Detail projektu

Homogenní a heterogenní polymerní materiály

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Budou zkoumány zákonitostí přípravy funkčních heterogenních polymerních materiálů a polymerních nanostruktur, získány nových, unikátních poznatků o vztazích mezi způsobem jejich přípravy, jejich strukturou a fyzikálně chemickými vlastnostmi a nalezení způsobů, jak metodami přípravy řídit jejich strukturu a funkce na jednotlivých rozměrových úrovních struktury a tím dosáhnout žádoucích vlastností. Budou navrženy nové modely deformačního chování polymerních materiálů na základě existujících biomimetických modelů.

Označení

FCH-S-15-2831

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

ČERNÝ, M.; JANČÁŘ, J. KOMPOZITY ZALOŽENÉ NA POLYURETANOVÉM POJIVU A DRCENÉ PRYŽI A EFEKT PŘIDANÉ VÝZTUŽE. JUNIORSTAV 2015 Sborník abstraktů Proceedings. Brno: LITERA BRNO, 2015. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; PETRŮJ, J. Preparation of poly(lactic acid) grafted with itaconic anhydride via radical grafting in melt. Chemistry & Life 2015 Book of abstracts. first. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 182-182. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Biodegradabilní elastické polyuretanové filmy pro medicínské aplikace. Brno: 2015. s. 22-22.
Detail

ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; JURTÍKOVÁ, V.; HAMPL, A. Růst buněk linie H441 na modifikovaných želatinových nanovláknech. Sborník abstrakt. Brno: 2015. s. 34-34.
Detail

PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; PETRŮJ, J. Modifikace poly(mléčné kyseliny) radikálovým roubováním pro aplikace v pokročilých polymerních materiálech. Czech chemical society symposium series. 2015. s. 31-31. ISSN: 2336-7202.
Detail

ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; PAVLIŇÁK, D.; HYRŠL, P. Příprava biopolymerních nanovláken vhodných pro medicínské aplikace. Czech chemical society symposium series. Czech chemical society symposium series. Praha: Česká společnost chemická, 2015. s. 38-38. ISSN: 2336-7202.
Detail

BYSTŘICKÝ, Z.; VACEK, L.; RŮŽIČKA, F.; JANČÁŘ, J. Adherence and Growth of Cariogenic Biofilms on Dental Dimethacrylate-Based Resin Substrates. Brno: 2015. p. 60-60.
Detail

BYSTŘICKÝ, Z.; JANČÁŘ, J. Morphogenesis of Photo-Polymerized Dimethacrylate Networks, Network Formation Kinetics and Viscoelastic Parameters. Chemistry and Life 2015, Book of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Purkynova 464/118, CZ-612 00 Brno, 2015. p. 179-179. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; JURTÍKOVÁ, V.; HAMPL, A.; PAVLIŇÁK, D. Stable Gelatin Nanofibers Modified with Oxidized Cellulose for Soft Tissue Engineering. Chemistry & Life 2015 – Book of Abstracts. First. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 183-183. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

KUBERSKÝ, P.; ALTŠMÍD, J.; HAMÁČEK, A.; NEŠPŮREK, S.; ZMEŠKAL, O. An Electrochemical NO2 Sensor Based on Ionic Liquid: Influence of the Morphology of the Polymer Electrolyte on Sensor Sensitivity. SENSORS, 2015, vol. 15, no. 11, p. 28421-28434. ISSN: 1424-8220.
Detail

CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L. REOLOGICKÁ STUDIE TERMOCITLIVÉ POLYMERNÍ PASTY OBSAHUJÍCÍ BIOAKTNIVNÍ PLNIVO. 2015. ISBN: 236-7202.
Detail

CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Rheological Study of Core-shell Particles in Thermosensitive Copolymer Matrix Suitable for Drug Delivery Carriers. Frontiers in Material and Life Sciences: Creating life in 3D. Brno: 2015.
Detail

ŠVACHOVÁ, V. Electrospinning of biopolymers suitable for medical applications. 2015. p. 1-38.
Detail

ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁK, D.; SLÁNSKÁ, K.; SLÁNSKÁ, M. Electrospinning of Biopolymers Suitable for Medical Applications. In Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2015 Book of Contributed Papers. 1 st edition. Brno: Masaryk University, 2015. p. 72-76. ISBN: 978-80-210-8053-9.
Detail

ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁK, D.; FOHLEROVÁ, Z. Novel Oxycellulose/Gelatin Nanofibers for Medical Applications. Sborník příspěvků; Studentská konference Chemie je život. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 367-367. ISBN: 978-80-214-5290-6.
Detail

MATLÁKOVÁ, J.; KUČERA, F.; JANČÁŘ, J. Radical grafting of maleic anhydride onto polypropylene via reactive extrusion. Book of Abstracts, Chemistry and Live 2015. 2015. p. 184-184. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

CHAMRADOVÁ, I. Thermosensitive copolymers in medical applications . Brno: 2015.
Detail

CHAMRADOVÁ, I. POLYMERIC MATERIALS FOR THE CONTROLLED DRUG DELIVERY AND CONTROLLED RELEASE OF ACTIVE SUBSTANCES. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2015.
Detail

CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. REOLOGICKÁ STUDIE TERMOCITLIVÉ POLYMERNÍ PASTY OBSAHUJÍCÍ „CORE-SHELL“ NANOČÁSTICE. 1. Praha: Czech Chemical Society, 2015. s. (13 s.)ISBN: 236-7202.
Detail