prof. RNDr.

Josef Jančář

CSc.

CEITEC VUT, RG-2-03 – vedoucí

+420 54114 9898
josef.jancar@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.

Projekty

 • 2023

  Vývoj inovativních 3D tiskových filamentů pro využití v průmyslu, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  TN02000033, NCK pro průmyslový 3D tisk, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

 • 2022

  test, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2021

  CHIRAL POLYMERIC AUXETIC METAMATERIALS WITH GRADIENT POROSITY FOR ENHANCED IMPACT RESISTANCE, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Pokročilé materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Nanotechnologies and novel materials II., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Nanotechnologies and novel materials I., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  LTAUSA19059, Přírodou inspirované nanokompozitní pěny pro konstrukční aplikace, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Bioplasty pro cirkulární ekonomiku, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Vlákna tvořená samouspořádavacím procesem z částic nanosiliky s potenciálem vyztužit materiál na dvou hierarchických úrovních, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Chemie je život 2018 ‐ studentská vědecká konference, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Obecné principy předpovídající uspořádání nanočástic v polymerní matrici a jejich dopad na mechanické vlastnosti kompozitu aplikované na systémy s funkčními nanočásticemi., zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Lehké funkční materiály na bázi přírodních polymerů, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  TJ01000034, Výzkum odpadních termoplastů pro jejich následné využití ve výrobě stavebních hmot, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.06.2019
  Detail

  TJ01000320, Recyklace odpadních polykarbonátů a vývoj pokročilých termoplastických blendů s podílem polykarbonátů využitelných v primárních výrobních aplikacích, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Nízkohustotní funkční nanokompozity, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Optimalizace nanostrukturálních dermálních náhrad na zvířecím modelu, zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Magnetic field directed self-assembly as route for bottom-up build-up approach inspired by nature, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Funkční polymerní materiály, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Chemie je život 2017 - studentská vědecká konference, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Nanotechnologies and Novel Materials I., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Nanotechnologies and Novel Materials II., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Mechanické vlastnosti polymerních nanokompozitů s řízenou strukturou, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Artificial Growth, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Designing new supramolecular conformations of native hyaluronan, zahájení: 01.09.2016, ukončení: 30.08.2019
  Detail

  Řízení samo-uspořádávaní nanočástic v polymerních kapalinách a vliv vzniklé nanostruktury na termomechanické vlastnosti výsledných nanokompozitů, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Příprava funkčních polymerů a kompozitů inspirovaných přírodou, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Advanced Materials and Nanosciences, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  GA15-18495S, Mechanismy a kinetika samouspořádávání nanočástic v hierarchických polymerních kompozitech, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Vliv kinetických a termodynamických podmínek přípravy na disperzní stavy polymerních nanokompozitů a jejich termomechanické vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Homogenní a heterogenní polymerní materiály, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Vliv podmínek přípravy na strukturu, vlastnosti a funkce heterogenních polymerních materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Vliv podmínek přípravy na strukturu, vlastnosti a funkce heterogenních polymerních materiálů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  OD62200027, Příprava polymerních nosičů buněk, zahájení: 01.11.2012, ukončení: 28.02.2013
  Detail

  Výzkum využití recyklovaných plastů, zahájení: 01.05.2012, ukončení: 31.10.2012
  Detail

  OD62200002; UV resestance testing + assessment, zahájení: 30.04.2012, ukončení: 01.03.2013
  Detail

  Školení pro GDP Koral, zahájení: 10.01.2012, ukončení: 13.02.2012
  Detail

  Syntéza a charakterizace homogenních a heterogenních polymerních materiálů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Inovace laboratoře technologie zpracování polymerů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Funkční polymery a heterogenní polymerní materiály, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  GAP205/10/2259, Vliv nanočástic na mobilitu řetězců a kinetiku krystalizacenanokompozitů polyolefinů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Homogenní a heterogenní polymerní materiály pro konstrukční a medicínské aplikace, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Zřízení laboratoře praktické výuky makromolekulární chemie a syntéz polymerů, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  GA104/07/1631, Vliv tepelné historie na morfologii a lomové chování rázových kopolymerů polypropylenu, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  2B06130, Využití nově sysntetizovaných biomateriálů s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mezodermu: chrupavku, kost, vazby a menisky, zahájení: 01.07.2006, ukončení: 30.06.2011
  Detail

  FT-TA3/055, Inteligentní polymerní povlaky obsahující nanočástice, zahájení: 01.02.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Využití gelové permeační chromatografie a vysoce účinné kapalinové chromatografie pro sledování interakce biotických matric s polymery, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Nanofun - poly, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.05.2011
  Detail

 • 2005

  MSM0021630501, Multifunkční heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2003

  OK 454, RKO pro jižní Moravu, zahájení: 01.10.2003, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2001

  Modifikace polymerních materiálů, zahájení: 01.01.2001
  Detail

 • 2000

  GA104/00/0848, Směsi PP/TLCP kompatibilizované ionomery na bázi PP-AA kopolymerů, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 1999

  MSM 263100019, Homogenní a heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů., zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1998

  Termoplastické vláknové kompozity s vysokou hydrolytickou stabilitou pro aplikace v elektrotechnice a stavebnictví, zahájení: 01.01.1998
  Detail

  GV106/98/K013, Termoplastické vláknové kompozity s vysokou hydrolytickou stabilitou pro aplikace v elektrotechnice a stavebnictví, zahájení: 01.01.1998
  Detail