prof. Ing.

Josef Štětina

Ph.D.

FSI, ÚADI – ředitel ústavu

+420 54114 3269
Josef.Stetina@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.: FI134S001; Dynamický model řízení technologie pro plynulé odlévání sochorů. Třinecké železárny. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.: COMMOD; On-line model pro řízení teplotního pole plynule odlévaných bram. Vítkovice Steel a.s.. (ověřená technologie)
  Detail

 • JÍCHA, M.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; SCHOLLER, M.; KOŠNER, J.: Solární komín; Solární komín. FSI VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • JÍCHA, M.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; KREJČÍ, V.: hybridní systém; Hybridní větrací systém. FSI VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.: BRADEK; Měřicí systém pro dlouhodobá měření tepelného prostředí v budovách. MZK,VZP Brno. (software)
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.: BRCCMEX; Off-line model teplotního pole pro sochorové kontilití oceli. Třinecké železárny. (software)
  Detail

 • JÍCHA, M.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.: Experimentální komín; Experimentální solární komín. C3. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.; CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.: Řizení větrání; Řídící systém pro větrání obytných domů s využitím pasivního chlazení. Experimentální dům. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.: BRCHIMTCP; Měřicí a řidící systém pro řízení solárních komínů. Technická 2,C3-střecha. (software)
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.: BRCASTER; Off-line model teplotního pole pro bramová kontilití oceli s interakcí na pevnostní výpočty. Vítkovice. (software)
  Detail

 • KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; TOMÁŠ, J.: GA134S021; Technologie gravitačně litých válců pro válcování kolejnic. Slévárny Třinec. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.: PortableADAM; Mobilní měřicí ústředna pro měření teplot. Visteon s r.o. Nový Jičín. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/, počet stažení: 1
  Detail

 • BUREŠ, J.; ŠTĚTINA, J.: Meteo station TUBO; Měřící ústředna pro měření meteorologických dat. Fakulta stavební VUT v Brně, místnost B506. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.; JÍCHA, M.; KRČMA, V.; KATOLICKÝ, J.: CLIMACELL 707; Klimatizovaná komora CLIMACELL 707. BMT a.s.. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.; JÍCHA, M.; KRČMA, V.; KATOLICKÝ, J.: CLIMACELL 404; Klimatizovaná komora CLIMACELL 404. BMT a.s.. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; KRČMA, V.: CLIMACELL 222; Klimatizovaná komora CLIMACELL 222. BMT a.s.. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.; JÍCHA, M.; KRČMA, V.; KATOLICKÝ, J.: CLIMACELL 111; Klimatizovaná komora CLIMACELL 111. BMT a.s.. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, I.; JÍCHA, M.; KRČMA, V.: INDUCELL 1500-2 CLASS 5; Teplotní komora s čistým prostorem INDUCELL o objemu 1500-2 CLASS 5. BMT a.s.. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.: H-T; Integrované čidlo teplota, relativní vlhkost. VUT FSI A2/314. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.: BRCCMEX; Dynamický simulátor teplotního pole pro radiální plynulé odlévání oceli. VUT FSI, Technická 2, Brno Evraz Vítkovice Steel, Ostrava. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (software)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Panel hydraulického vyvážení; Testovací panel hydraulického vyvážení dvoutrubkových soustav. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Tepelné chování; Testovací panel tepelného chování otopných soustav. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Ekvitermní regulace; Testovací panel regulace vytápění a chlazení budov. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Test jednotrubky; Testovací panel jednotrubkových rozvodů teplonosné látky. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: panel pitná voda; Testovací panel pro komponenty rozvodů pitné vody. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Zdroj tepla; Mobilní zdroj topné vody pro testovací panely. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.: TECHSTEELX; Technologie plynulého odlévání ocelových bram pro náročné prostředí se snížením výskytem povrchových vad. EVRAZ VITKOVICE STEEL a.s. Ostrava-Vítkovice. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (ověřená technologie)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.: BRDBSTEEL; Databázový program termofyzikálních vlastností ocelí. VUT FSI Technická 2 Brno 61669. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (software)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.: BrDSM; Dynamic solidafication model for slab caster. VUT FSI v Brně, Technická 2, Brno A2/314. URL: http://www.energetickeforum.cz/vysledkyvyzkumu. (software)
  http://www.energetickeforum.cz/vysledkyvyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.: PANKNX; Testovací a vývojový panel vytápění a větrání s KNX. C3/314b. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; KAVIČKA, F.: BRDSMcore; BRDSM core: A complex dynamic system of quality management continuously cast steel. Technická 2, Brno A2/314 servrovna. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu/brdsm-core-komplexni-system-dynamickeho-rizeni-kvality. (software)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu/brdsm-core-komplexni-system-dynamickeho-rizeni-kvality, počet stažení: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; KAVIČKA, F.: BRDSM; BRDSM: A complex dynamic system of quality management continuously cast steel. Technická 2, Brno A2/314. URL: http://www.continuouscasting.info/download. (software)
  http://www.continuouscasting.info/download, počet stažení: 1
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.