Detail projektu

Příprava funkčních polymerů a kompozitů inspirovaných přírodou

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

O projektu

Podstatou projektu je dekódování strukturních elementů řídících tuhost, pevnost a houževnatost modelových přírodních struktur (kost, dřevo), výzkum synthetických a fyzikálních procesů přípravy funkčních polymerů a kompozitů se strukturou řízenou na hierarchicky uspořádaných rozměrových úrovních, kvantifikace vztahů mezi strukturou a vlastnostmi na jednotlivých rozměrových škálách a návrh nanotechnologických procesů jejich výroby pro aplikace v pokročilém strojírenství a regenerativní medicíně.

Označení

FCH-S-16-3864

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

BYSTŘICKÝ, Z.; JANČÁŘ, J. Morphogenesis of Photo-Polymerized Dimethacrylate Networks, Kinetics of Curing and Viscoelastic Parameters. Materials Science Forum, 2016, no. 851, p. 207-214. ISSN: 0255-5476.
Detail

ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁK, D.; VOJTEK, L.; SEDLÁKOVÁ, V.; HYRŠL, P.; ALBERTI, M.; JAROŠ, J.; HAMPL, A.; JANČÁŘ, J. Novel electrospun gelatin/oxycellulose nanofibers as a suitable platform for lung disease modeling. Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications, 2016, vol. 2016, no. 67, p. 493-501. ISSN: 0928-4931.
Detail

ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁK, D.; KHUNOVÁ, V. Biodegradable poly (e-caprolactone)/gelatin nanofibers: Effect of tubular halloysite on structure and properties. In VIII International Conference on “Times of Polymers and Composites”. AIP conference proceedings. 1736. Italy: AIP Conference Proceedings, 2016. p. 020059-020063. ISBN: 9780735413900. ISSN: 0094-243X.
Detail

ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; KHUNOVÁ, V.; FOHLEROVÁ, Z.; PAVLIŇÁK, D. Příprava amfifilních nanovláken s přídavkem anorganických aditiv s potenciálním využitím v medicíně. VIII. mezinárodní konference Bioimplantologie 2016. Brno: 2016. s. 20-20.
Detail

Binar, T., Švarc, J., Bálková, R., Mikulíková, R., Dostál, P. Degradation of polymeric bellows effecting life cycle of constant-velocity joint. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION, 2018, vol. 23, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1023-666X.
Detail

PILÁTOVÁ, I.; KÁBELOVÁ, B.; ČERNÝ, M. Názvosloví anorganických sloučenin a základy chemických výpočtů. Názvosloví anorganických sloučenin a základy chemických výpočtů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2016. s. 3-205. ISBN: 978-80-214-5399-9.
Detail

ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; KHUNOVÁ, V. Příprava elastických kompozitních amfifilních nanonvláken vhodných pro medicínské aplikace. Czech Chemical Society Symposium Series. Czech chemical society symposium series. 14. Praha: Česká společnost chemická, 2016. s. 89-89. ISSN: 2336-7202.
Detail

ŠVACHOVÁ, V.; KHUNOVÁ, V.; PAVLIŇÁK, D.; FOHLEROVÁ, Z.; VOJTOVÁ, L. The Effect of halloysite on structure and properties of polycaprolactone/gelatin nanofibers. Polymer Engineering and Science, 2017, vol. 57, no. 6, p. 506-512. ISSN: 0032-3888.
Detail

ČERNÝ, M.; JANČÁŘ, J. Composites based on polyurethane-urea and ground rubber from car tyres: relation between structure and properties. Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 6, p. 1119-1127. ISSN: 0366-6352.
Detail

FIGALLA, S.; PETRŮJ, J.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob výroby sekundárních polyolů a jejich použití. 305739, patent. (2016)
Detail