECTIONS. Materiali in tehnologije, 2014, roč. 48, č. 4, s. 521-524. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. Unsteady model- based predictive control of continuous steel casting by means of very fast dynamic solidification model on GPU. Materiali in tehnologije, 2014, roč. 48, č. 4, s. 525-530. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

 • 2013

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; KAVIČKA, F. MINIMIZATION OF SURFACE DEFECTS BY INCREASING THE SURFACE TEMPERATURE DURING THE STRAIGHTENING OF A CONTINUOUSLY CAST SLAB. Materiali in tehnologije, 2013, roč. 47, č. 3, s. 311-316. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; RAUDENSKÝ, M. CONTROL OF SLAB SOLIDIFICATION IN CONTINUOUS CASTING PROCESS VIA OPTIMIZATION AND NUMERICAL MODELS. The 24th International Symposium on Transport Phenomena Conference proceedings. Tokyo: Tokyo University of Science, 2013. s. 58-63.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L. Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí Nové možnosti řízení plynulého odlévání oceli na základě dynamického modelu tuhnutí. Zborník abstraktov Oborný seminář ŽP VVC. 1. Podbrezová: ŽP VVC s.r. o, 2013. s. 20-21.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MASARIK, M. Processing of operational data during continuous casting of steel after change to the cooling nozzles. In Sborník příspěvků konference 32. stretinutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. první. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2013. s. 271-274. ISBN: 978-80-554-0715- 9.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J. Mathematical Model of Multi- Layer Wall with Phase Change Material and its Use in Optimal Design. Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 1, s. 295-298. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. The temperature field of a gravitationally cast ductile-cast- iron roller and its chemical and structural heterogeneity. In Fluid structure interaction VII. C.A. Brebbia, G.R. Rodriguez. UK: WIT Press Southamptom, Boston, 2013. s. 215-226. ISBN: 978-1-84564-700- 1.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; BUČEK, P. Impact of casting speed on the temperature field of continuously cast steel billets. Materiali in tehnologije, 2013, roč. 47, č. 4, s. 507-513. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MASARIK, M.; MAUDER, T. Comparison of the temperature field continuously cast steel slabs with different chemical composition. Materiali in tehnologije, 2013, roč. 47 (2013), č. 4, s. 497-501. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. GPGPU computing in engineering applications. In Sborník příspěvků konference 32. stretinutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. první. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2013. s. 129-130. ISBN: 978-80-554-0715- 9.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. Transient heat transfer problem with phase changes solved by means of GPGPU with CUDA and MATLAB. In Proceedings of 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Mendel Journal series. Brno, Česká republika: VUT v Brně, 2013. s. 397-402. ISBN: 978-80-214-4755- 4. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. Parallel dynamic solidification model of continuous steel casting on GPU. In Conference proceedings of 22nd Conference on metallurgy and materials. první. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2013. s. 34-39. ISBN: 978-80-87294-39- 0.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; MASARIK, M. ON- LINE FUZZY REGULATOR FOR CONTINUOUS CASTING PROCESS. In METAL 2013 Conference proceedings. Ostrava: Tanger s.r. o, 2013. s. 33-39. ISBN: 978-80-87294-39- 0.
  Detail

  KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. Temperature Field and Solidification Structure of a Ductile-Cast- Iron Roller. Key Engineering Materials (web), 2013, roč. 2014, č. 592- 593, s. 197-200. ISSN: 1662- 9795.
  Detail

  CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L. SOLAR AIR HEATING IN BUILDINGS. In 11th International Conference on HEAT ENGINES AND ENVIRONMENTAL PROTECTION Subtitle: The Role of Renewable Resources and Fuels in Energy Generation. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2013. s. 111-115. ISBN: 978-963-313-091- 9.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; MAUDER, T.; MASARIK, M. Analysis of atypical break out during a radial continuous casting of a slab in the straightening zone I. Numerical simulation of temperature field of a slab. Hutnické listy, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 53-59. ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. Temperature Field and Solidification Structure of a Ductile-Cast- Iron Roller. In 7th International Conference MSMF7 Materials structure, micromechanics of fracture Abstract booklet. Brrno: VUTIUM Brno, 2013. s. 181-181. ISBN: 978-80-214-4739- 4.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MASARIK, M. Analysis of breakout of concast steel slab via criteria of similarity. In METAL 2013 Conference Proceedings. 1. Ostrava: Tanger, 2013. s. 32-33. ISBN: 978-80-87294-39- 0.
  Detail

  KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J. Prediction of cracks of continuously cast steel slab. In 32. Stretnutie katedier mechaniky tekutin a termomechaniky Hydro/ Termo Zborník príspevkov. 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2013. s. 117-120. ISBN: 978-80-554-0715- 9.
  Detail

  KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; MASARIK, M. Breakout of a Slab as the Result of Changes in the Thermo- physical Properties of Continuously Cast Steel. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-10. ISSN: 8756- 758X.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; DOBROVSKÁ, V.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. Zone Analysis of Atypical Breakout during Radial Continuous Casting of a Slab in the Straightening Zone II. Analysis of the Causes of the Breakout by Application of the Theory of Physical Similarity. Hutnické listy, 2013, roč. LXVI/ 2013, č. 3, s. 17-25. ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B. ON- LINE NUMERICAL MODEL OF TEMPERATURE FIELD OF CONTINUOUSLY CAST STEEL SLAB. In Energy transformations in industry. 13th international scientific conference. Košice: TU Košice, 2013. s. 69-72. ISBN: 978-80-553-1476- 1.
  Detail

  CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.; HEJČÍK, J. Experimental investigation of the thermal behaviour of a water- PCM heat exchanger for stabilization of water temperature. In Sborník příspěvků konference 24th International Symposium on Transport Phenomena 2013. 1. Yamaguchi: Tokyo University of Science Yamaguchi, 2013. s. 280-283.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; MASARIK, M.; KAVIČKA, F. OPERATIONAL EXPERIENCES WITH THE SECONDARY COOLING MODIFICATION OF CONTINUOUS SLAB CASTING. In Conference proceedings of 22nd Conference on metallurgy and materials. první. Ostrava: Tanger, 2013. s. 48-53. ISBN: 978-80-87294-41- 3.
  Detail

 • 2012

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; MASARIK, M.; ŠAŇA, Z. OPTIMIZATION OF SECONDARY COOLING IN ORDER TO ACHIEVE HIGHER SURFACE TEMPERATURES AT THE SLAB UNBENDING POINT. In Sborník příspěvků mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2012. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2012. s. 36-41. ISBN: 978-80-87294-29- 1.
  Detail

  KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. The experimental and numerical investigation of the solidification of a porous ceramic casting. Frontiers in Heat and Mass Transfer (FHMT), 2012, roč. 3 (2012), č. 3, s. 1-9. ISSN: 2151- 8629.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; KAVIČKA, F. FINAL- STRUCTURE PREDICTION OF CONTINUOUSLY CAST BILLETS. Materiali in tehnologije, 2012, roč. 46, č. 2, s. 155-160. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; PARILÁK, L.; BUČEK, P. Study of thermal behaviour of continuously cast billets. In Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 93-96. ISBN: 978-80-214-4529- 1.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T. Comparison of the Temperature Field Continuously Cast Steel Slabs of Different Chemical Composition. In METAL 2012 Conference proceedings (CD-ROM). 1. Ostrava: Tanger, 2012. s. 142-147. ISBN: 978-80-87294-31- 4.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. Heterogeneity of Continuously Cast Steel Slab Shortly Before Breakout. In METAL 2012 Conference proceedingd (CD-ROM). 1. Ostrava: Tanger, 2012. s. 148-153. ISBN: 978-80-87294-31- 4.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; BUČEK, P. Impact of casting speed on temperature field of continuously cast steel billets. Program and book of abstracts, 20th Conference on Materials and Technology. Ljubljana, Slovenia: Institute of Metals and Technology, 2012. s. 178-178. ISBN: 978-961-92518-5- 0.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; MASARIK, M. Simulation of Heat Transfer Under Air- Water Cooling Jets. In XVIII. International Scientific Conference The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2012. Žilina: University of Žilina, 2012. s. 128-135. ISBN: 978-80-554-0516- 2.
  Detail

  KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MASARIK, M. Definition of boundary conditions for the numerical model of transient temperature field of a concast steel slab. Communications, 2012, roč. 4A2012, č. 14, s. 13-17. ISSN: 1335- 4205.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; OSTRÝ, M. Stochastic optimization of a multi- layer wall design with phase change materials. In Proceedings of Innostock 2012 conference on Energy Storage. Lleida, Španělsko: GREA Innovacio Concurrent, University of Lleida, 2012. s. 168-177. ISBN: 978-84-938793-3- 4.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; DOBROVSKÁ, J.; ŠTĚTINA, J. Numerical and experimental investigation of temperature field of solidifying massive ductile-cast- iron roller. Materiali in tehnologije, 2012, roč. 46 (2012), č. 4, s. 321-324. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; MASARIK, M.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B. Comparison of the Temperature Field Continuously Cast Steel Slabs of Different Chemical Composition. In Metal 2012 Conference Proceedings abstracts and CD- ROM. Tanger. Ostrava: Tanger, 2012. s. 142-147. ISBN: 978-80-87294-29- 1.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; MASARIK, M.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B. Heterogeneity of Continuously Cast Steel Slab Shortly Before Breakout. In Metal 2012 Conference proceedings abstracts, CD- ROM. Tanger. Ostrava: Tanger, 2012. s. 148-153. ISBN: 978-80-87294-29- 1.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. 3. Numerical Models of Crystallization and Its Direction for Metal and Ceramic Materials in Technical Application. In Crystallization. Science and Technology. Marcello Andreeta. Rijeka, Croatia: InTech Europe, 2012. s. 65-90. ISBN: 978-953-51-0757- 6.
  Detail

  KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T. Changes of the Chemical Composition of Continuously Cast Steel Slab and their Relation to Breakout. In The 4th International Conference on Crack Paths (CP 2012). Book of Abstracts and CD. Parma, Italy: University of Parma, 2012. s. 89-89. ISBN: 9788895940441.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; PARILÁK, L.; BUČEK, P. Influence of chemical composition of cast steel on temperature field of continuously cast billets. In Sborník příspěvků mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2012. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2012. s. 34-39. ISBN: 978-80-87294-29- 1.
  Detail

  KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K. The Character of the Solidification Structure of Massive Ductile Cast- Iron Castings and its Prediction. In Sborník příspěvků mezinárodní konference Hydro/Termo (31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky). Brno: VUT v Brně, 2012. s. 85-88. ISBN: 978-80-214-4529- 1.
  Detail

  SEKANINA, B.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K.; MOLÍNEK, J. The effect of the computed local solidification time on the material structure of solidified ceramics EUCOR. In Sborník příspěvků mezinárodní konference Hydro/Termo (31. setkání kateder mechaniky tekutin a hydromechaniky). Brno: VUT v Brně, 2012. s. 213-216. ISBN: 978-80-214-4529- 1.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J. A FUZZY- BASED OPTIMAL CONTROL ALGORITHM FOR A CONTINUOUS CASTING PROCESS. Materiali in tehnologije, 2012, roč. 46, č. 4, s. 325-328. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J.; MASARIK, M. A FUZZY LOGIC APPROACH FOR OPTIMAL CONTROL OF CONTINUOUS CASTING PROCESS. In METAL 2012 Conference proceedings. Ostrava, Czech Republic: TANGER, spol. s r. o., 2012. s. 35-40. ISBN: 978-80-87294-29- 1.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J. Mathematical model of multi- layer wall with phase change material and its use in optimal design. In Sborník příspěvků 7. národní konference s mezinárodní účastí SBTP 2012. Praha: IBPSA-CZ, Praha, 2012. s. 103-106. ISBN: 978-80-260-3392- 9.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; MASARIK, M. Increasing the surface temperature at the slab continuous casting straightening. In Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 217-220. ISBN: 978-80-214-4529- 1.
  Detail

 • 2011

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F. THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF STEELS ON THE NUMERICAL SIMULATION OF A CONTINUOUSLY CAST OF SLAB. Materiali in tehnologije, 2011, roč. 45, č. 4, s. 363-368. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; ŠANDERA, Č.; KAVIČKA, F.; MASARIK, M. An Optimal Relationship Between Casting Speed and Heat Transfer Coefficients for Continuous Casting Process. In METAL 2011 Conference proceedings. METAL. Ostrava: Tanger, 2011. s. 42-48. ISBN: 978-80-87294-24- 6.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; KLIMEŠ, L.; MASARIK, M.; ŠAŇA, Z. Transient simulation temperature field for continuous casting steel slab. In TR Proceedings METAL 2011. Metal. Ostrava: Tanger s.r.o., 2011. s. 118-123. ISBN: 978-80-87294-24- 6.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F. NUMERICAL MODEL OF HEAT TRANSFER AND MASS TRANSFER DURING THE SOLIDIFICATION OF A CONCASTING STEEL. In ASME/ JSME 2011 8th Thermal Engineering Joint Conference. Honolulu, Hawaii: ASME, 2011. s. T10206 (T10206-7 s.)ISBN: 978-0-7918-3892- 1.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; DOBROVSKÁ, J.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T. Oscillation Marks and Hooks on the Surface of Concast Slabs and their Relation to Breakout. Key Engineering Materials, 2011, roč. 465, č. 1, s. 467-470. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; DOBROVSKÁ, J. The effect of electromagnetic stirring on the crystallization of concast billets. Materiali in tehnologije, 2011, roč. 45, č. 2, s. 163-166. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; MAUDER, T. THE IMPORTANCE OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF STEELS FOR THE NUMERICAL SIMULATION OF A CONCASTING PROCESS. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2011, roč. LVI, č. 3, s. 73-78. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. Numerical optimization of the casting of ceramic material EUCOR. In Proceedings of the ASME/ JSME 2011 AJTEC2011. Honolulu USA: ASME, 2011. s. T44058 (T44058 s.)ISBN: 978-0-7918-3892- 1.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J. OPTIMIZATION ALGORITHM AND NUMERICAL SIMULATION FOR CONTINUOUS CASTING PROCESS. In Technical Computing Prague 2011. Praha: 2011. s. 83-91. ISBN: 978-80-7080-794- 1.
  Detail

  KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MASARIK, M. Original industrial application of two numerical models in concasting technology. AMR - Advanced Materials Research, 2011, roč. 2011, č. 291- 294, s. 411-418. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T. The effect of electromagnetic stirring on the crystallization of concast billets - II. Materiali in tehnologije, 2011, roč. 2011(45), č. 6, s. 599-602. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B. Importance of Thermophysical Properties on Calculation Accuracy of Thermokinetics of Solidification. Journal of Materials Science and Engineering A, 2011, roč. A1, 2011, č. 12, s. 1037-1044. ISSN: 1934- 8959.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J.; ŠEDA, M. Optimization of Quality of Continuously Cast Steel Slabs by Using Firefly Algorithm. Materiali in tehnologije, 2011, roč. 45, č. 4, s. 347-350. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J. Numerical Modelling and Optimization Including Stochastic Approach in Engineering Problems. In Sborník přednášek z konference Teorie a praxe výroby a zpracování oceli 2011. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2011. s. 70-76. ISBN: 978-80-87294-21- 5.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J. Stochastic Approach and Optimal Control of Continuous Steel Casting Process by Using Progressive Hedging Algorithm. In Sborník příspěvků 20. mezinárodní konference METAL 2011. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2011. s. 146-151. ISBN: 978-80-87294-22- 2.
  Detail

  KLIMEŠ, L.; POPELA, P.; ŠTĚTINA, J. Decomposition Approach Applied to Stochastic Optimization of Continuous Steel Casting. In MENDEL 2011 17th International Conference on Soft Computing (sborník přednášek). první. Brno: BUT, 2011. s. 314-319. ISBN: 978-80-214-4302- 0.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; ŠANDERA, Č.; KAVIČKA, F.; MASARIK, M. AN OPTIMAL RELATIONSHIP BETWEEN CASTING SPEED AND HEAT TRANSFER COEFFICIENTS FOR CONTINUOUS CASTING PROCESS. In METAL 2011 Conference proceedings. Metal. Ostrava: Tanger, 2011. s. 22-27. ISBN: 978-80-87294-22- 2.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. Numerical analysis of a transversal crack in a steel slab. WORLD JOURNAL OF ENGINEERING, 2011, roč. 8, č. P 541, s. 1-2. ISSN: 1708- 5284.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T. THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF STEELS ON THE NUMERICAL SIMULATION OF A CONTINUESLY CAST OF BILLET. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2011, roč. 2010, č. 3, s. 145-150. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

 • 2010

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T. THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF STEELS ON THE NUMERICAL SIMULATION OF A CONCASTING PROCESS. In Thermal and Environmental Issues in Energy Systems (id 18262). Sorrento: Edizioni ETS, 2010. s. 963-968. ISBN: 978-88-467-2659- 9.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KAVIČKA, F. THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF STEELS ON THE TEMPERATURE FIELD OF A CONCAST BILLET. In Sborník konference. 1. Tanger s.r. o, 2010. s. 172-178. ISBN: 978-80-87294-03- 1.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B. Optimization of technology and control of a slab caster.II. Experimental research. Hutnické listy, 2010, roč. LXIII, č. 2, s. 63-71. ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F. The Importance of the off-line and on- line model of temperature field of continuously cast billets. Acta metalurgica slovaca, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 44-49. ISSN: 1338- 1660.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B. Optimization of technology and control of a slab caster III. On- line numerical model of the temperature field of a slab. Hutnické listy, 2010, roč. LXII, č. 3, s. 68-74. ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T. The Influence of Chemical Composition of Steels on the Numerical Simulation of a Continuously Cast of Billet. In Sborník mezinárodní konference XXIX. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2010. s. 285-288. ISBN: 978-80-248-2244- 0.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J.; ŠEDA, M. Optimization of Quality of Continuously Cast Steel Slabs by Using Firefly Algorithm. In Program and books of abstracts of the 18 th Conference on Materials and Technology. Ljubljana, Slovenia: Institute of Materials and Technology, 2010. s. 45-46. ISBN: 978-961-92518-2- 9.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; MASARIK, M.; ŠAŇA, Z. The importance of the off-line and on- line model of temperature field of continuously cast slabs. In Sborník přednášek Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Tanger. Ostrava: Tanger s.r.o., 2010. s. 152-158. ISBN: 978-80-87294-14- 7.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. Two Models for Achieving Good Mechanical Properties Of a Casting of Ductile Cast- Iron. Acta metalurgica slovaca, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 129-132. ISSN: 1338- 1660.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. Two Numerical Models of the Solidification Structure of Massive Ductile Cast- Iron Casting. Materiali in tehnologije, 2010, roč. 44, č. 2, s. 93-98. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F. OPTIMAL CONTROL OF THE CONTINUOUS SLAB CASTING PROCESS BASED ON MATHEMATICAL PROGRAMMING METHODS. In Sborník konference. 1. Tanger s.r. o, 2010. s. 130-136. ISBN: 978-80-87294-03- 1.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T. The change chemical composition and thermophysical properties of concast steel slab and their relation to breakout. Acta metalurgica slovaca, 2010, roč. 1, č. 3, s. 38-43. ISSN: 1338- 1660.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; MAUDER, T.; DOBROVSKÁ, J. Optimization of technology and control of a slab caster I. Off- line numerical model of temperature field of a slab and a parametric studies. Hutnické listy, 2010, roč. LXIII, č. 1, s. 43-51. ISSN: 0018-8069.
  Detail

 • 2009

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T. TRANSFER PHENOMENA BENEATH THE WATER COOLING JETS TRANSFER PHENOMENA BENEATH THE WATER COOLING JETS OF A BILLET CASTER. In ISTP- 20 Proceedings. Victoria, BC, Canada: University of Victoria IESVic, 2009. s. 122-129. ISBN: 978-1-55058-404- 2.
  Detail

  CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J. Latent heat storage vs. sensible heat storage. Strojárstvo/ Strojírenství, 2009, roč. 2009, č. 0, s. 87-88. ISSN: 1335- 2938.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B. Mathematical and stochastic model of a slab caster. In Sborník přednášek Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. AMOS. Ostrava: Tanger s.r.o., 2009. s. 38-44. ISBN: 978-80-87294-01- 7.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B. Heat transfer coefficients beneath the water cooling nozzles of a billet caster. In Sborník přednášek Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. AMOS. Ostrava: Tanger s.r.o., 2009. s. 51-57. ISBN: 978-80-87294-01- 7.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; FRANĚK, Z.; MASARIK, M. Statistical processing of data from the on- line model of the concasting of steel slabs. Strojárstvo/ Strojírenství, 2009, roč. 2009, č. jún, s. 251-254. ISSN: 1335- 2938.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T. HEAT TRANSFER COEFFICIENTS BENEATH THE WATER COOLING NOZZLES OF A BILLET CASTER. In Sborník konfernece. Tanger. Ostrava: Tanger s.r.o., 2009. s. 22-30. ISBN: 978-80-87294-03- 1.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B. Two numerical models of a slab caster. Prace Instytutu Metalurgii Zelaza, 2009, roč. 61, č. 5, s. 131-136. ISSN: 0137- 9941.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. A numerical model of the crystallization of pure aluminium. Strojárstvo/ Strojírenství, 2009, roč. 2009, č. mimořádné, s. 108-112. ISSN: 1335- 2938.
  Detail

  KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J. Numerical optimization of the method of cooling of a massive casting of ductile cast- iron. Materiali in tehnologije, 2009, roč. 43, č. 2, s. 73-78. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, L. A concast billet caster and electromagnetic stirring of the melt. Prace Instytutu Metalurgii Zelaza, 2009, roč. 61, č. 5, s. 142-145. ISSN: 0137- 9941.
  Detail

  MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; FRANĚK, Z.; MASARIK, M. A MATHEMATICAL & STOCHASTIC MODELLING OF THE CONCASTING OF STEEL SLABS. In Sborník konference. Tanger. Tanger s.r. o, 2009. s. 27-35. ISBN: 978-80-87294-03- 1.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, L. Electromagnetic stirring of the melt for production of the continuously část billets and its importance. Hutnické listy, 2009, roč. LXII, č. 3, s. 26-30. ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.; ŠTĚTINA, J.; KOŠNER, J. Study of aerosol transport and air flow in transparent human airways model. EAC 2009. Karlsruhe: 2009. s. 1 (1 s.).
  Detail

  LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; POKORNÝ, J.; JÍCHA, M.; ŠTĚTINA, J. Study of Air Flow in Simplified Transparent Airway Model. Strojárstvo/ Strojírenství, 2009, roč. 2009, č. mimořádné, s. 159-160. ISSN: 1335- 2938.
  Detail

  CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; JAROŠ, M. LATENT HEAT STORAGE IN PASSIVE COOLING OF A WOOD FRAME HOUSE. In ISTP- 20 PROCEEDINGS. Victoria, Canada: University of Victoria, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-1-55058-404- 2.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; FRANĚK, Z. Data warehouse of technological parameters and quality production assessment on the continuous steel casting plant. Prace Instytutu Metalurgii Zelaza, 2009, roč. 61, č. 5, s. 71-73. ISSN: 0137- 9941.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; DOBROVSKÁ, J. Numerical model of heterogeneity of the ductile cast- iron. Prace Instytutu Metalurgii Zelaza, 2009, roč. 61, č. 5, s. 137-141. ISSN: 0137- 9941.
  Detail

  MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; FRANĚK, Z.; MASARIK, M. A MATHEMATICAL & STOCHASTIC MODELLING OF THE CONCASTING OF STEEL SLABS. In Sborník konference. Tanger. Hradec nad Moravicí: Tanger Ltd., 2009. s. 41-48. ISBN: 978-80-87294-10- 9.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. Numerical model of crystallization of pure aluminium. Hutnické listy, 2009, roč. LXII, č. 5, s. 68-74. ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; DOBROVSKÁ, J. Optimization of a Concasting Technology of a Steel Slab via Numerical Models. In Proceedings 22nd Canadian congress of applied mechanics. CANCAM. Halifax, Canada: Dalhousie university, 2009. s. 4-5. ISBN: 978-0-9812768-0- 9.
  Detail

 • 2008

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; DOBROVSKÁ, J. Optimization parameters of continuously casting apply 3D numerical model. In Proceedings of SCANMET III Volume 2. Lulea, Sweden: MEFOS, 2008. s. 189-198. ISBN: 978-91-633-2270- 9.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B. 3D numerical models of continuously casting steel. In Sborník mezinárodní konference XXVII. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. sbornik. Plzeň: Západočeská univerzitav v Plzni, 2008. s. 315-322. ISBN: 978-80-7043-666- 0.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; STRÁNSKÝ, K. Parametric study on the effect of the superheating temperature, of dimensions and chemical composition of a steel slab. In XVIII. international scientic conference Iron and Steelmaking. Sborník přednášek II- Technologie výroby oceli. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2008. s. 210-213. ISBN: 978-80-248-1831- 3.
  Detail

  DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J. Analysis of transversal crack in steel slab. Materials Science Forum, 2008, roč. 2008, č. 567- 568, s. 105-108. ISSN: 0255- 5476.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; DOBROVSKÁ, J.; GLOWNIA, J. Optimization of properties of solidifying ceramic material Eucor. In Problems of modern techniques in engineering and education. 100. Krakow: Pedagogical University of Cracow, Institute of Technology, 2008. s. 39-44. ISBN: 83-87331-48- 1.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; GLOWNIA, J. Structural heterogeneity of a gravitationally cast ductile-cast- iron roller. In Problems of modern techniques in engineering and education. 100. Krakow: Pedagogical University of Cracow, Institute of Technology, 2008. s. 45-50. ISBN: 83-87331-48- 1.
  Detail

  JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.; KRŠEK, P.; ŠTĚTINA, J.; KOŠNER, J. Experimental model of human airways for flow, particle transport and deposition study. Sborník z European aerosol conference. Thessaloniki, Greace. 2008. 1. Thessaloniki, Greace: Hellenic Associacion for Aerosol Research, 2008. s. 1 (1 s.).
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; ŠTĚTINA, J.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B. Numerical optimization of properties of solidifying ceramic material EUCOR. In Proceedings of ECF 17. Brno: VUTIUM Brno, 2008. s. 326-326. ISBN: 9781617823190.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. The model of temperature field and chemical heterogeneity of solidifying ductile-cast- iron roller. Hutnické listy, 2008, roč. LXI, č. 6, s. 37-46. ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MOLÍNEK, J. The Model of Temperature Field and Chemical Heterogeneity of Solidifying Ductile-Cas- Iron Roller. Hutnické listy, 2008, roč. LXI, č. 6/ 2008, s. 37-46. ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; WINKLER, Z. Chemická a strukturní heterogenita gravitačně litého válce z litiny s kuličkovým grafitem. Slévárenství, 2008, roč. LVI, č. 11- 12, s. 507-511. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B. The character of the solidification structure of massive ductile cast- iron castings and its prediction. Materials Science Forum, 2008, roč. 200868, č. 567- 568, s. 109-112. ISSN: 0255- 5476.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; STRÁNSKÝ, L. The effect of electromagnetic (i.e. induction) stirring of the melt of concast billets on the reduction of their surface defects. In Proceedings of ECF 17. Brno: VUTIUM Brno, 2008. s. 196-196. ISBN: 9781617823190.
  Detail

 • 2007

  ŠTĚTINA, J.;KAVIČKA, F. Optimization of continues casting of steel billets using model of the temperature field. In Sborník mezinárodní konference XXVI. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Herbertov: ČVUT FS, 2007. s. 87-88. ISBN: 80-86786-09- 9.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; STRÁNSKÝ, K. Off-line and on- line model of temperature field of continuously cast billets. In Sborník přednášek 23. konference se zahraniční účastí Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Ostrava: Tanger, VŠB TU Ostrava, 2007. s. 75-81. ISBN: 978-80-86840-32- 1.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; STRÁNSKÝ, K. Numerical optimization of the temperature field of continuously cast billets. In Proceedings of Abstracts and CD ROM of the 15th International Metallurgical Conference METAL 2007. Ostrava: Tanger, 2007. s. 36-36. ISBN: 978-80-86840-33- 8.
  Detail

  DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J. Analysis of transversal crack in a steel slab. In Abstract Booklet MSMF 5. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 51-51. ISBN: 978-80-214-3434- 9.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B. Character and Estimation of the Solidification Structure of the Massive Ductile Cast- Iron Casting. In Abstract Booklet MSMF 5. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 52-52. ISBN: 978-80-214-3434- 9.
  Detail

  KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J. The numerical optimization of a casting technology of the ceramics EUCOR. In Proceedings of the European Congress on Advanced Materials and Process EUROMAT 2007. Frankfurt: FEMS, 2007. s. 88-88.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; DOBROVSKÁ, J. Two Numerical Models of a Solydifying Massive Casting of Ductile Cast- Iron. In Proceedings of the European Congress on Advanced Materials and Process EUROMAT 2007. Frankfurt: FEMS, 2007. s. 88-88.
  Detail

  DOBROVSKÁ, J.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K. Numerical models of the temperature field and chemical heterogeneity of a concast steel slab. In Proceedings of the 21st Canadian Congress of Aplied Mechanics CANCAM 2007. Toronto: CANCAM, 2007. s. 384-385. ISBN: 978-1-4276-1788- 0.
  Detail

  CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; ŠTĚTINA, J. Passive cooling of a wood frame house. In Building Low Energy Cooling and Advanced Ventilation Technologies in the 21st Century - Book of Proceedings. 1. Athens, Greece: Heliotopos Conferences, 2007. s. 195-198. ISBN: 978-960-6746-02- 4.
  Detail

  CHARVÁT, P.; SCHOLLER, M.; ŠTĚTINA, J. The impact of passive cooling of the experimental house on indoor air velocities. In XXVI. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky - Sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. Praha: ČVUT Praha, 2007. s. 33-34. ISBN: 80-86786-09- 9.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; BAŽAN, J.; SEKANINA, B. Industrial application of two numerical models of a concasting slab. In Problems of modern techniques in engineering and education. Akademia Pedagogiczna. Krakov: Pedagogical University of Cracow, Institute of Technology, Cracow, 2007. s. 101- 104 ( s.)ISBN: 978-83-7271-459- 6.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; HEGER, J. The optimization of a concasting technology by two numerical models. Journal of Materials Processing Technology, 2007, roč. 185, č. 1- 3, s. 152-159. ISSN: 0924- 0136.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. A contribution to the investigation of the crystallization of pure aluminium. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 2007, č. 13, s. 294-298. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

 • 2006

  STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; HEGER, J.; MASARIK, M. Numerical analysis of a transversal crack in a steel slab. In Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. 22. Tanger Ostrava, VŠB , TU Ostrava, Keltičkova 62, 710 00 Ostrava: Tanger Ostrava, VŠB TU Ostrava, 2006. s. 18-24. ISBN: 80-86840-15- 8.
  Detail

  ŠTĚTINA, J., KAVIČKA, F., SEKANINA, B., DOBROVSKÁ, J., HEGER, J. Pilot calculation of the temperature field of a continuous casting. In Advances in Fluid Mechanics VI. Rahman M. Boston: WIT Press, 2006. s. 91-101. ISBN: 1-84564-163- 9.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; CAMEK, L.; MASARIK, M. Optimalization of a concasting technology via a dynamic solidification model of a slab caster. Acta Metallurgica Slovaca, 2006, roč. 10, č. 3/ 2004, s. 453-458. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M.; JÍCHA, M.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; HEJČÍK, J.; JEDELSKÝ, J. Nové trendy v chlazení, klimatizaci a diagnostice automobilů. Brno: FIS VUT v Brně, 2006.
  Detail

  KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; HEGER, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. Numerical optimization of the method of cooling of a massive casting of ductile cast-iron. In Book of Abstracts and CD ROM of the 13th International Heat Transfer Conference. Sydney: begell house inc., 2006. s. 27-27. ISBN: 1-56700-226- 9.
  Detail

  KAVIČKA, F., STRÁNSKÝ, K., SEKANINA, B., ŠTĚTINA, J. A numerical model of the crystallization of pure aluminium. In Proceedings of abstracts and CD ROM of the 15th International Metallurgical & Materials Conference METAL 2006. Ostrava: Tanger, 2006. s. 77-77. ISBN: 80-86840-18- 2.
  Detail

  KAVIČKA, F., RAMÍK, P., SEKANINA, B., ŠTĚTINA, J., MEDVED, J., MRVAR, P. Numerical simulation of the crystallization of pure aluminium. In Proceedings of Abstracts and CD ROM of the International 46th Foundry Conference. Portorož: Slovenian Foudryment Society, 2006. s. 74-75. ISBN: 1318- 9123.
  Detail

  DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., ŠTĚTINA, J., KAVIČKA, F., STRÁNSKÝ, K., RAMÍK, P., GONTAREV, V., KOSEC, B. Original industrial apllication of two numerical models in concasting technology. In Proceedings of Abstracts and CD ROM of the International 46th Foundry Conference. Portorož: Slovenian Foudrymen Society, 2006. s. 48-49. ISBN: 1318- 9123.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, J., KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., SEKANINA, B., HEGER, J., MASARIK, M. Numerical analysis of a transversal crack in a steel slab. In Proceedings of the 22nd Conference Theory and Practice of steel production and processing. Ostrava: Tanger, 2006. s. 18-24. ISBN: 80-86840-15- 8.
  Detail

  KAVIČKA, F., STRÁNSKÝ, K., SEKANINA, B., HEGER, J., ŠTĚTINA, J. A numerical model of the crystallization of pure aluminium. In Proceedings of the 15th International Scientific Conference Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics. Žilina: Žilinská univerzita/ EDIS, 2006. s. 63-68. ISBN: 80-8070-533- X.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; DOBROVSKÁ, J.; HEGER, J. A numerical model of the crysttallization of pure aluminium. In CD ROM of The 2006 Pressure Vessels & Piping Conference and the Eleventh International Conference on Pressure Vessel Technology PVP 2006/ICPVT- 11. Vancouver: ASME, 2006. s. 1-7. ISBN: 0-7918-3782- 3.
  Detail

  Jaroš, M., Štětina, J., Charvát, P. Dlouhodobá měření parametrů vnitřního prostředí v budovách - I.část. Vytápění, větrání, instalace, 2006, roč. 15, č. 2, s. 76 ( s.)ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  JAROŠ, M., ŠTĚTINA, J., CHARVÁT, P. Dlouhodobá měření parametrů vnitřního prostředí v budovách - II.část. Vytápění, větrání, instalace, 2006, roč. 15, č. 3, s. 119 ( s.)ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  KAVIČKA, F.; HEGER, J.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. The experimental and numerical investigation of the temperature field of a solidifying ceramic casting. In Paper abstracts of XXVth International Conference of Dep. of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Modra- Harmónia: Slovak University of Technology Bratislava, 2006. s. 25-25. ISBN: 80-227-2434- 3.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; BAŽAN, J. Optimisation of a slab caster via dynamic solidification model. Prace Instytutu Metalurgii Zelaza, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 1-4. ISSN: 0137- 9941.
  Detail

  CHARVÁT, P.; SCHOLLER, M.; JÍCHA, M.; ŠTĚTINA, J. EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATIONS OF THE PERFORMANCE OF SOLAR CHIMNEYS. In 13th International Heat Transfer Conference. Sydney, Australia: Begell House, Inc., 2006. s. ENR- 06 ( s.)ISBN: 1-56700-226- 9.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J. Mathematical model for the calculation of the temperature field of a bilet in real time. In Book of Abstracts and CD ROM of the 13th International Heat Transfer Conference. Sydney: Begell house inc., 2006. s. 26-26. ISBN: 1-56700-226- 9.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B. Numerical model of temperature field of continuously cast billets. In Proceedings of the Conference Heat Engineering in Theory and Experience. Rožnov p.R.: Tanger Ostrava, 2006. s. 21-27. ISBN: 80-86840-25- 5.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F. Numerical model for the calculation of the temperature field of a billet. In Paper abstracts of XXVth International Conference of Dep. of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Modtra- Harmónia: Slovak University of Technology Bratislava, 2006. s. 51-51. ISBN: 80-227-2434- 3.
  Detail

  KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J. A Numerical Model of the Crystallization of Pure Aluminium. In Metal 2006. 15. Tanger Ostrava, Keltičkova 62, 710 00 Ostrava: Tanger Ostrava, 2006. s. 1-8. ISBN: 80-86840-18- 2.
  Detail

 • 2005

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; RAMÍK, P.; HEGER, J.; DOBROVSKÁ, J. Simulation of heat transfer under air- water cooling jets. In Book of abstracts of 7th World Congrss of Chemical Engineering. Glasgow, Scotland: SECC Glasgow, 2005. s. 110-110.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; STRÁNSKÝ, K.; HEGER, J.; DOBROVSKÁ, J. A numerical model of the crystallization of pure aluminium. In Fluid Structure Interaction and Moving Boundary Problems. Cambridge: WIT Press, 2005. s. 619-629. ISBN: 1-84564-027- 6.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; HEGER, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; RAMÍK, P. Numerical optimization of the method of cooling of a massive casting ductile cast- iron. In Proceedings of the 14th International Metallurgical and Materials Conference METASL 2005. Ostrava: TANGER Ostrava, 2005. s. 171-171. ISBN: 80-86840-13- 1.
  Detail

  DOBROVSKÁ, J.; DOBROVSKÁ, V.; STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; CAMEK, L.; MASARIK, M.; HEGER, J. Prediction of cracs of the continuously cast carbon- steel slab. In Proceedings of the Seventh international conference on computer methods and experimental measurements for surface effects and contact mechanics. Cambridge: WIT Press, 2005. s. 111-120. ISBN: 1-84564-022- 5.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; HEGER, J. The numerical and experimental investigation of a concasting technology. In Abstracts of the Fourth International Conference on Computational Fluid Dynamics in the Oil and Gas, Metallurgical and Process Industries. Trondheim: SINTEF, 2005. s. 58-58.
  Detail

  KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; RAMÍK, P.; HEGER, J.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K.; GONTAREV, V.; KOSEC, B.; MEDVED, J.; MRVAR, P. The experimental and numerical investigation of the temperature field of a solidifying ceramic casting. In Conference Proceedings International 45th Foundry Conference. Ljubljana: Fleks, 2005. s. 14-15.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; DOBROVSKÁ, J.; ŠTĚTINA, J. Numerické modely lití keramiky EUCOR. In Sborník přednášek Hutní keramika. Ostrava: TANGER, 2005. s. 87-93. ISBN: 80-86840-17- 4.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; CAMEK, L.; MASARIK, M. Optimization of a concasting technology via a dynamic solidification model of a slab caster. Materials Science Forum, 2005, roč. 475- 479, č. 5, s. 3831-3834. ISSN: 0255- 5476.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; CAMEK, L.; MASARIK, M.; HEGER, J. Opttimization of a concasting technology via dynamic solidification model of a slab caster. Acta Metallurgica Slovaca, 2005, roč. 11, č. 2/ 2005, s. 35-39. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; HEGER, J.; DOBROVSKÁ, J. Optimisation of a concasting technology via a dynamic solidification model of a slab caster. In Computational Methods and Experimental Measurements XII. Cambridge: WIT Press, 2005. s. 749-756. ISBN: 1-84564-020- 9.
  Detail

  CAMEK, L.; ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MASARIK, M.; FRANĚK, Z.; ŠMÍD, J. A dynamics solidification model of a slab caster. In Proceedings of the 14th international Matallurgical and Materials Conference METAL 2005. Ostrava: TANGER Ostrava, 2005. s. 35-35. ISBN: 80-86840-13- 1.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F. Pilot simulation of the temperature field of the billet caster of the Trinecke Zelezarny a.s. In The conference proceedings STEELSIM 2005. Třinec: T- print Třinec, 2005. s. 177-191. ISBN: 80-239-5005- 3.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; CAMEK, L.; MASARIK, M.; FRANĚK, Z.; KRÓL, V.; ŠMÍD, J. A 3D on- line model of the temperature field of a slab. In Sborník přednášek 21. celostátní konference Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Ostrava: TANGER, 2005. s. 91-98. ISBN: 80-86840-08- 5.
  Detail

  KAVIČKA, F. The experimental and numerical investigation of the temperature field of a solidifying ceramic casting. In Proceedings of the Sixth World Conference on Experimental Heat transfer and, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Japan: 2005. s. 208-209.
  Detail

 • 2004

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, J., HEGER, J. Optimization of a concasting technology by two numerical models. In ICAMT 2004. Third International Conference on Advanced Manufacturing Technology. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2004. s. 647 ( s.)ISBN: 983-2957-21- 4.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K., KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., HEGER, J. Cast corundo-baddeleyid material-possibility of strukture characteristics assessment. Acta Metallurgica Slovaca, 2004, roč. 10, č. 1, s. 140 ( s.)ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  ŠTĚTINA, J., KAVIČKA, F., RAMÍK, P., HEGER, J. Simulation of heat transfer under air- water jcooling jets. In XIII international scientific conference Iron and steelmaking. Chorzow: Politechnika Slaska, 2004. s. 272 ( s.)ISBN: 83-89776-00- 6.
  Detail

  ŠTĚTINA, J., KAVIČKA, F. Koncepce modelu teplotního pole předlitku on- line. In XIII. international scientific conference Iron and Steelmaking. Chorzow: Politechnika Slaska, 2004. s. 260 ( s.)ISBN: 83-89776-00- 6.
  Detail

  ŠTĚTINA, J., KAVIČKA, F., DOBROVSKÁ, J., CAMEK, L., MASARIK, M. Optimization of a concasting technology via a dynamic solidification model af a slab caster. In PRICM 5. Proceedings of the 5th Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing. Zuerich: Trans Tech Publications, 2004. s. 3831 ( s.)ISBN: 0-87849-960- 1.
  Detail

  CHARVÁT, P., JÍCHA, M., ŠTĚTINA, J. SOLAR CHIMNEYS FOR VENTILATION AND PASSIVE COOLING. In World Renewable Energy Congress VIII. Denver, CO, USA: 2004. s. 5 ( s.)ISBN: 008-044470- 9.
  Detail

  CHARVÁT, P., JÍCHA, M., ŠTĚTINA, J. Solární komín pro větrání a pasivní chlazení. Vytápění, větrání, instalace, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 196 ( s.)ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  CHARVÁT, P., JÍCHA, M., ŠTĚTINA, J. SOLAR CHIMNEYS FOR RESIDENTIAL VENTILATION. In 25th AIVC Conference - Ventilation and Retrofitting. 2004. s. 19 ( s.)ISBN: 2-9600355-6- 9.
  Detail

  RAMÍK, P., ŠTĚTINA, J., JAROŠ, M. Virtuální laboratoř - Experimentální metody. In XXXV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. s. 39 ( s.)ISBN: 80-7157-776- 6.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, J., HEGER, J. A numerical model of solidification adf a massive casting from malleable cast- iron. In 2004 ASME Heat transfer/ Fluids Engineering Summer Conference. Charlotte: ASME, 2004. s. p. 30 ( s.)ISBN: 0-7918-3740- 8.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, J., HEGER, J. A numerical model of solidification of a massive casting from malleable cast- iron. In Experience. New York: ASME, 2004. s. 249 ( s.)ISBN: 0-7918-4671- 7.
  Detail

  KAVIČKA, F., STRÁNSKÝ, K., ŠTĚTINA, J., DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., CAMEK, L., MASARIK, M. Combination of a model of thermokinetics and chemical heterogenity of concast slab - its industrial application. In METAL 2004 13. mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2004. s. No81, p. 31 ( s.)ISBN: 80-85988-95- X.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., RAMÍK, P., HEGER, J. Heat transfer under an air- water cooling jet. In CHISA 2004. Praha: ČSCHI, 2004. s. 1634 ( s.)ISBN: 80-86059-40- 5.
  Detail

  KAVIČKA, F., DOBROVSKÁ, J., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, V., ŠTĚTINA, J. Metallographical analysis of crosss crack in CC steel slab. Acta Metallurgica Slovaca, 2004, roč. 10, č. 1, s. 325 ( s.)ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K., KAVIČKA, F., HEGER, J., RAMÍK, P., ŠTĚTINA, J., MOLÍNEK, J., DOBROVSKÁ, J. Numerická optimalizace způsobu chlazení těžkého odlitku z tvárné litiny. In XIII. international scientific conference Iron and Steelmaking. Chorzow: Politechnika Slaska, 2004. s. 276 ( s.)ISBN: 83-89776-00- 6.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K., KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., RAMÍK, P., HEGER, J., DOBROVSKÁ, J., GONTAREV, V., KOSEC, B., MEDVED, J., MRVAR, P. Numerična optimizacija strjevanja in izcejanja sive litine s kroglastim grafitom. In Zbornik referatov 44. livarskega posvetovanja. Ljubljana: Društvo livarjev Slovenije, 2004. s. 68 ( s.)ISBN: 1318- 9123.
  Detail

  SEKANINA, B., HEGER, J., RAMÍK, P., KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., STRÁNSKÝ, K., MOLÍNEK, J. Srovnání výsledků numerického modelu teplotního pole hmotného odlitku z tvárné litiny s experimentem. In XIII. international scientific conference Iron and steelmaking. Chorzow: Politechnika Slaska, 2004. s. 264 ( s.)ISBN: 83-89776-00- 6.
  Detail

  DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., STRÁNSKÝ, K., KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., HEGER, J., VELIČKA, B. The analysis of the causes of cross cracking in concast slab via two numerical models. In XIII. international scientific conference Iron and steelmaking. Chorzow: Politechnika Slaska, 2004. s. 215 ( s.)ISBN: 83-89776-00- 6.
  Detail

  DOBROVSKÁ, J., KAVIČKA, F., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, V., ŠTĚTINA, J., HEGER, J. Two numerical models for optimization of the foundry technology of the ceramics EUCOR. In 2004 ASME Heat Transfer/ Fluid Engineering Summer Conference. Charlotte: ASME, 2004. s. 30 ( s.)ISBN: 0-7918-3740- 8.
  Detail

  KAVIČKA, F., HEGER, J., RAMÍK, P., ŠTĚTINA, J., STRÁNSKÝ, K., HONNER, M. Úvodní simulace průběhu tuhnutí válcového hmotného odlitku z tvárné litiny. In XIII international scientific conference Iron and steelmaking. Chorzow: Politechnika Slaska, 2004. s. 268 ( s.)ISBN: 83-89776-00- 6.
  Detail

  RAMÍK, P., ŠTĚTINA, J., JAROŠ, M. Virtuální laboratoř - Experimentální metody. In XXXV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzitra v Brně, 2004. s. 39 ( s.)ISBN: 80-7157-776- 6.
  Detail

 • 2003

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; HEGER, J.; VELIČKA, B. Simulation of heat transfer under air- water cooling jets. In Abstracts 4th ECCE, Topics 9. 0. Granada, Spain: Albolote, Granada, 2003. s. 9-10. ISBN: 84-88233-31- 0.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; RAMÍK, P.; HEGER, J. Simulation of heat transfer under air-water cooling jets. In Proceedings of the XIII International Scientific Conference Iron and Steelmaking. Szczyrk, Poland: Wydawnictwo PRIOR, 2003. s. 272-275. ISBN: 83-89776-00- 6.
  Detail

  KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; HEGER, J.; RAMÍK, P.; ŠTĚTINA, J.; DOBROVSKÁ, J. Numerical optimization of a casting technology of the special ceramics material. In Proceedings of the 7th world Multiconference on systemics, cybernetics and informatics. Orlando, USA: International Institut of Informatics and Systemics, 2003. s. 74-79. ISBN: 980-6560-01- 9.
  Detail

  KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; VELIČKA, B. Heat transfer under an air- watter cooling jet. In Sborník přednášek METAL 2003. Hradec nad Moravicí: Tanger Ostrava, 2003. s. 34-34. ISBN: 80-85988-82- 8.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; RAMÍK, P.; HEGER, J.; DOBROVSKÁ, J. Calculation of the temperature field of the solidyfying ceramic material EUCOR. In Proceedings of the 2003 ASME Pressure Vessels and Piping Conference. Cleveland, US: American Society of Mechanical Engineers, 2003. s. 135-142. ISBN: 0-7918-1699- 0.
  Detail

  KAVIČKA, F.; HEGER, J.; RAMÍK, P.; DOBROVSKÁ, J.; ŠTĚTINA, J. A numerical model of the temperature field of the cast and solidified ceramic material EUCOR. In Book of Abstracts, CompTest 2003, International Conference. ENSAM Chalons en Champagne, France: ENSAM, 2003. s. 1 (1 s.).
  Detail

  KAVIČKA, A.; DOBROVSKÁ, J.; DOBROVSKÁ, V.; STRÁNSKÝ, K.; ŠTĚTINA, J.; VELIČKA, B.; HEGER, J. On the machanism and causes of cross cracking in concast low alloy manganese steel slab. In Proceedings of the First International Conference Fatigue Damage of Materials. Toronto, Canada: WIT PRESS, 2003. s. 171-180. ISBN: 1-85312-979- 8.
  Detail

  KAVIČKA, A.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; DOBROVSKÁ, V.; HEGER, J. Two numerical models for prediction of an industrial concasting process. In Proceedings of the 2003 ASME Pressure Vessels and Piping Conference. Cleveland, US: The American Society of Mechanical Engineers, 2003. s. 109-118. ISBN: 0-7918-4155- 3.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; RAMÍK, P.; GONTAREV, V.; KOSEC, B.; MEDVED, J.; MRVAR, P. A numerical model of heat transfer optimisation in a system a plate casting-mold- surroundings. In Conference proceedings 43rd foundry conference. Portorož: Fleks Medvode, Ljubljana, 2003. s. 1-11.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; DOBROVSKÁ, V.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; VELIČKA, B.; HEGER, J. The analysis of the causes of cross cracking in concast slab via two numerical models. In Proceedings of the XIII international scientzific conference Iron and Steelmaking. SZCZYRK, Poland: Wydawnictwo PRIOR, Chorzow, 2003. s. 215-218. ISBN: 83-89776-00- 6.
  Detail

  SEKANINA, B.; KAVIČKA, F.; HEGER, J.; RAMÍK, P.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K.; MOLÍNEK, J. Srovnání výsledků numerického modelu teplotního pole hmotného odlitku z tvárné litiny s experimentem. In Proceedings of the XIII International Scientific Conference Iron and Steelmaking. Szczyrk, Poland: Wydawnictwo PRIOR, Poland, 2003. s. 264-267. ISBN: 83-89776-00- 6.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; KAVIČKA, F.; HEGER, J.; ŠTĚTINA, J.; RAMÍK, P.; SEKANINA, B.; VĚCHET, S. The numerical optimisation of a casting technology of the ceramics EUCOR. In Sborník přednášek Hutní keramika. Rožnov p. Radhoštěm: Tanger Ostrava, 2003. s. 37-43. ISBN: 80-85988-91- 7.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; KAVIČKA, F.; HEGER, J.; RAMÍK, P.; ŠTĚTINA, J.; MOLÍNEK, J.; DOBROVSKÁ, J. Numerická optimalizace způsobu chlazení těžkého odlitku z tvárné litiny. In Proceedings of the XIII International Conference Iron and Steelmaking. Syczyrk, Poland: Wydawnictwo PRIOR, Poland, 2003. s. 276-279. ISBN: 83-89776-00- 6.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; SEKANINA, B.; RAMÍK, P.; DOBROVSKÁ, V.; HEGER, J.; VELIČKA, B.; GONTAREV, V.; KOSEC, B. Industrial application of two numerical models in concasting technology. In The conference proceedings Continuous casting of billets and modelling of steelmaking processes. Třinec: T- print Třinec, 2003. s. 236-250. ISBN: 80-239-0861- 8.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; HEGER, J.; DOBROVSKÁ, J.; RAMÍK, P.; SEKANINA, B. The numerical and experimental investigation of a concasting process. In Proceedings of the 6th ASME-JSME Thermal Engineering Joint Conference - AJTEC 2003. Hawaii Island, USA: Japan Society of Mechanical Engineers, 2003. s. 103-103.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; DOBROVSKÁ, J.; DOBROVSKÁ, V.; KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; RAMÍK, P.; VELIČKA, B. Original Industrial Application of two Numerical Models in Concasting Technology. In Proceedings of the XIII International Conference Iron and Steelmaking. Poland: Wydawnictwo PRIOR, Poland, 2003. s. 276-279. ISBN: 83-89776-00- 6.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; HEGER, J. The numerical and experimental investigation of a concasting process. In Computational Methods and Experimental Measurements XI. Neuvedeno. Halkidiki, Geece: WIT Press, 2003. s. 721-730. ISBN: 1-85312-969- 0.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F. Koncepce modelu teplotního pole předlitku on- line. In Proceedings of the XIII International Scientific Conference Iron and Steelmaking. Szczyrk, Poland: Wydawnictwo PRIOR, Poland, 2003. s. 260-263. ISBN: 83-89776-00- 6.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K.; HEGER, J.; DOBROVSKÁ, J.; DOBROVSKÁ, V. Optimization of an Industrial Concasting Technology via Two Numerical Models. In Proceedings of the International Conference CCCT 03. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, 2003. s. 423-428. ISBN: 980-6560-05- 1.
  Detail

 • 2002

  HEGER, J.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; RAMÍK, P. Calculation of the temperature field of the ceramic material EUCOR. In Zbornik referatov 42. Livarskega posvetovanja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2002. s. 6 ( s.)
  Detail

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E.; ŠTĚTINA, J. Hypertextová skripta Vizualizační a optické měřicí metody. In Sborník XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Račkova dolina, Tatry: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2002. s. 3 ( s.)ISBN: 80-8069-037- 5.
  Detail

  STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., GONTAREV, V., KOSEC, B. Contribution to chemical heterogeneity and high temperature fracture behaviour of concasting steel slab. In Sborník abstraktů 11. mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2002. Ostrava: Tanger Ostrava, 2002. s. 32 ( s.)ISBN: 80-85988-73- 9.
  Detail

  DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., KAVIČKA, F., STRÁNSKÝ, K., ŠTĚTINA, J., HEGER, J., VELIČKA, B., CAMEK, L. Industrial Application of two numerical models in concasting technology. In Proceedings of Seventh international conference on the Damage and Fracture Mecchanics VII. Southampton, UK: Wessex Institute of Technology, UK, WIT Press, 2002. s. 183 ( s.)ISBN: 1-85312-926- 7.
  Detail

  RAMÍK, P., KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J. Investigation of the temperature field of the ceramic material EUCOR. In Zborník referátov: XIII. medzinárodná vedecká konferencia Aplokácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutin. Žilina: Žilinská univerzita, Žilina, 2002. s. 18 ( s.)ISBN: 80-7100-955- 5.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, V., DOBROVSKÁ, J., HEGER, J. Numerical analysis and optimization of an industrial concasting process. In Proceedings of ASDA2002 Engineering systems design and analysis conference. Istambul: ASME International Turkey Section, 2002. s. 24 ( s.)
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., VELIČKA, B., HEGER, J., CAMEK, L. Optimisation of a concasting technology. In Proceedings of XII. International scientific conference Iron and Steelmaking. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2002. s. 123 ( s.)ISBN: 80-248-0206- 6.
  Detail

  HEGER, J.; ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; RAMÍK, P.; SEKANINA, B. Pilot calculation of the temperature field of the ceramic material EUCOR. In Proceedings of : Heat transfer VII. Advanced Computional Methods in Heat Transfer. UK: Wessex Institute of Technology, UK, 2002. s. 223 ( s.)ISBN: 1-85312-906- 2.
  Detail

  HEGER, J., KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., RAMÍK, P. Pilot 3- D simulation of the temperature field of the ceramic material EUCOR. In Materials of the 15th International Congress of Chemical and Process Engineeering CHISA 2002. Praha: Process Engineering Publisher Ing. Jan Novosad, Praha, 2002. s. 202 ( s.)ISBN: 80-86059-33- 2.
  Detail

  SEKANINA, B., ŠTĚTINA, J., KAVIČKA, F. The experimental investigation of a concasting process. In Zborník: XXI medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2002. s. 24 ( s.)ISBN: 80-8069-037- 5.
  Detail

  MOLÍNEK, J., KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J. The experimental investigation of the temperature field of the ceramic material EUCOR. In Zborník: XXI medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2002. s. 86 ( s.)ISBN: 80-8069-037- 5.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., STRÁNSKÝ, K., RAMÍK, P., HEGER, J., DOBROVSKÁ, J., VELIČKA, B. The investigation of concasting using two numerical models. In Zbornik referatov 42. Livarskega Posvetovanja. Portorož, Slovenia: Univerza v Ljubljani, 2002. s. 99 ( s.)
  Detail

  DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., STRÁNSKÝ, K. The Models of Temperature Field and Chemical Heterogeneity of CC-Steel Slab. In Proceedings of the V. International Conference Metallurgy, Refractories and Environment. Košice: Institute of Metallurgy and Materials, TU Košice, 2002. s. 31 ( s.)ISBN: 80-7099-821- 0.
  Detail

  KAVIČKA, F., STRÁNSKÝ, K., ŠTĚTINA, J., DOBROVSKÁ, V., DOBROVSKÁ, J., VELIČKA, B. Two numerical models of a continuously cast steel slab. Acta Metallurgica Slovaca, 2002, roč. 8, č. 1, s. 266 ( s.)ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  KAVIČKA, F., HEGER, J., ŠTĚTINA, J., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, J., KOŽUŠNÍK, Z., VELIČKA, B., CAMEK, L. Two numerical models of continuously cast steel slab. In Proceedings of 4th European Continuous Casting Conference. Birmingham, UK: Institute of Materials, Minerals and Mining, 2002. s. 523 ( s.)
  Detail

  ŠTĚTINA, J., HEGER, J., KAVIČKA, F., RAMÍK, P. Optimization casting of ceramic material using model of the temperature field. In Proceedings of National conference with international participation Engeneering Mechanics 2002, Svratka. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 281 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  ŠTĚTINA, J., KAVIČKA, F., DOBROVSKÁ, J., HEGER, J. The importance of thermophysical properties for the accuracy of the numerical simulation of a concasting process. In Book of Abstracts of The Sixteenth European Conference on Thermophysical Properties. London: Imperial College and the National Physical Laboratory London, 2002. s. 319 ( s.)
  Detail

  ŠTĚTINA, J., KAVIČKA, F., HEGER, J. The influence of thermophysical properties on a numerical model of solidification. In Proceedings of The 2002 ASME pressure vessels and piping conference. New York: The American Society of Mechanical Engineers, 2002. s. 147 ( s.)ISBN: 0-7918-1949- 3.
  Detail

  HEGER, J., RAMÍK, P., KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., VÁCLAVÍK, L. Calculation of the temperature field of the ceramic material EUCOR and its importance. In Zborník referátov II. primyselné pece a žiaruvzdorné materiály. Košice: TU Košice, 2002. s. 198 ( s.)ISBN: 80-968743-0- 6.
  Detail

 • 2001

  HEGER, J., KAVIČKA, F., SEKANINA, B., ŠTĚTINA, J. Solidification thermokonetics of a block from the ceramic material EUCOR. In 20. mezinárodní konference pracovníků kateder a ústavů vyučujících mechaniku tekutin a termomechaniku. TU - VŠB Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2001. s. 49 ( s.)ISBN: 80-7078-910- 7.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., SEKANINA, B., RAMÍK, P. Solidification of continuously cast steel. In Proceedings of the 2001 National Heat Transfer Conference. Anaheim (California, USA): The American society of mechanical engineers, 2001. s. 123 ( s.)ISBN: 0-7918-3527- 8.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., SEKANINA, B., RAMÍK, P., DOBROVSKÁ, J. Numerical and experimental investigation of heat and mass transfer of a concasting. In Computational Methods and Experimental Measurements X. Boston (USA): WIT Press Southampton, Boston, 2001. s. 779 ( s.)ISBN: 1-85312-870- 8.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., RAMÍK, P., SEKANINA, B. Solidification of continuously cast steel. In CHT01: Advances in computational heat transfer II1. Palm Cove (Australia): Graham de Vahl Davis. Eddie Leonardi, 2001. s. 1209 ( s.)ISBN: 1-56700-158- 0.
  Detail

  KAVIČKA, F., STRÁNSKÝ, K., ŠTĚTINA, J., DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V. The optimization of concasting using two numerical models. In Moving Boundaries VI. Boston (USA): WIT Press Southampton, UK, 2001. s. 31 ( s.)ISBN: 1-85312-864- 3.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., SEKANINA, B., RAMÍK, P., HEGER, J., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., VELIČKA, B., KOŽUŠNÍK, Z., MASARIK, M., KOZELSKÝ, V. Matematické a experimentální řešení nestacionárního teplotního pole kontinuálně lité bramy. I. Numerický model a příprava jeho nasazení. Hutnické listy, 2001, roč. 2001, č. 6- 7, s. 46 ( s.)ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  ŠTĚTINA, J., KAVIČKA, F., SEKANINA, B., RAMÍK, P. Air- water cooling jets and their characterizations. In Riadenie tekutinovych systémov 2001. Žilina: HYDROPNEUTECH s.r. o, 2001. s. 144 ( s.)ISBN: 80-968479-1- 0.
  Detail

  ŠTĚTINA, J., RAMÍK, P., KAVIČKA, F., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, V., DOBROVSKÁ, J. Industrial application of two numerical models in concasting technology. In Practical Aspects of Particle Technology Proceedings. Budapest(Hungary): HUN-Pra- PARTEC, 2001. s. 95 ( s.)
  Detail

  ŠTĚTINA, J., KAVIČKA, F., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V. The use of two numerical models in industrial concasting technology. In ICCE/8 - International Community for Composites Engineering. Tenerife (Spain): David Hui, 2001. s. 889 ( s.)
  Detail

  ŠTĚTINA, J., KAVIČKA, F., SEKANINA, B., RAMÍK, P., HEGER, J., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., VELIČKA, B., KOŽUŠNÍK, Z., MASARIK, M., KOZELSKÝ, V. The Optimization of a Concasting by two numerical Models. In Continuous casting of billets The conference proceedings. Třinec: T-print, s.r.o. Třinec, 2001. s. 203 ( s.)ISBN: 80-238-7643- 0.
  Detail

  ŠTĚTINA, J., JAROŠ, M. Distribuované měřicí moduly pro dlouhodobá měření v budovách. In 20. mezinárodní konference pracovníků kateder a ústavů mechaniky tekutin a termomechaniky. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2001. s. 209 ( s.)
  Detail

  ŠTĚTINA, J., RAMÍK, P. Recent Automotive Gearbox Synchronization Analysis. In ENGINEERING MECHANICS ' 2001. Svratka: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. ISBN: 80-85918-64- 1.
  Detail

  ŠTĚTINA, J., KAVIČKA, F., SEKANINA, B., RAMÍK, P., HEGER, J., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., VELIČKA, B., KOŽUŠNÍK, Z., MASARIK, M., KOZELSKÝ, V. Matematické a experimentální řešení nestacionárního teplotního pole kontinuálně lité bramy.III. Výsledky řešení a jejich diskuse. Hutnické listy, 2001, roč. 2001, č. 8, s. 44 ( s.)ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  PÍŠTĚK, V.; RAUSCHER, J.; RAMÍK, P.; ŠTĚTINA, J. Engine Structural Vibration Investigation with Non- Contact Dynamic Measurements. In 12th International Symposium MOTOR SYMPO 01. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. s. 103 ( s.)ISBN: 80-01-02382- 6.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., RAMÍK, P. Optimization of concasting of steel using mathematical models. In Engineering Mechanics 2001. Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Praque 2001: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Praque 2001, 2001. s. 319 ( s.)ISBN: 80-85918-64- 1.
  Detail

  DOBROVSKÁ, J., KAVIČKA, F., DOBROVSKÁ, V., STRÁNSKÝ, K., ŠTĚTINA, J. Modely tuhnutí a heterogenity plynule lité bramy a jejich aplikace. In METAL 2001 Sborník přednášek. Ostrava: TANGER s.r.o. Ostrava, 2001. s. 30 ( s.)ISBN: 80-85988-56- 9.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., SEKANINA, B., RAMÍK, P., STRÁNSKÝ, K., VELIČKA, B., DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., MASARIK, M. Investigation of the transient temperature field of the 1300x145 mm steel slab. In METAL 2001 Sborník abstraktů přednášek. Ostrava: TANGER s.r.o. Ostrava, 2001. s. 30 ( s.)ISBN: 80-85988-56- 9.
  Detail

  HEGER, J., KAVIČKA, F., SEKANINA, B., ŠTĚTINA, J. Pilot calculation of the temperature field of the ceramic material EUCOR. In METAL 2001 Sborník abstraktů přednášek. Ostrava: TANGER s.r.o. Ostrava, 2001. s. 33 ( s.)ISBN: 80-85988-56- 9.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., SEKANINA, B., RAMÍK, P., HEGER, J., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., VELIČKA, B., KOŽUŠNÍK, Z., MASARIK, M., KOZELSKÝ, V. Matematické a experimentální řešení nestacionárního teplotního pole kontinuálně lité bramy. II. Experimentální výzkum teplotního pole. Hutnické listy, 2001, roč. 2001, č. 6- 7, s. 54 ( s.)ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., STRÁNSKÝ, K., KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., RAMÍK, P., VELIČKA, B. Teplotní pole a chemická heterogenita plynule lité ocelové bramy.I. Matematické modelování chemické heterogenity po průřezu plynule lité bramy. Hutnické listy, 2001, roč. 2001, č. 8, s. 31 ( s.)ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  KAVIČKA, F., RAMÍK, P., ŠTĚTINA, J. Continuous casting of steel semiproducts and its optimization. In Research and Development i Net Shape Manufacturing Programme and Abstracts. Birmingham, UK: IRC in Materials, The University of Birmingham, UK, 2001. s. 18 ( s.)
  Detail

  KAVIČKA, F., HEGER, J., SEKANINA, B., ŠTĚTINA, J., HONNER, M., VESELÝ, Z., STRÁNSKÝ, K. Tuhnutí těžkých odlitků z tvárné litiny a jejich vliv na morfologii grafitu. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Brno: Česká slévárenská společnost v Brně, 2001. s. 46 ( s.)ISBN: 80-02-01464- 2.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., SEKANINA, B., HEGER, J. A numerical optimization of concast steel slab and influence of the material thermophysical proprerties. In CHISA 2001 Sborník 1. Praha: Nakl. Ing. Jan Novosad, Procesní inženýrství, Praha, 2001. s. 144 ( s.)ISBN: 80-86059-32- 4.
  Detail

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E.; ŠTĚTINA, J. Vizualizační a optické měřicí metody. URL http://dt.fme.vutbr.cz/~pavelek/optika/: FSI VUT. Brno, 2001.
  Detail | WWW

  HEGER, J., KAVIČKA, F., SEKANINA, B., ŠTĚTINA, J., GONTAREV, V., KOSEC, B. Pilot calculation of the temperature field of the ceramic material EUCOR. In Hutní keramika Sborník přednášek. Ostrava: TANGER s.r.o. Ostrava, 2001. s. 107 ( s.)ISBN: 80-85988-64- X.
  Detail

  DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., STRÁNSKÝ, K., KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., RAMÍK, P., SEKANINA, B., VELIČKA, B. Teplotní pole a chemická heterogenita plynule lité ocelové bramy.II Základní veličiny a spojení modelů. Hutnické listy, 2001, roč. 2001, č. 8, s. 39 ( s.)ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., SEKANINA, B., RAMÍK, P., VELIČKA, B. Heat transfer under an air- water cooling jet. In Boundary Element Technology XIV. Orlando (USA): WIT PRESS, 2001. s. 75 ( s.)ISBN: 1-85312-861- 9.
  Detail

 • 2000

  KOSEC, B., KAVIČKA, F., GONTAREV, V., ARH, B., TEHOVNIK, F., ŠTĚTINA, J., VELIČKA, B. Continuous casting of steel billets: study of the casting and cooling conditions. Rudarsko- metalurški zbornik, 2000, roč. 47, č. 3- 4, s. 377 ( s.)ISSN: 1408- 7073.
  Detail

  KAVIČKA, F., ŠTĚTINA, J., SEKANINA, B., GONTAREV, V., KOSEC, B., MEDVED, J. Heat transfer with a phase or structural change. Rudarsko- metalurški zbornik, 2000, roč. 47, č. 3- 4, s. 361 ( s.)ISSN: 1408- 7073.
  Detail

  RAMÍK, P., ŠTĚTINA, J. Mathcad program application at research and lessons. In KOKA 2000, XXXI. konferencia kateder a pracovísk spalovacích motorov českých a slovenských vysokých škol. Žilina, Slovensko: University of Zilina, 2000. s. 19 ( s.)ISBN: 80-7100-736- 6.
  Detail

 • 1998

  RAMÍK, P., ŠTĚTINA, J. Control system for brake test benches with ISO standards support. In XXIX. medzinárodná konferencia pracovníhov katedier a pracov. Slovensko, Gabčíkovo: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stroj, 1998. s. 87 ( s.)ISBN: 80-227- 110.
  Detail

  RAMÍK, P., ŠTĚTINA, J. Control systems for brake test benches with ISO standards support. In XXIX. medzinárodná konferencia pracovníkov katedier a pracov. Slovensko, Gabčíkova: Strojnícka fakulta STU v Bratislave. Katedra spaĺo, 1998. s. 87 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.