prof. Ing.

Josef Štětina

Ph.D.

FSI, ÚADI – ředitel ústavu

+420 54114 3269
Josef.Stetina@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Vodík – palivo budoucnosti, aneb studium produkce biovodíku z odpadní syrovátky pomocí bakterií Clostridium butyricum a Clostridium tyrobutyricum a jeho následné využití jako palivo pro automobilový průmysl, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  CL01000141, Využiti HD map pro urychlení vývoje pokročilých asistenčních systémů a autonomní mobility, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 30.06.2026
  Detail

 • 2023

  FuturE strategies For Environement Friendliness Of surface Vehicles FEFEFOV, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  Digitální dvojče: nástroj pro vývoj dopravních prostředků, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Fast Change of Mobility GHG Emissions (FACME), zahájení: 01.01.2023, ukončení: 30.06.2026
  Detail

  TN02000054, Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (BOVENAC) , zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

 • 2022

  Sledování řidiče, zahájení: 01.10.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2020

  Optimalizace chlazení vozidel, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Nové technologie pro nízkoemisní mobilitu, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Výzkum a vývoj elektrokoloběžek s asistnecí odrazu a inovativní platformy pro mikromobilitu, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Spojený tepelně-mechanický model tuhnutí oceli pro predikci vzniku trhlin v reálném čase., zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Programátorské zpracování nástroje pro návrh ACC - dotvoření GUI a funkcionalit, zahájení: 19.05.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Sestavení simulačního matematického modelu, zahájení: 10.10.2016, ukončení: 12.12.2016
  Detail

 • 2015

  Optimální řízení výkonu parní turbíny při náběhu a odstavení, zahájení: 22.07.2015, ukončení: 02.10.2015
  Detail

  GA15-11977S, Adaptivní front-tracking metoda pro paralelní řešení problémů se změnou fáze, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  Mezinárodní výzkumně-vývojový projekt. Etapa 1: Model pro výpočet meteorologických dat. Etapa 2: Práce na modelu akumulační nádoby s využitím výměníku z plastových mikrovláken. Etapa 3: Matematický popis modelu tepelné sítě, včetně popisu provozních kriterií, zahájení: 01.11.2014, ukončení: 21.01.2015
  Detail

  Optimisation of Descaling Section and Transient Fuzzy-Logic Regulation, zahájení: 21.01.2014, ukončení: 15.12.2014
  Detail

 • 2013

  Rozvoj numerických metod, paralelizace a optimalizace v problematice tepelných procesů s fázovými změnami, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Aplikace metod numerického modelování a optimalizace v inženýrských úlohách se změnou skupenství a struktury, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Zemní výměník tepla jako zdroj možného mikrobiologického znečištění vnitřního prostředí budovy, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Optimalizace a numerické modelování úloh s fázovými a strukturálními přeměnami, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design) , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Matematické modelování a optimalizace v průmyslových aplikacích, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA106/09/0940, Numerický a stochastický model plynule odlévaných ocelových předlitků obdélníkového profilu, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2003

  Experimentální metody, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Experimentální metody - virtuální laboratoř, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail